Propositioner, prop. 1984/85:1 - prop. 1984/85:226[Detaljerad lista]
 • prop. 1984/85:1
 • prop. 1984/85:2
 • prop. 1984/85:3
 • prop. 1984/85:4
 • prop. 1984/85:5
 • prop. 1984/85:6
 • prop. 1984/85:7
 • prop. 1984/85:8
 • prop. 1984/85:9
 • prop. 1984/85:10
 • prop. 1984/85:11
 • prop. 1984/85:12
 • prop. 1984/85:13
 • prop. 1984/85:14
 • prop. 1984/85:15
 • prop. 1984/85:16
 • prop. 1984/85:17
 • prop. 1984/85:18
 • prop. 1984/85:19
 • prop. 1984/85:21
 • prop. 1984/85:22
 • prop. 1984/85:23
 • prop. 1984/85:24
 • prop. 1984/85:25
 • prop. 1984/85:26
 • prop. 1984/85:27
 • prop. 1984/85:28
 • prop. 1984/85:29
 • prop. 1984/85:30
 • prop. 1984/85:31
 • prop. 1984/85:33
 • prop. 1984/85:34
 • prop. 1984/85:35
 • prop. 1984/85:36
 • prop. 1984/85:37
 • prop. 1984/85:38
 • prop. 1984/85:39
 • prop. 1984/85:40
 • prop. 1984/85:41
 • prop. 1984/85:43
 • prop. 1984/85:44
 • prop. 1984/85:45
 • prop. 1984/85:46
 • prop. 1984/85:47
 • prop. 1984/85:48
 • prop. 1984/85:49
 • prop. 1984/85:50
 • prop. 1984/85:51
 • prop. 1984/85:52
 • prop. 1984/85:53
 • prop. 1984/85:54
 • prop. 1984/85:55
 • prop. 1984/85:56
 • prop. 1984/85:57
 • prop. 1984/85:58
 • prop. 1984/85:59
 • prop. 1984/85:60
 • prop. 1984/85:61
 • prop. 1984/85:62
 • prop. 1984/85:63
 • prop. 1984/85:64
 • prop. 1984/85:65
 • prop. 1984/85:66
 • prop. 1984/85:69
 • prop. 1984/85:70
 • prop. 1984/85:71
 • prop. 1984/85:73
 • prop. 1984/85:74
 • prop. 1984/85:76
 • prop. 1984/85:77
 • prop. 1984/85:78
 • prop. 1984/85:79
 • prop. 1984/85:80
 • prop. 1984/85:81
 • prop. 1984/85:82
 • prop. 1984/85:83
 • prop. 1984/85:84
 • prop. 1984/85:85
 • prop. 1984/85:86
 • prop. 1984/85:87
 • prop. 1984/85:89
 • prop. 1984/85:90
 • prop. 1984/85:92
 • prop. 1984/85:93
 • prop. 1984/85:94
 • prop. 1984/85:95
 • prop. 1984/85:96
 • prop. 1984/85:97
 • prop. 1984/85:98
 • prop. 1984/85:99
 • prop. 1984/85:100
 • prop. 1984/85:101
 • prop. 1984/85:102
 • prop. 1984/85:105
 • prop. 1984/85:107
 • prop. 1984/85:108
 • prop. 1984/85:109
 • prop. 1984/85:110
 • prop. 1984/85:111
 • prop. 1984/85:112
 • prop. 1984/85:113
 • prop. 1984/85:114
 • prop. 1984/85:115
 • prop. 1984/85:116
 • prop. 1984/85:117
 • prop. 1984/85:118
 • prop. 1984/85:119
 • prop. 1984/85:120
 • prop. 1984/85:121
 • prop. 1984/85:122
 • prop. 1984/85:123
 • prop. 1984/85:124
 • prop. 1984/85:125
 • prop. 1984/85:126
 • prop. 1984/85:127
 • prop. 1984/85:128
 • prop. 1984/85:129
 • prop. 1984/85:130
 • prop. 1984/85:131
 • prop. 1984/85:132
 • prop. 1984/85:133
 • prop. 1984/85:134
 • prop. 1984/85:135
 • prop. 1984/85:136
 • prop. 1984/85:137
 • prop. 1984/85:138
 • prop. 1984/85:139
 • prop. 1984/85:140
 • prop. 1984/85:141
 • prop. 1984/85:142
 • prop. 1984/85:143
 • prop. 1984/85:144
 • prop. 1984/85:145
 • prop. 1984/85:146
 • prop. 1984/85:149
 • prop. 1984/85:150
 • prop. 1984/85:151
 • prop. 1984/85:152
 • prop. 1984/85:153
 • prop. 1984/85:154
 • prop. 1984/85:156
 • prop. 1984/85:157
 • prop. 1984/85:158
 • prop. 1984/85:159
 • prop. 1984/85:160
 • prop. 1984/85:161
 • prop. 1984/85:162
 • prop. 1984/85:163
 • prop. 1984/85:165
 • prop. 1984/85:166
 • prop. 1984/85:167
 • prop. 1984/85:168
 • prop. 1984/85:169
 • prop. 1984/85:170
 • prop. 1984/85:171
 • prop. 1984/85:172
 • prop. 1984/85:173
 • prop. 1984/85:174
 • prop. 1984/85:175
 • prop. 1984/85:176
 • prop. 1984/85:178
 • prop. 1984/85:179
 • prop. 1984/85:180
 • prop. 1984/85:181
 • prop. 1984/85:182
 • prop. 1984/85:183
 • prop. 1984/85:184
 • prop. 1984/85:186
 • prop. 1984/85:188
 • prop. 1984/85:189
 • prop. 1984/85:190
 • prop. 1984/85:191
 • prop. 1984/85:192
 • prop. 1984/85:193
 • prop. 1984/85:194
 • prop. 1984/85:195
 • prop. 1984/85:196
 • prop. 1984/85:197
 • prop. 1984/85:198
 • prop. 1984/85:199
 • prop. 1984/85:200
 • prop. 1984/85:204
 • prop. 1984/85:205
 • prop. 1984/85:206
 • prop. 1984/85:207
 • prop. 1984/85:208
 • prop. 1984/85:209
 • prop. 1984/85:210
 • prop. 1984/85:211
 • prop. 1984/85:212
 • prop. 1984/85:213
 • prop. 1984/85:214
 • prop. 1984/85:215
 • prop. 1984/85:216
 • prop. 1984/85:217
 • prop. 1984/85:219
 • prop. 1984/85:220
 • prop. 1984/85:221
 • prop. 1984/85:222
 • prop. 1984/85:224
 • prop. 1984/85:225
 • prop. 1984/85:226
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1984/85:1 Proposition 1984/85:1 om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter  
  prop. 1984/85:2 Proposition 1984/85:2 om artificiella inseminationer  
  prop. 1984/85:3 Proposition 1984/85:3 om åtalsunderlåtelse  
  prop. 1984/85:4 Proposition 1984/85:4 om delegerad beslutanderätt i förmynderskapsärenden  
  prop. 1984/85:5 Proposition 1984/85:5 om utvecklad kommunal energiplanering m.m.  
  prop. 1984/85:6 Proposition 1984/85:6 med förslag till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, m.m.  
  prop. 1984/85:7 Proposition 1984/85:7 med förslag till lag om ensamrätt till bärgning, m.m.  
  prop. 1984/85:8 Proposition 1984/85:8 om lättnader i beskattningen av ideella föreningar  
  prop. 1984/85:9 Proposition 1984/85:9 om basenheten vid 1987 års taxering  
  prop. 1984/85:10 Proposition 1984/85:10 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), m.m.  
  prop. 1984/85:11 Proposition 1984/85:11 om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av Iagen (1973:651) om ogifta samboendes  
  prop. 1984/85:12 Proposition 1984/85:12 om avveckling av hyresstoppet  
  prop. 1984/85:13 Proposition 1984/85:13 om ändring i brottsskadelagen (1978:413)  
  prop. 1984/85:14 Proposition 1984/85:14 om boende- och nyttoparkering på gatumark  
  prop. 1984/85:15 Proposition 1984/85:15 om ändring av bestämmelserna om markvillkoret för statliga bostadslån  
  prop. 1984/85:16 Proposition 1984/85:16 om vissa frågor rörande internationella adoptioner  
  prop. 1984/85:17 Proposition 1984/85:17 om inrättande av en statsrådslönenämnd  
  prop. 1984/85:18 Proposition 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt  
  prop. 1984/85:19 Proposition 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik  
  prop. 1984/85:21 Proposition 1984/85:21 om ändring i lagen (1951:649) om straff vissa trafikbrott (trafiknykterhetsbrotten)  
  prop. 1984/85:22 Proposition 1984/85:22 om viss fiöljdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelse beräkning av pensionsgrundande inkomst, m.m.  
  prop. 1984/85:23 Proposition 1984/85:23 om avdrag rör förskottsräntor samt om vissa andra,figör inkomstskatt och folkbokröring  
  prop. 1984/85:24 Proposition 1984/85:24 om socialförsäkringsvasendet under krig och krigsfara  
  prop. 1984/85:25 Proposition 1984/85:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för bugetåret 1984/85  
  prop. 1984/85:26 Proposition 1984/85:26 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1984/85:27 Proposition 1984/85:27 om iändring i konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.  
  prop. 1984/85:28 Proposition 1984/85:28 om uppgörelse med avtalsregiering för samarbete om läkarutbildning och forskning  
  prop. 1984/85:29 Proposition 1984/85:29 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m.m.  
  prop. 1984/85:30 Proposition 1984/85:30 om effektivare företagsrevision  
  prop. 1984/85:31 Proposition 1984/85:31 om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m.m.  
  prop. 1984/85:33 Proposition 1984/85:33 med förslag till lag om internationell järnvägstrafik m.m.  
  prop. 1984/85:34 Proposition 1984/85:34 om ändring i patentlagen (1967:837)  
  prop. 1984/85:35 Proposition 1984/85:35 om styrelseordförande i affärsbank  
  prop. 1984/85:36 Proposition 1984/85:36 om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställnining m.m.  
  prop. 1984/85:37 Proposition 1984/85:37 om vuxenutbildningslag  
  prop. 1984/85:38 Proposition 1984/85:38 om förenklat kungörande av uppgifter i aktiebolagsärende  
  prop. 1984/85:39 Proposition 1984/85:39 om utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna  
  prop. 1984/85:40 Proposition 1984/85:40 om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt  
  prop. 1984/85:41 Proposition 1984/85:41 om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  prop. 1984/85:43 Proposition 1984/85:43 om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak  
  prop. 1984/85:44 Proposition 1984/85:44 om vissa iindringar i lagen (1977:293) om handel med drycker.  
  prop. 1984/85:45 Proposition 1984/85:45 om vissa ekonomisk-poiitiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1984/85:46 Proposition 1984/85:46 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), m.m.  
  prop. 1984/85:47 Proposition 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m.  
  prop. 1984/85:48 Proposition 1984/85:48 om familjeplanering och abortvård  
  prop. 1984/85:49 Proposition 1984/85:49 om ändring i civilförsvarsiagen (1960:74), m.m.  
  prop. 1984/85:50 Proposition 1984/85:50 om ändring i tullagen (1973:670), m.m.  
  prop. 1984/85:51 Proposition 1984/85:51 om bosparande för ungdomar och om andra sparfrågor.  
  prop. 1984/85:52 Proposition 1984/85:52 om ändring i sekretesslagen (1980:100)  
  prop. 1984/85:53 Proposition 1984/85:53 om beredskapslagring av olja och kol m.m.  
  prop. 1984/85:54 Proposition 1984/85:54 om panträttsreglerna i jordabalken och sjölagen m.m.  
  prop. 1984/85:55 Proposition 1984/85:55 om beskattning och folkbokforing av viss personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat  
  prop. 1984/85:56 Proposition 1984/85:56 med förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia  
  prop. 1984/85:57 Proposition 1984/85:57 om ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statligahögslolan  
  prop. 1984/85:58 Proposition 1984/85:58 med förslag till lag om ändring i iagen (1974:610) om inrikes vägtransport, m.m.  
  prop. 1984/85:59 Proposition 1984/85:59 om ny organisation för den särskild anordnade arbetsmarknadsutbildningen m.m.  
  prop. 1984/85:60 Proposition 1984/85:60 om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet  
  prop. 1984/85:61 Proposition 1984/85:61 om överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ  
  prop. 1984/85:62 Proposition 1984/85:62 om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, m.m.  
  prop. 1984/85:63 Proposition 1984/85:63 om regelsanering på det kyrkliga området  
  prop. 1984/85:64 Proposition 1984/85:64 om ändringar i energibeskattningen.  
  prop. 1984/85:65 Proposition 1984/85:65 om vidgad medelsram för allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse  
  prop. 1984/85:66 Proposition 1984/85:66 om godkännande av ändring i EFTA-konventionen  
  prop. 1984/85:69 Proposition 1984/85:69 om ändring i Iagen (1941:251) om särskild varuskatt  
  prop. 1984/85:70 Proposition 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer  
  prop. 1984/85:71 Proposition 1984/85:71 om räntetillägg för räntefritt eller lågförräntat lån  
  prop. 1984/85:73 Proposition 1984/85:73 om fortsatt giltighet av Iagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1984/85:74 Proposition 1984/85:74 om ändring av upplåningsrätten för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa  
  prop. 1984/85:76 Proposition 1984/85:76 om beskattning av vissa utländska forskare  
  prop. 1984/85:77 Proposition 1984/85:77 om koncession för försäkringsrörelse  
  prop. 1984/85:78 Proposition 1984/85:78 om förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen  
  prop. 1984/85:79 Proposition 1984/85:79 med förslag till tandvårdslag m.m.  
  prop. 1984/85:80 Proposition 1984/85:80 om beskattningen vid anställdas förvärv av aktier i vissa fall, m.m.  
  prop. 1984/85:81 Proposition 1984/85:81 om polisens arbetsformer på lokal och regional nivå, utbildning och rekrytering  
  prop. 1984/85:82 Proposition 1984/85:82 om ökad insyn och samråd i frågor som rör krigsmaterielexport, m.m.  
  prop. 1984/85:83 Proposition 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m.m.  
  prop. 1984/85:84 Proposition 1984/85:84 om allmän placeringsplikt och utlåningsreglering, m.m.  
  prop. 1984/85:85 Proposition 1984/85:85 om ändringar i bestämmelserna om räntebidrag till följd av fastighetsskatten m.m.  
  prop. 1984/85:86 Proposition 1984/85:86 om förnyelsefonder, m.m.  
  prop. 1984/85:87 Proposition 1984/85:87 om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen  
  prop. 1984/85:89 Proposition 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning  
  prop. 1984/85:90 Proposition 1984/85:90 om kontroll av rådgivare, m.m.  
  prop. 1984/85:92 Proposition 1984/85:92 om ändring i lagen (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter  
  prop. 1984/85:93 Proposition 1984/85:93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m.  
  prop. 1984/85:94 Proposition 1984/85:94 om avtal angående handeln med Grönland  
  prop. 1984/85:95 Proposition 1984/85:95 med förslag till lag om åtgärder till skydd för svensk sjöfart  
  prop. 1984/85:96 Proposition 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m.  
  prop. 1984/85:97 Proposition 1984/85:97 om begränsning av avdragsrätten för förluster på optionsskuldebrev  
  prop. 1984/85:98 Proposition 1984/85:98 om en friare nämndorganisation i landstingskommunerna  
  prop. 1984/85:99 Proposition 1984/85:99 om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1984/85:100 Proposition 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86  
  prop. 1984/85:101 Proposition 1984/85:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1984/85;  
  prop. 1984/85:102 Proposition 1984/85:102 om godkännande av en deklaration angående 1955 års Haagkonvention om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker  
  prop. 1984/85:105 Proposition 1984/85:105 om ändring i Iuftfartslagen (1957:297)  
  prop. 1984/85:107 Proposition 1984/85:107 om ändring i Iagen (1950:596) om rätt till fiske m.m.  
  prop. 1984/85:108 Proposition 1984/85:108 om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, m.m.  
  prop. 1984/85:109 Proposition 1984/85:109 om effektivare delgivning  
  prop. 1984/85:110 Proposition 1984/85:110 om konsumenttjänstlag  
  prop. 1984/85:111 Proposition 1984/85:111 med förslag till lag om vissa bulvanförhållanden m. m.  
  prop. 1984/85:112 Proposition 1984/85:112 om bolagsskattesatsen vid 1985 års taxering  
  prop. 1984/85:113 Proposition 1984/85:113 om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser  
  prop. 1984/85:114 Proposition 1984/85:114 med riktlinjer för järnvägspolitiken  
  prop. 1984/85:115 Proposition 1984/85:115 om regional utveckling och utjämning.;beslutad den 21 februari 1985.  
  prop. 1984/85:116 Proposition 1984/85:116 om åtgärder mot våldsskildringar i videogram m.m.;beslutad den 31 januari 1985.  
  prop. 1984/85:117 Proposition 1984/85:117 om vissa frågor rörande tjänsteansvaret i offentlig verksamhet m.m.;beslutad den 28 februari 1985.  
  prop. 1984/85:118 Proposition 1984/85:118 om kemikaliekontroll.;beslutad den 21 mars 1985.  
  prop. 1984/85:119 Proposition 1984/85:119 om ändring i vallagen (1972:620) m.m.  
  prop. 1984/85:120 Proposition 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken  
  prop. 1984/85:121 Proposition 1984/85:121 om livsmedelsforskning  
  prop. 1984/85:122 Proposition 1984/85:122 om lärarutbildning för grundskolan m.m.  
  prop. 1984/85:123 Proposition 1984/85:123 om godkännande av protokoll nr 7 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna  
  prop. 1984/85:124 Proposition 1984/85:124 om internationella faderskapsfrågor m.m.  
  prop. 1984/85:125 Proposition 1984/85:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten for budgetåret 1984/85  
  prop. 1984/85:126 Proposition 1984/85:126 om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m.  
  prop. 1984/85:127 Proposition 1984/85:127 om program mot luftföroreningar och försurning  
  prop. 1984/85:128 Proposition 1984/85:128 med förslag tilllag om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen  
  prop. 1984/85:129 Proposition 1984/85:129 om sparfrämjande åtgärder  
  prop. 1984/85:130 Proposition 1984/85:130 om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden  
  prop. 1984/85:131 Proposition 1984/85:131 om godkännande av överenskommelse om avgränsning av kontinentalsockeln och fiskezonerna mellan Sverige och Danmark m.m.  
  prop. 1984/85:132 Proposition 1984/85:132 om tolk- och översättarutbildning m.m.  
  prop. 1984/85:133 Proposition 1984/85:133 om skärpningar av statistiksekretessen  
  prop. 1984/85:134 Proposition 1984/85:134 om arbetsgivaransvaret i vissa rättstvister på det statligt reglerade området  
  prop. 1984/85:135 Proposition 1984/85:135 om statlig driftersättling enligt samarbetsavtal om läkarutbildning och forskning, m.m.  
  prop. 1984/85:136 Proposition 1984/85:136 om medel till utvidgat datorstöd vid bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna  
  prop. 1984/85:137 Proposition 1984/85:137 om vissa körkortsfrågor  
  prop. 1984/85:138 Proposition 1984/85:138 om radio- och kassettidningar  
  prop. 1984/85:139 Proposition 1984/85:139 om Iuftfartsverkets investeringar m.m  
  prop. 1984/85:140 Proposition 1984/85:140 om tjänsteexportfrågor  
  prop. 1984/85:141 Proposition 1984/85:141 om litteratur och folkbibliotek  
  prop. 1984/85:142 Proposition 1984/85:142 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappande långvarigt sjuka;  
  prop. 1984/85:143 Proposition 1984/85:143 om vissa frågor på fiskets område  
  prop. 1984/85:144 Proposition 1984/85:144 om ändring i beskattningen av utlandska skadeförsäkringsanstalter m.m.  
  prop. 1984/85:145 Proposition 1984/85:145 om närradio  
  prop. 1984/85:146 Proposition 1984/85:146 om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt  
  prop. 1984/85:149 Proposition 1984/85:149 om lag om foder  
  prop. 1984/85:150 Proposition 1984/85:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. (kompletteringsproposition);  
  prop. 1984/85:151 Proposition 1984/85:151 om statsbidrag till missbrukarvård m.m.  
  prop. 1984/85:152 Proposition 1984/85:152 om vissa anslag ur kyrkofonden m.m.  
  prop. 1984/85:153 Proposition 1984/85:153 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1984/85:154 Proposition 1984/85:154 om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)  
  prop. 1984/85:156 Proposition 1984/85:156 om ändring i brottsbalken (tillämpligheten av svensk lag i vissa fall)  
  prop. 1984/85:157 Proposition 1984/85:157 med förslag till lag om värdepappersmarknaden.;beslutad den 21 mars 1985.  
  prop. 1984/85:158 Proposition 1984/85:158 om vissa telefrågor  
  prop. 1984/85:159 Proposition 1984/85:159 om lag om kontroll av husdjur m.m.  
  prop. 1984/85:160 Proposition 1984/85:160 om ledningen av de civila delarna av totalförsvaret m.m.  
  prop. 1984/85:161 Proposition 1984/85:161 om ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten m.m.  
  prop. 1984/85:162 Proposition 1984/85:162 om särskild skattereduktion år 1985;.beslutad den 18 mars 1985.  
  prop. 1984/85:163 Proposition 1984/85:163 om barns ansvar för rättegångskostnader i mål om underhåll  
  prop. 1984/85:165 Proposition 1984/85:165 om vissa klargöranden och kompletteringar av kyrkomötesreformen  
  prop. 1984/85:166 Proposition 1984/85:166 om livsmedelspolitiken  
  prop. 1984/85:167 Proposition 1984/85:167 om ändring i lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och tidningar, m.m.  
  prop. 1984/85:168 Proposition 1984/85:168 om rätt att driva Iokal och regional kollektivtrafik på väg  
  prop. 1984/85:169 Proposition 1984/85:169 om vissa ändringar av reglerna om val till kyrkomötet m.m.  
  prop. 1984/85:170 Proposition 1984/85:170 om avtal med Apoteksbolaget AB m.m.  
  prop. 1984/85:171 Proposition 1984/85:171 om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och kriminalitet m.m.  
  prop. 1984/85:172 Proposition 1984/85:172 om försörjningsberedskap på naturgasområdet  
  prop. 1984/85:173 Proposition 1984/85:173 om ändring i utlänningslagen (1980:376)  
  prop. 1984/85:174 Proposition 1984/85:174 om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling  
  prop. 1984/85:175 Proposition 1984/85:175 om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring  
  prop. 1984/85:176 Proposition 1984/85:176 med förslag till lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecllingsstörda m.fl.  
  prop. 1984/85:178 Proposition 1984/85:178 om domstolarna och eko-brotten m.m.  
  prop. 1984/85:179 Proposition 1984/85:179 med förslag till lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturforemål  
  prop. 1984/85:180 Proposition 1984/85:180 om förenklad självdeklaration  
  prop. 1984/85:181 Proposition 1984/85:181 om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m.  
  prop. 1984/85:182 Proposition 1984/85:182 om godkännande av en internationell konventionom harm av gränskontroller av varor, m.m.  
  prop. 1984/85:183 Proposition 1984/85:183 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrgor  
  prop. 1984/85:184 Proposition 1984/85:184 om ändrad administration av studiehjälp och vuxenstudiestöd m.m.  
  prop. 1984/85:186 Proposition 1984/85:186 om lokalisering av central myndighet för AMU-organisationen  
  prop. 1984/85:188 Proposition 1984/85:188 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar  
  prop. 1984/85:189 Proposition 1984/85:189 om patientjournallag m.m.  
  prop. 1984/85:190 Proposition 1984/85:190 om försok med nya arbetsformer i riksdagen  
  prop. 1984/85:191 Proposition 1984/85:191 med förslag om utländska banketableringar i Sverige  
  prop. 1984/85:192 Proposition 1984/85:192 om ändringar i uppbördslagen  
  prop. 1984/85:193 Proposition 1984/85:193 om beskattningen av konvertibla skuldebrev och optionslån  
  prop. 1984/85:194 Proposition 1984/85:194 om nordiskt kultursamarbete m.m.  
  prop. 1984/85:195 Proposition 1984/85:195 om uppdragsutbildning  
  prop. 1984/85:196 Proposition 1984/85:196 om kopiering av litterära och konstnärliga verk inom utbildningsväsendet  
  prop. 1984/85:197 Proposition 1984/85:197 om arrendeavräkning vid ändrat kostnadsläge  
  prop. 1984/85:198 Proposition 1984/85:198 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1986  
  prop. 1984/85:199 Proposition 1984/85:199 om radio- och TV-sändningar i kabelnät  
  prop. 1984/85:200 Proposition 1984/85:200 om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder  
  prop. 1984/85:204 Proposition 1984/85:204 om ändring av villkoren for stöd genom Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete  
  prop. 1984/85:205 Proposition 1984/85:205 om godkännande av protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.  
  prop. 1984/85:206 Proposition 1984/85:206 om ändring i iagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam  
  prop. 1984/85:207 Proposition 1984/85:207 om försöksverksamhet med förenklade regler om byggnadslov m.m. i vissa kommuner  
  prop. 1984/85:208 Proposition 1984/85:208 om ansvarighet för lokala kabelsändningar, m.m.  
  prop. 1984/85:209 Proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn  
  prop. 1984/85:210 Proposition 1984/85:210 med förslag till lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats  
  prop. 1984/85:211 Proposition 1984/85:211 om regiering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1984/85:212 Proposition 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m.  
  prop. 1984/85:213 Proposition 1984/85:213 om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), m.m.  
  prop. 1984/85:214 Proposition 1984/85:214 om ändring i resegarantilagen (1972:204)  
  prop. 1984/85:215 Proposition 1984/85:215 om vissa decentraliseringsfrågor m.m. inom justitiedepartementets område  
  prop. 1984/85:216 Proposition 1984/85:216 om ny kommunalförbundslag  
  prop. 1984/85:217 Proposition 1984/85:217 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1984/85:219 Proposition 1984/85:219 om den statliga personalpolitiken  
  prop. 1984/85:220 Proposition 1984/85:220 om datapolitik  
  prop. 1984/85:221 Proposition 1984/85:221 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1984/85:222 Proposition 1984/85:222 om allmän fastighetstaxering uppdelad på skilda år för olika fastighetstyper m.m.  
  prop. 1984/85:224 Proposition 1984/85:224 om utvidgning av schablonmetoden vid bostadsbeskattning  
  prop. 1984/85:225 Proposition 1984/85:225 om statsförvaltningens andvändning av ADB m.m.  
  prop. 1984/85:226 Proposition 1984/85:226 om ändring i rennäringslagen (1971:437)