Propositioner, prop. 1998/99:1 - 1998/99:150[Detaljerad lista]
 • prop. 1998/99:1
 • prop. 1998/99:3
 • prop. 1998/99:4
 • 1998/99:5
 • prop. 1998/99:6
 • prop. 1998/99:7
 • 1998/99:8
 • 1998/99:9
 • prop. 1998/99:10
 • prop. 1998/99:11
 • prop. 1998/99:12
 • prop. 1998/99:13
 • prop. 1998/99:14
 • prop. 1998/99:15
 • prop. 1998/99:16
 • 1998/99:17
 • prop. 1998/99:18
 • prop. 1998/99:19
 • 1998/99:20
 • 1998/99:21
 • prop. 1998/99:22
 • prop. 1998/99:23
 • prop. 1998/99:24
 • 1998/99:25
 • prop. 1998/99:26
 • prop. 1998/99:27
 • prop. 1998/99:28
 • prop. 1998/99:29
 • prop. 1998/99:30
 • 1998/99:31
 • prop. 1998/99:32
 • 1998/99:33
 • prop. 1998/99:34
 • prop. 1998/99:35
 • prop. 1998/99:36
 • prop. 1998/99:37
 • prop. 1998/99:38
 • 1998/99:39
 • prop. 1998/99:41
 • prop. 1998/99:42
 • prop. 1998/99:43
 • prop. 1998/99:44
 • prop. 1998/99:45
 • prop. 1998/99:46
 • prop. 1998/99:47
 • prop. 1998/99:48
 • prop. 1998/99:49
 • 1998/99:50
 • prop. 1998/99:51
 • prop. 1998/99:52
 • prop. 1998/99:53
 • prop. 1998/99:54
 • 1998/99:55
 • 1998/99:56
 • prop. 1998/99:57
 • prop. 1998/99:58
 • 1998/99:59
 • 1998/99:60
 • 1998/99:61
 • prop. 1998/99:62
 • 1998/99:63
 • prop. 1998/99:64
 • prop. 1998/99:65
 • prop. 1998/99:66
 • 1998/99:67
 • prop. 1998/99:68
 • prop. 1998/99:69
 • prop. 1998/99:70
 • prop. 1998/99:71
 • prop. 1998/99:72
 • prop. 1998/99:73
 • prop. 1998/99:74
 • prop. 1998/99:76
 • prop. 1998/99:77
 • prop. 1998/99:78
 • prop. 1998/99:79
 • prop. 1998/99:80
 • prop. 1998/99:82
 • prop. 1998/99:83
 • prop. 1998/99:84
 • prop. 1998/99:85
 • prop. 1998/99:86
 • prop. 1998/99:87
 • prop. 1998/99:88
 • prop. 1998/99:89
 • prop. 1998/99:90
 • prop. 1998/99:91
 • prop. 1998/99:92
 • prop. 1998/99:93
 • prop. 1998/99:94
 • prop. 1998/99:95
 • 1998/99:96
 • 1998/99:97
 • prop. 1998/99:98
 • prop. 1998/99:99
 • prop. 1998/99:100
 • prop. 1998/99:101
 • prop. 1998/99:102
 • 1998/99:104
 • prop. 1998/99:105
 • prop. 1998/99:106
 • prop. 1998/99:107
 • prop. 1998/99:108
 • prop. 1998/99:109
 • prop. 1998/99:110
 • 1998/99:111
 • prop. 1998/99:112
 • prop. 1998/99:113
 • prop. 1998/99:114
 • prop. 1998/99:115
 • 1998/99:116
 • prop. 1998/99:117
 • prop. 1998/99:118
 • prop. 1998/99:119
 • prop. 1998/99:120
 • 1998/99:121
 • prop. 1998/99:122
 • prop. 1998/99:123
 • prop. 1998/99:124
 • 1998/99:125
 • prop. 1998/99:126
 • prop. 1998/99:127
 • 1998/99:128
 • prop. 1998/99:129
 • prop. 1998/99:130
 • prop. 1998/99:131
 • 1998/99:132
 • prop. 1998/99:133
 • prop. 1998/99:134
 • prop. 1998/99:135
 • 1998/99:136
 • prop. 1998/99:137
 • prop. 1998/99:138
 • prop. 1998/99:139
 • prop. 1998/99:140
 • prop. 1998/99:141
 • prop. 1998/99:142
 • prop. 1998/99:143
 • prop. 1998/99:144
 • prop. 1998/99:145
 • 1998/99:146
 • 1998/99:150
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)  
  prop. 1998/99:3 Åtgärder mot dopning  
  prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande  
  1998/99:5 Hållbara Sverige uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologisk hållbar utvecklingHållbara Sverige uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling  
  prop. 1998/99:6 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning  
  prop. 1998/99:7 Koncernbeskattningsfrågor för ideella föreningar och stiftelser, m.m.  
  1998/99:8 Investeringsplaner för trafikens infrastrukturInvesteringsplaner för trafikens infrastruktur  
  1998/99:9 Migration och asylpolitikMigration och asylpolitik  
  prop. 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen  
  prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång  
  prop. 1998/99:12 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien m.m.  
  prop. 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner  
  prop. 1998/99:14 Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget  
  prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning  
  prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m.  
  1998/99:17 Ett nytt offentligt rättsinformationssystemEtt nytt offentligt rättsinformationssystem  
  prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor  
  prop. 1998/99:19 Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.  
  1998/99:20 1998 års redogörelse för företag med statligt ägande1998 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  1998/99:21 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1997Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1997  
  prop. 1998/99:22 Sekretess för vissa uppgifter hos uppdragsmyndig- heter m.m.  
  prop. 1998/99:23 Ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten  
  prop. 1998/99:24 Ett sekretariat i Stockholm för Östersjöstaternas råd  
  1998/99:25 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottslighetenLägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten  
  prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja  
  prop. 1998/99:27 Ändringar i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta  
  prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet  
  prop. 1998/99:30 Investerarskydd  
  1998/99:31 Återkallelse av vissa förslag i proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 när det gäller bemyndiganden för kreditgarantier m.m.Återkallelse av vissa förslag i proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 när det gäller bemyndiganden för kreditgarantier m.m.  
  prop. 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption  
  1998/99:33 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fredBeredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred  
  prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m.  
  prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande  
  prop. 1998/99:36 Vapenregister  
  prop. 1998/99:37 Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m.  
  prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.  
  1998/99:39 1998 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll1998 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen  
  prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen  
  prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri  
  prop. 1998/99:44 Ändringar i lagen (1986:436) om näringsförbud  
  prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass  
  prop. 1998/99:46 Vissa frågor som rör val till Europaparlamentet  
  prop. 1998/99:47 Om chefsförsörjningen inom polisväsendet  
  prop. 1998/99:48 Skattefrågor och investerarskydd  
  prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.  
  1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringarMeddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar  
  prop. 1998/99:51 Lag om handel med begagnade varor  
  prop. 1998/99:52 Myndigheters öppethållande  
  prop. 1998/99:53 Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  
  prop. 1998/99:54 Viss lagstiftning med anledning av uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik  
  1998/99:55 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1998Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1998  
  1998/99:56 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1998Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1998  
  prop. 1998/99:57 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien  
  prop. 1998/99:58 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Turkmenistan  
  1998/99:59 Öppen handel - rättvisa spelregler Svensk handelspolitik inför en ny WTO-rundaÖppen handel - rättvisa spelregler Svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda  
  1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998  
  1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.  
  prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m.  
  1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringenEn nationell strategi för avfallshanteringen  
  prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering  
  prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång  
  prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision  
  1998/99:67 Nordiskt samarbete 1998Nordiskt samarbete 1998  
  prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten  
  prop. 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld  
  prop. 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet  
  prop. 1998/99:71 Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall  
  prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Prop. 1998/99:72  
  prop. 1998/99:73 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.  
  prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar  
  prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.  
  prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Prop. 1998/99:77  
  prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Prop. 1998/99:78  
  prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m.  
  prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.  
  prop. 1998/99:82 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna m.m.  
  prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete  
  prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall  
  prop. 1998/99:85 Försäkring under krig och krigsfara  
  prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör  
  prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler  
  prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar  
  prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting  
  prop. 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare  
  prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m.  
  prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.  
  prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.  
  prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor  
  prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur  
  1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalenLägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen  
  1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  prop. 1998/99:98 Vissa premiepensionsfrågor  
  prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS  
  prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.  
  prop. 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten  
  1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94 1998Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94 1998  
  prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd  
  prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.  
  prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning  
  prop. 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt  
  prop. 1998/99:109 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2000, m.m.  
  prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.  
  1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000  
  prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112  
  prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering  
  prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål  
  prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro  
  1998/99:116 Om kryptografiOm kryptografi  
  prop. 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland  
  prop. 1998/99:118 Konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets  
  prop. 1998/99:120 Företagshälsovård  
  1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utvecklingUtvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling  
  prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag  
  prop. 1998/99:123 Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter  
  prop. 1998/99:124 Staten och trossamfunden stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.  
  1998/99:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1998Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1998  
  prop. 1998/99:126 Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige  
  prop. 1998/99:127 Införsel av beskattade varor  
  1998/99:128 Redogörelse för den svenska Skr. krigsmaterielexporten år 1998Redogörelse för den svenska Skr. krigsmaterielexporten år 1998  
  prop. 1998/99:129 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m.  
  prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m.  
  prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik  
  1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998  
  prop. 1998/99:133 Särskild företrädare för barn  
  prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m.  
  prop. 1998/99:135 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.  
  1998/99:136 Genetisk integritetGenetisk integritet  
  prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.  
  prop. 1998/99:138 Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden  
  prop. 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.  
  prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet  
  prop. 1998/99:141 Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar  
  prop. 1998/99:142 Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker  
  prop. 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige  
  prop. 1998/99:144 Regler om företagskoncentration  
  prop. 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten  
  1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärendenTidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden  
  1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998Årsredovisning för staten 1998