Propositioner, prop. 1993/94:1 - prop. 1993/94:250[Detaljerad lista]
 • prop. 1993/94:1
 • 1993/94:2
 • prop. 1993/94:3
 • prop. 1993/94:4
 • prop. 1993/94:5
 • prop. 1993/94:6
 • prop. 1993/94:7
 • prop. 1993/94:8
 • prop. 1993/94:9
 • prop. 1993/94:10
 • prop. 1993/94:11
 • prop. 1993/94:12
 • 1993/94:13
 • prop. 1993/94:14
 • prop. 1993/94:16
 • prop. 1993/94:17
 • prop. 1993/94:18
 • prop. 1993/94:19
 • prop. 1993/94:21
 • prop. 1993/94:22
 • prop. 1993/94:23
 • prop. 1993/94:24
 • prop. 1993/94:25
 • prop. 1993/94:26
 • prop. 1993/94:27
 • prop. 1993/94:28
 • prop. 1993/94:29
 • prop. 1993/94:30
 • prop. 1993/94:31
 • prop. 1993/94:32
 • prop. 1993/94:33
 • prop. 1993/94:34
 • prop. 1993/94:35
 • prop. 1993/94:36
 • prop. 1993/94:37
 • prop. 1993/94:38
 • prop. 1993/94:39
 • prop. 1993/94:40
 • prop. 1993/94:41
 • prop. 1993/94:42
 • prop. 1993/94:43
 • prop. 1993/94:44
 • prop. 1993/94:45
 • 1993/94:46
 • prop. 1993/94:47
 • prop. 1993/94:48
 • prop. 1993/94:49
 • prop. 1993/94:50
 • prop. 1993/94:51
 • prop. 1993/94:52
 • prop. 1993/94:53
 • prop. 1993/94:54
 • prop. 1993/94:55
 • prop. 1993/94:56
 • prop. 1993/94:57
 • prop. 1993/94:58
 • prop. 1993/94:59
 • prop. 1993/94:60
 • 1993/94:61
 • prop. 1993/94:62
 • prop. 1993/94:63
 • prop. 1993/94:64
 • prop. 1993/94:65
 • prop. 1993/94:66
 • prop. 1993/94:67
 • prop. 1993/94:68
 • prop. 1993/94:69
 • prop. 1993/94:70
 • prop. 1993/94:71
 • prop. 1993/94:72
 • prop. 1993/94:73
 • prop. 1993/94:74
 • prop. 1993/94:75
 • prop. 1993/94:76
 • prop. 1993/94:77
 • prop. 1993/94:78
 • prop. 1993/94:79
 • prop. 1993/94:80
 • prop. 1993/94:81
 • prop. 1993/94:82
 • prop. 1993/94:83
 • prop. 1993/94:84
 • prop. 1993/94:85
 • prop. 1993/94:86
 • prop. 1993/94:87
 • prop. 1993/94:88
 • prop. 1993/94:89
 • prop. 1993/94:90
 • prop. 1993/94:91
 • prop. 1993/94:92
 • prop. 1993/94:93
 • prop. 1993/94:94
 • 1993/94:95
 • 1993/94:96
 • prop. 1993/94:97
 • prop. 1993/94:98
 • prop. 1993/94:99
 • prop. 1993/94:100
 • prop. 1993/94:101
 • prop. 1993/94:102
 • prop. 1993/94:104
 • prop. 1993/94:105
 • 1993/94:106
 • prop. 1993/94:107
 • prop. 1993/94:108
 • prop. 1993/94:109
 • prop. 1993/94:110
 • prop. 1993/94:111
 • prop. 1993/94:112
 • prop. 1993/94:113
 • prop. 1993/94:114
 • prop. 1993/94:115
 • prop. 1993/94:116
 • prop. 1993/94:117
 • prop. 1993/94:118
 • prop. 1993/94:119
 • prop. 1993/94:120
 • prop. 1993/94:121
 • prop. 1993/94:122
 • prop. 1993/94:123
 • prop. 1993/94:124
 • prop. 1993/94:125
 • prop. 1993/94:126
 • 1993/94:127
 • 1993/94:128
 • prop. 1993/94:129
 • prop. 1993/94:130
 • prop. 1993/94:131
 • 1993/94:132
 • prop. 1993/94:133
 • 1993/94:134
 • prop. 1993/94:135
 • prop. 1993/94:136
 • prop. 1993/94:137
 • prop. 1993/94:138
 • prop. 1993/94:139
 • prop. 1993/94:140
 • prop. 1993/94:141
 • prop. 1993/94:142
 • prop. 1993/94:143
 • prop. 1993/94:144
 • prop. 1993/94:145
 • prop. 1993/94:146
 • prop. 1993/94:147
 • prop. 1993/94:148
 • prop. 1993/94:149
 • prop. 1993/94:150
 • prop. 1993/94:151
 • prop. 1993/94:152
 • prop. 1993/94:153
 • prop. 1993/94:154
 • prop. 1993/94:155
 • prop. 1993/94:156
 • prop. 1993/94:157
 • prop. 1993/94:158
 • prop. 1993/94:159
 • prop. 1993/94:160
 • prop. 1993/94:161
 • prop. 1993/94:162
 • prop. 1993/94:163
 • prop. 1993/94:164
 • prop. 1993/94:165
 • prop. 1993/94:166
 • prop. 1993/94:167
 • prop. 1993/94:168
 • prop. 1993/94:169
 • 1993/94:170
 • prop. 1993/94:171
 • prop. 1993/94:172
 • prop. 1993/94:173
 • prop. 1993/94:174
 • 1993/94:175
 • prop. 1993/94:176
 • prop. 1993/94:177
 • prop. 1993/94:178
 • 1993/94:179
 • prop. 1993/94:180
 • prop. 1993/94:181
 • prop. 1993/94:182
 • 1993/94:183
 • prop. 1993/94:184
 • prop. 1993/94:185
 • prop. 1993/94:186
 • prop. 1993/94:187
 • prop. 1993/94:188
 • prop. 1993/94:189
 • prop. 1993/94:190
 • prop. 1993/94:191
 • prop. 1993/94:192
 • prop. 1993/94:193
 • prop. 1993/94:194
 • prop. 1993/94:195
 • prop. 1993/94:196
 • prop. 1993/94:197
 • prop. 1993/94:198
 • prop. 1993/94:199
 • prop. 1993/94:200
 • prop. 1993/94:201
 • prop. 1993/94:202
 • prop. 1993/94:203
 • prop. 1993/94:204
 • prop. 1993/94:205
 • prop. 1993/94:206
 • prop. 1993/94:207
 • prop. 1993/94:208
 • prop. 1993/94:209
 • prop. 1993/94:210
 • prop. 1993/94:211
 • prop. 1993/94:212
 • prop. 1993/94:213
 • prop. 1993/94:214
 • prop. 1993/94:215
 • prop. 1993/94:216
 • prop. 1993/94:217
 • prop. 1993/94:218
 • prop. 1993/94:219
 • prop. 1993/94:220
 • prop. 1993/94:221
 • prop. 1993/94:222
 • prop. 1993/94:223
 • prop. 1993/94:224
 • prop. 1993/94:225
 • prop. 1993/94:226
 • prop. 1993/94:227
 • prop. 1993/94:228
 • prop. 1993/94:229
 • prop. 1993/94:230
 • prop. 1993/94:231
 • prop. 1993/94:232
 • prop. 1993/94:233
 • prop. 1993/94:234
 • prop. 1993/94:235
 • prop. 1993/94:236
 • 1993/94:238
 • prop. 1993/94:239
 • prop. 1993/94:240
 • 1993/94:241
 • prop. 1993/94:242
 • prop. 1993/94:243
 • prop. 1993/94:244
 • prop. 1993/94:245
 • prop. 1993/94:246
 • 1993/94:247
 • prop. 1993/94:249
 • prop. 1993/94:250
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1993/94:1 om organisationen vid fastighetstaxeringen  
  1993/94:2 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m.med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m.  
  prop. 1993/94:3 om villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94  
  prop. 1993/94:4 om familjerådgivning  
  prop. 1993/94:5 om kommunala bostadstillägg till folkpension år 1994  
  prop. 1993/94:6 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland  
  prop. 1993/94:7 Proposition 1993/94:7 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen  
  prop. 1993/94:8 om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser  
  prop. 1993/94:9 om stiftelser  
  prop. 1993/94:10 Pliktexemplar av dokument  
  prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m.  
  prop. 1993/94:12 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Irland  
  1993/94:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1992Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1992  
  prop. 1993/94:14 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag  
  prop. 1993/94:16 om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik  
  prop. 1993/94:17 Förvaltningen inom domstolsväsendet  
  prop. 1993/94:18 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland på fiskets område  
  prop. 1993/94:19 om vissa kungörandefrågor  
  prop. 1993/94:21 Vissa ändringar i vallagen (1972:620) m.m.  
  prop. 1993/94:22 om tilläggsskydd för läkemedel, m.m.  
  prop. 1993/94:23 Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) m.m.  
  prop. 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m.  
  prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken  
  prop. 1993/94:26 om utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands  
  prop. 1993/94:27 om ändringar i fastighetsbildningslagen  
  prop. 1993/94:28 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  
  prop. 1993/94:29 Vissa ekonomiska regleringar år 1994 mellan staten och kommunsektorn  
  prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald  
  prop. 1993/94:31 Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga  
  prop. 1993/94:32 Skydd för landskapsinformation  
  prop. 1993/94:33 Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas  
  prop. 1993/94:34 Tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling  
  prop. 1993/94:36 Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola  
  prop. 1993/94:37 Vissa pensionsfrågor  
  prop. 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m.  
  prop. 1993/94:39 Arlandabanan  
  prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling  
  prop. 1993/94:41 Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område  
  prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå  
  prop. 1993/94:43 om överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket Prop. 1993/94:43  
  prop. 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m.  
  prop. 1993/94:45 om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m.  
  1993/94:46 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1992Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1992  
  prop. 1993/94:47 Avskaffande av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika  
  prop. 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag  
  prop. 1993/94:49 Ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen  
  prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen  
  prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.  
  prop. 1993/94:52 Skärpta åtgärder mot människosmuggling  
  prop. 1993/94:53 Förbud beträffande viss avkodningsutrustning  
  prop. 1993/94:54 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94  
  prop. 1993/94:55 om referensränta vid konsumentkrediter  
  prop. 1993/94:56 Sänkt tulltillägg m.m.  
  prop. 1993/94:57 Vårdnadshavares skadeståndsansvar  
  prop. 1993/94:58 Vissa frågor om beräkning av assistansersättning  
  prop. 1993/94:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor  
  prop. 1993/94:60 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  1993/94:61 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemetmed redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet  
  prop. 1993/94:62 Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)  
  prop. 1993/94:63 Ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.  
  prop. 1993/94:64 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, m.m.  
  prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.  
  prop. 1993/94:66 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m.  
  prop. 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet  
  prop. 1993/94:68 Lagändringar på djurhälsoområdet  
  prop. 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder  
  prop. 1993/94:70 Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket  
  prop. 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m.  
  prop. 1993/94:72 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela  
  prop. 1993/94:73 Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet  
  prop. 1993/94:74 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia  
  prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.  
  prop. 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden  
  prop. 1993/94:77 En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området  
  prop. 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling  
  prop. 1993/94:79 Ändringar i beskattningen av vissa oljeprodukter  
  prop. 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring  
  prop. 1993/94:81 Tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1993/94:82 Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning  
  prop. 1993/94:83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå  
  prop. 1993/94:84 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder  
  prop. 1993/94:85 Vissa skattefrågor rörande livförsäkring  
  prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.  
  prop. 1993/94:87 Ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.  
  prop. 1993/94:88 Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden, m.m.  
  prop. 1993/94:89 Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)  
  prop. 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.  
  prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.  
  prop. 1993/94:92 Vissa ändringar i läkemedelslagen  
  prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård  
  prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94  
  1993/94:95 Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över ÖresundRedogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund  
  1993/94:96 Redogörelse för svenska företags verksamhet i SydafrikaRedogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika  
  prop. 1993/94:97 Ansökningsförfarandet enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  
  prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)  
  prop. 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag  
  prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95  
  prop. 1993/94:101 Proposition 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet  
  prop. 1993/94:102 Ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare  
  prop. 1993/94:104 Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter  
  prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94  
  1993/94:106 Alternativ till burhållning av värphönsAlternativ till burhållning av värphöns  
  prop. 1993/94:107 Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen  
  prop. 1993/94:108 Upphävande av vissa författningar  
  prop. 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen  
  prop. 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall  
  prop. 1993/94:111 Proposition 1993/94:111 Med sikte på hållbar utveckling; Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling - UNCED  
  prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.  
  prop. 1993/94:113 Proposition 1993/94:113 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter  
  prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen  
  prop. 1993/94:115 Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor  
  prop. 1993/94:116 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m.  
  prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor  
  prop. 1993/94:118 Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.  
  prop. 1993/94:119 Kompensation för viss dieseloljeskatt  
  prop. 1993/94:120 Lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen  
  prop. 1993/94:121 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m.  
  prop. 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång  
  prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag  
  prop. 1993/94:124 Ny lag om Allmänna arvsfonden  
  prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.  
  prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)  
  1993/94:127 Invandrar- och flyktingpolitikenInvandrar- och flyktingpolitiken  
  1993/94:128 ILO:s konvention och rekommendation om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvensILO:s konvention och rekommendation om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens  
  prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst  
  prop. 1993/94:130 Proposition 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.)  
  prop. 1993/94:131 Proposition 1993/94:131 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  1993/94:132 Meddelande om kommande förslag till vissa ändringar i kapitalbeskattningenMeddelande om kommande förslag till vissa ändringar i kapitalbeskattningen  
  prop. 1993/94:133 Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna  
  1993/94:134 1993 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll1993 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik  
  prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker  
  prop. 1993/94:137 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen på fiskets område  
  prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m.  
  prop. 1993/94:139 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket  
  prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling  
  prop. 1993/94:141 Beredskapslagring av olja för krigssituationer  
  prop. 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien  
  prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning  
  prop. 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995  
  prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.  
  prop. 1993/94:146 Åtgärder mot missbruk av den fria nomineringsrätten  
  prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar  
  prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag  
  prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m.  
  prop. 1993/94:150 Proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.  
  prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen  
  prop. 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.  
  prop. 1993/94:153 Ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva  
  prop. 1993/94:154 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia  
  prop. 1993/94:155 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia  
  prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet  
  prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.  
  prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor  
  prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott  
  prop. 1993/94:160 Proposition 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV- området  
  prop. 1993/94:161 Marknadskontroll för produktsäkerhet, m.m.  
  prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens  
  prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen  
  prop. 1993/94:164 Utvidgande av Norra Kvills nationalpark  
  prop. 1993/94:165 Några frågor om sekretess  
  prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996  
  prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll  
  prop. 1993/94:168 Proposition 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken  
  prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen  
  1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturenInvesteringsplaner för infrastrukturen  
  prop. 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret  
  prop. 1993/94:172 Reserabatter för studerande, m.m.  
  prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer  
  prop. 1993/94:174 ILO:s konvention och rekommendation om förebyggande av storolyckor inom industrin  
  1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.  
  prop. 1993/94:176 Proposition 1993/94:176 Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produktrer som kan andvändas i massförstörelsesyfte m.m.  
  prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft  
  prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.  
  1993/94:179 JAS-projektetJAS-projektet  
  prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.  
  prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon  
  prop. 1993/94:182 Proposition 1993/94:182 Ny lotterilag  
  1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendetUtvecklingsplan för skolväsendet  
  prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning Prop. med elektronisk kontroll  
  prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning  
  prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen  
  prop. 1993/94:187 Försöksverksamhet med medborgarkontor  
  prop. 1993/94:188 Proposition 1993/94:188 Lokal demokrati  
  prop. 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet  
  prop. 1993/94:190 Proposition 1993/94:190 Enhetliga regler fér överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m.  
  prop. 1993/94:191 Exekutiv försäljning av fast egendom  
  prop. 1993/94:192 Proposition 1993/94:192 Rättslig handlingsförmåga för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt immunitet privilegier  
  prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m.  
  prop. 1993/94:194 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor  
  prop. 1993/94:195 om ny sjölag  
  prop. 1993/94:196 Proposition 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.  
  prop. 1993/94:197 Proposition 1993/94:197 Datapantbrev  
  prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer  
  prop. 1993/94:199 Proposition 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.  
  prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.  
  prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter  
  prop. 1993/94:202 Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister  
  prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.  
  prop. 1993/94:204 Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor  
  prop. 1993/94:205 Proposition 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsiikring, hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  prop. 1993/94:206 Innovationsstöd  
  prop. 1993/94:207 Proposition 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred  
  prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet  
  prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen  
  prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket  
  prop. 1993/94:211 Handräckning vid EFTA:s övervaknings-myndighets undersökningar hos företag i Sverige  
  prop. 1993/94:212 Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet  
  prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan  
  prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.  
  prop. 1993/94:215 Proposition 1993/94:215 Handlingsplan mot buller  
  prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek  
  prop. 1993/94:217 En reformerad datalag  
  prop. 1993/94:218 Proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor  
  prop. 1993/94:219 Handikappombudsman  
  prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård  
  prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling  
  prop. 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt  
  prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.  
  prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor  
  prop. 1993/94:226 Placering av medel som deponerats hos myndighet  
  prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling  
  prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB  
  prop. 1993/94:229 Strandskydd  
  prop. 1993/94:230 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland  
  prop. 1993/94:231 Proposition 1993/94:231 Utvigdad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m.  
  prop. 1993/94:232 Ändringar i aktiekontolagen  
  prop. 1993/94:233 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.  
  prop. 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister  
  prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor  
  1993/94:238 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemetmed redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet  
  prop. 1993/94:239 Proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksam med kooperativ med kooperativ hyresrätt  
  prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002  
  1993/94:241 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1992/93  
  prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen  
  prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.  
  prop. 1993/94:244 Utbildning för fredsbevarande verksamhet  
  prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap  
  prop. 1993/94:246 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam  
  1993/94:247 Investera i hälsa Prioritera för hälsaInvestera i hälsa Prioritera för hälsa  
  prop. 1993/94:249 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet