Propositioner, prop. 2001/02:1 - prop. 2001/02:191[Detaljerad lista]
 • prop. 2001/02:1
 • prop. 2001/02:2
 • prop. 2001/02:3
 • prop. 2001/02:4
 • 1901/02:5
 • prop. 2001/02:6
 • prop. 2001/02:7
 • prop. 2001/02:8
 • prop. 2001/02:9
 • prop. 2001/02:10
 • prop. 2001/02:11
 • 1901/02:12
 • 1901/02:13
 • prop. 2001/02:14
 • prop. 2001/02:15
 • 1901/02:16
 • prop. 2001/02:17
 • prop. 2001/02:18
 • prop. 2001/02:19
 • prop. 2001/02:20
 • prop. 2001/02:21
 • 1901/02:22
 • prop. 2001/02:23
 • prop. 2001/02:24
 • prop. 2001/02:25
 • prop. 2001/02:26
 • prop. 2001/02:27
 • prop. 2001/02:28
 • prop. 2001/02:29
 • 1901/02:30
 • prop. 2001/02:31
 • prop. 2001/02:32
 • prop. 2001/02:33
 • prop. 2001/02:34
 • prop. 2001/02:35
 • prop. 2001/02:36
 • prop. 2001/02:37
 • prop. 2001/02:38
 • prop. 2001/02:39
 • 1901/02:40
 • prop. 2001/02:41
 • prop. 2001/02:41
 • prop. 2001/02:42
 • prop. 2001/02:43
 • prop. 2001/02:44
 • prop. 2001/02:45
 • prop. 2001/02:46
 • prop. 2001/02:47
 • 1901/02:48
 • prop. 2001/02:49
 • 1901/02:50
 • prop. 2001/02:51
 • 1901/02:52
 • prop. 2001/02:53
 • 1901/02:54
 • prop. 2001/02:55
 • prop. 2001/02:56
 • prop. 2001/02:57
 • prop. 2001/02:58
 • prop. 2001/02:59
 • prop. 2001/02:60
 • prop. 2001/02:61
 • prop. 2001/02:62
 • prop. 2001/02:63
 • prop. 2001/02:64
 • prop. 2001/02:65
 • prop. 2001/02:66
 • prop. 2001/02:67
 • 1901/02:68
 • prop. 2001/02:69
 • prop. 2001/02:70
 • prop. 2001/02:71
 • prop. 2001/02:72
 • prop. 2001/02:73
 • prop. 2001/02:74
 • prop. 2001/02:76
 • 1901/02:77
 • prop. 2001/02:78
 • prop. 2001/02:79
 • prop. 2001/02:80
 • prop. 2001/02:81
 • prop. 2001/02:82
 • 1901/02:83
 • prop. 2001/02:84
 • prop. 2001/02:85
 • prop. 2001/02:86
 • 1901/02:87
 • prop. 2001/02:88
 • prop. 2001/02:89
 • 1901/02:90
 • prop. 2001/02:91
 • prop. 2001/02:92
 • prop. 2001/02:93
 • prop. 2001/02:94
 • prop. 2001/02:95
 • prop. 2001/02:96
 • prop. 2001/02:97
 • prop. 2001/02:98
 • prop. 2001/02:99
 • prop. 2001/02:100
 • 1901/02:105
 • prop. 2001/02:106
 • prop. 2001/02:107
 • prop. 2001/02:108
 • prop. 2001/02:109
 • 1901/02:110
 • prop. 2001/02:111
 • prop. 2001/02:112
 • prop. 2001/02:113
 • 1901/02:114
 • 1901/02:115
 • prop. 2001/02:116
 • prop. 2001/02:117
 • prop. 2001/02:118
 • prop. 2001/02:119
 • 1901/02:120
 • prop. 2001/02:121
 • prop. 2001/02:122
 • prop. 2001/02:123
 • prop. 2001/02:124
 • 1901/02:125
 • prop. 2001/02:126
 • prop. 2001/02:127
 • prop. 2001/02:128
 • 1901/02:129
 • prop. 2001/02:130
 • prop. 2001/02:131
 • prop. 2001/02:132
 • prop. 2001/02:133
 • prop. 2001/02:134
 • prop. 2001/02:135
 • prop. 2001/02:136
 • prop. 2001/02:137
 • prop. 2001/02:138
 • prop. 2001/02:139
 • prop. 2001/02:140
 • 1901/02:141
 • prop. 2001/02:142
 • prop. 2001/02:143
 • prop. 2001/02:144
 • prop. 2001/02:145
 • prop. 2001/02:146
 • prop. 2001/02:147
 • 1901/02:148
 • prop. 2001/02:149
 • prop. 2001/02:150
 • prop. 2001/02:151
 • 1901/02:152
 • prop. 2001/02:153
 • prop. 2001/02:154
 • prop. 2001/02:155
 • prop. 2001/02:156
 • prop. 2001/02:157
 • prop. 2001/02:158
 • prop. 2001/02:159
 • 1901/02:160
 • prop. 2001/02:161
 • prop. 2001/02:162
 • prop. 2001/02:163
 • prop. 2001/02:164
 • prop. 2001/02:165
 • 1901/02:166
 • prop. 2001/02:167
 • prop. 2001/02:168
 • prop. 2001/02:169
 • prop. 2001/02:170
 • 1901/02:171
 • 1901/02:172
 • 1901/02:173
 • prop. 2001/02:175
 • 1901/02:176
 • prop. 2001/02:177
 • prop. 2001/02:178
 • prop. 2001/02:179
 • 1901/02:180
 • prop. 2001/02:181
 • prop. 2001/02:182
 • prop. 2001/02:183
 • prop. 2001/02:184
 • prop. 2001/02:185
 • 1901/02:186
 • 1901/02:187
 • 1901/02:188
 • prop. 2001/02:189
 • prop. 2001/02:190
 • prop. 2001/02:191
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002  
  prop. 2001/02:2 FoU och samverkan i innovationssystemet Prop. 2001/02:2  
  prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. Prop. 2001/02:3  
  prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Prop. 2001/02:4  
  1901/02:5 Migration och asylpolitik Skr. 2001/02:5Migration och asylpolitik Skr. 2001/02:5  
  prop. 2001/02:6 Partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet Prop. 2001/02:6  
  prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Prop. 2001/02:7  
  prop. 2001/02:8 Nicefördraget Prop. 2001/02:8  
  prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:9  
  prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10  
  prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga Prop. 2001/02:11  
  1901/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 Skr. 2001/02:12Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2000 och första halvåret 2001 Skr. 2001/02:12  
  1901/02:13 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2000 och första halvåret 2001Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2000 och första halvåret 2001  
  prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet Prop. 2001/02:14  
  prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan Prop. 2001/02:15  
  1901/02:16 Kontroll av postförsändelser Skr. 2001/02:16Kontroll av postförsändelser Skr. 2001/02:16  
  prop. 2001/02:17 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 2001/02:17  
  prop. 2001/02:18 Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m. Prop. 2001/02:18  
  prop. 2001/02:19 Upphävande av lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna Prop. 2001/02:19  
  prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Prop. 2001/02:20  
  prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna Prop. 2001/02:21  
  1901/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Skr. 2001/02:22En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Skr. 2001/02:22  
  prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Prop. 2001/02:23  
  prop. 2001/02:24 Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör Prop. 2001/02:24  
  prop. 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25  
  prop. 2001/02:26 Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet Prop. 2001/02:26  
  prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan Prop. 2001/02:27  
  prop. 2001/02:28 Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige Prop. 2001/02:28  
  prop. 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. Prop. 2001/02:29  
  1901/02:30 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2000 Skr. 2001/02:30Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2000 Skr. 2001/02:30  
  prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. Prop. 2001/02:31  
  prop. 2001/02:32 Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum  
  prop. 2001/02:33 Schengenintyg Prop. 2001/02:33  
  prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Prop. 2001/02:34  
  prop. 2001/02:35 Fristående skolor Prop. 2001/02:35  
  prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Prop. 2001/02:36  
  prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Prop. 2001/02:37  
  prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut Prop. 2001/02:38  
  prop. 2001/02:39 Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m. Prop. 2001/02:39  
  1901/02:40 Lägesrapport om den ekonomiska brottsligheten Skr. 2001/02:40Lägesrapport om den ekonomiska brottsligheten Skr. 2001/02:40  
  prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Prop. 2001/02:41  
  prop. 2001/02:41 Hyresgästsinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor  
  prop. 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföretag Prop. 2001/02:42  
  prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. Prop. 2001/02:43  
  prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Prop. 2001/02:44  
  prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Prop. 2001/02:45  
  prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Prop. 2001/02:46  
  prop. 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000) Prop. 2001/02:47  
  1901/02:48 Användning av försöksdjur Skr. 2001/02:48Användning av försöksdjur Skr. 2001/02:48  
  prop. 2001/02:49 Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstiden Prop. 2001/02:49  
  1901/02:50 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utvecklingHållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling  
  prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.  
  1901/02:52 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2000 Skr. 2001/02:52Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2000 Skr. 2001/02:52  
  prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Prop. 2001/02:53  
  1901/02:54 2001 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2001/02:542001 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2001/02:54  
  prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi  
  prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn Prop. 2001/02:56  
  prop. 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs Prop. 2001/02:57  
  prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Prop. 2001/02:58  
  prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. Prop. 2001/02:59  
  prop. 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Prop. 2001/02:60  
  prop. 2001/02:61 Individuella program i gymnasieskolan för ungdomar med svåra rörelsehinder Prop. 2001/02:61  
  prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62  
  prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Prop. 2001/02:63  
  prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Prop. 2001/02:64  
  prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Prop. 2001/02:65  
  prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Prop. 2001/02:66  
  prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Prop. 2001/02:67  
  1901/02:68 Konsumenterna och miljön Skr. 2001/02:68Konsumenterna och miljön Skr. 2001/02:68  
  prop. 2001/02:69 Förstärkt sekretess i konkurrensärenden Prop. 2001/02:69  
  prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken Prop. 2001/02:70  
  prop. 2001/02:71 Sveriges antagande av rambeslut om gemensamma utredningsgrupper Prop. 2001/02:71  
  prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. Prop. 2001/02:72  
  prop. 2001/02:73 Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen Prop. 2001/02:73  
  prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet  
  prop. 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering Prop. 2001/02:76  
  1901/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Skr. 2001/02:77Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Skr. 2001/02:77  
  prop. 2001/02:78 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Egypten _________________________________________________________________________  
  prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar Prop. 2001/02:79  
  prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Prop. 2001/02:80  
  prop. 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. Prop. 2001/02:81  
  prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Prop. 2001/02:82  
  1901/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Skr. 2001/02:83En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Skr. 2001/02:83  
  prop. 2001/02:84 Anpassningar med anledning av övergången till reformerade regler för ålderspension Prop. 2001/02:84  
  prop. 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar Prop. 2001/02:85  
  prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Prop. 2001/02:86  
  1901/02:87 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2002 Skr. 2001/02:87Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2002 Skr. 2001/02:87  
  prop. 2001/02:88 Sveriges samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Prop. 2001/02:88  
  prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89  
  1901/02:90 Nordiskt samarbete 2001Nordiskt samarbete 2001  
  prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan Prop. 2001/02:91  
  prop. 2001/02:92 Avskaffande av medborgarskapskrav för advokater m.fl. Prop. 2001/02:92  
  prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. Prop. 2001/02:93  
  prop. 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge Prop. 2001/02:94  
  prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Prop. 2001/02:95  
  prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Prop. 2001/02:96  
  prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltids-arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2001/02:97  
  prop. 2001/02:98 Abonnentupplysning Prop. 2001/02:98  
  prop. 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel Prop. 2001/02:99  
  prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition  
  1901/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd första halvåret 2001Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd första halvåret 2001  
  prop. 2001/02:106 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada Prop. 2001/02:106  
  prop. 2001/02:107 Lag om grupprättegång Prop. 2001/02:107  
  prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid Prop. 2001/02:108  
  prop. 2001/02:109 Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor Prop. 2001/02:109  
  1901/02:110 Redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner Skr. 2001/02:110Redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner Skr. 2001/02:110  
  prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. Prop. 2001/02:111  
  prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Prop. 2001/02:112  
  prop. 2001/02:113 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Prop. 2001/02:113  
  1901/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001  
  1901/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115  
  prop. 2001/02:116 Fulufjällets nationalpark Prop. 2001/02:116  
  prop. 2001/02:117 om utländska förvaringsinstitut Prop. 2001/02:117  
  prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Prop. 2001/02:118  
  prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2001/02:119  
  1901/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2001/02:1202002 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2001/02:120  
  prop. 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m. Prop. 2001/02:121  
  prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots Prop. 2001/02:122  
  prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption  
  prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel Prop. 2001/02:124  
  1901/02:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001 Skr. 2001/02:125Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001 Skr. 2001/02:125  
  prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott Prop. 2001/02:126  
  prop. 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127  
  prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Prop. 2001/02:128  
  1901/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Skr. 2001/02:129Integrationspolitik för 2000-talet Skr. 2001/02:129  
  prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130  
  prop. 2001/02:131 Vissa ändringar i systemet för statsstödd exportfinansiering Prop. 2001/02:131  
  prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Prop. 2001/02:132  
  prop. 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands Prop. 2001/02:133  
  prop. 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen  
  prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism Prop. 2001/02:135  
  prop. 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136  
  prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Prop. 2001/02:137  
  prop. 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter Prop. 2001/02:138  
  prop. 2001/02:139 Höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss Prop. 2001/02:139  
  prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Prop. 2001/02:140  
  1901/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Skr. 2001/02:141Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Skr. 2001/02:141  
  prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 2001/02:142  
  prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Prop. 2001/02:143  
  prop. 2001/02:144 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Prop. 2001/02:144  
  prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen Prop. 2001/02:145  
  prop. 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens område Prop. 2001/02:146  
  prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring Prop. 2001/02:147  
  1901/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Skr. 2001/02:148Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Skr. 2001/02:148  
  prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism Prop. 2001/02:149  
  prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m. Prop. 2001/02:150  
  prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2001/02:151  
  1901/02:152 Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskeripolitik Skr. 2001/02:152Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskeripolitik Skr. 2001/02:152  
  prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Prop. 2001/02:153  
  prop. 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154  
  prop. 2001/02:155 Värdlandsavtal för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor, m.m. Prop. 2001/02:155  
  prop. 2001/02:156 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien  
  prop. 2001/02:157 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och fördraget om observationsflygningar Prop. 2001/02:157  
  prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Prop. 2001/02:158  
  prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret Prop. 2001/02:159  
  1901/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001  
  prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Prop. 2001/02:161  
  prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Prop. 2001/02:162  
  prop. 2001/02:163 Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning Prop. 2001/02:163  
  prop. 2001/02:164 Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse på statens bekostnad Prop. 2001/02:164  
  prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165  
  1901/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Skr. 2001/02:166Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Skr. 2001/02:166  
  prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Prop. 2001/02:167  
  prop. 2001/02:168 Tillämpning av EG-förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro Prop. 2001/02:168  
  prop. 2001/02:169 Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och kol Prop. 2001/02:169  
  prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Prop. 2001/02:170  
  1901/02:171 Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten Skr. 2001/02:171Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten Skr. 2001/02:171  
  1901/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Skr. 2001/02:172Nationell strategi för hållbar utveckling Skr. 2001/02:172  
  1901/02:173 En samlad naturvårdspolitik Skr. 2001/02:173En samlad naturvårdspolitik Skr. 2001/02:173  
  prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling Prop. 2001/02:175  
  1901/02:176 Kultur och delaktighet Skr. 2001/02:176Kultur och delaktighet Skr. 2001/02:176  
  prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177  
  prop. 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter - Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter Prop. 2001/02:178  
  prop. 2001/02:179 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan Prop. 2001/02:179  
  1901/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Skr. 2001/02:180Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Skr. 2001/02:180  
  prop. 2001/02:181 Mottagning av avfall i hamnar Prop. 2001/02:181  
  prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning  
  prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Prop. 2001/02:183  
  prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Prop. 2001/02:184  
  prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Prop. 2001/02:185  
  1901/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt Skr. utvecklingssamarbete 2001/02:186Ett barnrättsperspektiv i internationellt Skr. utvecklingssamarbete 2001/02:186  
  1901/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Skr. 2001/02:187Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Skr. 2001/02:187  
  1901/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Skr. 2001/02:188Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Skr. 2001/02:188  
  prop. 2001/02:189 En ny djurskyddsmyndighet  
  prop. 2001/02:190 Riksrevisionen Prop. 2001/02:190  
  prop. 2001/02:191 Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslighet m.m. Prop. 2001/02:191