Propositioner, prop. 1997/98:1 - prop. 1997/98:189[Detaljerad lista]
 • prop. 1997/98:1
 • prop. 1997/98:2
 • prop. 1997/98:3
 • 1997/98:4
 • prop. 1997/98:5
 • prop. 1997/98:6
 • prop. 1997/98:7
 • prop. 1997/98:8
 • prop. 1997/98:9
 • prop. 1997/98:10
 • prop. 1997/98:11
 • prop. 1997/98:12
 • 1997/98:13
 • prop. 1997/98:14
 • prop. 1997/98:15
 • prop. 1997/98:16
 • prop. 1997/98:17
 • prop. 1997/98:18
 • 1997/98:19
 • 1997/98:20
 • prop. 1997/98:21
 • prop. 1997/98:22
 • 1997/98:23
 • prop. 1997/98:24
 • prop. 1997/98:25
 • 1997/98:26
 • prop. 1997/98:27
 • prop. 1997/98:28
 • 1997/98:29
 • prop. 1997/98:30
 • prop. 1997/98:31
 • prop. 1997/98:32
 • prop. 1997/98:33
 • prop. 1997/98:34
 • prop. 1997/98:35
 • prop. 1997/98:36
 • prop. 1997/98:37
 • 1997/98:38
 • prop. 1997/98:39
 • prop. 1997/98:40
 • prop. 1997/98:41
 • prop. 1997/98:42
 • prop. 1997/98:43
 • prop. 1997/98:44
 • prop. 1997/98:45
 • prop. 1997/98:46
 • prop. 1997/98:47
 • prop. 1997/98:48
 • prop. 1997/98:49
 • prop. 1997/98:50
 • 1997/98:51
 • prop. 1997/98:52
 • 1997/98:53
 • prop. 1997/98:54
 • prop. 1997/98:55
 • prop. 1997/98:56
 • prop. 1997/98:57
 • prop. 1997/98:58
 • 1997/98:60
 • prop. 1997/98:61
 • prop. 1997/98:62
 • prop. 1997/98:63
 • prop. 1997/98:64
 • prop. 1997/98:65
 • 1997/98:66
 • 1997/98:67
 • prop. 1997/98:68
 • 1997/98:69
 • prop. 1997/98:70
 • prop. 1997/98:71
 • 1997/98:73
 • 1997/98:74
 • 1997/98:75
 • prop. 1997/98:77
 • 1997/98:79
 • prop. 1997/98:80
 • prop. 1997/98:81
 • prop. 1997/98:82
 • prop. 1997/98:83
 • prop. 1997/98:84
 • 1997/98:85
 • prop. 1997/98:86
 • prop. 1997/98:87
 • 1997/98:88
 • 1997/98:89
 • prop. 1997/98:90
 • prop. 1997/98:91
 • prop. 1997/98:92
 • prop. 1997/98:93
 • prop. 1997/98:94
 • prop. 1997/98:95
 • prop. 1997/98:96
 • prop. 1997/98:97
 • prop. 1997/98:98
 • prop. 1997/98:99
 • prop. 1997/98:100
 • prop. 1997/98:101
 • prop. 1997/98:102
 • prop. 1997/98:104
 • prop. 1997/98:105
 • prop. 1997/98:106
 • prop. 1997/98:107
 • prop. 1997/98:108
 • prop. 1997/98:109
 • prop. 1997/98:110
 • prop. 1997/98:111
 • prop. 1997/98:112
 • prop. 1997/98:113
 • prop. 1997/98:114
 • prop. 1997/98:115
 • prop. 1997/98:116
 • prop. 1997/98:117
 • prop. 1997/98:118
 • prop. 1997/98:119
 • prop. 1997/98:120
 • prop. 1997/98:121
 • 1997/98:122
 • prop. 1997/98:123
 • prop. 1997/98:124
 • 1997/98:125
 • prop. 1997/98:126
 • prop. 1997/98:127
 • prop. 1997/98:128
 • prop. 1997/98:129
 • prop. 1997/98:130
 • prop. 1997/98:131
 • prop. 1997/98:132
 • prop. 1997/98:133
 • prop. 1997/98:134
 • prop. 1997/98:135
 • prop. 1997/98:136
 • prop. 1997/98:137
 • 1997/98:138
 • prop. 1997/98:139
 • prop. 1997/98:140
 • prop. 1997/98:141
 • prop. 1997/98:142
 • 1997/98:143
 • prop. 1997/98:144
 • prop. 1997/98:145
 • prop. 1997/98:146
 • 1997/98:147
 • prop. 1997/98:148
 • prop. 1997/98:149
 • prop. 1997/98:150
 • prop. 1997/98:151
 • prop. 1997/98:152
 • prop. 1997/98:153
 • prop. 1997/98:154
 • 1997/98:155
 • prop. 1997/98:156
 • prop. 1997/98:157
 • prop. 1997/98:158
 • prop. 1997/98:159
 • prop. 1997/98:160
 • 1997/98:161
 • prop. 1997/98:162
 • 1997/98:163
 • prop. 1997/98:164
 • prop. 1997/98:165
 • prop. 1997/98:166
 • prop. 1997/98:167
 • prop. 1997/98:168
 • prop. 1997/98:169
 • prop. 1997/98:170
 • 1997/98:171
 • 1997/98:172
 • prop. 1997/98:173
 • prop. 1997/98:174
 • prop. 1997/98:175
 • 1997/98:176
 • prop. 1997/98:177
 • prop. 1997/98:178
 • prop. 1997/98:179
 • prop. 1997/98:180
 • prop. 1997/98:181
 • prop. 1997/98:182
 • prop. 1997/98:183
 • prop. 1997/98:184
 • prop. 1997/98:185
 • prop. 1997/98:188
 • prop. 1997/98:189
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.  
  prop. 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk  
  prop. 1997/98:3 Tilläggsöverenskommelse till konventionen omsocial trygghet mellanSverige och Turkiet  
  1997/98:4 Totalförsvar i förnyelseTotalförsvar i förnyelse  
  prop. 1997/98:5 Läkarnas vidareutbildning  
  prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor  
  prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge  
  prop. 1997/98:8 Kyrkomötets sammanträden  
  prop. 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m.  
  prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m.  
  prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet  
  prop. 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon  
  1997/98:13 Ekologisk hållbarhetEkologisk hållbarhet  
  prop. 1997/98:14 Romkonventionen - tillämplig lag för avtalsförpliktelser  
  prop. 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor  
  prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik  
  prop. 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige  
  prop. 1997/98:18 Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.  
  1997/98:19 Utvecklingen i informationssamhälletUtvecklingen i informationssamhället  
  1997/98:20 1997 års redogörelse för företag med statligt ägande1997 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  prop. 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar  
  prop. 1997/98:22 Företagshypoteks ställning efter avregistrering av aktiebolag  
  1997/98:23 Invandrings- och flyktingpolitikenInvandrings- och flyktingpolitiken  
  prop. 1997/98:24 Ändrad övergångsbestämmelse i bankrörelselagen  
  prop. 1997/98:25 om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen  
  1997/98:26 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1996Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1996  
  prop. 1997/98:27 Lag om rätt till ledighet för att bedriva närings- verksamhet  
  prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen  
  1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetetEuro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet  
  prop. 1997/98:30 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien  
  prop. 1997/98:31 Immunitet och privilegier för Europol  
  prop. 1997/98:32 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan m.m.  
  prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.  
  prop. 1997/98:34 Standarder för sändning av TV-signaler, m.m. Prop. 1997/98:34  
  prop. 1997/98:35 Vissa avgasfrågor  
  prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd  
  prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag  
  1997/98:38 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottslighetenLägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten  
  prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag  
  prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning  
  prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.  
  prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet  
  prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund- lagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m.  
  prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44  
  prop. 1997/98:45 Miljöbalk  
  prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m.  
  prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)  
  prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar  
  prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor  
  prop. 1997/98:50 Avveckling av allemanssparreglerna  
  1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Skr. 1997/98:51Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Skr. 1997/98:51  
  prop. 1997/98:52 Förvaltningen av kommunala pensionsmedel  
  1997/98:53 1997 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll1997 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  prop. 1997/98:54 Vissa ändringar i lagstiftningen om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv  
  prop. 1997/98:55 Kvinnofrid  
  prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling  
  prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet  
  prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget  
  1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997  
  prop. 1997/98:61 Vissa ändringar i lagstiftningen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och om leksakers säkerhet Prop. 1997/98:61  
  prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd  
  prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning  
  prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning  
  prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.  
  1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektornSkrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn  
  1997/98:67 Konsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utvecklingKonsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utveckling  
  prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter  
  1997/98:69 Sverige i Förenta NationernaSverige i Förenta Nationerna  
  prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999 2001  
  prop. 1997/98:71 Förstärkt tillsyn över börser  
  1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997Nordiskt samarbete 1997  
  1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i GazaEuropa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza  
  1997/98:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 75  
  prop. 1997/98:77 Närradio m.m.  
  1997/98:79 med redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågornamed redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna  
  prop. 1997/98:80 Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga  
  prop. 1997/98:81 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige  
  prop. 1997/98:82 Europarådets sociala stadga  
  prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten m.m.  
  prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.  
  1997/98:85 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1997Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1997  
  prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet  
  prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor  
  1997/98:88 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1997Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1997  
  1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitikMänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik  
  prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.  
  prop. 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark  
  prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m.  
  prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan  
  prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.  
  prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen, m.m.  
  prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet  
  prop. 1997/98:97 Polisens register  
  prop. 1997/98:98 Vissa stiftelserättsliga frågor m.m.  
  prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation  
  prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.  
  prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m.  
  prop. 1997/98:102 Sveriges tillträde till Brysselkonventionen  
  prop. 1997/98:104 Behandlingen av häktade  
  prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar  
  prop. 1997/98:106 Pensionsrättigheter och bodelning  
  prop. 1997/98:107 En ny Europadomstol  
  prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister  
  prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  
  prop. 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg  
  prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.  
  prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd  
  prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken  
  prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.  
  prop. 1997/98:115 Folkbildning  
  prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund  
  prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design  
  prop. 1997/98:118 Ändringar i årsredovisningslagarna  
  prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling  
  prop. 1997/98:120 Ett rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling  
  prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet  
  1997/98:122 Afrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-taletAfrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet  
  prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.  
  prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.  
  1997/98:125 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1997Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1997  
  prop. 1997/98:126 Nummerfrågor  
  prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet  
  prop. 1997/98:128 Lag om vilotid för sjömän m.m.  
  prop. 1997/98:129 Ändringar i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan  
  prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.  
  prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.  
  prop. 1997/98:132 Avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott  
  prop. 1997/98:133 Beskattning av personaloptioner  
  prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.  
  prop. 1997/98:135 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien m.m.  
  prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst  
  prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.  
  1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreservMeddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv  
  prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.  
  prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor  
  prop. 1997/98:141 Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige  
  prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen  
  1997/98:143 Återkallelse av visst förslag i propositionen 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och GöteborgÅterkallelse av visst förslag i propositionen 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg  
  prop. 1997/98:144 Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank m.m.  
  prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige  
  prop. 1997/98:146 Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader  
  1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 1997/98:147 ________________________________________________________Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 1997/98:147 ________________________________________________________  
  prop. 1997/98:148 Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet, m.m.  
  prop. 1997/98:149 Immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö  
  prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. Prop. 1997/98:151  
  prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m. Prop. 1997/98:152  
  prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor  
  prop. 1997/98:154 Förvaltningen av statsskulden  
  1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  prop. 1997/98:156 Kassettersättning  
  prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv  
  prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken  
  prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.  
  prop. 1997/98:160 Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare  
  1997/98:161 Utvärdering av icke-finansiella ägare till bankerUtvärdering av icke-finansiella ägare till banker  
  prop. 1997/98:162 Höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m.  
  1997/98:163 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1997Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1997  
  prop. 1997/98:164 Ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank  
  prop. 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet  
  prop. 1997/98:166 Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m.  
  prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.  
  prop. 1997/98:168 Godtrosförvärv  
  prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet  
  prop. 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.  
  1997/98:171 FilmavtaletFilmavtalet  
  1997/98:172 En narkotikapolitisk redogörelseEn narkotikapolitisk redogörelse  
  prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen  
  prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar  
  prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring  
  1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolanLärandets verktyg nationellt program för IT i skolan  
  prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet  
  prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet  
  prop. 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder  
  prop. 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning  
  prop. 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, m.m.  
  prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige  
  prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m.  
  prop. 1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.  
  prop. 1997/98:185 Akt om ändring i ILOs stadgar samt ILOs konvention och rekommendation om hemarbete  
  prop. 1997/98:188 Vissa ändringar i marknadsföringslagen (1995:450) m.m.  
  prop. 1997/98:189 Patientens ställning