Propositioner, prop. 1991/92:1 - prop. 1991/92:176[Detaljerad lista]
 • prop. 1991/92:1
 • prop. 1991/92:2
 • prop. 1991/92:3
 • prop. 1991/92:5
 • prop. 1991/92:6
 • prop. 1991/92:7
 • prop. 1991/92:8
 • prop. 1991/92:9
 • prop. 1991/92:10
 • prop. 1991/92:11
 • prop. 1991/92:12
 • prop. 1991/92:13
 • prop. 1991/92:14
 • prop. 1991/92:16
 • prop. 1991/92:17
 • prop. 1991/92:18
 • prop. 1991/92:19
 • prop. 1991/92:21
 • prop. 1991/92:22
 • prop. 1991/92:23
 • prop. 1991/92:24
 • prop. 1991/92:25
 • prop. 1991/92:26
 • prop. 1991/92:28
 • prop. 1991/92:29
 • prop. 1991/92:30
 • prop. 1991/92:31
 • prop. 1991/92:33
 • prop. 1991/92:34
 • prop. 1991/92:35
 • prop. 1991/92:36
 • prop. 1991/92:37
 • prop. 1991/92:38
 • prop. 1991/92:39
 • prop. 1991/92:40
 • prop. 1991/92:41
 • prop. 1991/92:42
 • prop. 1991/92:43
 • prop. 1991/92:44
 • prop. 1991/92:45
 • prop. 1991/92:46
 • prop. 1991/92:47
 • prop. 1991/92:48
 • prop. 1991/92:49
 • prop. 1991/92:50
 • prop. 1991/92:51
 • prop. 1991/92:52
 • prop. 1991/92:53
 • prop. 1991/92:54
 • prop. 1991/92:55
 • prop. 1991/92:56
 • prop. 1991/92:57
 • prop. 1991/92:59
 • prop. 1991/92:60
 • prop. 1991/92:61
 • prop. 1991/92:62
 • prop. 1991/92:63
 • prop. 1991/92:64
 • prop. 1991/92:65
 • prop. 1991/92:66
 • prop. 1991/92:67
 • prop. 1991/92:69
 • prop. 1991/92:70
 • prop. 1991/92:71
 • prop. 1991/92:72
 • prop. 1991/92:73
 • prop. 1991/92:75
 • prop. 1991/92:76
 • prop. 1991/92:77
 • prop. 1991/92:78
 • prop. 1991/92:81
 • prop. 1991/92:82
 • prop. 1991/92:83
 • prop. 1991/92:84
 • prop. 1991/92:85
 • prop. 1991/92:86
 • prop. 1991/92:87
 • prop. 1991/92:88
 • prop. 1991/92:89
 • prop. 1991/92:90
 • prop. 1991/92:91
 • prop. 1991/92:92
 • prop. 1991/92:93
 • prop. 1991/92:94
 • prop. 1991/92:95
 • prop. 1991/92:96
 • prop. 1991/92:97
 • prop. 1991/92:98
 • prop. 1991/92:99
 • prop. 1991/92:100
 • prop. 1991/92:101
 • prop. 1991/92:102
 • prop. 1991/92:104
 • prop. 1991/92:105
 • prop. 1991/92:106
 • prop. 1991/92:107
 • prop. 1991/92:108
 • prop. 1991/92:109
 • prop. 1991/92:110
 • prop. 1991/92:111
 • prop. 1991/92:112
 • prop. 1991/92:113
 • prop. 1991/92:114
 • prop. 1991/92:115
 • prop. 1991/92:116
 • prop. 1991/92:117
 • prop. 1991/92:118
 • prop. 1991/92:119
 • prop. 1991/92:120
 • prop. 1991/92:121
 • prop. 1991/92:122
 • prop. 1991/92:123
 • prop. 1991/92:124
 • prop. 1991/92:125
 • prop. 1991/92:126
 • prop. 1991/92:127
 • prop. 1991/92:128
 • prop. 1991/92:129
 • prop. 1991/92:130
 • prop. 1991/92:131
 • prop. 1991/92:132
 • prop. 1991/92:133
 • prop. 1991/92:134
 • prop. 1991/92:135
 • prop. 1991/92:137
 • prop. 1991/92:138
 • prop. 1991/92:139
 • prop. 1991/92:140
 • prop. 1991/92:141
 • prop. 1991/92:142
 • prop. 1991/92:143
 • prop. 1991/92:144
 • prop. 1991/92:146
 • prop. 1991/92:147
 • prop. 1991/92:148
 • prop. 1991/92:149
 • prop. 1991/92:150
 • prop. 1991/92:151
 • prop. 1991/92:152
 • prop. 1991/92:153
 • prop. 1991/92:154
 • prop. 1991/92:155
 • prop. 1991/92:156
 • prop. 1991/92:157
 • prop. 1991/92:158
 • prop. 1991/92:159
 • prop. 1991/92:160
 • prop. 1991/92:161
 • prop. 1991/92:162
 • prop. 1991/92:163
 • prop. 1991/92:165
 • prop. 1991/92:166
 • prop. 1991/92:167
 • prop. 1991/92:168
 • prop. 1991/92:169
 • prop. 1991/92:170
 • prop. 1991/92:171
 • prop. 1991/92:172
 • prop. 1991/92:173
 • prop. 1991/92:174
 • prop. 1991/92:175
 • prop. 1991/92:176
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1991/92:1 Proposition 1991/92:1 om lotteriskatt m.m.  
  prop. 1991/92:2 Proposition 1991/92:2 om lag om särskild personutredning i brottsmål, m.m.  
  prop. 1991/92:3 Proposition 1991/92:3 om sekretess i svenska kyrkan  
  prop. 1991/92:5 Proposition 1991/92:5 om godkännande av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang  
  prop. 1991/92:6 Proposition 1991/92:6 om ändring i reglementet för allmänna pensionsfonden m.m.  
  prop. 1991/92:7 Proposition 1991/92:7 om ombildning av statens hundskola till aktiebolag  
  prop. 1991/92:8 Proposition 1991/92:8 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag  
  prop. 1991/92:9 Proposition 1991/92:9 om jakt och viltvård  
  prop. 1991/92:10 Proposition 1991/92:10 om statsbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna  
  prop. 1991/92:11 Proposition 1991/92:11 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados  
  prop. 1991/92:12 Proposition 1991/92:12 om vissa yrkestrafikfrågor och om riksfärdtjänsten  
  prop. 1991/92:13 Proposition 1991/92:13 Frikommunförsöket  
  prop. 1991/92:14 Proposition 1991/92:14 om godkännande av ändringar i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)  
  prop. 1991/92:16 Proposition 1991/92:16 Forskning om den offentliga sektorn  
  prop. 1991/92:17 Proposition 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen  
  prop. 1991/92:18 Proposition 1991/92:18 om ändringar i försäkringsrörelselagen  
  prop. 1991/92:19 Proposition 1991/92:19 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.  
  prop. 1991/92:21 Proposition 1991/92:21 om teckning av aktier m.m. i Nordbanken  
  prop. 1991/92:22 Proposition 1991/92:22 om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret  
  prop. 1991/92:23 Proposition 1991/92:23 om godkännande av avtal rörande handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet, m.m.  
  prop. 1991/92:24 Proposition 1991/92:24 om ändring i utsökningsbalken, m.m.  
  prop. 1991/92:25 Proposition 1991/92:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92  
  prop. 1991/92:26 Proposition 1991/92:26 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  prop. 1991/92:28 Proposition 1991/92:28 om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) m. m.  
  prop. 1991/92:29 Proposition 1991/92:29 om godkännande av ett avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, m.m.  
  prop. 1991/92:30 Proposition 1991/92:30 om en särskild nämnd för utlänningsärenden  
  prop. 1991/92:31 Proposition 1991/92:31 om vissa internationella åtaganden på atomansvarsområdet, m.m.  
  prop. 1991/92:33 Proposition 1991/92:33 om fortsatt godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land  
  prop. 1991/92:34 Proposition 1991/92:34 om upphävande av lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper  
  prop. 1991/92:35 Proposition 1991/92:35 om sexuella övergrepp mot barn, m.m.  
  prop. 1991/92:36 Proposition 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna  
  prop. 1991/92:37 Proposition 1991/92:37 om ändringar i bankrörelselagen  
  prop. 1991/92:38 Proposition 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken  
  prop. 1991/92:39 Proposition 1991/92:39 Vissa kyrkliga frågor  
  prop. 1991/92:40 Proposition 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1991/92:41 Proposition 1991/92:41 om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor  
  prop. 1991/92:42 Proposition 1991/92:42 med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika  
  prop. 1991/92:43 Proposition 1991/92:43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt m .m.  
  prop. 1991/92:44 Proposition 1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildning av byggnadsstyrelsen, m.m.  
  prop. 1991/92:45 Proposition 1991/92:45 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore och mellan Sverige och Republiken Korea  
  prop. 1991/92:46 Proposition 1991/92:46 om överförande av frihetsberövade personer för vittnesförhör m.m. utomlands  
  prop. 1991/92:47 Proposition 1991/92:47 om ändrad instansordning enligt bilavgaslagen (1986:1386)  
  prop. 1991/92:48 Proposition 1991/92:48 om justeringar i beskattningen i inkomstslaget tjänst, m.m.  
  prop. 1991/92:49 Proposition 1991/92:49 om vissa frågor vid överföringen av verksamheten vid statens vattenfallsverk till aktiebolagsform  
  prop. 1991/92:50 Proposition 1991/92:50 om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster  
  prop. 1991/92:51 Proposition 1991/92:51 om en ny småföretagspolitik  
  prop. 1991/92:52 Proposition 1991/92:52 Regional ledningsorganisation inom polisen  
  prop. 1991/92:53 Proposition 1991/92:53 med förslag till ny lagstiftning för kabelsändningar  
  prop. 1991/92:54 Proposition 1991/92:54 om reavinstbeskattning av bostadsrätter  
  prop. 1991/92:55 Proposition 1991/92:55 Ändring i prisinformationslagen  
  prop. 1991/92:56 Proposition 1991/92:56 om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m.  
  prop. 1991/92:57 Proposition 1991/92:57 om ändring i lagen (1991:742) om byggnadsgaranti, m.m.  
  prop. 1991/92:59 Proposition 1991/92:59 om följdlagstiftning med anledning av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård, m.m.  
  prop. 1991/92:60 Proposition 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt  
  prop. 1991/92:61 Proposition 1991/92:61 om vissa läkares anställningsform m.m.  
  prop. 1991/92:62 Proposition 1991/92:62 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna  
  prop. 1991/92:63 Proposition 1991/92:63 om statlig garanti för ett lån till Första Sparbanken  
  prop. 1991/92:64 Proposition 1991/92:64 om upphävande av lagen (1989:990) om tillstånd för överlåtelse av skepp  
  prop. 1991/92:65 Proposition 1991/92:65 om valfrihet i barnomsorgen  
  prop. 1991/92:66 Proposition 1991/92:66 Kommunalt partistöd  
  prop. 1991/92:67 Proposition 1991/92:67 om skatten på etanol, m.m.  
  prop. 1991/92:69 Proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt ägda företag, m.m.  
  prop. 1991/92:70 Proposition 1991/92:70 om vissa ändringar i räddningstjänstlagen  
  prop. 1991/92:71 Proposition 1991/92:71 om upphävande av regler om utländska företagsförvärv m.m.  
  prop. 1991/92:72 Proposition 1991/92:72 om sänkt socialavgift till sjukförsäkringen  
  prop. 1991/92:73 Proposition 1991/92:73 om sekretess inom rättsväsendets informationssystem  
  prop. 1991/92:75 Proposition 1991/92:75 om lärarutbildning m.m.  
  prop. 1991/92:76 Proposition 1991/92:76 om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.  
  prop. 1991/92:77 Proposition 1991/92:77 om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1991/92:78 Proposition 1991/92:78 om koncessionsavgift på televisonens område m.m.  
  prop. 1991/92:81 Proposition 1991/92:81 om kompensation till ensamföräldrar med anledning av slopad skattereduktion  
  prop. 1991/92:82 Proposition 1991/92:82 om ändringar i uppbördslagens regler om överföring av skatt till främmande stat  
  prop. 1991/92:83 Proposition 1991/92:83 om ny kosumentkreditlag  
  prop. 1991/92:84 Proposition 1991/92:84 om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister m.m.  
  prop. 1991/92:85 Proposition 1991/92:85 Ny kyrkolag  
  prop. 1991/92:86 Proposition 1991/92:86 om ändring i reglerna för lagervärdering  
  prop. 1991/92:87 Proposition 1991/92:87 om reserabatter för studerande m.m.  
  prop. 1991/92:88 Proposition 1991/92:88 om ändrade regler om utlänningars rätt att idka näring i Sverige  
  prop. 1991/92:89 Proposition 1991/92:89 om uppsägning av internationella arbets-organisationens (ILOs) konvention (nr 96) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer.  
  prop. 1991/92:90 Proposition 1991/92:90 om svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till föräldrarledighet vid adoption  
  prop. 1991/92:91 Proposition 1991/92:91 om ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m.  
  prop. 1991/92:92 Proposition 1991/92:92 om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m.  
  prop. 1991/92:93 Proposition 1991/92:93 om ett nytt avgiftssystem vid försenade skattebetalningar m.m.  
  prop. 1991/92:94 Proposition 1991/92:94 om ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux  
  prop. 1991/92:95 Proposition 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor  
  prop. 1991/92:96 Proposition 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m.  
  prop. 1991/92:97 Proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen  
  prop. 1991/92:98 Proposition 1991/92:98 med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiosjunde möte  
  prop. 1991/92:99 Proposition 1991/92:99 om vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kärnavfallsområdet  
  prop. 1991/92:100 Proposition 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93  
  prop. 1991/92:101 Proposition 1991/92:101 om värnpliktsutbildning  
  prop. 1991/92:102 Proposition 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93  
  prop. 1991/92:104 Proposition 1991/92:104 om ändring i patientjournallagen (1985:562) m.m.  
  prop. 1991/92:105 Proposition 1991/92:105 om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård  
  prop. 1991/92:106 Proposition 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor  
  prop. 1991/92:107 Proposition 1991/92:107 om ny läkemedelslag, m.m.  
  prop. 1991/92:108 Proposition 1991/92:108 Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd  
  prop. 1991/92:109 Proposition 1991/92:109 om utvidgad använding av samhällstjänst m.m.  
  prop. 1991/92:110 Proposition 1991/92:110 om ändring i jordabalken m.m.  
  prop. 1991/92:111 Proposition 1991/92:111 om statens ansvar för skador som orsakas av polishundar m.m.  
  prop. 1991/92:112 Proposition 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m.  
  prop. 1991/92:113 Proposition 1991/92:113 om börslagstiftning m.m.  
  prop. 1991/92:114 Proposition 1991/92:114 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore  
  prop. 1991/92:115 Proposition 1991/92:115 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz  
  prop. 1991/92:116 Proposition 1991/92:116 om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, m.m.  
  prop. 1991/92:117 Proposition 1991/92:117 om avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer  
  prop. 1991/92:118 Proposition 1991/92:118 om förenklad statistikreglering  
  prop. 1991/92:119 Proposition 1991/92:119 om ombildning av Statshypotek, m.m.  
  prop. 1991/92:120 Proposition 1991/92:120 om reglering av priserna på fisk m.m.  
  prop. 1991/92:121 Proposition 1991/92:121 om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område  
  prop. 1991/92:122 Proposition 1991/92:122 om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet, m.m.  
  prop. 1991/92:123 Proposition 1991/92:123 om slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelse  
  prop. 1991/92:124 Proposition 1991/92:124 om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år  
  prop. 1991/92:125 Proposition 1991/92:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92  
  prop. 1991/92:126 Proposition 1991/92:126 om ändrade tillståndsregler för personaladministrativa personregister  
  prop. 1991/92:127 Proposition 1991/92:127 om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m.  
  prop. 1991/92:128 Proposition 1991/92:128 om Sveriges tillträde till Luganokonventionen  
  prop. 1991/92:129 Proposition 1991/92:129 om socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.  
  prop. 1991/92:130 Proposition 1991/92:130 om ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken  
  prop. 1991/92:131 Proposition 1991/92:131 om vissa normgivningsbemyndiganden på vägtransportområdet, m.m.  
  prop. 1991/92:132 Proposition 1991/92:132 om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1991/92:133 Proposition 1991/92:133 om en elmarknad med konkurrens  
  prop. 1991/92:134 Proposition 1991/92:134 om riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverken till aktiebolagsform  
  prop. 1991/92:135 Proposition 1991/92:135 om produktansvar för skador orsakade av elektrisk ström  
  prop. 1991/92:137 Proposition 1991/92:137 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.  
  prop. 1991/92:138 Proposition 1991/92:138 om ändringar i utlänningslagen (1989:529), m.m.  
  prop. 1991/92:139 Proposition 1991/92:139 om statlig lönegaranti vid konkurs  
  prop. 1991/92:140 Proposition 1991/92:140 om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996  
  prop. 1991/92:141 Proposition 1991/92:141 om upphävande av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, m.m.  
  prop. 1991/92:142 Proposition 1991/92:142 om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Lettland, m.m  
  prop. 1991/92:143 Proposition 1991/92:143 om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken  
  prop. 1991/92:144 Proposition 1991/92:144 om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Litauen, m.m.  
  prop. 1991/92:146 Proposition 1991/92:146 med bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m.  
  prop. 1991/92:147 Proposition 1991/92:147 om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Estland, m.m.  
  prop. 1991/92:148 Proposition 1991/92:148 om förtroendeverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.  
  prop. 1991/92:149 Proposition 1991/92:149 om avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m.  
  prop. 1991/92:150 Proposition 1991/92:150 med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringproposition)  
  prop. 1991/92:151 Proposition 1991/92:151 om vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m.  
  prop. 1991/92:152 Proposition 1991/92:152 om hälso- och sjukvårdens ansvar vid dödsfall, m.m.  
  prop. 1991/92:153 Proposition 1991/92:153 om rekonstruktion av Nordbanken  
  prop. 1991/92:154 Proposition 1991/92:154 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike  
  prop. 1991/92:155 Proposition 1991/92:155 om skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd  
  prop. 1991/92:156 Proposition 1991/92:156 Högre maxiinsatser i spel  
  prop. 1991/92:157 Proposition 1991/92:157 om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.  
  prop. 1991/92:158 Proposition 1991/92:158 om regeringsrättens domförhet i vissa fall  
  prop. 1991/92:159 Proposition 1991/92:159 om sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp  
  prop. 1991/92:160 Proposition 1991/92:160 om övergång från hyresrätt till bostadsrätt, m.m.  
  prop. 1991/92:161 Proposition 1991/92:161 om ändringar i minerallagen  
  prop. 1991/92:162 Proposition 1991/92:162 om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) m.m.  
  prop. 1991/92:163 Proposition 1991/92:163 om anslag till en ny myndighet på telekommunikationsområdet för budgetåret 1992/93, m.m.  
  prop. 1991/92:165 Proposition 1991/92:165 om godkännande av protokoll nr 10 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna  
  prop. 1991/92:166 Proposition 1991/92:166 om ändringar i tullagen och om vissa skattefrågor  
  prop. 1991/92:167 Proposition 1991/92:167 om den svenska hemförsäljningslagens anpassning till EG:s regelverk  
  prop. 1991/92:168 Proposition 1991/92:168 om statligt engagemang för lösning av krisen i Sparbanken Första AB  
  prop. 1991/92:169 Proposition 1991/92:169 om förenklad delgivning i myndigheters initiativärenden  
  prop. 1991/92:170 Proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  
  prop. 1991/92:171 Proposition 1991/92:171 Om godkännande av protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP), angående reglering av utsläppen av flyktiga organiska ämnen eller dessas gränsöverskridande flöden  
  prop. 1991/92:172 Proposition 1991/92:172 om introduktionsersättning till flyktingar och andra utlänningar  
  prop. 1991/92:173 Proposition 1991/92:173 om tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.  
  prop. 1991/92:174 Proposition 1991/92:174 med förslag till lag om krigsmateriel  
  prop. 1991/92:175 Proposition 1991/92:175 Ej avlämnad  
  prop. 1991/92:176 Proposition 1991/92:176 om lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om 'Förbundsrepubliken Jugoslavien'