Propositioner, prop. 1992/93:1 - prop. 1992/93:257[Detaljerad lista]
 • prop. 1992/93:1
 • prop. 1992/93:2
 • prop. 1992/93:3
 • prop. 1992/93:4
 • prop. 1992/93:5
 • prop. 1992/93:6
 • prop. 1992/93:7
 • prop. 1992/93:8
 • prop. 1992/93:9
 • prop. 1992/93:10
 • prop. 1992/93:11
 • prop. 1992/93:12
 • prop. 1992/93:14
 • prop. 1992/93:16
 • prop. 1992/93:17
 • prop. 1992/93:19
 • prop. 1992/93:22
 • prop. 1992/93:23
 • prop. 1992/93:24
 • prop. 1992/93:25
 • prop. 1992/93:26
 • prop. 1992/93:27
 • prop. 1992/93:28
 • prop. 1992/93:29
 • prop. 1992/93:30
 • prop. 1992/93:31
 • prop. 1992/93:32
 • prop. 1992/93:33
 • prop. 1992/93:34
 • prop. 1992/93:35
 • prop. 1992/93:36
 • prop. 1992/93:37
 • prop. 1992/93:38
 • prop. 1992/93:40
 • prop. 1992/93:41
 • prop. 1992/93:42
 • prop. 1992/93:43
 • prop. 1992/93:45
 • prop. 1992/93:46
 • prop. 1992/93:47
 • prop. 1992/93:48
 • prop. 1992/93:49
 • prop. 1992/93:50
 • prop. 1992/93:51
 • prop. 1992/93:52
 • prop. 1992/93:53
 • prop. 1992/93:54
 • prop. 1992/93:55
 • prop. 1992/93:56
 • prop. 1992/93:57
 • prop. 1992/93:58
 • prop. 1992/93:59
 • prop. 1992/93:60
 • prop. 1992/93:61
 • prop. 1992/93:62
 • prop. 1992/93:63
 • prop. 1992/93:64
 • prop. 1992/93:65
 • prop. 1992/93:66
 • prop. 1992/93:67
 • prop. 1992/93:68
 • prop. 1992/93:69
 • prop. 1992/93:70
 • prop. 1992/93:71
 • prop. 1992/93:72
 • prop. 1992/93:73
 • prop. 1992/93:74
 • prop. 1992/93:75
 • prop. 1992/93:76
 • prop. 1992/93:77
 • prop. 1992/93:78
 • prop. 1992/93:79
 • prop. 1992/93:80
 • prop. 1992/93:81
 • prop. 1992/93:82
 • prop. 1992/93:83
 • prop. 1992/93:84
 • prop. 1992/93:85
 • prop. 1992/93:86
 • prop. 1992/93:87
 • prop. 1992/93:88
 • prop. 1992/93:89
 • prop. 1992/93:90
 • prop. 1992/93:91
 • prop. 1992/93:92
 • prop. 1992/93:93
 • prop. 1992/93:94
 • prop. 1992/93:95
 • prop. 1992/93:96
 • prop. 1992/93:97
 • prop. 1992/93:98
 • prop. 1992/93:99
 • prop. 1992/93:100
 • prop. 1992/93:101
 • prop. 1992/93:102
 • prop. 1992/93:104
 • prop. 1992/93:105
 • prop. 1992/93:106
 • prop. 1992/93:107
 • prop. 1992/93:108
 • prop. 1992/93:109
 • prop. 1992/93:110
 • prop. 1992/93:111
 • prop. 1992/93:112
 • prop. 1992/93:113
 • prop. 1992/93:114
 • prop. 1992/93:115
 • prop. 1992/93:116
 • prop. 1992/93:117
 • prop. 1992/93:118
 • prop. 1992/93:119
 • prop. 1992/93:120
 • prop. 1992/93:121
 • prop. 1992/93:122
 • prop. 1992/93:123
 • prop. 1992/93:124
 • prop. 1992/93:125
 • prop. 1992/93:126
 • prop. 1992/93:127
 • prop. 1992/93:128
 • prop. 1992/93:129
 • prop. 1992/93:130
 • prop. 1992/93:131
 • prop. 1992/93:132
 • prop. 1992/93:133
 • prop. 1992/93:134
 • prop. 1992/93:135
 • prop. 1992/93:136
 • prop. 1992/93:137
 • prop. 1992/93:138
 • prop. 1992/93:139
 • prop. 1992/93:140
 • prop. 1992/93:141
 • prop. 1992/93:142
 • prop. 1992/93:143
 • prop. 1992/93:144
 • prop. 1992/93:146
 • prop. 1992/93:148
 • prop. 1992/93:149
 • prop. 1992/93:150
 • prop. 1992/93:151
 • prop. 1992/93:152
 • prop. 1992/93:154
 • prop. 1992/93:155
 • prop. 1992/93:158
 • prop. 1992/93:159
 • prop. 1992/93:160
 • prop. 1992/93:161
 • prop. 1992/93:162
 • prop. 1992/93:163
 • prop. 1992/93:164
 • prop. 1992/93:165
 • prop. 1992/93:166
 • prop. 1992/93:167
 • prop. 1992/93:168
 • prop. 1992/93:169
 • prop. 1992/93:170
 • prop. 1992/93:171
 • prop. 1992/93:172
 • prop. 1992/93:173
 • prop. 1992/93:174
 • prop. 1992/93:175
 • prop. 1992/93:176
 • prop. 1992/93:177
 • prop. 1992/93:178
 • prop. 1992/93:179
 • prop. 1992/93:180
 • prop. 1992/93:181
 • prop. 1992/93:182
 • prop. 1992/93:183
 • prop. 1992/93:184
 • prop. 1992/93:185
 • prop. 1992/93:186
 • prop. 1992/93:187
 • prop. 1992/93:188
 • prop. 1992/93:189
 • prop. 1992/93:190
 • prop. 1992/93:191
 • prop. 1992/93:192
 • prop. 1992/93:193
 • prop. 1992/93:194
 • prop. 1992/93:195
 • prop. 1992/93:196
 • prop. 1992/93:197
 • prop. 1992/93:198
 • prop. 1992/93:199
 • prop. 1992/93:200
 • prop. 1992/93:202
 • prop. 1992/93:203
 • prop. 1992/93:205
 • prop. 1992/93:206
 • prop. 1992/93:207
 • prop. 1992/93:208
 • prop. 1992/93:209
 • prop. 1992/93:210
 • prop. 1992/93:211
 • prop. 1992/93:212
 • prop. 1992/93:213
 • prop. 1992/93:214
 • prop. 1992/93:215
 • prop. 1992/93:216
 • prop. 1992/93:217
 • prop. 1992/93:218
 • prop. 1992/93:219
 • prop. 1992/93:220
 • prop. 1992/93:221
 • prop. 1992/93:222
 • prop. 1992/93:223
 • prop. 1992/93:225
 • prop. 1992/93:226
 • prop. 1992/93:227
 • prop. 1992/93:228
 • prop. 1992/93:229
 • prop. 1992/93:230
 • prop. 1992/93:231
 • prop. 1992/93:232
 • prop. 1992/93:233
 • prop. 1992/93:234
 • prop. 1992/93:235
 • prop. 1992/93:236
 • prop. 1992/93:237
 • prop. 1992/93:238
 • prop. 1992/93:239
 • prop. 1992/93:241
 • prop. 1992/93:242
 • prop. 1992/93:243
 • prop. 1992/93:244
 • prop. 1992/93:245
 • prop. 1992/93:246
 • prop. 1992/93:247
 • prop. 1992/93:249
 • prop. 1992/93:250
 • prop. 1992/93:252
 • prop. 1992/93:253
 • prop. 1992/93:254
 • prop. 1992/93:256
 • prop. 1992/93:257
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1992/93:1 Proposition 1992/93:1 om universitet och högskolor - frihet för kvalitet  
  prop. 1992/93:2 Proposition 1992/93:2 om vissa organisatoriska frågor inom trafiksäkerhetsområdet  
  prop. 1992/93:3 Proposition 1992/93:3 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland  
  prop. 1992/93:4 Proposition 1992/93:4 om villkorlig frigivning, m.m.  
  prop. 1992/93:5 Proposition 1992/93:5 om Sveriges tillträde till arrestkonventionen  
  prop. 1992/93:6 Proposition 1992/93:6 Grannelagsätt och tomträtt  
  prop. 1992/93:7 Proposition 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m.  
  prop. 1992/93:8 Proposition 1992/93:8 om den svenska trafikskadelagens anpassning till EG:s regelverk m.m.  
  prop. 1992/93:9 Proposition 1992/93:9 om inlandsbanan  
  prop. 1992/93:10 Proposition 1992/93:10 Film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet  
  prop. 1992/93:11 Proposition 1992/93:11 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  prop. 1992/93:12 Proposition 1992/93:12 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)  
  prop. 1992/93:14 Proposition 1992/93:14 om skolskjuts m.m.  
  prop. 1992/93:16 Proposition 1992/93:16 om godkännande av avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna, m.m.  
  prop. 1992/93:17 Proposition 1992/93:17 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmän m.m.  
  prop. 1992/93:19 Proposition 1992/93:19 om upphävande av vissa lagar om ett kontobaserat penningmarknadssystem m.m.  
  prop. 1992/93:22 Proposition 1992/93:22 om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Israel m.m.  
  prop. 1992/93:23 Proposition 1992/93:23 om ändring i jordabalken m.m.  
  prop. 1992/93:24 Proposition 1992/93:24 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige o Mauritius och samt om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna  
  prop. 1992/93:25 Proposition 1992/93:25 om handläggning av brottmål efter rättspsykiatrisk underskning m.m.  
  prop. 1992/93:26 Proposition 1992/93:26 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedel  
  prop. 1992/93:27 Proposition 1992/93:27 om ändrad handels- och föreningsregistrering  
  prop. 1992/93:28 Proposition 1992/93:28 om ändrade bestämmelser för traktorer och motorredskap, m.m.  
  prop. 1992/93:29 Proposition 1992/93:29 om vissa socialavgiftsfrågor  
  prop. 1992/93:30 Proposition 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada  
  prop. 1992/93:31 Proposition 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m. m.  
  prop. 1992/93:32 Proposition 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m.  
  prop. 1992/93:33 Proposition 1992/93:33 Märkning av textilier  
  prop. 1992/93:34 Proposition 1992/93:34 Märkning av hushållsapparater  
  prop. 1992/93:35 Proposition 1992/93:35 om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och iimbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)  
  prop. 1992/93:36 Proposition 1992/93:36 om vissa frågor om den kommunala ekonomin  
  prop. 1992/93:37 Proposition 1992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m.  
  prop. 1992/93:38 Proposition 1992/93:38 om ändring i produktansvarslagen (1992:18) m.m.  
  prop. 1992/93:40 Proposition 1992/93:40 om semesterlöneförsiikring för små företag  
  prop. 1992/93:41 Proposition 1992/93:41 Kapital för tillväxt  
  prop. 1992/93:42 Proposition 1992/93:42 om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen m.m.  
  prop. 1992/93:43 Proposition 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet  
  prop. 1992/93:45 Proposition 1992/93:45 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko  
  prop. 1992/93:46 Proposition 1992/93:46 om ett nationellt smittskyddsinstitut m.m.  
  prop. 1992/93:47 Proposition 1992/93:47 om ny lagstiftning om måttenheter, mätninga mätdon samt ny lag om elektromagnetisk  
  prop. 1992/93:48 Proposition 1992/93:48 om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.  
  prop. 1992/93:49 Proposition 1992/93:49 om förlängd trafik på inlandsbanan  
  prop. 1992/93:50 Proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin  
  prop. 1992/93:51 Proposition 1992/93:51 om medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93  
  prop. 1992/93:52 Proposition 1992/93:52 om höjd skatt på tobaksvaror  
  prop. 1992/93:53 Proposition 1992/93:53 om följdlagstiftnin med anledning av den nya läkemedelslagstiftningen m.m.  
  prop. 1992/93:54 Proposition 1992/93:54 om en svensk ekonomisk zon  
  prop. 1992/93:55 Proposition 1992/93:55 om en byggproduktlag m.m.  
  prop. 1992/93:56 Proposition 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning  
  prop. 1992/93:57 Proposition 1992/93:57 om tillämpning i fråga om Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, m.m.  
  prop. 1992/93:58 Proposition 1992/93:58 Bostadsanpassningsbidrag m.m.  
  prop. 1992/93:59 Proposition 1992/93:59 om omstrukturering av det svenska ägandet i Scandinavian Airlines System (SAS)  
  prop. 1992/93:60 Proposition 1992/93:60 med förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.  
  prop. 1992/93:61 Proposition 1992/93:61 om ändrat huvudmannaskp för vissa institution inom ungdomsvård och missbrukarvård  
  prop. 1992/93:62 Proposition 1992/93:62 om vissa lagändringar med anledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som myndighet  
  prop. 1992/93:63 Proposition 1992/93:63 om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1993, m.m.  
  prop. 1992/93:64 Proposition 1992/93:64 om EES-avtalet och advokaterna, m.m.  
  prop. 1992/93:65 Proposition 1992/93:65 om upphävande av lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.  
  prop. 1992/93:66 Proposition 1992/93:66 om utlämnande av uppgifter från Tullverket till vissa myndigheter  
  prop. 1992/93:67 Proposition 1992/93:67 om vissa ändringar i väglagen m.m.  
  prop. 1992/93:68 Proposition 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m.  
  prop. 1992/93:69 Proposition 1992/93:69 om ombildning av föreningsbanker  
  prop. 1992/93:70 Proposition 1992/93:70 Privat lokalradio  
  prop. 1992/93:71 Proposition 1992/93:71 om utländska förvärv av fast egendom  
  prop. 1992/93:72 Proposition 1992/93:72 om en lag om teleterminalutrustning, m.m.  
  prop. 1992/93:73 Proposition 1992/93:73 om verksamheten vid Försvarets datacenter  
  prop. 1992/93:74 Proposition 1992/93:74 om ytterligare medel till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1992/93  
  prop. 1992/93:75 Proposition 1992/93:75 Satellitsändningar av TV-program  
  prop. 1992/93:76 Proposition 1992/93:76 om höjd beredskap  
  prop. 1992/93:77 Proposition 1992/93:77 om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands  
  prop. 1992/93:78 Proposition 1992/93:78 om undanförsel och förstöring  
  prop. 1992/93:79 Proposition 1992/93:79 om ökade insatser för europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete  
  prop. 1992/93:80 Proposition 1992/93:80 om utökat älvskydd  
  prop. 1992/93:81 Proposition 1992/93:81 om sann utsaga inför EFTA-domstolen m.m.  
  prop. 1992/93:82 Proposition 1992/93:82 Kapital för nya företag m.m.  
  prop. 1992/93:83 Proposition 1992/93:83 om vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården m.m.  
  prop. 1992/93:84 Proposition 1992/93:84 om organisationen av riksfärdtjänsten  
  prop. 1992/93:85 Proposition 1992/93:85 Vissa kyrkliga frågor  
  prop. 1992/93:86 Proposition 1992/93:86 om ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet  
  prop. 1992/93:87 Proposition 1992/93:87 om en lag om EG-miirket  
  prop. 1992/93:88 Proposition 1992/93:88 om offentlig upphandling  
  prop. 1992/93:89 Proposition 1992/93:89 om ändrad lagstiftning för banker och andra kreditinstitut med anledning av EES-avtalet, m.m.  
  prop. 1992/93:90 Proposition 1992/93:90 om ändad lagstiftning för vårdepappershandel med andledning av EES-avtalet, m.m.  
  prop. 1992/93:91 Proposition 1992/93:91 om vissa ekonomiska frågor som gäller inlandsbanan  
  prop. 1992/93:92 Proposition 1992/93:92 om godkännande av en överenskommelse med Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1992/93:93 Proposition 1992/93:93 om vissa luftfartsfrågor med anledning av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  
  prop. 1992/93:94 Proposition 1992/93:94 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana  
  prop. 1992/93:95 Proposition 1992/93:95 om lag om paketresor  
  prop. 1992/93:96 Proposition 1992/93:96 om vissa uppbörds- och indrivningsfrågor, m. m.  
  prop. 1992/93:97 Proposition 1992/93:97 om reglering av användningen av vattenskotrar  
  prop. 1992/93:98 Proposition 1992/93:98 om ändring i lagen (1948:3) om kärnteknisk verksamhet, m. m.  
  prop. 1992/93:99 Proposition 1992/93:99 om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Östersjöregionen  
  prop. 1992/93:100 Proposition 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94  
  prop. 1992/93:101 Proposition 1992/93:101 om den statliga statistikens finansiering och samordning  
  prop. 1992/93:102 Proposition 1992/93:102 om upphävande av lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister, m.m.  
  prop. 1992/93:104 Proposition 1992/93:104 Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhiillslivet på kommunal nivå  
  prop. 1992/93:105 Proposition 1992/93:105 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93  
  prop. 1992/93:106 Proposition 1992/93:106 om åtgiirder rörande taxitrafiken  
  prop. 1992/93:107 Proposition 1992/93:107 om redovisning av vissa infrastrukturkostnader med anledning av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet (EES) m.m.  
  prop. 1992/93:108 Proposition 1992/93:108 om skattelättnader vid utskiftning av aktier i riskkapitalbolag, m.m.  
  prop. 1992/93:109 Proposition 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m.  
  prop. 1992/93:110 Proposition 1992/93:110 Ändringar i marknadsföringslagen m.m. med anledning av EES-avtalet  
  prop. 1992/93:111 Proposition 1992/93:111 Leksakers siikerhet och farliga livsmedelsimitationer  
  prop. 1992/93:112 Proposition 1992/93:112 Personlig skyddsutrustning för privat bruk  
  prop. 1992/93:113 Proposition 1992/93:113 Sändning av granländers radioprogram från sändare i Sverige  
  prop. 1992/93:114 Proposition 1992/93:114 om ytterligare medel till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1992/93  
  prop. 1992/93:115 Proposition 1992/93:115 om ändringar i jordabalkens hyresregler Prop. 1992/93:115  
  prop. 1992/93:116 Proposition 1992/93:116 om ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner m.m.  
  prop. 1992/93:117 Proposition 1992/93:117 om lönegararltifonden m.m.  
  prop. 1992/93:118 Proposition 1992/93:118 om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1992/93:119 Proposition 1992/93:119 om ändringar i livsmadelslagen (1971:511) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet  
  prop. 1992/93:120 Proposition 1992/93:120 om ändring i sekretesslagen (1980:100) med anledning av EES-avtalet  
  prop. 1992/93:121 Proposition 1992/93:121 om en lag om byggfelsförsäkring  
  prop. 1992/93:122 Proposition 1992/93:122 om vissa frågor inför 1994 års allmänna fastighetstaxering, m.m.  
  prop. 1992/93:123 Proposition 1992/93:123 om vissa ekonomiska regleringar år 1993 mellan staten och kommunsektorn  
  prop. 1992/93:124 Proposition 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m.  
  prop. 1992/93:125 Proposition 1992/93:125 om skattelättnad vid överlåtelse av aktier i riskkapitalbolag m.m.  
  prop. 1992/93:126 Proposition 1992/93:126 om valuta- och kreditreglering  
  prop. 1992/93:127 Proposition 1992/93:127 om vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst  
  prop. 1992/93:128 Proposition 1992/93:128 om vissa sjöfartspolitiska åtgiirder  
  prop. 1992/93:129 Proposition 1992/93:129 om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen  
  prop. 1992/93:130 Proposition 1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor  
  prop. 1992/93:131 Proposition 1992/93:131 om vissa företagsskattefrågor, m.m.  
  prop. 1992/93:132 Proposition 1992/93:132 om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område  
  prop. 1992/93:133 Proposition 1992/93:133 om avbrytande av det pensionsanknutna premiegrundande allemanssparandet  
  prop. 1992/93:134 Proposition 1992/93:134 om förändringar i de kommunala bostadstillägg för år 1993 m.m.  
  prop. 1992/93:135 Proposition 1992/93:135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet  
  prop. 1992/93:136 Proposition 1992/93:136 om allmän sjukförsäkringsavgift  
  prop. 1992/93:137 Proposition 1992/93:137 om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1992/93:138 Proposition 1992/93:138 med meddelande om kommande förslagf till lagstiftning om beskattning av inkomst från handelsbolag i samband med att andelen överlåtits  
  prop. 1992/93:139 Proposition 1992/93:139 om olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn  
  prop. 1992/93:140 Proposition 1992/93:140 om svensk verksamhet i Antarktis  
  prop. 1992/93:141 Proposition 1992/93:141 om ändring i brottsbalken m.m.  
  prop. 1992/93:142 Proposition 1992/93:142 om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott  
  prop. 1992/93:143 Proposition 1992/93:143 om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1992/93:144 Proposition 1992/93:144 om medlemsantalet i ekonomiska föreningar bostadsrättsföreningar  
  prop. 1992/93:146 Proposition 1992/93:146 om godkännande av avtal mellan EFTA-stater och Polen, m.m.  
  prop. 1992/93:148 Proposition 1992/93:148 om enskild egendom genom förmånstagarförordnande  
  prop. 1992/93:149 Proposition 1992/93:149 om avveckling av det premiegrundande allemanssparandet, m.m.  
  prop. 1992/93:150 Proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)  
  prop. 1992/93:151 Proposition 1992/93:151 om beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall  
  prop. 1992/93:152 Proposition 1992/93:152 om ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag  
  prop. 1992/93:154 Proposition 1992/93:154 om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.  
  prop. 1992/93:155 Proposition 1992/93:155 om höjd pensionsålder  
  prop. 1992/93:158 Proposition 1992/93:158 Skolans internationalisering  
  prop. 1992/93:159 Proposition 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  prop. 1992/93:160 Proposition 1992/93:160 om husläkare m.m.  
  prop. 1992/93:161 Proposition 1992/93:161 om trafiksäkerhöten på vägarna inför 2000-talet  
  prop. 1992/93:162 Proposition 1992/93:162 om ändrad associationsform för verksamheten vid Försvarets mediecenter  
  prop. 1992/93:163 Proposition 1992/93:163 Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län  
  prop. 1992/93:164 Proposition 1992/93:164 om upphävande av 1905 års konvention mellan Sverige och Norge angående neutral zon, befästningars nedläggande m.m.  
  prop. 1992/93:165 Proposition 1992/93:165 om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Rumänien, m.m.  
  prop. 1992/93:166 Proposition 1992/93:166 om vissa punktskattefrågor  
  prop. 1992/93:167 Proposition 1992/93:167 om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.  
  prop. 1992/93:168 Proposition 1992/93:168 om reserabatter för studerande, m.m.  
  prop. 1992/93:169 Proposition 1992/93:169 om högre utbildning för ökad kompetens  
  prop. 1992/93:170 Proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg  
  prop. 1992/93:171 Proposition 1992/93:171 om forskning i frontlinjen  
  prop. 1992/93:172 Proposition 1992/93:172 om anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m.  
  prop. 1992/93:173 Proposition 1992/93:173 om en Barnombudsman, m.m.  
  prop. 1992/93:174 Proposition 1992/93:174 om administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m.  
  prop. 1992/93:175 Proposition 1992/93:175 om medicintekniska produkter m.m.  
  prop. 1992/93:176 Proposition 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m.  
  prop. 1992/93:177 Proposition 1992/93:177 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland  
  prop. 1992/93:178 Proposition 1992/93:178 om vissa socialförsäkringsfrågor  
  prop. 1992/93:179 Proposition 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m.  
  prop. 1992/93:180 Proposition 1992/93:180 Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling  
  prop. 1992/93:181 Proposition 1992/93:181 Sveriges tillträde till Förenta nationernas Konvention mot kemiska vapen  
  prop. 1992/93:182 Proposition 1992/93:182 om anslag för budgetåret 1993/94 till Statistiska centralbyrån  
  prop. 1992/93:183 Proposition 1992/93:183 om vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen  
  prop. 1992/93:184 Proposition 1992/93:184 om vissa fiskefrågor  
  prop. 1992/93:185 Proposition 1992/93:185 om tobakslag  
  prop. 1992/93:186 Proposition 1992/93:186 om kontroll över ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika m.m.  
  prop. 1992/93:187 Proposition 1992/93:187 om individuellt pesionsparande  
  prop. 1992/93:188 Proposition 1992/93:188 om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet  
  prop. 1992/93:189 Proposition 1992/93:189 om ändring i körkortslagen (1977:477)  
  prop. 1992/93:190 Proposition 1992/93:190 om mervärdeskatt på väg- och broavgifter, m.m.  
  prop. 1992/93:191 Proposition 1992/93:191 om ytterligare anslag till Invandrarverkets förläggningsverksamhet bugetåret 1992/93  
  prop. 1992/93:192 Proposition 1992/93:192 om sänkt dieseloljeskatt, m.m.  
  prop. 1992/93:193 Proposition 1992/93:193 om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna  
  prop. 1992/93:194 Proposition 1992/93:194 Särkild statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår  
  prop. 1992/93:195 Proposition 1992/93:195 om ändring i lagen om marknadsdomstol m.m.  
  prop. 1992/93:196 Proposition 1992/93:196 om överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.  
  prop. 1992/93:197 Proposition 1992/93:197 om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.  
  prop. 1992/93:198 Proposition 1992/93:198 om indrivning av statliga fordringar m.m.  
  prop. 1992/93:199 Proposition 1992/93:199 om lag om marknasreglering på fiskets område m.m.  
  prop. 1992/93:200 Proposition 1992/93:200 om en telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.  
  prop. 1992/93:202 Proposition 1992/93:202 om ändring av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart  
  prop. 1992/93:203 Proposition 1992/93:203 om rätt för Sveriges exportråd att bevilja visering  
  prop. 1992/93:205 Proposition 1992/93:205 om inrättande av Tyresta nationalpark  
  prop. 1992/93:206 Proposition 1992/93:206 om ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m.  
  prop. 1992/93:207 Proposition 1992/93:207 om åtgärder mot penningtvätt  
  prop. 1992/93:208 Proposition 1992/93:208 om vissa tullfrågor avseende ADB-hantering  
  prop. 1992/93:209 Proposition 1992/93:209 om vissa frågor om offentlig upphandling  
  prop. 1992/93:210 Proposition 1992/93:210 om ny ordningslag m.m.  
  prop. 1992/93:211 Proposition 1992/93:211 om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan m.m.  
  prop. 1992/93:212 Proposition 1992/93:212 om godkännande av frihandelsavtal m.m. mellan EFTA-staterna och Bulgarien  
  prop. 1992/93:213 Proposition 1992/93:213 om delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Prop. 1992/93:213  
  prop. 1992/93:214 Proposition 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen  
  prop. 1992/93:215 Proposition 1992/93:215 om Försiikringsöverdomstolen  
  prop. 1992/93:216 Proposition 1992/93:216 om prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål  
  prop. 1992/93:217 Proposition 1992/93:217 om ändring i den s.k. sexmånadersregeln för sjömän  
  prop. 1992/93:218 Proposition 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet  
  prop. 1992/93:219 Proposition 1992/93:219 om användningen av inkomna medel för biståndsverksamhet  
  prop. 1992/93:220 Proposition 1992/93:220 En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan  
  prop. 1992/93:221 Proposition 1992/93:221 om godkännande av frihandelsavtal m.m. mellan EFTA-staterna och Ungern  
  prop. 1992/93:222 Proposition 1992/93:222 om ändringar i svensk försäkringsavtalsrätt med anledning av EES-avtalet  
  prop. 1992/93:223 Proposition 1992/93:223 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1992/93:225 Proposition 1992/93:225 om godkännande av protokoll med justeringar avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.  
  prop. 1992/93:226 Proposition 1992/93:226 om en ny skogspolitik  
  prop. 1992/93:227 Proposition 1992/93:227 Om godkännande av konventionen om biologisk mångfald  
  prop. 1992/93:228 Proposition 1992/93:228 Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m.  
  prop. 1992/93:229 Proposition 1992/93:229 om ändring i lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner, m.m.  
  prop. 1992/93:230 Proposition 1992/93:230 Valfrihet i skolan  
  prop. 1992/93:231 Proposition 1992/93:231 om högskolor i stiftelseform - mångfald för kvalitet  
  prop. 1992/93:232 Proposition 1992/93:232 om fiskelag, m.m.  
  prop. 1992/93:233 Proposition 1992/93:233 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen på fiskets område  
  prop. 1992/93:234 Proposition 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden  
  prop. 1992/93:235 Proposition 1992/93:235 Ändringar i lagen (:om rundradiosndning av finländska televisionsprogram  
  prop. 1992/93:236 Proposition 1992/93:236 om ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV verksamheten  
  prop. 1992/93:237 Proposition 1992/93:237 om godkännande av vissa marina konventioner m.m.  
  prop. 1992/93:238 Proposition 1992/93:238 om ändringar i minerallagen m.m.  
  prop. 1992/93:239 Proposition 1992/93:239 om ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m.  
  prop. 1992/93:241 Proposition 1992/93:241 om övergng konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag  
  prop. 1992/93:242 Proposition 1992/93:242 om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor  
  prop. 1992/93:243 Proposition 1992/93:243 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Estland på fiskets område  
  prop. 1992/93:244 Proposition 1992/93:244 om styrnings- och samarbetsformer i biståndet  
  prop. 1992/93:245 Proposition 1992/93:245 om lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m.  
  prop. 1992/93:246 Proposition 1992/93:246 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (NORSAD-fonden)  
  prop. 1992/93:247 Proposition 1992/93:247 om godkännande av ändring av samarbets- överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)  
  prop. 1992/93:249 Proposition 1992/93:249 om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse  
  prop. 1992/93:250 Proposition 1992/93:250 Ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnaslesärskolan och särvux  
  prop. 1992/93:252 Proposition 1992/93:252 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland  
  prop. 1992/93:253 Proposition 1992/93:253 om import av och partihandel med starköl  
  prop. 1992/93:254 Proposition 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien  
  prop. 1992/93:256 Proposition 1992/93:256 om sekretess i mål om barnpornografibrott  
  prop. 1992/93:257 Proposition 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet