Propositioner, prop. 1988/89:119 - prop. 1988/89:119[Detaljerad lista]
  • prop. 1988/89:119
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1988/89:119 Europakonventionen om kommunal självstyrelse