Propositioner, prop. 1981/82:1 - prop. 1981/82:229[Detaljerad lista]
 • prop. 1981/82:1
 • prop. 1981/82:2
 • prop. 1981/82:3
 • prop. 1981/82:4
 • prop. 1981/82:5
 • prop. 1981/82:6
 • prop. 1981/82:7
 • prop. 1981/82:8
 • prop. 1981/82:9
 • prop. 1981/82:10
 • prop. 1981/82:11
 • prop. 1981/82:12
 • prop. 1981/82:13
 • prop. 1981/82:14
 • prop. 1981/82:15
 • prop. 1981/82:16
 • prop. 1981/82:17
 • prop. 1981/82:18
 • prop. 1981/82:19
 • prop. 1981/82:21
 • prop. 1981/82:22
 • prop. 1981/82:23
 • prop. 1981/82:24
 • prop. 1981/82:25
 • prop. 1981/82:26
 • prop. 1981/82:27
 • prop. 1981/82:28
 • prop. 1981/82:30
 • prop. 1981/82:32
 • prop. 1981/82:33
 • prop. 1981/82:34
 • prop. 1981/82:35
 • prop. 1981/82:37
 • prop. 1981/82:38
 • prop. 1981/82:39
 • prop. 1981/82:40
 • prop. 1981/82:41
 • prop. 1981/82:42
 • prop. 1981/82:43
 • prop. 1981/82:44
 • prop. 1981/82:45
 • prop. 1981/82:46
 • prop. 1981/82:47
 • prop. 1981/82:48
 • prop. 1981/82:49
 • prop. 1981/82:50
 • prop. 1981/82:51
 • prop. 1981/82:52
 • prop. 1981/82:53
 • prop. 1981/82:54
 • prop. 1981/82:55
 • prop. 1981/82:56
 • prop. 1981/82:57
 • prop. 1981/82:58
 • prop. 1981/82:59
 • prop. 1981/82:60
 • prop. 1981/82:61
 • prop. 1981/82:62
 • prop. 1981/82:63
 • prop. 1981/82:64
 • prop. 1981/82:65
 • prop. 1981/82:66
 • prop. 1981/82:67
 • prop. 1981/82:68
 • prop. 1981/82:69
 • prop. 1981/82:70
 • prop. 1981/82:71
 • prop. 1981/82:72
 • prop. 1981/82:73
 • prop. 1981/82:74
 • prop. 1981/82:75
 • prop. 1981/82:76
 • prop. 1981/82:77
 • prop. 1981/82:78
 • prop. 1981/82:79
 • prop. 1981/82:80
 • prop. 1981/82:81
 • prop. 1981/82:82
 • prop. 1981/82:83
 • prop. 1981/82:84
 • prop. 1981/82:85
 • prop. 1981/82:86
 • prop. 1981/82:87
 • prop. 1981/82:88
 • prop. 1981/82:89
 • prop. 1981/82:90
 • prop. 1981/82:91
 • prop. 1981/82:92
 • prop. 1981/82:93
 • prop. 1981/82:94
 • prop. 1981/82:95
 • prop. 1981/82:96
 • prop. 1981/82:97
 • prop. 1981/82:98
 • prop. 1981/82:99
 • prop. 1981/82:100
 • prop. 1981/82:101
 • prop. 1981/82:102
 • prop. 1981/82:104
 • prop. 1981/82:105
 • prop. 1981/82:106
 • prop. 1981/82:107
 • prop. 1981/82:108
 • prop. 1981/82:109
 • prop. 1981/82:110
 • prop. 1981/82:111
 • prop. 1981/82:112
 • prop. 1981/82:113
 • prop. 1981/82:114
 • prop. 1981/82:115
 • prop. 1981/82:116
 • prop. 1981/82:117
 • prop. 1981/82:118
 • prop. 1981/82:119
 • prop. 1981/82:120
 • prop. 1981/82:121
 • prop. 1981/82:122
 • prop. 1981/82:123
 • prop. 1981/82:124
 • prop. 1981/82:125
 • prop. 1981/82:126
 • prop. 1981/82:127
 • prop. 1981/82:128
 • prop. 1981/82:129
 • prop. 1981/82:130
 • prop. 1981/82:131
 • prop. 1981/82:132
 • prop. 1981/82:133
 • prop. 1981/82:134
 • prop. 1981/82:135
 • prop. 1981/82:136
 • prop. 1981/82:137
 • prop. 1981/82:138
 • prop. 1981/82:139
 • prop. 1981/82:140
 • prop. 1981/82:141
 • prop. 1981/82:142
 • prop. 1981/82:143
 • prop. 1981/82:144
 • prop. 1981/82:145
 • prop. 1981/82:146
 • prop. 1981/82:147
 • prop. 1981/82:148
 • prop. 1981/82:149
 • prop. 1981/82:150
 • prop. 1981/82:151
 • prop. 1981/82:152
 • prop. 1981/82:153
 • prop. 1981/82:154
 • prop. 1981/82:155
 • prop. 1981/82:156
 • prop. 1981/82:157
 • prop. 1981/82:158
 • prop. 1981/82:159
 • prop. 1981/82:160
 • prop. 1981/82:161
 • prop. 1981/82:162
 • prop. 1981/82:163
 • prop. 1981/82:164
 • prop. 1981/82:165
 • prop. 1981/82:166
 • prop. 1981/82:167
 • prop. 1981/82:168
 • prop. 1981/82:169
 • prop. 1981/82:170
 • prop. 1981/82:171
 • prop. 1981/82:172
 • prop. 1981/82:174
 • prop. 1981/82:175
 • prop. 1981/82:176
 • prop. 1981/82:177
 • prop. 1981/82:178
 • prop. 1981/82:179
 • prop. 1981/82:180
 • prop. 1981/82:181
 • prop. 1981/82:182
 • prop. 1981/82:183
 • prop. 1981/82:184
 • prop. 1981/82:185
 • prop. 1981/82:186
 • prop. 1981/82:187
 • prop. 1981/82:188
 • prop. 1981/82:189
 • prop. 1981/82:190
 • prop. 1981/82:191
 • prop. 1981/82:192
 • prop. 1981/82:193
 • prop. 1981/82:194
 • prop. 1981/82:195
 • prop. 1981/82:196
 • prop. 1981/82:197
 • prop. 1981/82:198
 • prop. 1981/82:199
 • prop. 1981/82:200
 • prop. 1981/82:201
 • prop. 1981/82:202
 • prop. 1981/82:203
 • prop. 1981/82:204
 • prop. 1981/82:205
 • prop. 1981/82:206
 • prop. 1981/82:208
 • prop. 1981/82:209
 • prop. 1981/82:210
 • prop. 1981/82:211
 • prop. 1981/82:212
 • prop. 1981/82:213
 • prop. 1981/82:214
 • prop. 1981/82:215
 • prop. 1981/82:216
 • prop. 1981/82:217
 • prop. 1981/82:218
 • prop. 1981/82:219
 • prop. 1981/82:220
 • prop. 1981/82:221
 • prop. 1981/82:222
 • prop. 1981/82:223
 • prop. 1981/82:224
 • prop. 1981/82:225
 • prop. 1981/82:226
 • prop. 1981/82:227
 • prop. 1981/82:228
 • prop. 1981/82:229
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1981/82:1 Proposition 1981/82:1 om ändring i vapenlagen (1973:1176)  
  prop. 1981/82:2 Proposition 1981/82:2 med förslag till lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, m.m.  
  prop. 1981/82:3 Proposition 1981/82:3 om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret, m.m.  
  prop. 1981/82:4 Proposition 1981/82:4 om omval av kommunala och landstingskommunala nämnder m.m.  
  prop. 1981/82:5 Proposition 1981/82:5 om godkännande av en nordisk språkkonvention  
  prop. 1981/82:6 Proposition 1981/82:6 om upphävande av visst underställningsförfarande m.m. beträffande omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda  
  prop. 1981/82:7 Proposition 1981/82:7 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien  
  prop. 1981/82:8 Proposition 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m.  
  prop. 1981/82:9 Proposition 1981/82:9 om hälso- och nykterhetsprövningen i körkortsärenden  
  prop. 1981/82:10 Proposition 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m.  
  prop. 1981/82:11 Proposition 1981/82:11 om lag om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa  
  prop. 1981/82:12 Proposition 1981/82:12 om kyrklig beredskap  
  prop. 1981/82:13 Proposition 1981/82:13 om ändringar i beskattningen av vissa eldrivna fordon  
  prop. 1981/82:14 Proposition 1981/82:14 om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m.  
  prop. 1981/82:15 Proposition 1981/82:15 om studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola m.m.  
  prop. 1981/82:16 Proposition 1981/82:16 om ändring i passlagen (1978:302)  
  prop. 1981/82:17 Proposition 1981/82:17 med f6rslag om förlängning av giltighetstiden rör vissa stimuiansåtgärder inom bostadssektorn  
  prop. 1981/82:18 Proposition 1981/82:18 om godkännande av konvention om fiskesamarbete i Nordostatlanten, m.m.  
  prop. 1981/82:19 Proposition 1981/82:19 om särskild fastighetstaxering, m.m.  
  prop. 1981/82:21 Proposition 1981/82:21 om ändring i brottsbalken (ordförandebeslut i kriminalvårdsnämnden)  
  prop. 1981/82:22 Proposition 1981/82:22 om differentierade avgifter för pensionärer vid sjukhusvård  
  prop. 1981/82:23 Proposition 1981/82:23 om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m. m.  
  prop. 1981/82:24 Proposition 1981/82:24 med förslag till lag om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler  
  prop. 1981/82:25 Proposition 1981/82:25 med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1981/82  
  prop. 1981/82:26 Proposition 1981/82:26 med förslag till ändrat deklarationsförfarande vid arvs- och gåvobeskattningen  
  prop. 1981/82:27 Proposition 1981/82:27 om medel för särskilt förmånlig kreditgivning till u-land  
  prop. 1981/82:28 Proposition 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.  
  prop. 1981/82:30 Proposition 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1981/82:32 Proposition 1981/82:32 om bidrag till vissa transporter på malmbanan  
  prop. 1981/82:33 Proposition 1981/82:33 med förslag till lag om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering  
  prop. 1981/82:34 Proposition 1981/82:34 om åtal mot offentliga funktionärer m.m.  
  prop. 1981/82:35 Proposition 1981/82:35 om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.  
  prop. 1981/82:37 Proposition 1981/82:37 om offentlighetsprincipen och ADB  
  prop. 1981/82:38 Proposition 1981/82:38 om kapitaltillskott till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, m.m.  
  prop. 1981/82:39 Proposition 1981/82:39 om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.  
  prop. 1981/82:40 Proposition 1981/82:40 om hemförsäljningslag  
  prop. 1981/82:41 Proposition 1981/82:41 om förundersökningsbegränsningar m.m.  
  prop. 1981/82:42 Proposition 1981/82:42 om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel  
  prop. 1981/82:43 Proposition 1981/82:43 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel)  
  prop. 1981/82:44 Proposition 1981/82:44 med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark  
  prop. 1981/82:45 Proposition 1981/82:45 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1981/82:46 Proposition 1981/82:46 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1981/82:47 Proposition 1981/82:47 om förhållandet mellan församlingsindelningen och fastighetsindelningen  
  prop. 1981/82:48 Proposition 1981/82:48 om upprättande av en toxikologisk informationsservice, m.m.  
  prop. 1981/82:49 Proposition 1981/82:49 om ändring i utsökningsbalken  
  prop. 1981/82:50 Proposition 1981/82:50 om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.  
  prop. 1981/82:51 Proposition 1981/82:51 om vissa läromedelsfrågor  
  prop. 1981/82:52 Proposition 1981/82:52 om ändring i regeringsformen  
  prop. 1981/82:53 Proposition 1981/82:53 med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1980  
  prop. 1981/82:54 Proposition 1981/82:54 om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  prop. 1981/82:55 Proposition 1981/82:55 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål  
  prop. 1981/82:56 Proposition 1981/82:56 om kapitaltillskott till vissa statliga företag,m.m.  
  prop. 1981/82:57 Proposition 1981/82:57 om försvararjäv m.m.  
  prop. 1981/82:58 Proposition 1981/82:58 om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken (hets mot folkgrupp m.m.)  
  prop. 1981/82:59 Proposition 1981/82:59 om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt  
  prop. 1981/82:60 Proposition 1981/82:60 om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. m.  
  prop. 1981/82:61 Proposition 1981/82:61 om kapitaltillskott till Svenska Petroleum AB  
  prop. 1981/82:62 Proposition 1981/82:62 om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt  
  prop. 1981/82:63 Proposition 1981/82:63 om notarius publicus  
  prop. 1981/82:64 Proposition 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av naturgas  
  prop. 1981/82:65 Proposition 1981/82:65 med förslag till lag om flyttning av fordon i vissa fall  
  prop. 1981/82:66 Proposition 1981/82:66 om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar, m.m.  
  prop. 1981/82:67 Proposition 1981/82:67 om medgivande att avstå viss egendom som tillfallit allmänna arvsfonden  
  prop. 1981/82:68 Proposition 1981/82:68 om ändrade avdragsregler för realisationsförluster på premieobligationer  
  prop. 1981/82:69 Proposition 1981/82:69 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien  
  prop. 1981/82:70 Proposition 1981/82:70 om ändrade regler för särskilt forskningsavdrag  
  prop. 1981/82:71 Proposition 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m.  
  prop. 1981/82:72 Proposition 1981/82:72 om ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV), m.m.  
  prop. 1981/82:73 Proposition 1981/82:73 om godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden, m. m.  
  prop. 1981/82:74 Proposition 1981/82:74 om enklare mönstring av sjömän  
  prop. 1981/82:75 Proposition 1981/82:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1981/82:76 Proposition 1981/82:76 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor  
  prop. 1981/82:77 Proposition 1981/82:77 om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m.m.  
  prop. 1981/82:78 Proposition 1981/82:78 om vissa yrkestrafikfrågor  
  prop. 1981/82:79 Proposition 1981/82:79 om uppfinnarkonto  
  prop. 1981/82:80 Proposition 1981/82:80 om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor  
  prop. 1981/82:81 Proposition 1981/82:81 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m.  
  prop. 1981/82:82 Proposition 1981/82:82 med förslag till lag om utförsel av vissa äldre kulturföremål  
  prop. 1981/82:83 Proposition 1981/82:83 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.  
  prop. 1981/82:84 Proposition 1981/82:84 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar  
  prop. 1981/82:85 Proposition 1981/82:85 om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott)  
  prop. 1981/82:86 Proposition 1981/82:86 om godkännande av en nordisk överenskommelse om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet  
  prop. 1981/82:87 Proposition 1981/82:87 om ändrade regler för angivande av fartygets dräktighet  
  prop. 1981/82:88 Proposition 1981/82:88 om åtgärder for att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m.m.  
  prop. 1981/82:89 Proposition 1981/82:89 om kommunal högskoleutbildning m.m.  
  prop. 1981/82:90 Proposition 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m.  
  prop. 1981/82:91 Proposition 1981/82:91 om lag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark  
  prop. 1981/82:92 Proposition 1981/82:92 om ansvarighet för närradio  
  prop. 1981/82:93 Proposition 1981/82:93 om män och kvinnor som präster i svenska kyrkan, m.m.  
  prop. 1981/82:94 Proposition 1981/82:94 om transport av farligt gods  
  prop. 1981/82:95 Proposition 1981/82:95 om låneförbudet i aktiebolagslagen (1975:1385)  
  prop. 1981/82:96 Proposition 1981/82:96 med förslag till lag om preskription av skattefordringar m.m.  
  prop. 1981/82:97 Proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag, m.m.  
  prop. 1981/82:98 Proposition 1981/82:98 om vissa luftfartspolitiska frågor  
  prop. 1981/82:99 Proposition 1981/82:99 om mineralpolitik - förslag till vissa åtgärder inom mineralområdet  
  prop. 1981/82:100 Proposition 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83  
  prop. 1981/82:101 Proposition 1981/82:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1981/82  
  prop. 1981/82:102 Proposition 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling  
  prop. 1981/82:104 Proposition 1981/82:104 om mottagande av visst testamentariskt förordnande till förmån för staten  
  prop. 1981/82:105 Proposition 1981/82:105 om vidgade möjligheter att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro  
  prop. 1981/82:106 Proposition 1981/82:106 om forskning m.m.;beslutad den 18 februari 1982.  
  prop. 1981/82:107 Proposition 1981/82:107 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Kore  
  prop. 1981/82:108 Proposition 1981/82:108 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen  
  prop. 1981/82:109 Proposition 1981/82:109 med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga  
  prop. 1981/82:110 Proposition 1981/82:110 om försäljning av viss egendom  
  prop. 1981/82:111 Proposition 1981/82:111 om vissa filmfrågor m.m.;beslutad den 8 mars 1982.  
  prop. 1981/82:112 Proposition 1981/82:112 om lag om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser  
  prop. 1981/82:113 Proposition 1981/82:113 om program för regional utveckling och resurshushållning  
  prop. 1981/82:114 Proposition 1981/82:114 med förslag till lag om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning, m.m.  
  prop. 1981/82:115 Proposition 1981/82:115 om anslag till Studsvik Energiteknik AB, m.m.  
  prop. 1981/82:116 Proposition 1981/82:116 om ändring i aktiefondslagen (1974:931) m.m.  
  prop. 1981/82:117 Proposition 1981/82:117 om godkännande av det sjätte internationella tennavtalet m.m.  
  prop. 1981/82:118 Proposition 1981/82:118 om åtgärder för de små och medelstora företagen samt om innovationspolitikens inriktning  
  prop. 1981/82:119 Proposition 1981/82:119 om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja  
  prop. 1981/82:120 Proposition 1981/82:120 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa m.m.  
  prop. 1981/82:121 Proposition 1981/82:121 om statens provningsanstalts organisation, m.m.  
  prop. 1981/82:122 Proposition 1981/82:122 om organisation och finansiering av djurens hälso- och sjukvård, m.m.  
  prop. 1981/82:123 Proposition 1981/82:123 om samordnad datapolitik  
  prop. 1981/82:124 Proposition 1981/82:124 om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m.m. samt om införande av en hyreshusavgift  
  prop. 1981/82:125 Proposition 1981/82:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten for budgetåret 1981/82  
  prop. 1981/82:126 Proposition 1981/82:126 om vissa ändringar i reglerna om stöd för individuell handikappanpassning av bostäder m.m.  
  prop. 1981/82:127 Proposition 1981/82:127 om närradioverksamhet  
  prop. 1981/82:128 Proposition 1981/82:128 om vissa musikfrågor, m.m.  
  prop. 1981/82:129 Proposition 1981/82:129 om stöd till taltidningar  
  prop. 1981/82:130 Proposition 1981/82:130 med förslag till ny vattenlag m.m.;beslutad den 25 mars 1982.  
  prop. 1981/82:131 Proposition 1981/82:131 om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium.;beslutad den 24 februari 1982.  
  prop. 1981/82:132 Proposition 1981/82:132 om inskränkt skattskyldighet för Stiftelsen Produktutvecklingscentrum i Östergötland m.m.;beslutad den 24 februari 1982.  
  prop. 1981/82:133 Proposition 1981/82:133 om statsbidrag till kommunal väg- och gatuhållning m.m.;beslutad den 4 mars 1982.  
  prop. 1981/82:134 Proposition 1981/82:134 med förslag till ändring i lagsökningslagen m.m.;beslutad den 4 mars 1982.  
  prop. 1981/82:135 Proposition 1981/82:135 med förslag till ny lagstiftning om utländska förvärv av svenska företag m.m.;beslutad den 11 mars 1982.  
  prop. 1981/82:136 Proposition 1981/82:136 om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)  
  prop. 1981/82:137 Proposition 1981/82:137 om exportverksamhet inom väghållningsområdet  
  prop. 1981/82:138 Proposition 1981/82:138 om avskaffande av påmönstringsförbud för sjömän  
  prop. 1981/82:139 Proposition 1981/82:139 om ändrade bidragsregler inom den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, m.m.  
  prop. 1981/82:140 Proposition 1981/82:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1982/83  
  prop. 1981/82:141 Proposition 1981/82:141 om ändring i lagstiftningen om kriminalvård i anstalt m.m.  
  prop. 1981/82:142 Proposition 1981/82:142 om ändring i brottsbalken (ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet).  
  prop. 1981/82:143 Proposition 1981/82:143 om åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket.  
  prop. 1981/82:144 Proposition 1981/82:144 om ändringar i sjukförsäkringen m.m.  
  prop. 1981/82:145 Proposition 1981/82:145 om ändrat huvudmannaskap för akedemiska sjukhuset i Uppsala, m.m.  
  prop. 1981/82:146 Proposition 1981/82:146 om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m.  
  prop. 1981/82:147 Proposition 1981/82:147 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern  
  prop. 1981/82:148 Proposition 1981/82:148 om åtgärder för tekoindustrin, m.m.  
  prop. 1981/82:149 Proposition 1981/82:149 om vissa anslag ur kyrkofonden.  
  prop. 1981/82:150 Proposition 1981/82:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1981/82:151 Proposition 1981/82:151 om åtgärder mot försurningen  
  prop. 1981/82:152 Proposition 1981/82:152 om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång  
  prop. 1981/82:153 Proposition 1981/82:153 om ändring i brottsbalken m.m. (vissa ändringar rörande straffverkställighet)  
  prop. 1981/82:154 Proposition 1981/82:154 om ny arbetstidslag m.m.  
  prop. 1981/82:155 Proposition 1981/82:155 om stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet  
  prop. 1981/82:156 Proposition 1981/82:156 om namnlag.;beslutad den 4 mars 1982.  
  prop. 1981/82:157 Proposition 1981/82:157 om flexibel skolplanering m.m.  
  prop. 1981/82:158 Proposition 1981/82:158 om kyrkofonden och ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan  
  prop. 1981/82:159 Proposition 1981/82:159 om lag om skatt på vissa kassettband  
  prop. 1981/82:160 Proposition 1981/82:160 om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m.  
  prop. 1981/82:161 Proposition 1981/82:161 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1981/82:162 Proposition 1981/82:162 om begränsning av användningen av klinisk undersökning vid misstanke om trafiknykterhetsbrott  
  prop. 1981/82:163 Proposition 1981/82:163 om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)  
  prop. 1981/82:164 Proposition 1981/82:164 om ansvarighet för taltidningar  
  prop. 1981/82:165 Proposition 1981/82:165 med förslag till konkurrenslag  
  prop. 1981/82:166 Proposition 1981/82:166 med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.  
  prop. 1981/82:167 Proposition 1981/82:167 om ändringar i skollagen (1962:319) m.m.  
  prop. 1981/82:168 Proposition 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m.  
  prop. 1981/82:169 Proposition 1981/82:169 med förslag till åtgärder för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt m.m.  
  prop. 1981/82:170 Proposition 1981/82:170 med försIag till lotterilag, m.m.  
  prop. 1981/82:171 Proposition 1981/82:171 om revisors kompetens m.m.  
  prop. 1981/82:172 Proposition 1981/82:172 om förbud mot omskärelse av kvinnor  
  prop. 1981/82:174 Proposition 1981/82:174 om vissa pensionsfrågor m.m.  
  prop. 1981/82:175 Proposition 1981/82:175 om en nordisk experimentell telesatellit m.m.  
  prop. 1981/82:176 Proposition 1981/82:176 om garantier för nordiska projektinvesteringslån  
  prop. 1981/82:177 Proposition 1981/82:177 om ändring i skogsvårdslagen (1979:429), m.m.  
  prop. 1981/82:178 Proposition 1981/82:178 om ändring i stämpelskattelagen (1964:308)  
  prop. 1981/82:179 Proposition 1981/82:179 om administrativ beredskap på arbetsrättens område, m. m.  
  prop. 1981/82:180 Proposition 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m.  
  prop. 1981/82:181 Proposition 1981/82:181 om garantifond för AB Svensk Exportkredit  
  prop. 1981/82:182 Proposition 1981/82:182 om ändrade regler för skogskonto, m.m.  
  prop. 1981/82:183 Proposition 1981/82:183 om pension m.m. till vissa tjänstemän som entledigats i anslutning till en regeringsombildning  
  prop. 1981/82:184 Proposition 1981/82:184 om medgivande att avstå viss egendom som tillfallit allmänna arvsfonden  
  prop. 1981/82:185 Proposition 1981/82:185 om exportverksamhet m.m. inom Luftfartsområdet  
  prop. 1981/82:186 Proposition 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.  
  prop. 1981/82:187 Proposition 1981/82:187 om vissa åtgärder mot prostitutionen  
  prop. 1981/82:188 Proposition 1981/82:188 med förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, m. m.  
  prop. 1981/82:189 Proposition 1981/82:189 om ändring i datalagen (1973:289) m.m.  
  prop. 1981/82:190 Proposition 1981/82:190 om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar m.m.  
  prop. 1981/82:191 Proposition 1981/82:191 om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m.m.  
  prop. 1981/82:192 Proposition 1981/82:192 om ett reformerat kyrkomöte m.m.  
  prop. 1981/82:193 Proposition 1981/82:193 om en övre åldersgräns för antagning till läkarlinjen m.m.  
  prop. 1981/82:194 Proposition 1981/82:194 om upphävande av vissa äldre författningar i anslutning till en allmän genomgång av Svensk författningssamling  
  prop. 1981/82:195 Proposition 1981/82:195 med förslag till följdlagstiftning till den nya konkurrenslagen, m.m.  
  prop. 1981/82:196 Proposition 1981/82:196 med förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.  
  prop. 1981/82:197 Proposition 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning  
  prop. 1981/82:198 Proposition 1981/82:198 om statens hingstdepå och stuteri  
  prop. 1981/82:199 Proposition 1981/82:199 om vissa frågor inom den allmänna försäkringen, m.m.  
  prop. 1981/82:200 Proposition 1981/82:200 om nordiskt kultursamarbete m.m.  
  prop. 1981/82:201 Proposition 1981/82:201 med förslag till ändrad uppbörd av bensinskatt, m.m.  
  prop. 1981/82:202 Proposition 1981/82:202 om höjning av skatten på alkoholdrycker, m.m.  
  prop. 1981/82:203 Proposition 1981/82:203 om kontroll över visst automatspel  
  prop. 1981/82:204 Proposition 1981/82:204 om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.  
  prop. 1981/82:205 Proposition 1981/82:205 om reglering av priserna på fisk, m.m.  
  prop. 1981/82:206 Proposition 1981/82:206 om godkännande av konvention angående förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst  
  prop. 1981/82:208 Proposition 1981/82:208 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1983 m.m..  
  prop. 1981/82:209 Proposition 1981/82:209 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1981/82:210 Proposition 1981/82:210 om vissa ändringar i reglerna för värdering av fastigheter vid arvs- och gåvobeskattningen, m.m.  
  prop. 1981/82:211 Proposition 1981/82:211 om grundgaranti för nybildade kommuner  
  prop. 1981/82:212 Proposition 1981/82:212 om viss följdlagstiftning till hälso- och sjukvård lagen m.m.  
  prop. 1981/82:213 Proposition 1981/82:213 om avveckling av vissa statliga fonder  
  prop. 1981/82:214 Proposition 1981/82:214 om rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m.m.  
  prop. 1981/82:215 Proposition 1981/82:215 om finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Lanka  
  prop. 1981/82:216 Proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m.m.  
  prop. 1981/82:217 Proposition 1981/82:217 om vissa sjöfartsfrågor  
  prop. 1981/82:218 Proposition 1981/82:218 om försäljning av viss statlig fast egendom  
  prop. 1981/82:219 Proposition 1981/82:219 med förslag till hälsoskyddslag, m.m.  
  prop. 1981/82:220 Proposition 1981/82:220 om ändring i naturvårdslagen (1964:822)  
  prop. 1981/82:221 Proposition 1981/82:221 med förslag till lag om exploateringssamverkan m.m.  
  prop. 1981/82:222 Proposition 1981/82:222 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.  
  prop. 1981/82:223 Proposition 1981/82:223 om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet  
  prop. 1981/82:224 Proposition 1981/82:224 om försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland  
  prop. 1981/82:225 Proposition 1981/82:225 om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)  
  prop. 1981/82:226 Proposition 1981/82:226 om lag om rymdverksamhet  
  prop. 1981/82:227 Proposition 1981/82:227 om ändring i tullagen (1973:670)  
  prop. 1981/82:228 Proposition 1981/82:228 om avveckling av markegångsinstitutet  
  prop. 1981/82:229 Proposition 1981/82:229 om övertagande av aktierna i Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds järnvägar