Propositioner, prop. 2000/01:1 - prop. 2000/01:150[Detaljerad lista]
 • prop. 2000/01:1
 • prop. 2000/01:3
 • prop. 2000/01:5
 • prop. 2000/01:6
 • prop. 2000/01:7
 • prop. 2000/01:8
 • prop. 2000/01:9
 • prop. 2000/01:9
 • prop. 2000/01:10
 • prop. 2000/01:11
 • prop. 2000/01:12
 • prop. 2000/01:13
 • prop. 2000/01:13
 • prop. 2000/01:14
 • prop. 2000/01:16
 • prop. 2000/01:18
 • prop. 2000/01:18
 • prop. 2000/01:19
 • prop. 2000/01:20
 • prop. 2000/01:21
 • prop. 2000/01:21
 • prop. 2000/01:22
 • prop. 2000/01:23
 • prop. 2000/01:24
 • prop. 2000/01:26
 • prop. 2000/01:27
 • prop. 2000/01:29
 • prop. 2000/01:30
 • prop. 2000/01:31
 • prop. 2000/01:32
 • prop. 2000/01:33
 • prop. 2000/01:34
 • prop. 2000/01:35
 • prop. 2000/01:36
 • prop. 2000/01:39
 • prop. 2000/01:39
 • prop. 2000/01:40
 • prop. 2000/01:40
 • prop. 2000/01:42
 • prop. 2000/01:42
 • prop. 2000/01:43
 • prop. 2000/01:43
 • prop. 2000/01:44
 • prop. 2000/01:45
 • prop. 2000/01:47
 • prop. 2000/01:48
 • prop. 2000/01:48
 • prop. 2000/01:49
 • prop. 2000/01:50
 • prop. 2000/01:53
 • prop. 2000/01:54
 • prop. 2000/01:55
 • prop. 2000/01:56
 • prop. 2000/01:57
 • prop. 2000/01:58
 • prop. 2000/01:58
 • prop. 2000/01:60
 • prop. 2000/01:61
 • prop. 2000/01:61
 • prop. 2000/01:63
 • prop. 2000/01:65
 • prop. 2000/01:66
 • prop. 2000/01:67
 • prop. 2000/01:67
 • prop. 2000/01:68
 • prop. 2000/01:68
 • prop. 2000/01:69
 • prop. 2000/01:70
 • prop. 2000/01:71
 • prop. 2000/01:72
 • prop. 2000/01:74
 • prop. 2000/01:76
 • prop. 2000/01:76
 • prop. 2000/01:77
 • prop. 2000/01:78
 • prop. 2000/01:79
 • prop. 2000/01:79
 • prop. 2000/01:80
 • prop. 2000/01:81
 • prop. 2000/01:82
 • prop. 2000/01:83
 • prop. 2000/01:83
 • prop. 2000/01:84
 • prop. 2000/01:84
 • prop. 2000/01:85
 • prop. 2000/01:85
 • prop. 2000/01:86
 • prop. 2000/01:86
 • prop. 2000/01:87
 • prop. 2000/01:87
 • prop. 2000/01:88
 • prop. 2000/01:88
 • prop. 2000/01:89
 • prop. 2000/01:91
 • prop. 2000/01:91
 • prop. 2000/01:92
 • prop. 2000/01:92
 • prop. 2000/01:93
 • prop. 2000/01:94
 • prop. 2000/01:95
 • prop. 2000/01:96
 • prop. 2000/01:97
 • prop. 2000/01:98
 • prop. 2000/01:98
 • prop. 2000/01:99
 • prop. 2000/01:100
 • prop. 2000/01:105
 • prop. 2000/01:105
 • prop. 2000/01:106
 • prop. 2000/01:107
 • prop. 2000/01:108
 • prop. 2000/01:108
 • prop. 2000/01:109
 • prop. 2000/01:109
 • prop. 2000/01:110
 • prop. 2000/01:111
 • prop. 2000/01:113
 • prop. 2000/01:115
 • prop. 2000/01:116
 • prop. 2000/01:117
 • prop. 2000/01:118
 • prop. 2000/01:119
 • prop. 2000/01:121
 • prop. 2000/01:122
 • prop. 2000/01:123
 • prop. 2000/01:124
 • prop. 2000/01:126
 • prop. 2000/01:126
 • prop. 2000/01:127
 • prop. 2000/01:128
 • prop. 2000/01:129
 • prop. 2000/01:130
 • prop. 2000/01:132
 • prop. 2000/01:133
 • prop. 2000/01:134
 • prop. 2000/01:135
 • prop. 2000/01:136
 • prop. 2000/01:137
 • prop. 2000/01:138
 • prop. 2000/01:138
 • prop. 2000/01:139
 • prop. 2000/01:140
 • prop. 2000/01:141
 • prop. 2000/01:144
 • prop. 2000/01:145
 • prop. 2000/01:146
 • prop. 2000/01:146
 • prop. 2000/01:147
 • prop. 2000/01:147
 • prop. 2000/01:148
 • prop. 2000/01:148
 • prop. 2000/01:149
 • prop. 2000/01:150
 • prop. 2000/01:150
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 september 2000  
  prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse  
  prop. 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år  
  prop. 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  prop. 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration  
  prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag  
  prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2000/01:10 Finansiering av marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning  
  prop. 2000/01:11 Utfärdande och återkallelse av F-skattsedel Prop. 2000/01:11  
  prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner  
  prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.  
  prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.  
  prop. 2000/01:14 Vissa frågor om AP-fonderna  
  prop. 2000/01:16 Vissa ålderspensionsfrågor, m.m. Prop. 2000/01:16  
  prop. 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag  
  prop. 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag  
  prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering  
  prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador  
  prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistrering av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.  
  prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistreringar av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.  
  prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG- fördraget, m.m. Prop. 2000/01:22  
  prop. 2000/01:23 Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djurparker, m.m. Prop. 2000/01:23  
  prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Prop. 2000/01:24  
  prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26  
  prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning  
  prop. 2000/01:29 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg  
  prop. 2000/01:30 Inkomstskatteregler vid ändrad skattskyldighet till mervärdesskatt Prop. 2000/01:30  
  prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Prop. 2000/01:31  
  prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol  
  prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution  
  prop. 2000/01:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer  
  prop. 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Prop. 2000/01:35  
  prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Prop. 2000/01:36  
  prop. 2000/01:39 Svenskt medlemskap i Interamerikanska Prop. investeringsbolaget 2000/01:39  
  prop. 2000/01:39 Svenskt medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget  
  prop. 2000/01:40 Penningförfalskning m.m.  
  prop. 2000/01:40 Penningförfalskning m.m.  
  prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan Prop. 2000/01:42  
  prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan  
  prop. 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen Prop. 2000/01:43  
  prop. 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen  
  prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Prop. 2000/01:44  
  prop. 2000/01:45 Godkännande av rådsbeslut om ändring av systemet för gemenskapernas egna medel  
  prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Prop. 2000/01:47  
  prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser  
  prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser  
  prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin  
  prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet  
  prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.  
  prop. 2000/01:54 Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet  
  prop. 2000/01:55 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer  
  prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.  
  prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57  
  prop. 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. Prop. 2000/01:58  
  prop. 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m.  
  prop. 2000/01:60 Ändringar i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Prop. 2000/01:60  
  prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61  
  prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart  
  prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning  
  prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Prop. 2000/01:65  
  prop. 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66  
  prop. 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67  
  prop. 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn  
  prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68  
  prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada  
  prop. 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) Prop. 2000/01:69  
  prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70  
  prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71  
  prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen  
  prop. 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74  
  prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet Prop. 200010/012:76  
  prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet  
  prop. 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77  
  prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Prop. 2000/01:78  
  prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Prop. 2000/01:79  
  prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer  
  prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80  
  prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81  
  prop. 2000/01:82 Söderåsens nationalpark Prop. 2000/01:82  
  prop. 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning Prop. 2000/01:83  
  prop. 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning  
  prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Prop. 2000/01:84  
  prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet  
  prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. Prop. 2000/01:85  
  prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott  
  prop. 2000/01:86 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister  
  prop. 2000/01:86 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister  
  prop. 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87  
  prop. 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m.  
  prop. 2000/01:88 Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden Prop. 2000/01:88  
  prop. 2000/01:88 Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden  
  prop. 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Prop. 2000/01:89  
  prop. 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2000/01:91  
  prop. 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen  
  prop. 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken Prop. 2000/01:92  
  prop. 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken  
  prop. 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m. Prop. 2000/01:93  
  prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop. 2000/01:94  
  prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95  
  prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Prop. 2000/01:96  
  prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97  
  prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98  
  prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m.  
  prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99  
  prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Prop. 2000/01:105  
  prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  prop. 2000/01:106 Diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar Prop. 2000/01:106  
  prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Prop. 2000/01:107  
  prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m. Prop. 2000/01:108  
  prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.  
  prop. 2000/01:109 Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m. Prop. 2000/01:109  
  prop. 2000/01:109 Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m.  
  prop. 2000/01:110 Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m. Prop. 2000/01:110  
  prop. 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer Prop. 2000/01:111  
  prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.  
  prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m.  
  prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag  
  prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2000/01:117  
  prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Prop. 2000/01:118  
  prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklings- samarbete med Central- och Östeuropa  
  prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. Prop. 2000/01:121  
  prop. 2000/01:122 Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen  
  prop. 2000/01:123 Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden Prop. 2000/01:123  
  prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Prop. 2000/01:124  
  prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården Prop. 2000/01:126  
  prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården  
  prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Prop. 2000/01:127  
  prop. 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128  
  prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen,  
  prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130  
  prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Prop. 2000/01:132  
  prop. 2000/01:133 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen Prop. 2000/01:133  
  prop. 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134  
  prop. 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135  
  prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136  
  prop. 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet Prop. 2000/01:137  
  prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138  
  prop. 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör  
  prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Prop. 2000/01:139  
  prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140  
  prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Prop. 2000/01:141  
  prop. 2000/01:144 Skatten på vin Prop. 2000/01:144  
  prop. 2000/01:145 Upplösning av stiftelser i vissa fall Prop. 2000/01:145  
  prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146  
  prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet  
  prop. 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor Prop. 2000/01:147  
  prop. 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor  
  prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148  
  prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden  
  prop. 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149  
  prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150  
  prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m.