Propositioner, prop. 1994/95:2 - prop. 1994/95:231[Detaljerad lista]
 • prop. 1994/95:2
 • prop. 1994/95:3
 • prop. 1994/95:4
 • prop. 1994/95:5
 • prop. 1994/95:6
 • prop. 1994/95:7
 • prop. 1994/95:8
 • prop. 1994/95:9
 • prop. 1994/95:10
 • prop. 1994/95:11
 • prop. 1994/95:12
 • prop. 1994/95:14
 • prop. 1994/95:16
 • prop. 1994/95:17
 • prop. 1994/95:18
 • prop. 1994/95:19
 • prop. 1994/95:21
 • prop. 1994/95:23
 • prop. 1994/95:24
 • prop. 1994/95:25
 • prop. 1994/95:26
 • prop. 1994/95:27
 • prop. 1994/95:28
 • prop. 1994/95:29
 • prop. 1994/95:30
 • prop. 1994/95:31
 • prop. 1994/95:33
 • prop. 1994/95:34
 • prop. 1994/95:35
 • prop. 1994/95:36
 • prop. 1994/95:37
 • prop. 1994/95:39
 • prop. 1994/95:40
 • prop. 1994/95:41
 • prop. 1994/95:42
 • prop. 1994/95:43
 • prop. 1994/95:44
 • prop. 1994/95:45
 • prop. 1994/95:46
 • prop. 1994/95:47
 • prop. 1994/95:48
 • prop. 1994/95:49
 • prop. 1994/95:50
 • prop. 1994/95:51
 • prop. 1994/95:52
 • prop. 1994/95:53
 • prop. 1994/95:54
 • prop. 1994/95:55
 • prop. 1994/95:56
 • prop. 1994/95:57
 • prop. 1994/95:58
 • prop. 1994/95:59
 • prop. 1994/95:60
 • prop. 1994/95:61
 • prop. 1994/95:62
 • prop. 1994/95:63
 • prop. 1994/95:64
 • prop. 1994/95:65
 • prop. 1994/95:66
 • prop. 1994/95:67
 • prop. 1994/95:68
 • prop. 1994/95:69
 • prop. 1994/95:70
 • prop. 1994/95:71
 • prop. 1994/95:72
 • prop. 1994/95:73
 • prop. 1994/95:74
 • prop. 1994/95:75
 • prop. 1994/95:76
 • prop. 1994/95:77
 • prop. 1994/95:78
 • prop. 1994/95:79
 • prop. 1994/95:80
 • prop. 1994/95:81
 • prop. 1994/95:82
 • prop. 1994/95:83
 • prop. 1994/95:84
 • prop. 1994/95:85
 • prop. 1994/95:86
 • prop. 1994/95:87
 • prop. 1994/95:88
 • prop. 1994/95:89
 • prop. 1994/95:90
 • prop. 1994/95:91
 • prop. 1994/95:92
 • prop. 1994/95:93
 • prop. 1994/95:94
 • prop. 1994/95:95
 • prop. 1994/95:96
 • prop. 1994/95:97
 • prop. 1994/95:98
 • prop. 1994/95:99
 • prop. 1994/95:100
 • prop. 1994/95:101
 • prop. 1994/95:102
 • prop. 1994/95:104
 • prop. 1994/95:105
 • prop. 1994/95:106
 • prop. 1994/95:107
 • prop. 1994/95:108
 • prop. 1994/95:109
 • prop. 1994/95:110
 • prop. 1994/95:111
 • prop. 1994/95:112
 • prop. 1994/95:113
 • prop. 1994/95:114
 • prop. 1994/95:115
 • prop. 1994/95:117
 • prop. 1994/95:118
 • prop. 1994/95:119
 • prop. 1994/95:122
 • prop. 1994/95:123
 • prop. 1994/95:124
 • prop. 1994/95:125
 • prop. 1994/95:126
 • prop. 1994/95:128
 • prop. 1994/95:129
 • prop. 1994/95:130
 • prop. 1994/95:133
 • prop. 1994/95:134
 • prop. 1994/95:135
 • prop. 1994/95:136
 • prop. 1994/95:137
 • prop. 1994/95:139
 • prop. 1994/95:140
 • prop. 1994/95:142
 • prop. 1994/95:143
 • prop. 1994/95:144
 • prop. 1994/95:145
 • prop. 1994/95:146
 • prop. 1994/95:147
 • prop. 1994/95:148
 • prop. 1994/95:149
 • prop. 1994/95:150
 • prop. 1994/95:151
 • prop. 1994/95:152
 • prop. 1994/95:153
 • prop. 1994/95:154
 • prop. 1994/95:155
 • prop. 1994/95:156
 • prop. 1994/95:157
 • prop. 1994/95:158
 • prop. 1994/95:159
 • prop. 1994/95:160
 • prop. 1994/95:161
 • prop. 1994/95:162
 • prop. 1994/95:164
 • prop. 1994/95:165
 • prop. 1994/95:166
 • prop. 1994/95:168
 • prop. 1994/95:169
 • prop. 1994/95:170
 • prop. 1994/95:171
 • prop. 1994/95:172
 • prop. 1994/95:173
 • prop. 1994/95:174
 • prop. 1994/95:175
 • prop. 1994/95:176
 • prop. 1994/95:177
 • prop. 1994/95:178
 • prop. 1994/95:179
 • prop. 1994/95:180
 • prop. 1994/95:181
 • prop. 1994/95:182
 • prop. 1994/95:184
 • prop. 1994/95:185
 • prop. 1994/95:186
 • prop. 1994/95:187
 • prop. 1994/95:188
 • prop. 1994/95:189
 • prop. 1994/95:190
 • prop. 1994/95:191
 • prop. 1994/95:192
 • prop. 1994/95:193
 • prop. 1994/95:194
 • prop. 1994/95:195
 • prop. 1994/95:196
 • prop. 1994/95:197
 • prop. 1994/95:199
 • prop. 1994/95:200
 • prop. 1994/95:201
 • prop. 1994/95:202
 • prop. 1994/95:203
 • prop. 1994/95:204
 • prop. 1994/95:205
 • prop. 1994/95:206
 • prop. 1994/95:207
 • prop. 1994/95:208
 • prop. 1994/95:209
 • prop. 1994/95:210
 • prop. 1994/95:211
 • prop. 1994/95:212
 • prop. 1994/95:213
 • prop. 1994/95:214
 • prop. 1994/95:216
 • prop. 1994/95:218
 • prop. 1994/95:219
 • prop. 1994/95:222
 • prop. 1994/95:224
 • prop. 1994/95:226
 • prop. 1994/95:227
 • prop. 1994/95:228
 • prop. 1994/95:229
 • prop. 1994/95:230
 • prop. 1994/95:231
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1994/95:2 Ökat skydd för barn Ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp, m.m.  
  prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården  
  prop. 1994/95:4 Miljöklasser för bensin m.m.  
  prop. 1994/95:5 Ombildning av Statens maskinprovningar till aktiebolag  
  prop. 1994/95:6 Totalförsvarsplikt  
  prop. 1994/95:7 Lag om civilt försvar  
  prop. 1994/95:8 Lag om socialförsäkringsregister  
  prop. 1994/95:9 Detaljhandel med receptfria läkemedel m.m.  
  prop. 1994/95:10 Miljöbalk  
  prop. 1994/95:11 Differentierad skatt på blyfri bensin  
  prop. 1994/95:12 Handläggning av ungdomsmål  
  prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag  
  prop. 1994/95:16 Den framtida konsumentpolitiken  
  prop. 1994/95:17 Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden  
  prop. 1994/95:18 Finansiering av myndighetstillsynen för den avreglerade elmarknaden, m.m.  
  prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen  
  prop. 1994/95:21 Uppehållstillstånd efter inresa  
  prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande  
  prop. 1994/95:24 Tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1994/95:26 Förlängning av tiden för stimulansbidrag till kommuner som ökar sitt flyktingmottagande  
  prop. 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna  
  prop. 1994/95:28 Höjning av vattenföroreningsavgiften  
  prop. 1994/95:29 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på arv och på gåva  
  prop. 1994/95:30 Skrivelse 1994/95:30 Återkallelse av vissa propositioner  
  prop. 1994/95:31 Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet  
  prop. 1994/95:33 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag  
  prop. 1994/95:34 Den svenska tullagstiftningen vid ett EU-medlemskap  
  prop. 1994/95:35 Proposition 1994/95:35 Sveriges anslutning till  
  prop. 1994/95:36 Övergången från EES till EU vissa kompletterande bestämmelser  
  prop. 1994/95:37 Lag om upphävande av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  
  prop. 1994/95:39 Införlivande av vissa direktiv enligt EES-avtalets Bilaga VII, m.m.  
  prop. 1994/95:40 Proposition om budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m.  
  prop. 1994/95:41 Förändringar i finansieringen av det allmänna pensionssystemet, m.m.  
  prop. 1994/95:42 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris  
  prop. 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m.  
  prop. 1994/95:45 Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1994/95:46 Proposition 1994/95:46 Ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  prop. 1994/95:47 Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar  
  prop. 1994/95:48 Tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, m.m.  
  prop. 1994/95:49 Reformerad löneexekution och målhantering hos kronofogdemyndigheten  
  prop. 1994/95:50 Nya kapitaltäckningsregler m.m.  
  prop. 1994/95:51 Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden  
  prop. 1994/95:52 Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m.  
  prop. 1994/95:53 Omräkningsförfarande vid fastighetstaxeringen, m.m.  
  prop. 1994/95:54 Ny lag om skatt på energi, m.m.  
  prop. 1994/95:55 Försäljningsskatten på motorfordon  
  prop. 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m.  
  prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG  
  prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.  
  prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet  
  prop. 1994/95:60 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater  
  prop. 1994/95:61 Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg  
  prop. 1994/95:62 Ändring i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden  
  prop. 1994/95:63 Tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner på områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk- serbiska styrkors kontroll  
  prop. 1994/95:64 Ändring av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  
  prop. 1994/95:65 Fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.  
  prop. 1994/95:66 Ändring i bilaga XXII till EES-avtalet  
  prop. 1994/95:67 Försenade årsredovisningar m.m.  
  prop. 1994/95:68 Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar (EEIG)  
  prop. 1994/95:69 Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet  
  prop. 1994/95:70 Ändringar av den bolagsrättsliga lagstiftningen för bank- och försäkringsområdet med anledning av EES-avtalet  
  prop. 1994/95:71 Övergång från EES till EU på transportområdet  
  prop. 1994/95:72 Omprövning av beslutet om avreglering av järnvägstrafiken  
  prop. 1994/95:73 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.  
  prop. 1994/95:74 Återlämnande av kulturföremål  
  prop. 1994/95:75 Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen  
  prop. 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler  
  prop. 1994/95:77 Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  prop. 1994/95:78 Ett Sverigehus i S:t Petersburg  
  prop. 1994/95:79 Tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet  
  prop. 1994/95:80 Vissa ändringar i kyrkolagen  
  prop. 1994/95:81 Upphävande av skeppsklarerarförordningen (1934:119)  
  prop. 1994/95:82 Ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m.m.  
  prop. 1994/95:83 Upphävande av lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.  
  prop. 1994/95:84 Vissa ändringar i ellagen, m.m.  
  prop. 1994/95:85 Betyg i det obligatoriska skolväsendet  
  prop. 1994/95:86 EG-regler om tilläggsskydd för läkemedel  
  prop. 1994/95:87 Följdlagstiftning till förlängningen av valperioden och riksmötet  
  prop. 1994/95:88 Ersättning från sjukförsäkringen för vissa vårdförmåner till landsting och kommuner i internationella förhållanden m.m.  
  prop. 1994/95:89 Förslag till alkohollag  
  prop. 1994/95:90 Ändringar av bilagorna I och II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)  
  prop. 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor  
  prop. 1994/95:92 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.  
  prop. 1994/95:93 Elektronisk dokumenthantering inom skatteförvaltningen, m.m.  
  prop. 1994/95:94 Ändringar i folkbokföringslagen, m.m.  
  prop. 1994/95:95 Ytterligare medel till Utbildningsdepartementets verksamhet  
  prop. 1994/95:96 Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium  
  prop. 1994/95:97 Ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1994/95:98 Vissa studiestödsfrågor  
  prop. 1994/95:99 Förändringar i arbetslöshetsersättningen  
  prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96  
  prop. 1994/95:101 Frivillig miljöstyrning och miljörevision  
  prop. 1994/95:102 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar  
  prop. 1994/95:104 Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor  
  prop. 1994/95:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95  
  prop. 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.  
  prop. 1994/95:107 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder  
  prop. 1994/95:108 Skrivelse 1994/95:108 Återkallelse av proposition 1994/95:18 Finansiering av myndighetstillsynen för den avreglerade elmarknaden, m.m.  
  prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.  
  prop. 1994/95:110 Bidrag för information om Sverige i samband med världsmästerskapen i friidrott i Göteborg år 1995  
  prop. 1994/95:111 Ansvar för skada vid internationell järnvägstrafik, m.m.  
  prop. 1994/95:112 Utrikessekretess m.m.  
  prop. 1994/95:113 Ändring av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet): System för garanti av insättningar  
  prop. 1994/95:114 Proposition 1994/95:114 Ytterligare medel till 6versiittning av EG:s  
  prop. 1994/95:115 Reformering av övervakningssystemet enligt Europakonventionen  
  prop. 1994/95:117 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, m.m.  
  prop. 1994/95:118 Proposition 1994/95:118 Lagstiftning med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska atomenergigemenskapen  
  prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar  
  prop. 1994/95:122 Finansiering av medlemskap i EU  
  prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag  
  prop. 1994/95:124 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (anstaltsindelningen m.m.)  
  prop. 1994/95:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1994/95  
  prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten  
  prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.  
  prop. 1994/95:129 Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m.  
  prop. 1994/95:130 Avtal om avräkning (nettning) vid handel med finansiella instrument och valuta  
  prop. 1994/95:133 Några frågor angående EG-domstolen  
  prop. 1994/95:134 Proposition 1994/95:134 Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador  
  prop. 1994/95:135 Proposition 1994/95:135 Ändrade ersättningsregler i lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)  
  prop. 1994/95:136 Proposition 1994/95:136 Ã-verklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen  
  prop. 1994/95:137 Stöd för nyanställningar  
  prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan  
  prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik  
  prop. 1994/95:142 Proposition 1994/95:142 Fosterdiagnostik och abort  
  prop. 1994/95:143 Proposition 1994/95:143 Vissa ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.  
  prop. 1994/95:144 Riktlinjer för registreringen av påföljder m.m.  
  prop. 1994/95:145 Proposition 1994/95:145 Ändringar i växtskyddslagen, m.m.  
  prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris  
  prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samtfolkpension för gifta  
  prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.  
  prop. 1994/95:149 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster  
  prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd  
  prop. 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer  
  prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling  
  prop. 1994/95:154 Val till Europaparlamentet m.m.  
  prop. 1994/95:155 Investeringar i arrendejordbruket m.m.  
  prop. 1994/95:156 Proposition 1994/95:156 Godkiinnande av 6verenskommelse mellan Sv och Finland om avgriinsning i Alands hav och  
  prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.  
  prop. 1994/95:158 Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m.  
  prop. 1994/95:159 Ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter  
  prop. 1994/95:160 Proposition 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Ã-steuropa  
  prop. 1994/95:161 Regionalpolitik  
  prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark  
  prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet  
  prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk  
  prop. 1994/95:166 Finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet  
  prop. 1994/95:168 Elektronisk dokumenthantering inom exekutionsväsendet m.m.  
  prop. 1994/95:169 Ändrade regler om ersättningsansvaret för oljeskador till sjöss  
  prop. 1994/95:170 Digitala ljudradiosändningar  
  prop. 1994/95:171 Beskattningen under kriser och krig  
  prop. 1994/95:172 Komplettering av normgivningsbemyndigandena i kapitaltäckningslagen m.m.  
  prop. 1994/95:173 Ändrade övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550), m.m.  
  prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.  
  prop. 1994/95:175 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, m.m.  
  prop. 1994/95:176 Beredskapslagring av olja och kol  
  prop. 1994/95:177 Turistpolitik  
  prop. 1994/95:178 Pantbankslag  
  prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179  
  prop. 1994/95:180 Löneskydd vid upprepade konkurser  
  prop. 1994/95:181 Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU- medlemskapet  
  prop. 1994/95:182 Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt vissa andra förmåner  
  prop. 1994/95:184 Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv  
  prop. 1994/95:185 Märkning av skor  
  prop. 1994/95:186 Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49)  
  prop. 1994/95:187 Vissa inkomstskattefrågor  
  prop. 1994/95:188 Effektiviseringar på delgivningsområdet  
  prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären  
  prop. 1994/95:190 Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia  
  prop. 1994/95:191 Partsställningen i mål enligt yrkestrafiklagen  
  prop. 1994/95:192 Ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.  
  prop. 1994/95:193 Tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malaysia  
  prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård  
  prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.  
  prop. 1994/95:196 Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m.  
  prop. 1994/95:197 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile  
  prop. 1994/95:200 Lag om vissa personregister för officiell statistik m.m.  
  prop. 1994/95:201 Avisering av folkbokföringsuppgifter  
  prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.  
  prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen  
  prop. 1994/95:204 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m.  
  prop. 1994/95:205 Ändring i sametingslagen (1992:1433)  
  prop. 1994/95:206 Ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  
  prop. 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m.  
  prop. 1994/95:208 Beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen  
  prop. 1994/95:209 Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m.  
  prop. 1994/95:210 Godkännande av ett beslut av EU-rådet angående gemenskapens egna medel  
  prop. 1994/95:211 Proposition 1994/95:211 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet  
  prop. 1994/95:213 Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter  
  prop. 1994/95:214 Konvention med stadga för Europaskolorna  
  prop. 1994/95:216 Proposition 1994/95:216 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.  
  prop. 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m.  
  prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning  
  prop. 1994/95:224 Barns r{tt att komma till tals  
  prop. 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan  
  prop. 1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning  
  prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare  
  prop. 1994/95:229 Vissa avräkningsfrågor vid personskadeersättning  
  prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.  
  prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.