Propositioner, 1995/96:1 - prop. 1995/96:232[Detaljerad lista]
 • 1995/96:1
 • prop. 1995/96:2
 • prop. 1995/96:3
 • prop. 1995/96:4
 • prop. 1995/96:5
 • prop. 1995/96:6
 • 1995/96:7
 • prop. 1995/96:8
 • 1995/96:9
 • prop. 1995/96:10
 • prop. 1995/96:11
 • prop. 1995/96:12
 • 1995/96:13
 • prop. 1995/96:14
 • prop. 1995/96:16
 • prop. 1995/96:17
 • prop. 1995/96:18
 • prop. 1995/96:19
 • 1995/96:20
 • prop. 1995/96:21
 • prop. 1995/96:22
 • prop. 1995/96:23
 • prop. 1995/96:24
 • prop. 1995/96:25
 • prop. 1995/96:26
 • prop. 1995/96:27
 • prop. 1995/96:28
 • prop. 1995/96:29
 • 1995/96:30
 • prop. 1995/96:31
 • prop. 1995/96:32
 • prop. 1995/96:33
 • prop. 1995/96:34
 • prop. 1995/96:35
 • prop. 1995/96:36
 • prop. 1995/96:37
 • prop. 1995/96:38
 • prop. 1995/96:39
 • 1995/96:40
 • prop. 1995/96:41
 • prop. 1995/96:42
 • prop. 1995/96:43
 • prop. 1995/96:44
 • prop. 1995/96:45
 • prop. 1995/96:46
 • prop. 1995/96:47
 • prop. 1995/96:48
 • prop. 1995/96:49
 • prop. 1995/96:50
 • prop. 1995/96:51
 • prop. 1995/96:52
 • prop. 1995/96:53
 • prop. 1995/96:54
 • prop. 1995/96:55
 • prop. 1995/96:56
 • prop. 1995/96:57
 • prop. 1995/96:58
 • prop. 1995/96:59
 • prop. 1995/96:60
 • prop. 1995/96:61
 • prop. 1995/96:62
 • prop. 1995/96:63
 • prop. 1995/96:64
 • prop. 1995/96:65
 • prop. 1995/96:66
 • prop. 1995/96:67
 • prop. 1995/96:68
 • prop. 1995/96:69
 • prop. 1995/96:70
 • prop. 1995/96:71
 • prop. 1995/96:72
 • prop. 1995/96:73
 • prop. 1995/96:74
 • prop. 1995/96:75
 • prop. 1995/96:76
 • prop. 1995/96:77
 • prop. 1995/96:78
 • prop. 1995/96:79
 • prop. 1995/96:80
 • prop. 1995/96:81
 • prop. 1995/96:82
 • prop. 1995/96:83
 • prop. 1995/96:84
 • prop. 1995/96:85
 • prop. 1995/96:86
 • prop. 1995/96:87
 • prop. 1995/96:88
 • prop. 1995/96:89
 • prop. 1995/96:90
 • prop. 1995/96:91
 • prop. 1995/96:92
 • 1995/96:93
 • prop. 1995/96:94
 • prop. 1995/96:95
 • prop. 1995/96:96
 • prop. 1995/96:97
 • prop. 1995/96:98
 • prop. 1995/96:99
 • prop. 1995/96:100
 • prop. 1995/96:101
 • prop. 1995/96:102
 • 1995/96:103
 • prop. 1995/96:104
 • prop. 1995/96:105
 • prop. 1995/96:106
 • prop. 1995/96:107
 • prop. 1995/96:108
 • prop. 1995/96:109
 • prop. 1995/96:110
 • prop. 1995/96:111
 • prop. 1995/96:112
 • prop. 1995/96:113
 • prop. 1995/96:115
 • prop. 1995/96:116
 • prop. 1995/96:117
 • prop. 1995/96:118
 • prop. 1995/96:119
 • 1995/96:120
 • prop. 1995/96:121
 • 1995/96:122
 • prop. 1995/96:123
 • 1995/96:124
 • prop. 1995/96:125
 • prop. 1995/96:126
 • prop. 1995/96:127
 • prop. 1995/96:128
 • prop. 1995/96:129
 • 1995/96:130
 • prop. 1995/96:131
 • prop. 1995/96:132
 • prop. 1995/96:133
 • prop. 1995/96:134
 • prop. 1995/96:135
 • prop. 1995/96:136
 • prop. 1995/96:137
 • prop. 1995/96:139
 • prop. 1995/96:140
 • prop. 1995/96:141
 • prop. 1995/96:142
 • prop. 1995/96:143
 • prop. 1995/96:144
 • prop. 1995/96:145
 • prop. 1995/96:146
 • 1995/96:147
 • prop. 1995/96:148
 • prop. 1995/96:149
 • prop. 1995/96:150
 • prop. 1995/96:151
 • prop. 1995/96:152
 • prop. 1995/96:153
 • prop. 1995/96:154
 • 1995/96:155
 • prop. 1995/96:156
 • prop. 1995/96:157
 • 1995/96:158
 • prop. 1995/96:159
 • prop. 1995/96:161
 • prop. 1995/96:162
 • prop. 1995/96:163
 • 1995/96:164
 • prop. 1995/96:165
 • prop. 1995/96:166
 • prop. 1995/96:167
 • prop. 1995/96:168
 • prop. 1995/96:169
 • prop. 1995/96:170
 • prop. 1995/96:171
 • prop. 1995/96:172
 • prop. 1995/96:173
 • prop. 1995/96:174
 • prop. 1995/96:175
 • prop. 1995/96:176
 • prop. 1995/96:177
 • prop. 1995/96:178
 • prop. 1995/96:179
 • prop. 1995/96:180
 • 1995/96:181
 • prop. 1995/96:182
 • prop. 1995/96:183
 • prop. 1995/96:184
 • prop. 1995/96:185
 • prop. 1995/96:186
 • prop. 1995/96:187
 • prop. 1995/96:188
 • prop. 1995/96:189
 • prop. 1995/96:191
 • prop. 1995/96:192
 • 1995/96:193
 • 1995/96:194
 • prop. 1995/96:195
 • prop. 1995/96:196
 • prop. 1995/96:197
 • prop. 1995/96:198
 • 1995/96:199
 • prop. 1995/96:200
 • prop. 1995/96:201
 • prop. 1995/96:202
 • prop. 1995/96:203
 • 1995/96:204
 • prop. 1995/96:205
 • prop. 1995/96:206
 • prop. 1995/96:207
 • prop. 1995/96:208
 • prop. 1995/96:209
 • prop. 1995/96:210
 • prop. 1995/96:211
 • prop. 1995/96:212
 • prop. 1995/96:213
 • prop. 1995/96:214
 • prop. 1995/96:215
 • prop. 1995/96:216
 • prop. 1995/96:217
 • prop. 1995/96:218
 • prop. 1995/96:219
 • prop. 1995/96:220
 • prop. 1995/96:221
 • prop. 1995/96:222
 • prop. 1995/96:223
 • prop. 1995/96:224
 • prop. 1995/96:225
 • prop. 1995/96:226
 • prop. 1995/96:227
 • prop. 1995/96:228
 • prop. 1995/96:229
 • prop. 1995/96:230
 • prop. 1995/96:231
 • prop. 1995/96:232
Detaljerad information om författningarna
  1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukareUtbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare  
  prop. 1995/96:2 Lag om byggande av järnväg  
  prop. 1995/96:3 Postens finansiella tjänster  
  prop. 1995/96:4 Internationell rättshjälp på förundersökningsstadiet  
  prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion  
  prop. 1995/96:6 Vidareutveckling av systemet med miljöklasser för fordon m.m.  
  1995/96:7 Meddelande om kommande förslag om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringarMeddelande om kommande förslag om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringar  
  prop. 1995/96:8 Ändringar i fiskelagen, m.m.  
  1995/96:9 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1994Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1994  
  prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7  
  prop. 1995/96:11 Muskö örlogsvarvs framtid  
  prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse  
  1995/96:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1994Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1994  
  prop. 1995/96:14 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag  
  prop. 1995/96:16 Ändrade regler om bärgning  
  prop. 1995/96:17 Ändringar i bostadsrättslagen m.m.  
  prop. 1995/96:18 Upphävande av lagen (1923:116) om hundskatt  
  prop. 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt  
  1995/96:20 1995 års redogörelse för företag med statligt ägande1995 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  prop. 1995/96:21 Frister vid anhållande och häktning  
  prop. 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna  
  prop. 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m.  
  prop. 1995/96:24 Framtida organisation m.m. för fordonsbeskattningen  
  prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling  
  prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken  
  prop. 1995/96:27 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstateroch Estland Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.  
  prop. 1995/96:28 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstateroch Lettland Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.  
  prop. 1995/96:29 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstateroch Litauen Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.  
  1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996EU:s regeringskonferens 1996  
  prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter  
  prop. 1995/96:32 Konventionen om temporär import (Istanbulkonventionen)  
  prop. 1995/96:33 Ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)  
  prop. 1995/96:34 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tunisien  
  prop. 1995/96:35 En ny lag om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1995/96:36 Godkännande av avtal om ändring av den fjärde Lomékonventionen m.m.  
  prop. 1995/96:37 Rättslig reglering av samverkan för fred  
  prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.  
  prop. 1995/96:39 Konventionen om tullbehandling av poolcontainrar i internationell trafik (poolcontainerkonventionen)  
  1995/96:40 FN inför framtidenFN inför framtiden  
  prop. 1995/96:41 Internationella institutet för demokrati och fria val med säte i Stockholm, m.m.  
  prop. 1995/96:42 Godkännande av FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning  
  prop. 1995/96:43 Vissa arrenderättsliga frågor  
  prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m.  
  prop. 1995/96:45 Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar  
  prop. 1995/96:46 Köp av interregional persontrafik på järnväg  
  prop. 1995/96:47 Vissa ändringar i föräldrabalken  
  prop. 1995/96:48 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m.  
  prop. 1995/96:49 Sveriges tillträde till Europarådets förverkandekonvention  
  prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m.  
  prop. 1995/96:51 Fortsatt giltighet av lagen om samhällstjänst  
  prop. 1995/96:52 En ny vapenlag  
  prop. 1995/96:53 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina  
  prop. 1995/96:54 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika  
  prop. 1995/96:55 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina  
  prop. 1995/96:56 Ändringar i lagen om folkbokföringsregister, m.m.  
  prop. 1995/96:57 Vissa punktskatte- och tullfrågor  
  prop. 1995/96:58 EG:s andra förenklingsdirektiv och den svenska mervärdesbeskattningen  
  prop. 1995/96:59 Sjukvårdssamverkan mellan landsting  
  prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti  
  prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende avstatligt stöd, m.m.  
  prop. 1995/96:62 Ändringar i kapitaltäckningsreglerna m.m.  
  prop. 1995/96:63 Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m.  
  prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.  
  prop. 1995/96:65 Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m.  
  prop. 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m.  
  prop. 1995/96:67 Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
  prop. 1995/96:68 Energistadgefördraget  
  prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1995/96:70 Ändring i lagen om statligt stöd för banker och andra kreditinstitut  
  prop. 1995/96:71 Ändringar i pliktexemplarslagen  
  prop. 1995/96:72 Ekonomisk reglering mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda  
  prop. 1995/96:73 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder  
  prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens  
  prop. 1995/96:75 Uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och f.d. Sovjetunionen, m.m.  
  prop. 1995/96:76 Finansiering av tilläggsavgift för mjölkkvoter, m.m.  
  prop. 1995/96:77 Ändring i sametingslagen (1992:1433) m.m.  
  prop. 1995/96:78 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m.  
  prop. 1995/96:79 Minderåriga i arbetslivet skyddsregler vid arbete i arbetsgivarens hushåll  
  prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan  
  prop. 1995/96:81 Reglering av s.k. fakturaskojeri i marknadsföringslagen  
  prop. 1995/96:82 Ökad ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster  
  prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.  
  prop. 1995/96:84 Borttagande av innehavsanteckningar från inskrivningsregistret  
  prop. 1995/96:85 Hemlig kameraövervakning  
  prop. 1995/96:86 Funktionshindrades tillgång till teletjänster  
  prop. 1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus  
  prop. 1995/96:88 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.  
  prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar  
  prop. 1995/96:90 Registerbaserad folk- och bostadsräkningår 2000 m.m.  
  prop. 1995/96:91 Vägverkets produktionsdivision  
  prop. 1995/96:92 Nya förutsättningar för järnvägstrafiken  
  1995/96:93 Organisationen av den periodiska fordonskontrollenOrganisationen av den periodiska fordonskontrollen  
  prop. 1995/96:94 Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m.  
  prop. 1995/96:95 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta  
  prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag  
  prop. 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m.  
  prop. 1995/96:98 Ändrade regler för näringsförbud  
  prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet  
  prop. 1995/96:100 Vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar  
  prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.  
  prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.  
  1995/96:103 Kommittéberättelse 1996Kommittéberättelse 1996  
  prop. 1995/96:104 Skatteregler med anledning av nya årsredovisningslagar, m.m.  
  prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgetenf för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105  
  prop. 1995/96:106 Överlåtelse av verksamheten vid Statens maskinprovningar till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB  
  prop. 1995/96:107 Åtgärder för att främja företagens deltagande i system för miljöstyrning och miljörevision, m.m.  
  prop. 1995/96:108 Ändring i minerallagen (1991:45)  
  prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m  
  prop. 1995/96:110 Riktlinjer för åklagarväsendets organisation  
  prop. 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn  
  prop. 1995/96:112 Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien  
  prop. 1995/96:115 En ny lag om domstolsärenden  
  prop. 1995/96:116 Antalet ledamöter i Högsta domstolen och Regeringsrätten m.m.  
  prop. 1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning  
  prop. 1995/96:118 Ändringar i körkortslagen  
  prop. 1995/96:119 Reformerad tandvårdsförsäkring  
  1995/96:120 Vår miljöSkr.Miljöarbetet under året1995/96:120Vår miljöSkr.Miljöarbetet under året1995/96:120  
  prop. 1995/96:121 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal  
  1995/96:122 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1996Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1996  
  prop. 1995/96:123 Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet  
  1995/96:124 1995 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll1995 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik  
  prop. 1995/96:126 Förnyad förklaring enligt artikel 46 i Europakonventionen  
  prop. 1995/96:127 Några frågor om sekretess  
  prop. 1995/96:128 Följdändringar till reformen om tvåpartsprocess vid de allmänna förvaltningsdomstolarna samt vissa registerfrågor inom socialförsäkringsadministrationen  
  prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd  
  1995/96:130 Öresundsförbindelsens ekonomiÖresundsförbindelsens ekonomi  
  prop. 1995/96:131 Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.  
  prop. 1995/96:132 Konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal  
  prop. 1995/96:133 Några frågor om rättsprövning m.m.  
  prop. 1995/96:134 Utökad möjlighet för kyrkomötet att överlåta sin normgivningskompetens  
  prop. 1995/96:135 Godkännande av 1995 års internationella naturgummiavtal  
  prop. 1995/96:136 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kazakstan  
  prop. 1995/96:137 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kirgizistan  
  prop. 1995/96:139 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Vitryssland  
  prop. 1995/96:140 Sveriges ratifikation av Förenta havsrättskonventionen av den 10december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om tillämpningen avkonventionens del XI  
  prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande  
  prop. 1995/96:142 Deltagande i European Cooperation in Meteorology (Ecomet)  
  prop. 1995/96:143 Upphävande av vissa äldre författningar  
  prop. 1995/96:144 Vissa internationella ungdomsfrågor  
  prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.  
  prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans  
  1995/96:147 Återkallelse av proposition 1995/96:119, Reformerad tandvårdsförsäkringÅterkallelse av proposition 1995/96:119, Reformerad tandvårdsförsäkring  
  prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten  
  prop. 1995/96:149 Beräkning av basbelopp m.m.  
  prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiskapolitiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.  
  prop. 1995/96:151 Vissa kompletteringar till elreformen  
  prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.  
  prop. 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete  
  prop. 1995/96:154 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  1995/96:155 Återkallelse av proposition 1995/96:108. Ändring i minerallagen (1991:45)Återkallelse av proposition 1995/96:108. Ändring i minerallagen (1991:45)  
  prop. 1995/96:156 Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll  
  prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan  
  1995/96:158 ILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbeteILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbete  
  prop. 1995/96:159 Effektivare gränskontroll  
  prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997--2001  
  prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv  
  prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd  
  1995/96:164 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 1995Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 1995  
  prop. 1995/96:165 Frågor om offentlig upphandling  
  prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen  
  prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m..  
  prop. 1995/96:168 Inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek  
  prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.  
  prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen  
  prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m.  
  prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet  
  prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag  
  prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m.  
  prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.  
  prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården  
  prop. 1995/96:177 Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) m.m.  
  prop. 1995/96:178 Sekretess och polisregister  
  prop. 1995/96:179 Tilläggsskydd för växtskyddsmedel  
  prop. 1995/96:180 Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning  
  1995/96:181 Konsumentpolitiken i EU mål och inriktning för det svenska arbetetKonsumentpolitiken i EU mål och inriktning för det svenska arbetet  
  prop. 1995/96:182 Stärkt konsumentskydd i resegarantilagen  
  prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.  
  prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.  
  prop. 1995/96:185 Europa- Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Israel  
  prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag  
  prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m.  
  prop. 1995/96:188 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar  
  prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004  
  prop. 1995/96:191 Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar  
  prop. 1995/96:192 Tillstånd för internationell järnvägstrafik  
  1995/96:193 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1995Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1995  
  1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  prop. 1995/96:195 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och derasmedlemsstater och Marocko  
  prop. 1995/96:196 Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m.  
  prop. 1995/96:197 Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak  
  prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet  
  1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektetJAS 39 Gripen-projektet  
  prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m.  
  prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor  
  prop. 1995/96:202 Miljöklassning av alkylatbensin  
  prop. 1995/96:203 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Österrike  
  1995/96:204 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1995Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1995  
  prop. 1995/96:205 Förbud mot innehav av destillationsapparater m.m.  
  prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m.  
  prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000  
  prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar,m.m.  
  prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.  
  prop. 1995/96:210 Förbud mot användning av synförstörande laservapen  
  prop. 1995/96:211 Effektiviseringar inom den summariska processen  
  prop. 1995/96:212 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  
  prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998  
  prop. 1995/96:214 Förbättrad kapitalförsörjning Prop.1995/96:214  
  prop. 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor  
  prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel  
  prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister,m.m.  
  prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.  
  prop. 1995/96:219 Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49) m.m.  
  prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten  
  prop. 1995/96:221 Militära skyddsområden  
  prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.  
  prop. 1995/96:223 Ändring i fiskelagen (1993:787)  
  prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m.  
  prop. 1995/96:225 Marknadsföring av kristallglas  
  prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden  
  prop. 1995/96:227 Beskattning av sjömän  
  prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp  
  prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnads-arbete på bostadshus  
  prop. 1995/96:230 Vissa bestämmelser om dubbelbeskattnings- avtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m.  
  prop. 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar  
  prop. 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter