Propositioner, prop. 1990/91:1 - prop. 1990/91:200[Detaljerad lista]
 • prop. 1990/91:1
 • prop. 1990/91:2
 • prop. 1990/91:3
 • prop. 1990/91:4
 • prop. 1990/91:5
 • prop. 1990/91:7
 • prop. 1990/91:8
 • prop. 1990/91:9
 • prop. 1990/91:10
 • prop. 1990/91:11
 • prop. 1990/91:12
 • prop. 1990/91:13
 • prop. 1990/91:14
 • prop. 1990/91:15
 • prop. 1990/91:16
 • prop. 1990/91:17
 • prop. 1990/91:18
 • prop. 1990/91:19
 • prop. 1990/91:22
 • prop. 1990/91:23
 • prop. 1990/91:24
 • prop. 1990/91:25
 • prop. 1990/91:26
 • prop. 1990/91:27
 • prop. 1990/91:28
 • prop. 1990/91:29
 • prop. 1990/91:30
 • prop. 1990/91:31
 • prop. 1990/91:32
 • prop. 1990/91:33
 • prop. 1990/91:34
 • prop. 1990/91:35
 • prop. 1990/91:36
 • prop. 1990/91:37
 • prop. 1990/91:38
 • prop. 1990/91:39
 • prop. 1990/91:40
 • prop. 1990/91:41
 • prop. 1990/91:42
 • prop. 1990/91:43
 • prop. 1990/91:44
 • prop. 1990/91:45
 • prop. 1990/91:46
 • prop. 1990/91:47
 • prop. 1990/91:48
 • prop. 1990/91:51
 • prop. 1990/91:52
 • prop. 1990/91:53
 • prop. 1990/91:54
 • prop. 1990/91:55
 • prop. 1990/91:56
 • prop. 1990/91:57
 • prop. 1990/91:58
 • prop. 1990/91:59
 • prop. 1990/91:60
 • prop. 1990/91:61
 • prop. 1990/91:63
 • prop. 1990/91:64
 • prop. 1990/91:65
 • prop. 1990/91:66
 • prop. 1990/91:67
 • prop. 1990/91:68
 • prop. 1990/91:69
 • prop. 1990/91:70
 • prop. 1990/91:71
 • prop. 1990/91:72
 • prop. 1990/91:74
 • prop. 1990/91:75
 • prop. 1990/91:76
 • prop. 1990/91:81
 • prop. 1990/91:82
 • prop. 1990/91:83
 • prop. 1990/91:84
 • prop. 1990/91:85
 • prop. 1990/91:87
 • prop. 1990/91:88
 • prop. 1990/91:89
 • prop. 1990/91:90
 • prop. 1990/91:91
 • prop. 1990/91:92
 • prop. 1990/91:93
 • prop. 1990/91:94
 • prop. 1990/91:95
 • prop. 1990/91:96
 • prop. 1990/91:97
 • prop. 1990/91:98
 • prop. 1990/91:99
 • prop. 1990/91:100
 • prop. 1990/91:102
 • prop. 1990/91:104
 • prop. 1990/91:105
 • prop. 1990/91:106
 • prop. 1990/91:107
 • prop. 1990/91:108
 • prop. 1990/91:109
 • prop. 1990/91:110
 • prop. 1990/91:111
 • prop. 1990/91:112
 • prop. 1990/91:113
 • prop. 1990/91:114
 • prop. 1990/91:115
 • prop. 1990/91:116
 • prop. 1990/91:117
 • prop. 1990/91:118
 • prop. 1990/91:119
 • prop. 1990/91:120
 • prop. 1990/91:121
 • prop. 1990/91:122
 • prop. 1990/91:123
 • prop. 1990/91:124
 • prop. 1990/91:125
 • prop. 1990/91:126
 • prop. 1990/91:127
 • prop. 1990/91:128
 • prop. 1990/91:129
 • prop. 1990/91:130
 • prop. 1990/91:131
 • prop. 1990/91:132
 • prop. 1990/91:133
 • prop. 1990/91:134
 • prop. 1990/91:135
 • prop. 1990/91:136
 • prop. 1990/91:138
 • prop. 1990/91:139
 • prop. 1990/91:140
 • prop. 1990/91:141
 • prop. 1990/91:142
 • prop. 1990/91:144
 • prop. 1990/91:146
 • prop. 1990/91:147
 • prop. 1990/91:149
 • prop. 1990/91:150
 • prop. 1990/91:152
 • prop. 1990/91:153
 • prop. 1990/91:154
 • prop. 1990/91:155
 • prop. 1990/91:156
 • prop. 1990/91:157
 • prop. 1990/91:158
 • prop. 1990/91:159
 • prop. 1990/91:160
 • prop. 1990/91:161
 • prop. 1990/91:162
 • prop. 1990/91:166
 • prop. 1990/91:167
 • prop. 1990/91:168
 • prop. 1990/91:169
 • prop. 1990/91:170
 • prop. 1990/91:171
 • prop. 1990/91:172
 • prop. 1990/91:173
 • prop. 1990/91:174
 • prop. 1990/91:175
 • prop. 1990/91:176
 • prop. 1990/91:177
 • prop. 1990/91:178
 • prop. 1990/91:179
 • prop. 1990/91:180
 • prop. 1990/91:181
 • prop. 1990/91:182
 • prop. 1990/91:183
 • prop. 1990/91:184
 • prop. 1990/91:185
 • prop. 1990/91:186
 • prop. 1990/91:187
 • prop. 1990/91:188
 • prop. 1990/91:189
 • prop. 1990/91:190
 • prop. 1990/91:191
 • prop. 1990/91:192
 • prop. 1990/91:193
 • prop. 1990/91:194
 • prop. 1990/91:195
 • prop. 1990/91:196
 • prop. 1990/91:197
 • prop. 1990/91:198
 • prop. 1990/91:199
 • prop. 1990/91:200
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1990/91:1 Proposition 1990/91:1 om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg, m.m.  
  prop. 1990/91:2 Proposition 1990/91:2 om ombildning av Nordkalottens AMU center till stiftelse  
  prop. 1990/91:3 Proposition 1990/91:3 om skogsbruket i fjällnära skogar  
  prop. 1990/91:4 Proposition 1990/91:4 om ändring i rennäringslagen (1971:437), m.m.  
  prop. 1990/91:5 Proposition 1990/91:5 om en modernisering av företagens självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning till skettereformen, m.m.  
  prop. 1990/91:7 Proposition 1990/91:7 om ändring i försäkringsrörelselagen  
  prop. 1990/91:8 Proposition 1990/91:8 om vårdnad och umgänge  
  prop. 1990/91:9 Proposition 1990/91:9 om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m.  
  prop. 1990/91:10 Proposition 1990/91:10 med förslag till begravningslag  
  prop. 1990/91:11 Proposition 1990/91:11 om några delgivningsfrågor  
  prop. 1990/91:12 Proposition 1990/91:12 om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF)  
  prop. 1990/91:13 Proposition 1990/91:13 om godkännande av 1989 års internationella avtal om jute och juteprodukter  
  prop. 1990/91:14 Proposition 1990/91:14 om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m. m.  
  prop. 1990/91:15 Proposition 1990/91:15 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1990/91:16 Proposition 1990/91:16 om svenskt medlemskap i Europeiska banker återuppbyggnad och utveckling  
  prop. 1990/91:17 Proposition 1990/91:17 om tillfällig försäljning  
  prop. 1990/91:18 Proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan  
  prop. 1990/91:19 Proposition 1990/91:19 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.  
  prop. 1990/91:22 Proposition 1990/91:22 om ändring i konkurslagen m.m.  
  prop. 1990/91:23 Proposition 1990/91:23 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag  
  prop. 1990/91:24 Proposition 1990/91:24 om ändring av gräns för finansieringsjtaganden för Fonden för svensk-norsk industriellt samarbete  
  prop. 1990/91:25 Proposition 1990/91:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bugetåret 1990/91  
  prop. 1990/91:26 Proposition 1990/91:26 om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1990/91:27 Proposition 1990/91:27 om vissa lagstiftningsåtgärder till följd av beslutet om ny regional statlig förvaltning  
  prop. 1990/91:28 Proposition 1990/91:28 om förlängd tid för registrering av licensområden för älgjakt  
  prop. 1990/91:29 Proposition 1990/91:29 om riksgäldskontorets uppgifter inom statsskuldspolitiken och den statliga finansförvaltningen  
  prop. 1990/91:30 Proposition 1990/91:30 om vissa befogenheter för ett nytt statligt förvaltningsbolag  
  prop. 1990/91:31 Proposition 1990/91:31 om två nya nationalparker: Björnlandet och Djurö  
  prop. 1990/91:32 Proposition 1990/91:32 om fastighetsdomstolar, m.m.  
  prop. 1990/91:33 Proposition 1990/91:33 om ändring i lagen (1984:351) om totalisatorskatt  
  prop. 1990/91:34 Proposition 1990/91:34 om ny bostadsfinansiering, m.m.  
  prop. 1990/91:35 Proposition 1990/91:35 om uppskjutande av ikrafttridandet av vissa iindrade bestämmelser om motorredskap och traktorer, m.m.  
  prop. 1990/91:36 Proposition 1990/91:36 om åtgärder mot miljöfarliga blybatterier  
  prop. 1990/91:37 Proposition 1990/91:37 om vägtrafikskatten för utländska fordon, m.m.  
  prop. 1990/91:38 Proposition 1990/91:38 om statsbidrag till personalkooperativ barnomsorg  
  prop. 1990/91:39 Proposition 1990/91:39 om den ekonomiska politiken på medelång sikt  
  prop. 1990/91:40 Proposition 1990/91:40 om ändrade kapitaltäckningsregler med anledning av skattereformen, m.m.  
  prop. 1990/91:41 Proposition 1990/91:41 om ändrade kassakravsavgifter  
  prop. 1990/91:42 Proposition 1990/91:42 om insiderhandel  
  prop. 1990/91:43 Proposition 1990/91:43 om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik  
  prop. 1990/91:44 Proposition 1990/91:44 om ytterligare försöksverksamhet för förnyelse av den offentliga sektorn  
  prop. 1990/91:45 Proposition 1990/91:45 om ändringar i allemanssparandet  
  prop. 1990/91:46 Proposition 1990/91:46 om nya omprövningsregler vid uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m.m.  
  prop. 1990/91:47 Proposition 1990/91:47 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992  
  prop. 1990/91:48 Proposition 1990/91:48 om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1990/91:51 Proposition 1990/91:51 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudnännen m.m.  
  prop. 1990/91:52 Proposition 1990/91:52 om användning av genteknik på människa, m.m.  
  prop. 1990/91:53 Proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m.  
  prop. 1990/91:54 Proposition 1990/91:54 om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.  
  prop. 1990/91:55 Proposition 1990/91:55 om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1998  
  prop. 1990/91:56 Proposition 1990/91:56 om tillfällig höjning av fastighetsskatten, m.m.  
  prop. 1990/91:57 Proposition 1990/91:57 om upphävande av lagen om dubbelbeskattningsavtal Sverige och Tyska Demokratiska Republiken m.m.  
  prop. 1990/91:58 Proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m.  
  prop. 1990/91:59 Proposition 1990/91:59 om vissa ändringar i sjukförsäkringen m.m.  
  prop. 1990/91:60 Proposition 1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB  
  prop. 1990/91:61 Proposition 1990/91:61 om ändrade regler för bidrag till avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus  
  prop. 1990/91:63 Proposition 1990/91:63 om handelsagentur  
  prop. 1990/91:64 Proposition 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m.m.  
  prop. 1990/91:65 Proposition 1990/91:65 om ändring i regeringsformen med anledning av ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde  
  prop. 1990/91:66 Proposition 1990/91:66 om ersättare förjustitieråd och regeringsråd  
  prop. 1990/91:67 Proposition 1990/91:67 om ändring i övergångsbestämmelserna till regeringsformen  
  prop. 1990/91:68 Proposition 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter)  
  prop. 1990/91:69 Proposition 1990/91:69 om arbetslivsforskningens organisation m.m.  
  prop. 1990/91:70 Proposition 1990/91:70 om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik  
  prop. 1990/91:71 Proposition 1990/91:71 om lag om vissa dryckesförpackningar  
  prop. 1990/91:72 Proposition 1990/91:72 om återbetalning av mervärdeskatt till utändska företagare  
  prop. 1990/91:74 Proposition 1990/91:74 om ändring i växtföriidlarrättslagen (1971:392)  
  prop. 1990/91:75 Proposition 1990/91:75 om importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.  
  prop. 1990/91:76 Proposition 1990/91:76 om socialavgifter för vissa idrottsutövare  
  prop. 1990/91:81 Proposition 1990/91:81 om filmstöd  
  prop. 1990/91:82 Proposition 1990/91:82 om folkbildning  
  prop. 1990/91:83 Proposition 1990/91:83 om försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.  
  prop. 1990/91:84 Proposition 1990/91:84 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  prop. 1990/91:85 Proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen  
  prop. 1990/91:87 Proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt  
  prop. 1990/91:88 Proposition 1990/91:88 om energipolitiken  
  prop. 1990/91:89 Proposition 1990/91:89 Proposition om förhandsbesked och dispenser i skattefrågor  
  prop. 1990/91:90 Proposition 1990/91:90 En god livsmiljö  
  prop. 1990/91:91 Proposition 1990/91:91 om hinder för export av farliga varor  
  prop. 1990/91:92 Proposition 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.  
  prop. 1990/91:93 Proposition 1990/91:93 om rättsmedicinsk verksanlhet, m.m.  
  prop. 1990/91:94 Proposition 1990/91:94 om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) m.m.  
  prop. 1990/91:95 Proposition 1990/91:95 om registrering som skattskyldig återförsäljare eller förbrukare av bränsle  
  prop. 1990/91:96 Proposition 1990/91:96 om statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.  
  prop. 1990/91:97 Proposition 1990/91:97 med förslag till lag om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan anviindas i massförstörelsesyfte, m.m.  
  prop. 1990/91:98 Proposition 1990/91:98 om bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m.  
  prop. 1990/91:99 Proposition 1990/91:99 om stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.  
  prop. 1990/91:100 Proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92  
  prop. 1990/91:102 Proposition 1990/91:102 om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92  
  prop. 1990/91:104 Proposition 1990/91:104 om vissa ändringar i reglerna om immunitet och privilegier  
  prop. 1990/91:105 Proposition 1990/91:105 om gränsskydd för rågvete m.m.  
  prop. 1990/91:106 Proposition 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem  
  prop. 1990/91:107 Proposition 1990/91:107 om beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m.  
  prop. 1990/91:108 Proposition 1990/91:108 om reserabatter för studerande, m.m.  
  prop. 1990/91:109 Proposition 1990/91:109 om avgifter vid kommunal bostadsförmedling  
  prop. 1990/91:110 Proposition 1990/91:110 om bostadsbidrag för år 1992  
  prop. 1990/91:111 Proposition 1990/91:111 om sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m.  
  prop. 1990/91:112 Proposition 1990/91:112 om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz  
  prop. 1990/91:113 Proposition 1990/91:113 om en ny jämställdhetslag, m.m.  
  prop. 1990/91:114 Proposition 1990/91:114 om vissa tillsynsfrågor enligt vattenlagen  
  prop. 1990/91:115 Proposition 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor m.m.  
  prop. 1990/91:116 Proposition 1990/91:116 om en gemensam nordisk arbetsmarknad för personer med högre utbildning  
  prop. 1990/91:117 Proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag  
  prop. 1990/91:118 Proposition 1990/91:118 med förslag tilllag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m.  
  prop. 1990/91:119 Proposition 1990/91:119 om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension  
  prop. 1990/91:120 Proposition 1990/91:120 om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.  
  prop. 1990/91:121 Proposition 1990/91:121 om försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.  
  prop. 1990/91:122 Proposition 1990/91:122 om biskoparna i kyrkomötet, m.m.  
  prop. 1990/91:123 Proposition 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m.  
  prop. 1990/91:124 Proposition 1990/91:124 om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, m.m.  
  prop. 1990/91:125 Proposition 1990/91:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91  
  prop. 1990/91:126 Proposition 1990/91:126 om följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen, m.m.  
  prop. 1990/91:127 Proposition 1990/91:127 om Sveriges tillträde till FN:s narkotikabrottskonvention m.m.  
  prop. 1990/91:128 Proposition 1990/91:128 om sjöfylleri m.m.  
  prop. 1990/91:129 Proposition 1990/91:129 om ändringar i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1990/91:130 Proposition 1990/91:130 om änsdringar i vapenlagen (1973:1176) m.m.  
  prop. 1990/91:131 Proposition 1990/91:131 om vissa frågor om internationellt samarbete brottmål m.m.  
  prop. 1990/91:132 Proposition 1990/91:132 om försäljning av fast egendom som tillhör allmänna arvsfonden  
  prop. 1990/91:133 Proposition 1990/91:133 om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser m.m.  
  prop. 1990/91:134 Proposition 1990/91:134 om återbetalning av tillfäljigt sparande m.m.  
  prop. 1990/91:135 Proposition 1990/91:135 om ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.  
  prop. 1990/91:136 Proposition 1990/91:136 om ändringar i sparbankslagen m.m.  
  prop. 1990/91:138 Proposition 1990/91:138 om vissa tandvårdsfrågor  
  prop. 1990/91:139 Proposition 1990/91:139 om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat  
  prop. 1990/91:140 Proposition 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering  
  prop. 1990/91:141 Proposition 1990/91:141 om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.  
  prop. 1990/91:142 Proposition 1990/91:142 om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.  
  prop. 1990/91:144 Proposition 1990/91:144 om vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.  
  prop. 1990/91:146 Proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.  
  prop. 1990/91:147 Proposition 1990/91:147 om förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet  
  prop. 1990/91:149 Proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor  
  prop. 1990/91:150 Proposition 1990/91:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1990/91:152 Proposition 1990/91:152 om överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m.  
  prop. 1990/91:153 Proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m.  
  prop. 1990/91:154 Proposition 1990/91:154 om rörelseregler för bank m.m.  
  prop. 1990/91:155 Proposition 1990/91:155 om lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m.  
  prop. 1990/91:156 Proposition 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m.  
  prop. 1990/91:157 Proposition 1990/91:157 om kommunala dispensavgifter i trafikärenden  
  prop. 1990/91:158 Proposition 1990/91:158 med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund  
  prop. 1990/91:159 Proposition 1990/91:159 om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister  
  prop. 1990/91:160 Proposition 1990/91:160 om ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsikring, m.m.  
  prop. 1990/91:161 Proposition 1990/91:161 om sotning  
  prop. 1990/91:162 Proposition 1990/91:162 om vissa fredspliktsregler  
  prop. 1990/91:166 Proposition 1990/91:166 om särskijd löneskatt på pensionskostnader, m.m.  
  prop. 1990/91:167 Proposition 1990/91:167 om skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall  
  prop. 1990/91:168 Proposition 1990/91:168 om vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.  
  prop. 1990/91:169 Proposition 1990/91:169 om ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst  
  prop. 1990/91:170 Proposition 1990/91:170 om en lag om sjukavdrag för statsrådden m.m.  
  prop. 1990/91:171 Proposition 1990/91:171 om en prisinformationslag  
  prop. 1990/91:172 Proposition 1990/91:172 om godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet  
  prop. 1990/91:173 Proposition 1990/91:173 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien  
  prop. 1990/91:174 Proposition 1990/91:174 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike  
  prop. 1990/91:175 Proposition 1990/91:175 om vissa folkhälsofrågor  
  prop. 1990/91:176 Proposition 1990/91:176 om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut  
  prop. 1990/91:177 Proposition 1990/91:177 om sammanslagning av bankinspektionen och försökringsinspektionen, m.m.  
  prop. 1990/91:178 Proposition 1990/91:178 om överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.  
  prop. 1990/91:179 Proposition 1990/91:179 om följdlagstiftning till yttrandefrihetsgrundlag m.m.  
  prop. 1990/91:180 Proposition 1990/91:180 med anledning av Sveriges tillträde till tre internationella överenskommelser rörande räddningstjänst  
  prop. 1990/91:181 Proposition 1990/91:181 om sjuklön, m.m.  
  prop. 1990/91:182 Proposition 1990/91:182 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1990/91:183 Proposition 1990/91:183 om ändrad träfiberprövning  
  prop. 1990/91:184 Proposition 1990/91:184 om verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.  
  prop. 1990/91:185 Proposition 1990/91:185 om vissa ändringar av det särskilda grundavdrag för folkpensionärer  
  prop. 1990/91:186 Proposition 1990/91:186 om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden  
  prop. 1990/91:187 Proposition 1990/91:187 om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de riordiska länderna  
  prop. 1990/91:188 Proposition 1990/91:188 om riktlinjer för det fortsatta samarbetet vid omhändertagande av miljöfarligt avfall i Sverige och Norge  
  prop. 1990/91:189 Proposition 1990/91:189 med försag till lag om byggnasgaranti  
  prop. 1990/91:190 Proposition 1990/91:190 om ombildning av Stadshypotek  
  prop. 1990/91:191 Proposition 1990/91:191 om vissa livsmedelspolitiska frågor  
  prop. 1990/91:192 Proposition 1990/91:192 om organiserad överföring av flyktingar till Sverige  
  prop. 1990/91:193 Proposition 1990/91:193 om ändrade villkor för vissa bostadslån  
  prop. 1990/91:194 Proposition 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m.  
  prop. 1990/91:195 Proposition 1990/91:195 om aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.  
  prop. 1990/91:196 Proposition 1990/91:196 om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1990/91:197 Proposition 1990/91:197 om produktskadelag  
  prop. 1990/91:198 Proposition 1990/91:198 om vissa ändringar i aktiebolagslagen  
  prop. 1990/91:199 Proposition 1990/91:199 om förbud mot vissa dopningsmedel  
  prop. 1990/91:200 Proposition 1990/91:200 Statsrådens arvoden