Propositioner, prop. 1983/84:1 - prop. 1983/84:202[Detaljerad lista]
 • prop. 1983/84:1
 • prop. 1983/84:2
 • prop. 1983/84:3
 • prop. 1983/84:4
 • prop. 1983/84:5
 • prop. 1983/84:6
 • prop. 1983/84:7
 • prop. 1983/84:8
 • prop. 1983/84:9
 • prop. 1983/84:10
 • prop. 1983/84:12
 • prop. 1983/84:13
 • prop. 1983/84:14
 • prop. 1983/84:15
 • prop. 1983/84:16
 • prop. 1983/84:17
 • prop. 1983/84:18
 • prop. 1983/84:19
 • prop. 1983/84:21
 • prop. 1983/84:22
 • prop. 1983/84:23
 • prop. 1983/84:24
 • prop. 1983/84:25
 • prop. 1983/84:26
 • prop. 1983/84:27
 • prop. 1983/84:28
 • prop. 1983/84:29
 • prop. 1983/84:30
 • prop. 1983/84:31
 • prop. 1983/84:32
 • prop. 1983/84:33
 • prop. 1983/84:34
 • prop. 1983/84:35
 • prop. 1983/84:36
 • prop. 1983/84:37
 • prop. 1983/84:38
 • prop. 1983/84:39
 • prop. 1983/84:40
 • prop. 1983/84:41
 • prop. 1983/84:42
 • prop. 1983/84:43
 • prop. 1983/84:44
 • prop. 1983/84:45
 • prop. 1983/84:46
 • prop. 1983/84:47
 • prop. 1983/84:48
 • prop. 1983/84:49
 • prop. 1983/84:50
 • prop. 1983/84:51
 • prop. 1983/84:52
 • prop. 1983/84:53
 • prop. 1983/84:54
 • prop. 1983/84:55
 • prop. 1983/84:56
 • prop. 1983/84:57
 • prop. 1983/84:58
 • prop. 1983/84:59
 • prop. 1983/84:60
 • prop. 1983/84:61
 • prop. 1983/84:62
 • prop. 1983/84:63
 • prop. 1983/84:64
 • prop. 1983/84:65
 • prop. 1983/84:66
 • prop. 1983/84:67
 • prop. 1983/84:68
 • prop. 1983/84:69
 • prop. 1983/84:70
 • prop. 1983/84:71
 • prop. 1983/84:73
 • prop. 1983/84:74
 • prop. 1983/84:75
 • prop. 1983/84:76
 • prop. 1983/84:77
 • prop. 1983/84:78
 • prop. 1983/84:79
 • prop. 1983/84:81
 • prop. 1983/84:82
 • prop. 1983/84:83
 • prop. 1983/84:84
 • prop. 1983/84:85
 • prop. 1983/84:86
 • prop. 1983/84:88
 • prop. 1983/84:89
 • prop. 1983/84:90
 • prop. 1983/84:91
 • prop. 1983/84:92
 • prop. 1983/84:93
 • prop. 1983/84:94
 • prop. 1983/84:96
 • prop. 1983/84:98
 • prop. 1983/84:99
 • prop. 1983/84:100
 • prop. 1983/84:101
 • prop. 1983/84:102
 • prop. 1983/84:104
 • prop. 1983/84:105
 • prop. 1983/84:106
 • prop. 1983/84:107
 • prop. 1983/84:108
 • prop. 1983/84:109
 • prop. 1983/84:110
 • prop. 1983/84:111
 • prop. 1983/84:112
 • prop. 1983/84:113
 • prop. 1983/84:114
 • prop. 1983/84:115
 • prop. 1983/84:116
 • prop. 1983/84:117
 • prop. 1983/84:118
 • prop. 1983/84:119
 • prop. 1983/84:120
 • prop. 1983/84:121
 • prop. 1983/84:122
 • prop. 1983/84:123
 • prop. 1983/84:124
 • prop. 1983/84:125
 • prop. 1983/84:126
 • prop. 1983/84:127
 • prop. 1983/84:128
 • prop. 1983/84:129
 • prop. 1983/84:130
 • prop. 1983/84:131
 • prop. 1983/84:132
 • prop. 1983/84:133
 • prop. 1983/84:134
 • prop. 1983/84:135
 • prop. 1983/84:136
 • prop. 1983/84:137
 • prop. 1983/84:138
 • prop. 1983/84:139
 • prop. 1983/84:140
 • prop. 1983/84:141
 • prop. 1983/84:142
 • prop. 1983/84:143
 • prop. 1983/84:144
 • prop. 1983/84:145
 • prop. 1983/84:146
 • prop. 1983/84:147
 • prop. 1983/84:148
 • prop. 1983/84:149
 • prop. 1983/84:150
 • prop. 1983/84:151
 • prop. 1983/84:152
 • prop. 1983/84:153
 • prop. 1983/84:154
 • prop. 1983/84:155
 • prop. 1983/84:156
 • prop. 1983/84:157
 • prop. 1983/84:158
 • prop. 1983/84:159
 • prop. 1983/84:160
 • prop. 1983/84:161
 • prop. 1983/84:162
 • prop. 1983/84:163
 • prop. 1983/84:164
 • prop. 1983/84:165
 • prop. 1983/84:166
 • prop. 1983/84:167
 • prop. 1983/84:168
 • prop. 1983/84:169
 • prop. 1983/84:170
 • prop. 1983/84:171
 • prop. 1983/84:172
 • prop. 1983/84:173
 • prop. 1983/84:174
 • prop. 1983/84:175
 • prop. 1983/84:176
 • prop. 1983/84:177
 • prop. 1983/84:178
 • prop. 1983/84:179
 • prop. 1983/84:180
 • prop. 1983/84:181
 • prop. 1983/84:182
 • prop. 1983/84:184
 • prop. 1983/84:185
 • prop. 1983/84:186
 • prop. 1983/84:187
 • prop. 1983/84:188
 • prop. 1983/84:189
 • prop. 1983/84:190
 • prop. 1983/84:191
 • prop. 1983/84:192
 • prop. 1983/84:193
 • prop. 1983/84:194
 • prop. 1983/84:195
 • prop. 1983/84:196
 • prop. 1983/84:197
 • prop. 1983/84:198
 • prop. 1983/84:199
 • prop. 1983/84:200
 • prop. 1983/84:201
 • prop. 1983/84:202
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1983/84:1 Proposition 1983/84:1 om mönstring av sjömän  
  prop. 1983/84:2 Proposition 1983/84:2 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka  
  prop. 1983/84:3 Proposition 1983/84:3 om dubbeibeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater betäffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  prop. 1983/84:4 Proposition 1983/84:4 om ändring i studiestidslagen (1973:349)  
  prop. 1983/84:5 Proposition 1983/84:5 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritanien och Nordirland  
  prop. 1983/84:6 Proposition 1983/84:6 om ersättning för skador till följd av naturolyckor  
  prop. 1983/84:7 Proposition 1983/84:7 om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i måI och ärende myndighet m.m.  
  prop. 1983/84:8 Proposition 1983/84:8 om ett nationellt mikroelektronikprogram  
  prop. 1983/84:9 Proposition 1983/84:9 om statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp  
  prop. 1983/84:10 Proposition 1983/84:10 om svensk havsresursverksamhet  
  prop. 1983/84:12 Proposition 1983/84:12 om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälIigheter  
  prop. 1983/84:13 Proposition 1983/84:13 om ändring i brandlagen (1974:80)  
  prop. 1983/84:14 Proposition 1983/84:14 om godkännande av vissa delar av ett avtal melian staten och aktiebolaget Gotland m.m.  
  prop. 1983/84:15 Proposition 1983/84:15 om godkännande av överenskommelse mellan staten och Boströms Rederi AB  
  prop. 1983/84:16 Proposition 1983/84:16 om fastighetsmäklare  
  prop. 1983/84:17 Proposition 1983/84:17 om Iag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen 6 april 1974 om en uppförandekod för Iinjekonferenser  
  prop. 1983/84:18 Proposition 1983/84:18 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg  
  prop. 1983/84:19 Proposition 1983/84:19 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge  
  prop. 1983/84:21 Proposition 1983/84:21 om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonde godkännande av beslut inom Internationella valutafonden revidering av de generella Iånearrangemangen.  
  prop. 1983/84:22 Proposition 1983/84:22 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa  
  prop. 1983/84:23 Proposition 1983/84:23 om rätten till offentlig försvarare  
  prop. 1983/84:24 Proposition 1983/84:24 om godkännande av överenskommelsen den 15 juni 1983 om ändring av samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962  
  prop. 1983/84:25 Proposition 1983/84:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84  
  prop. 1983/84:26 Proposition 1983/84:26 om särskilda sysselsättningsåtgärder för budgetåret 1983/84  
  prop. 1983/84:27 Proposition 1983/84:27 om ågarder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m.m.  
  prop. 1983/84:28 Proposition 1983/84:28 om beskattningen av energi  
  prop. 1983/84:29 Proposition 1983/84:29 om ett tilläggsavtal tili dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike;  
  prop. 1983/84:30 Proposition 1983/84:30 om allemanssparandet  
  prop. 1983/84:31 Proposition 1983/84:31 om godkännande av protokoll nr 6 till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna  
  prop. 1983/84:32 Proposition 1983/84:32 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1983/84:33 Proposition 1983/84:33 om ändring i utsökningsbalken  
  prop. 1983/84:34 Proposition 1983/84:34 om ny organisation för postverket  
  prop. 1983/84:35 Proposition 1983/84:35 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige oc Singapore  
  prop. 1983/84:36 Proposition 1983/84:36 med förslag till lag om kontroll över tillverkningen av krigs m.m.  
  prop. 1983/84:37 Proposition 1983/84:37 om höjning av skatterna på drycker och tobak, m.m.  
  prop. 1983/84:38 Proposition 1983/84:38 med förslag till lag om nedsättning av sociaiavgifter och löneavgift i Norrbottens län, m.m.  
  prop. 1983/84:39 Proposition 1983/84:39 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar  
  prop. 1983/84:40 Proposition 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1983/84:41 Proposition 1983/84:41 om garanti och försäkring som villkor för bostadsIån till byggda småhus  
  prop. 1983/84:42 Proposition 1983/84:42 om trygghetsfrågor i statlig anställning m.m  
  prop. 1983/84:43 Proposition 1983/84:43 om fortsatt giltighet av iagen (1974:922) om kreditpolitiska medel  
  prop. 1983/84:44 Proposition 1983/84:44 om höjning av Sveriges allmänna hypoteksbanks grundfond m.m. och om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker  
  prop. 1983/84:45 Proposition 1983/84:45 om ändring i lotterilagen (1982:1011)  
  prop. 1983/84:46 Proposition 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare  
  prop. 1983/84:47 Proposition 1983/84:47 om vissa naturgasfrågor  
  prop. 1983/84:48 Proposition 1983/84:48 om ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m.m.  
  prop. 1983/84:49 Proposition 1983/84:49 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1983/84:50 Proposition 1983/84:50 om löntagarfonder  
  prop. 1983/84:51 Proposition 1983/84:51 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1983/84:52 Proposition 1983/84:52 om vissa högskoleorganisatoriska frågor  
  prop. 1983/84:53 Proposition 1983/84:53 om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929  
  prop. 1983/84:54 Proposition 1983/84:54 om lokaltågen i Storstockholm  
  prop. 1983/84:55 Proposition 1983/84:55 om immunitet och privilegier samt kostnader for konferen förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning på (Stockholmskonferensen);  
  prop. 1983/84:56 Proposition 1983/84:56 om ändring i tullagen (1973:670)  
  prop. 1983/84:57 Proposition 1983/84:57 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda besta om tvångsmedel i vissa brottmål  
  prop. 1983/84:58 Proposition 1983/84:58 om ändringar i taxeringsförfarandet m.m.  
  prop. 1983/84:59 Proposition 1983/84:59 om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén  
  prop. 1983/84:60 Proposition 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet  
  prop. 1983/84:61 Proposition 1983/84:61 angående en ny import- och exportreglering;  
  prop. 1983/84:62 Proposition 1983/84:62 om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m. samt för investeringar inom energiområdet  
  prop. 1983/84:63 Proposition 1983/84:63 om förlustavdrag efter ägarskifte  
  prop. 1983/84:64 Proposition 1983/84:64 om vissa ändringar i företagsbeskattningen  
  prop. 1983/84:65 Proposition 1983/84:65 om vissa yrkestrafikfrågor m.m.  
  prop. 1983/84:66 Proposition 1983/84:66 om vissa frågor inom den allmänna försäkringen  
  prop. 1983/84:67 Proposition 1983/84:67 om ändrade beskattningsregler för realisationsvinster på bostadsrätter  
  prop. 1983/84:68 Proposition 1983/84:68 om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, m.m.  
  prop. 1983/84:69 Proposition 1983/84:69 om basenheten för åren 1984 och 1985  
  prop. 1983/84:70 Proposition 1983/84:70 om ökning av aktiekapitalet i Post- och Kreditbanken, PKbanken  
  prop. 1983/84:71 Proposition 1983/84:71 om nya förfaranderegier för punktskatter och prisreglerings avgifter  
  prop. 1983/84:73 Proposition 1983/84:73 om en reformering av efterlevandepensioneringen m.m.  
  prop. 1983/84:74 Proposition 1983/84:74 om vissa pensionsfrågor  
  prop. 1983/84:75 Proposition 1983/84:75 om konkurrensneutral redovisning av mervärdeskatt, m.m  
  prop. 1983/84:76 Proposition 1983/84:76 om vissa Iivsmedelspolitiska frågor  
  prop. 1983/84:77 Proposition 1983/84:77 om uppsägning av 1924 års internationella konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga konossement (Haagreglerna)  
  prop. 1983/84:78 Proposition 1983/84:78 om ändringar i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1983/84:79 Proposition 1983/84:79 om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis  
  prop. 1983/84:81 Proposition 1983/84:81 med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextioåttonde och sextionionde möten;  
  prop. 1983/84:82 Proposition 1983/84:82 om beskattningen av trygghetsförsäkringar för yrkesfiskare  
  prop. 1983/84:83 Proposition 1983/84:83 om ändring i giftermålsbalken  
  prop. 1983/84:84 Proposition 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m.m.  
  prop. 1983/84:85 Proposition 1983/84:85 om 1985 års folk- och bostadsräkning, m.m.  
  prop. 1983/84:86 Proposition 1983/84:86 om tjänstekonstruktion för studie- och yrkesorientering i skolväsendet m.m.  
  prop. 1983/84:88 Proposition 1983/84:88 om godkännande av överenskommelsen den 13 september samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön ge och andra skadliga ämnen  
  prop. 1983/84:89 Proposition 1983/84:89 om polisens organisation, m.m.  
  prop. 1983/84:90 Proposition 1983/84:90 om ändrade former för finansiering av bostadslån m.m.  
  prop. 1983/84:91 Proposition 1983/84:91 om försök med kabelsändning av satellitprogram  
  prop. 1983/84:92 Proposition 1983/84:92 om avtalsvillkor mellan näringsidkare  
  prop. 1983/84:93 Proposition 1983/84:93 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1983/84:94 Proposition 1983/84:94 med förslag till ädellövskogslag, m.m.  
  prop. 1983/84:96 Proposition 1983/84:96 med försiag till ändring i Iagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark  
  prop. 1983/84:98 Proposition 1983/84:98 om teckning av ytterligare aktier i Post- och Kreditban banken, m.m.  
  prop. 1983/84:99 Proposition 1983/84:99 om fri prissättning beträffande courtage  
  prop. 1983/84:100 Proposition 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85  
  prop. 1983/84:101 Proposition 1983/84:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1983/84  
  prop. 1983/84:102 Proposition 1983/84:102 om teckning av aktier i Norrlands Skogsägares Cellulosa AB  
  prop. 1983/84:104 Proposition 1983/84:104 med förslag till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering  
  prop. 1983/84:105 Proposition 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)  
  prop. 1983/84:106 Proposition 1983/84:106 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada  
  prop. 1983/84:107 Proposition 1983/84:107 om forskning  
  prop. 1983/84:108 Proposition 1983/84:108 om vissa frågor rörande Sveriges samarbete med Unesco  
  prop. 1983/84:109 Proposition 1983/84:109 om förenklad administration av försäkringsersättningar vid statsanställdas sjukfrånvaro  
  prop. 1983/84:110 Proposition 1983/84:110 om vissa oljefrågor  
  prop. 1983/84:111 Proposition 1983/84:111 med förslag till polislag m.m.  
  prop. 1983/84:112 Proposition 1983/84:112 om det militära försvarets fortsatta utveckling, m.m.  
  prop. 1983/84:113 Proposition 1983/84:113 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)  
  prop. 1983/84:114 Proposition 1983/84:114 med förslag till Iag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att göra utanför civilförsvaret m.m.  
  prop. 1983/84:115 Proposition 1983/84:115 om gäststuderande i högskolan  
  prop. 1983/84:116 Proposition 1983/84:116 om gymnasieskola i utveckling  
  prop. 1983/84:117 Proposition 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m.  
  prop. 1983/84:118 Proposition 1983/84:118 om fristående skolor på gymnasial nivå  
  prop. 1983/84:119 Proposition 1983/84:119 om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd  
  prop. 1983/84:120 Proposition 1983/84:120 om regeringens befattning med besvärsärenden  
  prop. 1983/84:121 Proposition 1983/84:121 om godkännande av 1983 års internationella avtal om tropiskt timmer  
  prop. 1983/84:122 Proposition 1983/84:122 om introduktionsstöd och reformerat lönebidrag för arbetshandikappade m. m.  
  prop. 1983/84:123 Proposition 1983/84:123 om höjning av sjömanspensionsavgiften m. m.  
  prop. 1983/84:124 Proposition 1983/84:124 om mottagandet av flyktingar och asylsökande m.m.  
  prop. 1983/84:125 Proposition 1983/84:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84  
  prop. 1983/84:126 Proposition 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m.  
  prop. 1983/84:127 Proposition 1983/84:127 om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsiäkringsfrågor  
  prop. 1983/84:128 Proposition 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m.  
  prop. 1983/84:129 Proposition 1983/84:129 om bidrag till kommunala undervisningssjukhus  
  prop. 1983/84:130 Proposition 1983/84:130 om ändringar i myntserien, m.m.  
  prop. 1983/84:131 Proposition 1983/84:131 om högre skoglig utbildning  
  prop. 1983/84:132 Proposition 1983/84:132 om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m.  
  prop. 1983/84:133 Proposition 1983/84:133 om kommunalekonomiska frigor inför år 1985  
  prop. 1983/84:134 Proposition 1983/84:134 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago  
  prop. 1983/84:135 Proposition 1983/84:135 om industriell tillväxt och förnyelse  
  prop. 1983/84:136 Proposition 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen  
  prop. 1983/84:137 Proposition 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen  
  prop. 1983/84:138 Proposition 1983/84:138 om ändring i räntelagen (1975:635)  
  prop. 1983/84:139 Proposition 1983/84:139 med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextionionde möte  
  prop. 1983/84:140 Proposition 1983/84:140 om ändrade regler för beskattningen av egendomslivräntor  
  prop. 1983/84:141 Proposition 1983/84:141 med förslag till ändringar i förköpslagen (1967:868) m.m.  
  prop. 1983/84:142 Proposition 1983/84:142 om ändring i sektresslagen (1908:100) m.m.  
  prop. 1983/84:143 Proposition 1983/84:143 om godkännande av konventionen den 18 maj 1977 om förbud mot militär eller varje annan fientlig andvändning av miljöförändringsteknik  
  prop. 1983/84:144 Proposition 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken  
  prop. 1983/84:145 Proposition 1983/84:145 om turist- och rekreationspolitiken m.m.  
  prop. 1983/84:146 Proposition 1983/84:146 om ändrade regler för bankinstitutens kreditgivning, m.m.  
  prop. 1983/84:147 Proposition 1983/84:147 om ändring av avtal den 5 maj 1948 mellan staten och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB  
  prop. 1983/84:148 Proposition 1983/84:148 om ändring i Iagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt m.m.  
  prop. 1983/84:149 Proposition 1983/84:149 om ändring i utsökningsbalken  
  prop. 1983/84:150 Proposition 1983/84:150 med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)  
  prop. 1983/84:151 Proposition 1983/84:151 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1983/84:152 Proposition 1983/84:152 om försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse  
  prop. 1983/84:153 Proposition 1983/84:153 om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden  
  prop. 1983/84:154 Proposition 1983/84:154 om ett ökat anslag till internationellt utvecklingssamarbete budgetåret 1984/85  
  prop. 1983/84:155 Proposition 1983/84:155 om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT)  
  prop. 1983/84:156 Proposition 1983/84:156 om ändring i Iagen (1950:382) om svenskt medborgarskap  
  prop. 1983/84:157 Proposition 1983/84:157 om strukturförändringar inom specialstålindustrin, m.m.  
  prop. 1983/84:158 Proposition 1983/84:158 om vissa kolfrågor  
  prop. 1983/84:159 Proposition 1983/84:159 med förslag till ändringar i lagen (1950:596) om rätt till fiske  
  prop. 1983/84:160 Proposition 1983/84:160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad  
  prop. 1983/84:161 Proposition 1983/84:161 om inskränkt skattskyldighet för handelsprocedurrådet m.fl.  
  prop. 1983/84:162 Proposition 1983/84:162 om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare  
  prop. 1983/84:163 Proposition 1983/84:163 om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt  
  prop. 1983/84:164 Proposition 1983/84:164 om ändringar i börs- och fondkommissionslagstiftningen  
  prop. 1983/84:165 Proposition 1983/84:165 om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, m. m.  
  prop. 1983/84:166 Proposition 1983/84:166 om totalförsvarets ledning och samordning i regeringskansliet samt informationsberedskapen m. m.  
  prop. 1983/84:167 Proposition 1983/84:167 om nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, m.m.  
  prop. 1983/84:168 Proposition 1983/84:168 om exportfrämjande verksamhet  
  prop. 1983/84:169 Proposition 1983/84:169 om kommunal och statlig utbildning för vuxna  
  prop. 1983/84:170 Proposition 1983/84:170 om ändring i lagen (1980:894) om jaktvårdsområden, m.m  
  prop. 1983/84:171 Proposition 1983/84:171 om ändring i Iagen (1982:617) om utlandska förvarv av svenska företag m.m.  
  prop. 1983/84:172 Proposition 1983/84:172 om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden  
  prop. 1983/84:173 Proposition 1983/84:173 om Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i beslutad den 22 mars 1984.  
  prop. 1983/84:174 Proposition 1983/84:174 om vissa socialtjänstfrågor  
  prop. 1983/84:175 Proposition 1983/84:175 om vissa anslag ur kyrkofonden  
  prop. 1983/84:176 Proposition 1983/84:176 om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel  
  prop. 1983/84:177 Proposition 1983/84:177 om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer  
  prop. 1983/84:178 Proposition 1983/84:178 om ändringar i vägtrafikbeskattningen  
  prop. 1983/84:179 Proposition 1983/84:179 om lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.  
  prop. 1983/84:180 Proposition 1983/84:180 om totalisatorskatt, m.m.  
  prop. 1983/84:181 Proposition 1983/84:181 om nordiskt kultursamarbete m.m.  
  prop. 1983/84:182 Proposition 1983/84:182 om reglering av priserna på jordbruksprodukter  
  prop. 1983/84:184 Proposition 1983/84:184 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.  
  prop. 1983/84:185 Proposition 1983/84:185 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1985 m.m.  
  prop. 1983/84:186 Proposition 1983/84:186 om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxering  
  prop. 1983/84:187 Proposition 1983/84:187 om utredning av brott av barn under 15 år  
  prop. 1983/84:188 Proposition 1983/84:188 om reglering av priserna på fisk m.m.  
  prop. 1983/84:189 Proposition 1983/84:189 om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.  
  prop. 1983/84:190 Proposition 1983/84:190 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.  
  prop. 1983/84:191 Proposition 1983/84:191 om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, m.m.  
  prop. 1983/84:192 Proposition 1983/84:192 om sanktionsavgifter vid övertradelser av import- och exportregleringar  
  prop. 1983/84:193 Proposition 1983/84:193 om slopande av särskild självdeklaration för fysiska personer, m. m.  
  prop. 1983/84:194 Proposition 1983/84:194 om ny stämpelskattelagstiftning  
  prop. 1983/84:195 Proposition 1983/84:195 om skatt på vissa dryckesförpackningar, m.m.  
  prop. 1983/84:196 Proposition 1983/84:196 om kompensation till skogsägare som har gjort förluster i Vänerskogs konkurs  
  prop. 1983/84:197 Proposition 1983/84:197 om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom  
  prop. 1983/84:198 Proposition 1983/84:198 med förslag till lag om tullfrihet under viss tid för oraraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor  
  prop. 1983/84:199 Proposition 1983/84:199 om svenskundervisning för vuxna invandrare  
  prop. 1983/84:200 Proposition 1983/84:200 om vissa åtgiirder för att dämpa pris- och kostnadsutveckliningen  
  prop. 1983/84:201 Proposition 1983/84:201 om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska organisationen Eumetsat  
  prop. 1983/84:202 Proposition 1983/84:202 om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland