Propositioner, prop. 2000/01:1 - 1900/01:151[Detaljerad lista]
 • prop. 2000/01:1
 • 1900/01:2
 • prop. 2000/01:3
 • 1900/01:4
 • prop. 2000/01:5
 • prop. 2000/01:6
 • prop. 2000/01:7
 • prop. 2000/01:8
 • prop. 2000/01:9
 • prop. 2000/01:9
 • prop. 2000/01:10
 • prop. 2000/01:11
 • prop. 2000/01:12
 • prop. 2000/01:13
 • prop. 2000/01:13
 • prop. 2000/01:14
 • 1900/01:15
 • prop. 2000/01:16
 • 1900/01:17
 • prop. 2000/01:18
 • prop. 2000/01:18
 • prop. 2000/01:19
 • prop. 2000/01:20
 • prop. 2000/01:21
 • prop. 2000/01:21
 • prop. 2000/01:22
 • prop. 2000/01:23
 • prop. 2000/01:24
 • 1900/01:25
 • prop. 2000/01:26
 • prop. 2000/01:27
 • prop. 2000/01:27
 • 1900/01:28
 • prop. 2000/01:29
 • prop. 2000/01:30
 • prop. 2000/01:31
 • prop. 2000/01:32
 • prop. 2000/01:32
 • prop. 2000/01:33
 • prop. 2000/01:34
 • prop. 2000/01:35
 • prop. 2000/01:36
 • 1900/01:37
 • 1900/01:38
 • prop. 2000/01:39
 • prop. 2000/01:39
 • prop. 2000/01:40
 • prop. 2000/01:40
 • 1900/01:41
 • prop. 2000/01:42
 • prop. 2000/01:42
 • prop. 2000/01:43
 • prop. 2000/01:43
 • prop. 2000/01:44
 • prop. 2000/01:45
 • 1900/01:46
 • prop. 2000/01:47
 • prop. 2000/01:48
 • prop. 2000/01:48
 • prop. 2000/01:49
 • prop. 2000/01:50
 • prop. 2000/01:50
 • 1900/01:51
 • 1900/01:52
 • prop. 2000/01:53
 • prop. 2000/01:54
 • prop. 2000/01:55
 • prop. 2000/01:56
 • prop. 2000/01:56
 • prop. 2000/01:57
 • prop. 2000/01:58
 • prop. 2000/01:58
 • 1900/01:59
 • prop. 2000/01:60
 • prop. 2000/01:61
 • prop. 2000/01:61
 • 1900/01:62
 • prop. 2000/01:63
 • 1900/01:64
 • prop. 2000/01:65
 • prop. 2000/01:66
 • prop. 2000/01:67
 • prop. 2000/01:67
 • prop. 2000/01:68
 • prop. 2000/01:68
 • prop. 2000/01:69
 • prop. 2000/01:70
 • prop. 2000/01:71
 • prop. 2000/01:72
 • 1900/01:73
 • prop. 2000/01:74
 • prop. 2000/01:76
 • prop. 2000/01:76
 • prop. 2000/01:77
 • prop. 2000/01:78
 • prop. 2000/01:79
 • prop. 2000/01:79
 • prop. 2000/01:80
 • prop. 2000/01:81
 • prop. 2000/01:82
 • prop. 2000/01:83
 • prop. 2000/01:83
 • prop. 2000/01:84
 • prop. 2000/01:84
 • prop. 2000/01:85
 • prop. 2000/01:85
 • prop. 2000/01:86
 • prop. 2000/01:86
 • prop. 2000/01:87
 • prop. 2000/01:87
 • prop. 2000/01:88
 • prop. 2000/01:88
 • prop. 2000/01:89
 • 1900/01:90
 • prop. 2000/01:91
 • prop. 2000/01:91
 • prop. 2000/01:92
 • prop. 2000/01:92
 • prop. 2000/01:93
 • prop. 2000/01:94
 • prop. 2000/01:95
 • prop. 2000/01:96
 • prop. 2000/01:97
 • prop. 2000/01:98
 • prop. 2000/01:98
 • prop. 2000/01:99
 • prop. 2000/01:100
 • 1900/01:101
 • 1900/01:102
 • prop. 2000/01:105
 • prop. 2000/01:105
 • prop. 2000/01:106
 • prop. 2000/01:107
 • prop. 2000/01:108
 • prop. 2000/01:108
 • prop. 2000/01:109
 • prop. 2000/01:109
 • prop. 2000/01:110
 • prop. 2000/01:111
 • 1900/01:112
 • prop. 2000/01:113
 • 1900/01:114
 • prop. 2000/01:115
 • prop. 2000/01:116
 • prop. 2000/01:117
 • prop. 2000/01:118
 • prop. 2000/01:119
 • 1900/01:120
 • prop. 2000/01:121
 • prop. 2000/01:122
 • prop. 2000/01:123
 • prop. 2000/01:124
 • 1900/01:125
 • prop. 2000/01:126
 • prop. 2000/01:126
 • prop. 2000/01:127
 • prop. 2000/01:128
 • prop. 2000/01:129
 • prop. 2000/01:130
 • prop. 2000/01:132
 • prop. 2000/01:133
 • prop. 2000/01:134
 • prop. 2000/01:135
 • prop. 2000/01:136
 • prop. 2000/01:137
 • prop. 2000/01:138
 • prop. 2000/01:138
 • prop. 2000/01:139
 • prop. 2000/01:140
 • prop. 2000/01:141
 • 1900/01:142
 • 1900/01:143
 • prop. 2000/01:144
 • prop. 2000/01:145
 • prop. 2000/01:146
 • prop. 2000/01:146
 • prop. 2000/01:147
 • prop. 2000/01:147
 • prop. 2000/01:148
 • prop. 2000/01:148
 • prop. 2000/01:149
 • prop. 2000/01:150
 • prop. 2000/01:150
 • 1900/01:151
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 september 2000  
  1900/01:2 Att förebygga väpnade konflikterAtt förebygga väpnade konflikter  
  prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse  
  1900/01:4 Migration och asylpolitik Skr.2000/01:4Migration och asylpolitik Skr.2000/01:4  
  prop. 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år  
  prop. 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  prop. 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration  
  prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag  
  prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2000/01:10 Finansiering av marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning  
  prop. 2000/01:11 Utfärdande och återkallelse av F-skattsedel Prop. 2000/01:11  
  prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner  
  prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.  
  prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.  
  prop. 2000/01:14 Vissa frågor om AP-fonderna  
  1900/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Skr. 2000/01:15Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Skr. 2000/01:15  
  prop. 2000/01:16 Vissa ålderspensionsfrågor, m.m. Prop. 2000/01:16  
  1900/01:17 Återkallelse av proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Skr. 2000/01:17Återkallelse av proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Skr. 2000/01:17  
  prop. 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag  
  prop. 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag  
  prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering  
  prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador  
  prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistrering av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.  
  prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistreringar av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.  
  prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG- fördraget, m.m. Prop. 2000/01:22  
  prop. 2000/01:23 Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djurparker, m.m. Prop. 2000/01:23  
  prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Prop. 2000/01:24  
  1900/01:25 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottslighetenLägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten  
  prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26  
  prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning  
  prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning  
  1900/01:28 Resursfördelningen inom VetenskapsrådetResursfördelningen inom Vetenskapsrådet  
  prop. 2000/01:29 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg  
  prop. 2000/01:30 Inkomstskatteregler vid ändrad skattskyldighet till mervärdesskatt Prop. 2000/01:30  
  prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Prop. 2000/01:31  
  prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol Prop. 2000/01:32  
  prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol  
  prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution  
  prop. 2000/01:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer  
  prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Prop. 2000/01:35  
  prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Prop. 2000/01:36  
  1900/01:37 Kontroll av postförsändelserKontroll av postförsändelser  
  1900/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utvecklingHållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling  
  prop. 2000/01:39 Svenskt medlemskap i Interamerikanska Prop. investeringsbolaget 2000/01:39  
  prop. 2000/01:39 Svenskt medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget  
  prop. 2000/01:40 Penningförfalskning m.m.  
  prop. 2000/01:40 Penningförfalskning m.m.  
  1900/01:41 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1999 Skr. 2000/01:41Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1999 Skr. 2000/01:41  
  prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan Prop. 2000/01:42  
  prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan  
  prop. 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen Prop. 2000/01:43  
  prop. 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen  
  prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Prop. 2000/01:44  
  prop. 2000/01:45 Godkännande av rådsbeslut om ändring av systemet för gemenskapernas egna medel  
  1900/01:46 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2001 Skr. 2000/01:46Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2001 Skr. 2000/01:46  
  prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Prop. 2000/01:47  
  prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser  
  prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser  
  prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Prop. 2000/01:49  
  prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50  
  prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet  
  1900/01:51 2000 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2000/01:512000 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2000/01:51  
  1900/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Skr. 2000/01:52Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Skr. 2000/01:52  
  prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.  
  prop. 2000/01:54 Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Prop. 2000/01:54  
  prop. 2000/01:55 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer. Prop. 2000/01:55  
  prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Prop. 2000/01:56  
  prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.  
  prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57  
  prop. 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. Prop. 2000/01:58  
  prop. 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m.  
  1900/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Skr. 2000/01:59En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Skr. 2000/01:59  
  prop. 2000/01:60 Ändringar i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Prop. 2000/01:60  
  prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61  
  prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart  
  1900/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet Skr. 2000/01:62Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet Skr. 2000/01:62  
  prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning  
  1900/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelserMeddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser  
  prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Prop. 2000/01:65  
  prop. 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66  
  prop. 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67  
  prop. 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn  
  prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68  
  prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada  
  prop. 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) Prop. 2000/01:69  
  prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70  
  prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71  
  prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen  
  1900/01:73 Redogörelse för steriliseringsfrågan i Sverige åren 1935 - 1975 och regeringens åtgärder Skr. 2000/01:73Redogörelse för steriliseringsfrågan i Sverige åren 1935 - 1975 och regeringens åtgärder Skr. 2000/01:73  
  prop. 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74  
  prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet Prop. 200010/012:76  
  prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet  
  prop. 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77  
  prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Prop. 2000/01:78  
  prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Prop. 2000/01:79  
  prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer  
  prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80  
  prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81  
  prop. 2000/01:82 Söderåsens nationalpark Prop. 2000/01:82  
  prop. 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning Prop. 2000/01:83  
  prop. 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning  
  prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Prop. 2000/01:84  
  prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet  
  prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. Prop. 2000/01:85  
  prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott  
  prop. 2000/01:86 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister  
  prop. 2000/01:86 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister  
  prop. 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87  
  prop. 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m.  
  prop. 2000/01:88 Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden Prop. 2000/01:88  
  prop. 2000/01:88 Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden  
  prop. 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Prop. 2000/01:89  
  1900/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Skr. 2000/01:90Nordiskt samarbete 2000 Skr. 2000/01:90  
  prop. 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2000/01:91  
  prop. 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen  
  prop. 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken Prop. 2000/01:92  
  prop. 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken  
  prop. 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m. Prop. 2000/01:93  
  prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005. 2000/01:94  
  prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95  
  prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Prop. 2000/01:96  
  prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97  
  prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98  
  prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m.  
  prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99  
  prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition  
  1900/01:101 Årsredovisning för staten 2000Årsredovisning för staten 2000  
  1900/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2000/01:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2000/01:102  
  prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Prop. 2000/01:105  
  prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  prop. 2000/01:106 Diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar Prop. 2000/01:106  
  prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Prop. 2000/01:107  
  prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m. Prop. 2000/01:108  
  prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.  
  prop. 2000/01:109 Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m. Prop. 2000/01:109  
  prop. 2000/01:109 Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m.  
  prop. 2000/01:110 Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m. Prop. 2000/01:110  
  prop. 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer  
  1900/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen Skr. 2000/01:112Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen Skr. 2000/01:112  
  prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.  
  1900/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken Skr. och exporten av krigsmateriel år 2000 2000/01:114 ________________________________________________________Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken Skr. och exporten av krigsmateriel år 2000 2000/01:114 ________________________________________________________  
  prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m.  
  prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag  
  prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2000/01:117  
  prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Prop. 2000/01:118  
  prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklings- samarbete med Central- och Östeuropa  
  1900/01:120 2001 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2000/01:1202001 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2000/01:120  
  prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. Prop. 2000/01:121  
  prop. 2000/01:122 Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen  
  prop. 2000/01:123 Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden Prop. 2000/01:123  
  prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Prop. 2000/01:124  
  1900/01:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2000 Skr. 2000/01:125Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2000 Skr. 2000/01:125  
  prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården Prop. 2000/01:126  
  prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården  
  prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Prop. 2000/01:127  
  prop. 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128  
  prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen,  
  prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130  
  prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Prop. 2000/01:132  
  prop. 2000/01:133 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen Prop. 2000/01:133  
  prop. 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134  
  prop. 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135  
  prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136  
  prop. 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet Prop. 2000/01:137  
  prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138  
  prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör  
  prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Prop. 2000/01:139  
  prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140  
  prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Prop. 2000/01:141  
  1900/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Skr. 2000/01:142Arbetsmarknadsverkets organisation Skr. 2000/01:142  
  1900/01:143 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2000/2001:143Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2000/2001:143  
  prop. 2000/01:144 Skatten på vin Prop. 2000/01:144  
  prop. 2000/01:145 Upplösning av stiftelser i vissa fall Prop. 2000/01:145  
  prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146  
  prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet  
  prop. 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor Prop. 2000/01:147  
  prop. 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor  
  prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148  
  prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden  
  prop. 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149  
  prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150  
  prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m.  
  1900/01:151 Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2000/01:151Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2000/01:151