Propositioner, prop. 1982/83:1 - prop. 1982/83:177[Detaljerad lista]
 • prop. 1982/83:1
 • prop. 1982/83:2
 • prop. 1982/83:3
 • prop. 1982/83:4
 • prop. 1982/83:5
 • prop. 1982/83:6
 • prop. 1982/83:7
 • prop. 1982/83:8
 • prop. 1982/83:9
 • prop. 1982/83:10
 • prop. 1982/83:11
 • prop. 1982/83:12
 • prop. 1982/83:13
 • prop. 1982/83:14
 • prop. 1982/83:15
 • prop. 1982/83:16
 • prop. 1982/83:17
 • prop. 1982/83:18
 • prop. 1982/83:19
 • prop. 1982/83:20
 • prop. 1982/83:21
 • prop. 1982/83:22
 • prop. 1982/83:23
 • prop. 1982/83:24
 • prop. 1982/83:25
 • prop. 1982/83:26
 • prop. 1982/83:27
 • prop. 1982/83:28
 • prop. 1982/83:29
 • prop. 1982/83:30
 • prop. 1982/83:31
 • prop. 1982/83:32
 • prop. 1982/83:33
 • prop. 1982/83:34
 • prop. 1982/83:35
 • prop. 1982/83:36
 • prop. 1982/83:37
 • prop. 1982/83:38
 • prop. 1982/83:40
 • prop. 1982/83:41
 • prop. 1982/83:42
 • prop. 1982/83:43
 • prop. 1982/83:44
 • prop. 1982/83:45
 • prop. 1982/83:46
 • prop. 1982/83:48
 • prop. 1982/83:49
 • prop. 1982/83:50
 • prop. 1982/83:51
 • prop. 1982/83:52
 • prop. 1982/83:53
 • prop. 1982/83:54
 • prop. 1982/83:55
 • prop. 1982/83:56
 • prop. 1982/83:57
 • prop. 1982/83:58
 • prop. 1982/83:59
 • prop. 1982/83:60
 • prop. 1982/83:61
 • prop. 1982/83:62
 • prop. 1982/83:63
 • prop. 1982/83:64
 • prop. 1982/83:65
 • prop. 1982/83:66
 • prop. 1982/83:67
 • prop. 1982/83:68
 • prop. 1982/83:69
 • prop. 1982/83:70
 • prop. 1982/83:71
 • prop. 1982/83:73
 • prop. 1982/83:75
 • prop. 1982/83:76
 • prop. 1982/83:77
 • prop. 1982/83:78
 • prop. 1982/83:79
 • prop. 1982/83:81
 • prop. 1982/83:82
 • prop. 1982/83:83
 • prop. 1982/83:84
 • prop. 1982/83:85
 • prop. 1982/83:86
 • prop. 1982/83:87
 • prop. 1982/83:88
 • prop. 1982/83:89
 • prop. 1982/83:90
 • prop. 1982/83:91
 • prop. 1982/83:92
 • prop. 1982/83:93
 • prop. 1982/83:94
 • prop. 1982/83:95
 • prop. 1982/83:96
 • prop. 1982/83:97
 • prop. 1982/83:98
 • prop. 1982/83:99
 • prop. 1982/83:100
 • prop. 1982/83:101
 • prop. 1982/83:102
 • prop. 1982/83:103
 • prop. 1982/83:104
 • prop. 1982/83:105
 • prop. 1982/83:106
 • prop. 1982/83:107
 • prop. 1982/83:108
 • prop. 1982/83:109
 • prop. 1982/83:110
 • prop. 1982/83:111
 • prop. 1982/83:112
 • prop. 1982/83:113
 • prop. 1982/83:114
 • prop. 1982/83:115
 • prop. 1982/83:116
 • prop. 1982/83:117
 • prop. 1982/83:118
 • prop. 1982/83:119
 • prop. 1982/83:120
 • prop. 1982/83:121
 • prop. 1982/83:122
 • prop. 1982/83:123
 • prop. 1982/83:124
 • prop. 1982/83:125
 • prop. 1982/83:126
 • prop. 1982/83:127
 • prop. 1982/83:128
 • prop. 1982/83:129
 • prop. 1982/83:130
 • prop. 1982/83:131
 • prop. 1982/83:132
 • prop. 1982/83:133
 • prop. 1982/83:134
 • prop. 1982/83:135
 • prop. 1982/83:136
 • prop. 1982/83:137
 • prop. 1982/83:138
 • prop. 1982/83:139
 • prop. 1982/83:140
 • prop. 1982/83:141
 • prop. 1982/83:142
 • prop. 1982/83:143
 • prop. 1982/83:144
 • prop. 1982/83:145
 • prop. 1982/83:146
 • prop. 1982/83:147
 • prop. 1982/83:148
 • prop. 1982/83:149
 • prop. 1982/83:150
 • prop. 1982/83:151
 • prop. 1982/83:152
 • prop. 1982/83:153
 • prop. 1982/83:154
 • prop. 1982/83:156
 • prop. 1982/83:157
 • prop. 1982/83:158
 • prop. 1982/83:159
 • prop. 1982/83:160
 • prop. 1982/83:161
 • prop. 1982/83:162
 • prop. 1982/83:163
 • prop. 1982/83:164
 • prop. 1982/83:165
 • prop. 1982/83:166
 • prop. 1982/83:167
 • prop. 1982/83:168
 • prop. 1982/83:169
 • prop. 1982/83:170
 • prop. 1982/83:171
 • prop. 1982/83:172
 • prop. 1982/83:173
 • prop. 1982/83:174
 • prop. 1982/83:175
 • prop. 1982/83:176
 • prop. 1982/83:177
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1982/83:1 Proposition 1982/83:1 om skolor med enskiid huvudman m.m.  
  prop. 1982/83:2 Proposition 1982/83:2 om kompletteringar till 1982 års läroplan för kommunal vuxenutbildning m.m.  
  prop. 1982/83:3 Proposition 1982/83:3 om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet  
  prop. 1982/83:4 Proposition 1982/83:4 om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun  
  prop. 1982/83:5 Proposition 1982/83:5 om godkännande av en ny överenskommelse om gemensam arbetsmarknad  
  prop. 1982/83:6 Proposition 1982/83:6 om ändring i iagen (1957:577) om priistval  
  prop. 1982/83:7 Proposition 1982/83:7 om ändring i kyrkolagen  
  prop. 1982/83:8 Proposition 1982/83:8 om blodundersökning i faderskapsmål  
  prop. 1982/83:9 Proposition 1982/83:9 om åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och om lättnader i tillståndskravet för gatumusik  
  prop. 1982/83:10 Proposition 1982/83:10 om beräkning av tillskott av skatteunderlag vid ändring indelning i landstingskommuner och kommuner  
  prop. 1982/83:11 Proposition 1982/83:11 med förlag till lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar  
  prop. 1982/83:12 Proposition 1982/83:12 om utökning av yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s.k. icke gymnasieorter  
  prop. 1982/83:13 Proposition 1982/83:13 om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m.  
  prop. 1982/83:14 Proposition 1982/83:14 om avräkning av utländsk skatt  
  prop. 1982/83:15 Proposition 1982/83:15 om ändring i byggnadsstadgan (1959;612), m.m.  
  prop. 1982/83:16 Proposition 1982/83:16 om vaccinproduktion, m.m  
  prop. 1982/83:17 Proposition 1982/83:17 om överlåtelse av statens aktier i AB Asea-Atom till ASEA AB  
  prop. 1982/83:18 Proposition 1982/83:18 om medgivande att efterge viss statens fordran på rättegångskostnader  
  prop. 1982/83:19 Proposition 1982/83:19 om ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m. m.  
  prop. 1982/83:20 Proposition 1982/83:20 med 1982 års redogörelse för de statliga företagen  
  prop. 1982/83:21 Proposition 1982/83:21 om regional laboratorieverksamhet  
  prop. 1982/83:22 Proposition 1982/83:22 om huvudmannaskapet för räddningstjänsten, m. m.  
  prop. 1982/83:23 Proposition 1982/83:23 om utbildning i räddningstjänst  
  prop. 1982/83:24 Proposition 1982/83:24 med förslag till följdlagstiftning till den nya försäkringsrörelselagen m. m.  
  prop. 1982/83:25 Proposition 1982/83:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83  
  prop. 1982/83:26 Proposition 1982/83:26 med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen  
  prop. 1982/83:27 Proposition 1982/83:27 om obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutningar  
  prop. 1982/83:28 Proposition 1982/83:28 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa  
  prop. 1982/83:29 Proposition 1982/83:29 om ändring i taxeringslagen (1956:623)  
  prop. 1982/83:30 Proposition 1982/83:30 om åtgärder för att begränsa användningen av kadmium  
  prop. 1982/83:31 Proposition 1982/83:31 om vård i livets slutskede, m.m.  
  prop. 1982/83:32 Proposition 1982/83:32 om godkännande av överenskommelse mellan staten och Broströms Rederi AB  
  prop. 1982/83:33 Proposition 1982/83:33 om vissa frågor rörande industripolitiskt stöd,  
  prop. 1982/83:34 Proposition 1982/83:34 om socialstyrelsens fortsatta arbete med innehållet i barnomsorgen  
  prop. 1982/83:35 Proposition 1982/83:35 om godkännande av internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.  
  prop. 1982/83:36 Proposition 1982/83:36 om ändring i lagen (1980:564) med bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter, m. m.  
  prop. 1982/83:37 Proposition 1982/83:37 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1982/83:38 Proposition 1982/83:38 om internationella namnregler  
  prop. 1982/83:40 Proposition 1982/83:40 om ändring i iagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  
  prop. 1982/83:41 Proposition 1982/83:41 om ändringar i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1982/83:42 Proposition 1982/83:42 om advokatsamfundets disciplinara verksamhet  
  prop. 1982/83:43 Proposition 1982/83:43 om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  prop. 1982/83:44 Proposition 1982/83:44 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål  
  prop. 1982/83:45 Proposition 1982/83:45 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1982/83:46 Proposition 1982/83:46 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1982/83:48 Proposition 1982/83:48 om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets inledning i kommuner, landstingskommuner och församlingar  
  prop. 1982/83:49 Proposition 1982/83:49 om viss ändring i förfarandet vid rapportering av fondpappersaffärer, m.rn.  
  prop. 1982/83:50 Proposition 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgarder m.m.  
  prop. 1982/83:51 Proposition 1982/83:51 om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713), m.m.  
  prop. 1982/83:52 Proposition 1982/83:52 om vissa närradiofrågor  
  prop. 1982/83:53 Proposition 1982/83:53 om vissa åtgärder för att förbättra skatteuppborden  
  prop. 1982/83:54 Proposition 1982/83:54 om undantag från lagfartskravet betäffande vissa äldre förvärv  
  prop. 1982/83:55 Proposition 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m.  
  prop. 1982/83:56 Proposition 1982/83:56 om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landhypoteksföreningar, m.m.  
  prop. 1982/83:57 Proposition 1982/83:57 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)  
  prop. 1982/83:58 Proposition 1982/83:58 om beskattningen av statsskuldväxlar m.m.  
  prop. 1982/83:59 Proposition 1982/83:59 om ändring i lagen (1938:121) om hittegods  
  prop. 1982/83:60 Proposition 1982/83:60 om effektivare regler för debitering och uppbörd av arbetsgivareavgifter  
  prop. 1982/83:61 Proposition 1982/83:61 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.  
  prop. 1982/83:62 Proposition 1982/83:62 om ändring i föräldrabalken  
  prop. 1982/83:63 Proposition 1982/83:63 om förlängd reglering av anslutningen av privatpraktiserande läkare till tandvårdsförsäkringen  
  prop. 1982/83:64 Proposition 1982/83:64 om ändring i sekretesslagen (1980:100)  
  prop. 1982/83:65 Proposition 1982/83:65 om dispositionen av anvisade anslag för budgetåret 1982/83 till departementen m.m.  
  prop. 1982/83:66 Proposition 1982/83:66 med förslag till följdlagstiftning m.m. med anledning av beslutade reformer på det kyrkliga området  
  prop. 1982/83:67 Proposition 1982/83:67 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.  
  prop. 1982/83:68 Proposition 1982/83:68 om rekonstruktion av Statsfrötagsgruppen  
  prop. 1982/83:69 Proposition 1982/83:69 om tänstekonstruktionen för studie- och yrkesorientering grundskolan och gymnasieskolan  
  prop. 1982/83:70 Proposition 1982/83:70 om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvarv av företag m.m.  
  prop. 1982/83:71 Proposition 1982/83:71 om godkännande av ändring i EFTA-konventionen  
  prop. 1982/83:73 Proposition 1982/83:73 om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m.  
  prop. 1982/83:75 Proposition 1982/83:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1982/83:76 Proposition 1982/83:76 om personalföreträdare i vissa statliga myndigheters styrelser  
  prop. 1982/83:77 Proposition 1982/83:77 om ändring i konkurrenslagen (1982:729)  
  prop. 1982/83:78 Proposition 1982/83:78 om ändring i Iagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.  
  prop. 1982/83:79 Proposition 1982/83:79 om bibehållande av statens institut för läromedelsinformation  
  prop. 1982/83:81 Proposition 1982/83:81 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien  
  prop. 1982/83:82 Proposition 1982/83:82 om höjning av skatten på tobak  
  prop. 1982/83:83 Proposition 1982/83:83 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m.  
  prop. 1982/83:84 Proposition 1982/83:84 med förslag till lag om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt m.m.  
  prop. 1982/83:85 Proposition 1982/83:85 om ändring i brottsbalken m.m. (villkorlig frigivning och krimanalvård i frihet) m.m.  
  prop. 1982/83:86 Proposition 1982/83:86 om andring i utsökningsbalken  
  prop. 1982/83:87 Proposition 1982/83:87 om vattenföroreningsavgift  
  prop. 1982/83:88 Proposition 1982/83:88 om utformningen av ett flerbarnstillägg för studerande i åldern 16-29 år  
  prop. 1982/83:89 Proposition 1982/83:89 om ändring i brottsbalken m.m. (förverkande av knivar m.m till förebyggande av våldsbrott)  
  prop. 1982/83:90 Proposition 1982/83:90 om kommunalekonomiska frågor inför år 1984  
  prop. 1982/83:91 Proposition 1982/83:91 om ändringar i utlämningslagstiftningen och den nordiska lighetsiagstiftningen  
  prop. 1982/83:92 Proposition 1982/83:92 om bryggeribranschens fortsatta utveckling  
  prop. 1982/83:93 Proposition 1982/83:93 om ändring i brottsbalken m.m. (förvandling av böter)  
  prop. 1982/83:94 Proposition 1982/83:94 om ändrade regler för beskattning av näringsbidrag, m.m.  
  prop. 1982/83:95 Proposition 1982/83:95 med förslag till lag om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband  
  prop. 1982/83:96 Proposition 1982/83:96 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh  
  prop. 1982/83:97 Proposition 1982/83:97 om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommuner och landstingskommuner, m.m.  
  prop. 1982/83:98 Proposition 1982/83:98 om statsmyndigheternas inlåning av konstverk  
  prop. 1982/83:99 Proposition 1982/83:99 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt  
  prop. 1982/83:100 Proposition 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84  
  prop. 1982/83:101 Proposition 1982/83:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten fiir budgåret 1982/83  
  prop. 1982/83:102 Proposition 1982/83:102 om tillfällig vinstskatt  
  prop. 1982/83:103 Proposition 1982/83:103 med överlämnande av 1983 års kommittéberittelse  
  prop. 1982/83:104 Proposition 1982/83:104 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier fall, m.m.  
  prop. 1982/83:105 Proposition 1982/83:105 med förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)  
  prop. 1982/83:106 Proposition 1982/83:106 om godkännande av 1982 års internationella avtal om jute och juteprodukter  
  prop. 1982/83:107 Proposition 1982/83:107 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)  
  prop. 1982/83:108 Proposition 1982/83:108 om organisationen av Kulturarvet i Falun  
  prop. 1982/83:109 Proposition 1982/83:109 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan  
  prop. 1982/83:110 Proposition 1982/83:110 om anslag för budgetåret 1983/84 till vissa departement med andledning av ändringar i departementsorganisationen  
  prop. 1982/83:111 Proposition 1982/83:111 om viss följdlagstiftning tili hälsoskyddslagen  
  prop. 1982/83:112 Proposition 1982/83:112 med förslag till lag om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä  
  prop. 1982/83:113 Proposition 1982/83:113 om verksamheten vid statens industriverk, m.m.  
  prop. 1982/83:114 Proposition 1982/83:114 om ändring i iagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m.m.  
  prop. 1982/83:115 Proposition 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl.  
  prop. 1982/83:116 Proposition 1982/83:116 om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
  prop. 1982/83:117 Proposition 1982/83:117 om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på rättens område  
  prop. 1982/83:118 Proposition 1982/83:118 om vissa ändringar i fråga om markvillkoret samt den produktionskostnadsanpassade belåningen i samband med statliga bostadslån m.m.  
  prop. 1982/83:119 Proposition 1982/83:119 om riktlinjer för JAS-projektet  
  prop. 1982/83:120 Proposition 1982/83:120 om utveckling i Norrbotten  
  prop. 1982/83:121 Proposition 1982/83:121 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1982/83:122 Proposition 1982/83:122 om ändring i läkemedelsförordningen m.m.  
  prop. 1982/83:123 Proposition 1982/83:123 om överenskommelse om läkarutbildning m.m.  
  prop. 1982/83:124 Proposition 1982/83:124 med anledning av beslut som har fattats av internationeila arbetskonferensen vid dess sextioåttonde möte  
  prop. 1982/83:125 Proposition 1982/83:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83  
  prop. 1982/83:126 Proposition 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m.  
  prop. 1982/83:127 Proposition 1982/83:127 om vissa administrativa frågor inom den allmänna försäkringen, m. m.  
  prop. 1982/83:128 Proposition 1982/83:128 om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands  
  prop. 1982/83:129 Proposition 1982/83:129 om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel)  
  prop. 1982/83:130 Proposition 1982/83:130 om åtgärder för tekoindustrin, m.m.  
  prop. 1982/83:131 Proposition 1982/83:131 om handlingsprogram i handikappfrågor  
  prop. 1982/83:132 Proposition 1982/83:132 om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner  
  prop. 1982/83:133 Proposition 1982/83:133 om ändring i aktiefondslagen (1974:931)  
  prop. 1982/83:134 Proposition 1982/83:134 med förslag till åtgärder för att åstadkomma snabbare avgöranden i skattebrottmål  
  prop. 1982/83:135 Proposition 1982/83:135 om jordbrukets kapitalförsörjning  
  prop. 1982/83:136 Proposition 1982/83:136 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar  
  prop. 1982/83:137 Proposition 1982/83:137 om radiotidningar m.m.  
  prop. 1982/83:138 Proposition 1982/83:138 om vissa materielunderhållsfrågor inom försvaret  
  prop. 1982/83:139 Proposition 1982/83:139 om likvidation av aktiebolag m.m.  
  prop. 1982/83:140 Proposition 1982/83:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1983/84  
  prop. 1982/83:141 Proposition 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64)  
  prop. 1982/83:142 Proposition 1982/83:142 om godkännande av 1983 års internationella kaffeavtal, m.m.  
  prop. 1982/83:143 Proposition 1982/83:143 om ändrad indelning av försvarsmaktens personal, m.m.  
  prop. 1982/83:144 Proposition 1982/83:144 om utvidgning av skattskyldigheten i Sverige för aktievinster, m.m.  
  prop. 1982/83:145 Proposition 1982/83:145 om vissa skogspolitiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1982/83:146 Proposition 1982/83:146 om ändring i 12 kap. 15 § jordabalken  
  prop. 1982/83:147 Proposition 1982/83:147 om vissa varvsfrågor, m. m.  
  prop. 1982/83:148 Proposition 1982/83:148 om ändring i lagen (1982:942) om svenska kyrkan  
  prop. 1982/83:149 Proposition 1982/83:149 om ändrad styrelserepresentation inom stiftelseorganisationen för skyddat arbete m.m.  
  prop. 1982/83:150 Proposition 1982/83:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m.m. (kompietteringsproposition)  
  prop. 1982/83:151 Proposition 1982/83:151 om byggnadsforskning m.m.  
  prop. 1982/83:152 Proposition 1982/83:152 om ändringar i lagen (1963:633) om biskopsval, lagen (1970 kyrkliga kostnader och lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord  
  prop. 1982/83:153 Proposition 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m.  
  prop. 1982/83:154 Proposition 1982/83:154 om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag, m.m.  
  prop. 1982/83:156 Proposition 1982/83:156 om godkännande av tilläggskonvention till utlamningskonventionen den 24 oktober 1961 mellan Sverige och Amerikas Förenta Staterna  
  prop. 1982/83:157 Proposition 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m.  
  prop. 1982/83:158 Proposition 1982/83:158 om åkiagarväsendets regionala organisation m.m.  
  prop. 1982/83:159 Proposition 1982/83:159 om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) m.m. (begriinsning av ansvar, befordran av passagerare)  
  prop. 1982/83:160 Proposition 1982/83:160 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.  
  prop. 1982/83:161 Proposition 1982/83:161 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)  
  prop. 1982/83:162 Proposition 1982/83:162 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1982/83:163 Proposition 1982/83:163 med förslag till lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.  
  prop. 1982/83:164 Proposition 1982/83:164 om nordiskt kultursamarbete m.m.  
  prop. 1982/83:165 Proposition 1982/83:165 om verkställighet av avgöranden om vårdnad eller umgänge m.m.  
  prop. 1982/83:166 Proposition 1982/83:166 om inskränkt skattskyldighet för Alva och Gunnar Myrdals stiftelse m. fl.  
  prop. 1982/83:167 Proposition 1982/83:167 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.  
  prop. 1982/83:168 Proposition 1982/83:168 om telesatellitprojektet Tele-X, m.m.  
  prop. 1982/83:169 Proposition 1982/83:169 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1984, m.m.  
  prop. 1982/83:170 Proposition 1982/83:170 om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av arvs- och gåvoskatt, m.m.  
  prop. 1982/83:171 Proposition 1982/83:171 om reglering av priserna på fisk, m.m.  
  prop. 1982/83:172 Proposition 1982/83:172 med förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur  
  prop. 1982/83:173 Proposition 1982/83:173 om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.  
  prop. 1982/83:174 Proposition 1982/83:174 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.  
  prop. 1982/83:175 Proposition 1982/83:175 om bildandet av ett utvecklingsbolag vid statens väg- och trafikinstitut:  
  prop. 1982/83:176 Proposition 1982/83:176 om de kommunanställdas förhandlingsrätt  
  prop. 1982/83:177 Proposition 1982/83:177 om bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgifts- och avgiftsskyldighet