Propositioner, prop. 1980/81:1 - prop. 1980/81:205[Detaljerad lista]
 • prop. 1980/81:1
 • prop. 1980/81:2
 • prop. 1980/81:3
 • prop. 1980/81:4
 • prop. 1980/81:5
 • prop. 1980/81:6
 • prop. 1980/81:9
 • prop. 1980/81:10
 • prop. 1980/81:11
 • prop. 1980/81:12
 • prop. 1980/81:13
 • prop. 1980/81:14
 • prop. 1980/81:15
 • prop. 1980/81:16
 • prop. 1980/81:17
 • prop. 1980/81:18
 • prop. 1980/81:19
 • prop. 1980/81:20
 • prop. 1980/81:21
 • prop. 1980/81:22
 • prop. 1980/81:23
 • prop. 1980/81:24
 • prop. 1980/81:25
 • prop. 1980/81:26
 • prop. 1980/81:27
 • prop. 1980/81:28
 • prop. 1980/81:29
 • prop. 1980/81:30
 • prop. 1980/81:31
 • prop. 1980/81:32
 • prop. 1980/81:33
 • prop. 1980/81:34
 • prop. 1980/81:35
 • prop. 1980/81:36
 • prop. 1980/81:37
 • prop. 1980/81:38
 • prop. 1980/81:39
 • prop. 1980/81:40
 • prop. 1980/81:41
 • prop. 1980/81:42
 • prop. 1980/81:43
 • prop. 1980/81:44
 • prop. 1980/81:45
 • prop. 1980/81:46
 • prop. 1980/81:47
 • prop. 1980/81:48
 • prop. 1980/81:49
 • prop. 1980/81:50
 • prop. 1980/81:51
 • prop. 1980/81:52
 • prop. 1980/81:53
 • prop. 1980/81:54
 • prop. 1980/81:55
 • prop. 1980/81:56
 • prop. 1980/81:57
 • prop. 1980/81:58
 • prop. 1980/81:59
 • prop. 1980/81:60
 • prop. 1980/81:61
 • prop. 1980/81:62
 • prop. 1980/81:63
 • prop. 1980/81:64
 • prop. 1980/81:65
 • prop. 1980/81:66
 • prop. 1980/81:67
 • prop. 1980/81:68
 • prop. 1980/81:69
 • prop. 1980/81:70
 • prop. 1980/81:71
 • prop. 1980/81:72
 • prop. 1980/81:73
 • prop. 1980/81:74
 • prop. 1980/81:75
 • prop. 1980/81:76
 • prop. 1980/81:77
 • prop. 1980/81:78
 • prop. 1980/81:80
 • prop. 1980/81:81
 • prop. 1980/81:82
 • prop. 1980/81:83
 • prop. 1980/81:84
 • prop. 1980/81:85
 • prop. 1980/81:86
 • prop. 1980/81:87
 • prop. 1980/81:88
 • prop. 1980/81:89
 • prop. 1980/81:90
 • prop. 1980/81:91
 • prop. 1980/81:92
 • prop. 1980/81:93
 • prop. 1980/81:94
 • prop. 1980/81:95
 • prop. 1980/81:96
 • prop. 1980/81:97
 • prop. 1980/81:98
 • prop. 1980/81:99
 • prop. 1980/81:100
 • prop. 1980/81:101
 • prop. 1980/81:104
 • prop. 1980/81:105
 • prop. 1980/81:106
 • prop. 1980/81:107
 • prop. 1980/81:108
 • prop. 1980/81:109
 • prop. 1980/81:110
 • prop. 1980/81:111
 • prop. 1980/81:112
 • prop. 1980/81:113
 • prop. 1980/81:114
 • prop. 1980/81:115
 • prop. 1980/81:116
 • prop. 1980/81:117
 • prop. 1980/81:118
 • prop. 1980/81:119
 • prop. 1980/81:120
 • prop. 1980/81:121
 • prop. 1980/81:122
 • prop. 1980/81:123
 • prop. 1980/81:124
 • prop. 1980/81:125
 • prop. 1980/81:126
 • prop. 1980/81:127
 • prop. 1980/81:128
 • prop. 1980/81:129
 • prop. 1980/81:130
 • prop. 1980/81:131
 • prop. 1980/81:132
 • prop. 1980/81:133
 • prop. 1980/81:134
 • prop. 1980/81:135
 • prop. 1980/81:136
 • prop. 1980/81:137
 • prop. 1980/81:138
 • prop. 1980/81:139
 • prop. 1980/81:140
 • prop. 1980/81:141
 • prop. 1980/81:142
 • prop. 1980/81:143
 • prop. 1980/81:144
 • prop. 1980/81:145
 • prop. 1980/81:146
 • prop. 1980/81:147
 • prop. 1980/81:148
 • prop. 1980/81:149
 • prop. 1980/81:150
 • prop. 1980/81:151
 • prop. 1980/81:152
 • prop. 1980/81:153
 • prop. 1980/81:154
 • prop. 1980/81:155
 • prop. 1980/81:156
 • prop. 1980/81:157
 • prop. 1980/81:158
 • prop. 1980/81:159
 • prop. 1980/81:160
 • prop. 1980/81:161
 • prop. 1980/81:162
 • prop. 1980/81:163
 • prop. 1980/81:164
 • prop. 1980/81:165
 • prop. 1980/81:166
 • prop. 1980/81:167
 • prop. 1980/81:168
 • prop. 1980/81:169
 • prop. 1980/81:170
 • prop. 1980/81:171
 • prop. 1980/81:172
 • prop. 1980/81:174
 • prop. 1980/81:175
 • prop. 1980/81:176
 • prop. 1980/81:177
 • prop. 1980/81:178
 • prop. 1980/81:179
 • prop. 1980/81:180
 • prop. 1980/81:181
 • prop. 1980/81:182
 • prop. 1980/81:183
 • prop. 1980/81:184
 • prop. 1980/81:185
 • prop. 1980/81:186
 • prop. 1980/81:187
 • prop. 1980/81:188
 • prop. 1980/81:189
 • prop. 1980/81:190
 • prop. 1980/81:191
 • prop. 1980/81:192
 • prop. 1980/81:193
 • prop. 1980/81:194
 • prop. 1980/81:195
 • prop. 1980/81:196
 • prop. 1980/81:197
 • prop. 1980/81:198
 • prop. 1980/81:199
 • prop. 1980/81:200
 • prop. 1980/81:201
 • prop. 1980/81:202
 • prop. 1980/81:203
 • prop. 1980/81:204
 • prop. 1980/81:205
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1980/81:1 Proposition 1980/81:1 om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m. m.  
  prop. 1980/81:2 Proposition 1980/81:2 om ändring i lagen (1978:479) om försöksverksamhet med närradio  
  prop. 1980/81:3 Proposition 1980/81:3 om handeln med skrot m.m.  
  prop. 1980/81:4 Proposition 1980/81:4 om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling  
  prop. 1980/81:5 Proposition 1980/81:5 om ändring i läkemedelsförordningen  
  prop. 1980/81:6 Proposition 1980/81:6 om utbildning av piloter för den civila luftfarten m.m.;beslutad den 26 juni 1980.  
  prop. 1980/81:9 Proposition 1980/81:9 om regionsjukvården  
  prop. 1980/81:10 Proposition 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m.  
  prop. 1980/81:11 Proposition 1980/81:11 med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB  
  prop. 1980/81:12 Proposition 1980/81:12 med överlämnande av årsredovisning för Svenska Varv AB  
  prop. 1980/81:13 Proposition 1980/81:13 om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m.  
  prop. 1980/81:14 Proposition 1980/81:14 om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  prop. 1980/81:15 Proposition 1980/81:15 med förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg  
  prop. 1980/81:16 Proposition 1980/81:16 om höjda räntesatser för den särskilda avgiften vid uppbörd av kvarstående arbetsgivaravgift  
  prop. 1980/81:17 Proposition 1980/81:17 med förslag till lag mot skattenykt, m.m.  
  prop. 1980/81:18 Proposition 1980/81:18 med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.  
  prop. 1980/81:19 Proposition 1980/81:19 om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark  
  prop. 1980/81:20 Proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m.  
  prop. 1980/81:21 Proposition 1980/81:21 om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift  
  prop. 1980/81:22 Proposition 1980/81:22 om insyn i statliga företag  
  prop. 1980/81:23 Proposition 1980/81:23 om vidgning av ramen för beslut om förhöjt låneunderlag och tillläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.  
  prop. 1980/81:24 Proposition 1980/81:24 om forlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956: 236)  
  prop. 1980/81:25 Proposition 1980/81:25 med förslag till tilläggsbudge I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81  
  prop. 1980/81:26 Proposition 1980/81:26 om överenskommelse angående Sölvbackaströmmarna  
  prop. 1980/81:27 Proposition 1980/81:27 om försvarsmaktens organisation m.m. på Gotland  
  prop. 1980/81:28 Proposition 1980/81:28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen  
  prop. 1980/81:29 Proposition 1980/81:29 om godkännande av IMCO-konvention om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning  
  prop. 1980/81:30 Proposition 1980/81:30 om Bromma och Arlanda flygplatser m.m.  
  prop. 1980/81:31 Proposition 1980/81:31 om godkännande av konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar  
  prop. 1980/81:32 Proposition 1980/81:32 med förslag till ändrade regler för beskattning av realisationsvinst vid fastighetsavyttring  
  prop. 1980/81:33 Proposition 1980/81:33 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.  
  prop. 1980/81:34 Proposition 1980/81:34 om tullpreferenser för Zimbabvve  
  prop. 1980/81:35 Proposition 1980/81:35 om internordiska konkurser  
  prop. 1980/81:36 Proposition 1980/81:36 med förslag till ändrade kapitaltäckningsregler för fillansbolagen, m.m.  
  prop. 1980/81:37 Proposition 1980/81:37 om upphävande av kontrollen av bankkontorsetablering  
  prop. 1980/81:38 Proposition 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen)  
  prop. 1980/81:39 Proposition 1980/81:39 om stimulans av aktiesparandet  
  prop. 1980/81:40 Proposition 1980/81:40 om ändring i 31 § högskolelagen (1977:218)  
  prop. 1980/81:41 Proposition 1980/81:41 om förmånlig kreditgivning till u-Iänder  
  prop. 1980/81:42 Proposition 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m.  
  prop. 1980/81:43 Proposition 1980/81:43 med förslag till lag om militär grundutbildning för kvinnor, m.m.  
  prop. 1980/81:44 Proposition 1980/81:44 om sänkt minimitid för fängelsestraff  
  prop. 1980/81:45 Proposition 1980/81:45 med förslag till ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder, m.m.  
  prop. 1980/81:46 Proposition 1980/81:46 om viss följdlagstiftning till socialtjänstlagen m.m.  
  prop. 1980/81:47 Proposition 1980/81:47 om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)  
  prop. 1980/81:48 Proposition 1980/81:48 om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m.  
  prop. 1980/81:49 Proposition 1980/81:49 om stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m.  
  prop. 1980/81:50 Proposition 1980/81:50 om skatten på 1981 års inkomster, m.m.  
  prop. 1980/81:51 Proposition 1980/81:51 med förslag till ändrade riktlinjer för Norrlandsfondens fortsatta verksamhet m.m.  
  prop. 1980/81:52 Proposition 1980/81:52 om Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden  
  prop. 1980/81:53 Proposition 1980/81:53 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1980/81:54 Proposition 1980/81:54 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall, m.m.  
  prop. 1980/81:55 Proposition 1980/81:55 om tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med dels den Europeiska ekonomiska gemenskapen, dels den Europeiska kol- och stålgemenskapen  
  prop. 1980/81:56 Proposition 1980/81:56 med förslag till godkännande av internationell konvention mot tagande av gisslan  
  prop. 1980/81:57 Proposition 1980/81:57 om hälso- och sjukvården i krig m.m.  
  prop. 1980/81:58 Proposition 1980/81:58 med förslag till lag om Svenska skeppshypotekskassan, m.m.  
  prop. 1980/81:59 Proposition 1980/81:59 om villkoren för lönsparande på vinstsparkonto  
  prop. 1980/81:60 Proposition 1980/81:60 om särskilt investeringsavdrag och förlängd tid för särskilt forskningsavdrag  
  prop. 1980/81:61 Proposition 1980/81:61 med förslag till ändrade regler för inkomstbeskattningen av ägare till s. k. specialbyggnader, m.m.  
  prop. 1980/81:62 Proposition 1980/81:62 om ändring i datalagen (1973:289)  
  prop. 1980/81:63 Proposition 1980/81:63 om räntebidrag m.m.  
  prop. 1980/81:64 Proposition 1980/81:64 med förslag om förlängning av det statliga lånestödet till underhåll av vissa hyreshus  
  prop. 1980/81:65 Proposition 1980/81:65 om ändring i förordningen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk  
  prop. 1980/81:66 Proposition 1980/81:66 om vissa åtgärder på teleområdet  
  prop. 1980/81:67 Proposition 1980/81:67 om vissa frågor angående stålindustrin, m.m.  
  prop. 1980/81:68 Proposition 1980/81:68 med förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m.m.  
  prop. 1980/81:69 Proposition 1980/81:69 om ändring i taxeringslagen (1956:623).;beslutad den 30 oktober 1980.  
  prop. 1980/81:70 Proposition 1980/81:70 om följdlagstiftning på skatteområdet med anledning av den nya sekretesslagen m.m.;beslutad dell 30 oktober 1980.  
  prop. 1980/81:71 Proposition 1980/81:71 om avgränsning av obrutna fjällområden.;beslutad den 6 november 1980.  
  prop. 1980/81:72 Proposition 1980/81:72 om dubbelbeskattningsavlal mellan Sverige samt Storbritanien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.  
  prop. 1980/81:73 Proposition 1980/81:73 om ett utbyggt skydd mot höga sjukvårds- och läkemedelskostnader  
  prop. 1980/81:74 Proposition 1980/81:74 med förslag till lag om radioaktiva läkemedel, m.m.  
  prop. 1980/81:75 Proposition 1980/81:75 om fortsatt giltighet av lagen (1977:1094) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun  
  prop. 1980/81:76 Proposition 1980/81:76 om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkotikabrott m.m.  
  prop. 1980/81:77 Proposition 1980/81:77 om godkännande av europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan  
  prop. 1980/81:78 Proposition 1980/81:78 om informationsutbytet mellan myndigheter som bekämpar organiserad och ekonomisk kriminalitet  
  prop. 1980/81:80 Proposition 1980/81:80 om ökad kommunal självstyrelse och minskad byråkrati  
  prop. 1980/81:81 Proposition 1980/81:81 om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning  
  prop. 1980/81:82 Proposition 1980/81:82 om åtgärder mot frilevande vildsvin m.m.  
  prop. 1980/81:83 Proposition 1980/81:83 om förenklad mönstring på färjor  
  prop. 1980/81:84 Proposition 1980/81:84 med förslag tilllag om införande av utsökningsbalken m.m.  
  prop. 1980/81:85 Proposition 1980/81:85 om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.  
  prop. 1980/81:86 Proposition 1980/81:86 om ändring i 6 kap. 3 jordabalken  
  prop. 1980/81:87 Proposition 1980/81:87 om vissa frågor om hemslöjden  
  prop. 1980/81:88 Proposition 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m.  
  prop. 1980/81:89 Proposition 1980/81:89 om vissa frågor rörande glasindustrin  
  prop. 1980/81:90 Proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken  
  prop. 1980/81:91 Proposition 1980/81:91 med vissa bestämmelser om hemtillverkning av vin  
  prop. 1980/81:92 Proposition 1980/81:92 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)  
  prop. 1980/81:93 Proposition 1980/81:93 om överlåtelse av statens aktier i Datasaab AB till Telefonaktiebolaget LM Ericsson m.m.  
  prop. 1980/81:94 Proposition 1980/81:94 om besiktning av fartyg  
  prop. 1980/81:95 Proposition 1980/81:95 om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset, m.m.  
  prop. 1980/81:96 Proposition 1980/81:96 om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundIäggande  
  prop. 1980/81:97 Proposition 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling  
  prop. 1980/81:98 Proposition 1980/81:98 om medelstillskott till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB  
  prop. 1980/81:99 Proposition 1980/81:99 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1980/81:100 Proposition 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82  
  prop. 1980/81:101 Proposition 1980/81:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81  
  prop. 1980/81:104 Proposition 1980/81:104 med rörslag angående beskattning av realisationsvinst vid avyttring av del av fastighet och beriikning av substansminskningsavdrag.  
  prop. 1980/81:105 Proposition 1980/81:105 om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om Landshypoteksföreningar, m.m.  
  prop. 1980/81:106 Proposition 1980/81:106 om ändring i brottsbalken m.m. (främjande av flykt; s.k. falska telefonrecept m.m.)  
  prop. 1980/81:107 Proposition 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen m.m.  
  prop. 1980/81:108 Proposition 1980/81:108 om ändring i brottsbalken (miljöbrott)  
  prop. 1980/81:109 Proposition 1980/81:109 om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon  
  prop. 1980/81:110 Proposition 1980/81:110 om ändring av procentsatserna m.m. för kvarskatteavgiften  
  prop. 1980/81:111 Proposition 1980/81:111 med förslag till besvärsregler vid allmän fastighetstaxering, m.m.  
  prop. 1980/81:112 Proposition 1980/81:112 om samtycke och tillstånd till adoption  
  prop. 1980/81:113 Proposition 1980/81:113 om ändring i militära rättegångslagen (1948:472)  
  prop. 1980/81:114 Proposition 1980/81:114 om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar  
  prop. 1980/81:115 Proposition 1980/81:115 om godkännande av 1980 års internationella avtal om en gemensam fond för råvaror  
  prop. 1980/81:116 Proposition 1980/81:116 om kommunalekonomiska frågor inför år 1982  
  prop. 1980/81:117 Proposition 1980/81:117 om utbildning för uppdrag i u-land m.m.  
  prop. 1980/81:118 Proposition 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder  
  prop. 1980/81:119 Proposition 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter  
  prop. 1980/81:120 Proposition 1980/81:120 om ändring i beskattningsreglerna för koncernbidrag  
  prop. 1980/81:121 Proposition 1980/81:121 om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, m.m.  
  prop. 1980/81:122 Proposition 1980/81:122 om åtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
  prop. 1980/81:123 Proposition 1980/81:123 om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade  
  prop. 1980/81:124 Proposition 1980/81:124 om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret  
  prop. 1980/81:125 Proposition 1980/81:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81  
  prop. 1980/81:126 Proposition 1980/81:126 om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning  
  prop. 1980/81:127 Proposition 1980/81:127 om folkbildning m.m.  
  prop. 1980/81:128 Proposition 1980/81:128 om vissa företag inom Statsföretagsgruppen  
  prop. 1980/81:129 Proposition 1980/81:129 om översyn av skogs- och jordbruksforskningen  
  prop. 1980/81:130 Proposition 1980/81:130 om industripolitikens inriktning, m.m.  
  prop. 1980/81:131 Proposition 1980/81:131 om vissa varvsfrågor, m.m.  
  prop. 1980/81:132 Proposition 1980/81:132 med förslag till lag om vissa avgifter i allmän hamn m.m.  
  prop. 1980/81:133 Proposition 1980/81:133 om riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m.m.  
  prop. 1980/81:134 Proposition 1980/81:134 om investeringar på Arlanda flygplats m.m.  
  prop. 1980/81:135 Proposition 1980/81:135 om former för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter, m.m.  
  prop. 1980/81:136 Proposition 1980/81:136 om skogsvårdsstyrelsernas organisation, m.m.  
  prop. 1980/81:137 Proposition 1980/81:137 om stödet till dagspressen  
  prop. 1980/81:138 Proposition 1980/81:138 om undervisning för invandrare i svenska språket m.m. för budgetåret 1981/82  
  prop. 1980/81:139 Proposition 1980/81:139 med förslag om skattefrihet för vissa inkomster av bär- och svampplockning samt om ändrade regler för beräkning av existensminimum, m. m.  
  prop. 1980/81:140 Proposition 1980/81:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1981/82  
  prop. 1980/81:141 Proposition 1980/81:141 om ökade exportfrämjande åtgärder  
  prop. 1980/81:142 Proposition 1980/81:142 om vissa pensionsfrågor m.m.  
  prop. 1980/81:143 Proposition 1980/81:143 med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m. (mellankommunala skatterätten)  
  prop. 1980/81:144 Proposition 1980/81:144 om arvoderingen av statliga kommittéuppdrag  
  prop. 1980/81:145 Proposition 1980/81:145 om finansiering av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
  prop. 1980/81:146 Proposition 1980/81:146 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.  
  prop. 1980/81:147 Proposition 1980/81:147 om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut  
  prop. 1980/81:148 Proposition 1980/81:148 om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)  
  prop. 1980/81:149 Proposition 1980/81:149 om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet och organisation  
  prop. 1980/81:150 Proposition 1980/81:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1981/82, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1980/81:151 Proposition 1980/81:151 om överlåtelse till Fonden för industriellt utvecklingsarbete av avtal om stöd till den svenska flygindustrin  
  prop. 1980/81:152 Proposition 1980/81:152 om godkännande av en ny nordisk konvention om social trygghet  
  prop. 1980/81:153 Proposition 1980/81:153 om åtgärder för att främja fritidsfisket, m.m.  
  prop. 1980/81:154 Proposition 1980/81:154 med förslag angående ändrade arbetsfonner i högsta domstolen, m.m.  
  prop. 1980/81:155 Proposition 1980/81:155 om ändring i fondkommissionslagen  
  prop. 1980/81:156 Proposition 1980/81:156 om godkännande av avtal mellan Sverige och Finland angående handeln med jordbruksvaror  
  prop. 1980/81:157 Proposition 1980/81:157 om godkännande av avtal mellan Sverige och Norge angående handeln med jordbruksvaror  
  prop. 1980/81:158 Proposition 1980/81:158 om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m.  
  prop. 1980/81:159 Proposition 1980/81:159 med vissa förslag på tullområdet  
  prop. 1980/81:160 Proposition 1980/81:160 om tandvård i fred för värnpliktiga m.m.  
  prop. 1980/81:161 Proposition 1980/81:161 om finansiering av stirlingprojektet, m.m.  
  prop. 1980/81:162 Proposition 1980/81:162 om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd  
  prop. 1980/81:163 Proposition 1980/81:163 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1980/81:164 Proposition 1980/81:164 om ansvarighet för radiotaltidningar, m.m.  
  prop. 1980/81:165 Proposition 1980/81:165 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.  
  prop. 1980/81:166 Proposition 1980/81:166 med förslag tilllag om radiotaltidningar, m.m.  
  prop. 1980/81:167 Proposition 1980/81:167 om villkoren för lönsparande på vinstsparkonto  
  prop. 1980/81:168 Proposition 1980/81:168 om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen m.m.  
  prop. 1980/81:169 Proposition 1980/81:169 om godkännande av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1980/81:170 Proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.  
  prop. 1980/81:171 Proposition 1980/81:171 om export av tjänster från statliga myndigheter och bolag m.m.  
  prop. 1980/81:172 Proposition 1980/81:172 om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling.  
  prop. 1980/81:174 Proposition 1980/81:174 om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.  
  prop. 1980/81:175 Proposition 1980/81:175 om förenklad domskrivning  
  prop. 1980/81:176 Proposition 1980/81:176 med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m.m.  
  prop. 1980/81:177 Proposition 1980/81:177 om vissa författningsändringar till följd av socialstyrelsens omorganisation, m.m.  
  prop. 1980/81:178 Proposition 1980/81:178 om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter, m.m.  
  prop. 1980/81:179 Proposition 1980/81:179 om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken  
  prop. 1980/81:180 Proposition 1980/81:180 om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1982  
  prop. 1980/81:181 Proposition 1980/81:181 om förmedling av samtal med texttelefoner  
  prop. 1980/81:182 Proposition 1980/81:182 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1982 m.m.  
  prop. 1980/81:183 Proposition 1980/81:183 om fortsatt fysisk riksplanering  
  prop. 1980/81:184 Proposition 1980/81:184 om ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning m.m.  
  prop. 1980/81:185 Proposition 1980/81:185 om proportionella val till statliga nämnder m.m.  
  prop. 1980/81:186 Proposition 1980/81:186 om ammoniaktillverkningen i Kvarntorp  
  prop. 1980/81:187 Proposition 1980/81:187 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.  
  prop. 1980/81:188 Proposition 1980/81:188 om utformningen av ett ekonomiskt stöd till flerbarnsfamiljer  
  prop. 1980/81:189 Proposition 1980/81:189 om godkännande av avtal mellan Sveriges regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete, särskilt på industri- och energiområdena, m. m.  
  prop. 1980/81:190 Proposition 1980/81:190 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1980/81:191 Proposition 1980/81:191 om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal  
  prop. 1980/81:192 Proposition 1980/81:192 om ändring av lån till Uddeholms AB  
  prop. 1980/81:193 Proposition 1980/81:193 om vissa ändringar i kapitalbeskattningen  
  prop. 1980/81:194 Proposition 1980/81:194 om vissa ändringar i fråga om mark- och konkurrenvillkoren för statliga bostadslån m.m.  
  prop. 1980/81:195 Proposition 1980/81:195 om avveckling av Sölvbackaprojektet  
  prop. 1980/81:196 Proposition 1980/81:196 om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m.  
  prop. 1980/81:197 Proposition 1980/81:197 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien  
  prop. 1980/81:198 Proposition 1980/81:198 om reglering av priserna på fisk, m.m.  
  prop. 1980/81:199 Proposition 1980/81:199 om försvarets materielverks organisation m.m.  
  prop. 1980/81:200 Proposition 1980/81:200 om olympiska vinterspel i Sverige år 1988  
  prop. 1980/81:201 Proposition 1980/81:201 med förslag till ändring i rättegångsbalken m. m.  
  prop. 1980/81:202 Proposition 1980/81:202 om stimulansåtgärder inom bostadssektorn  
  prop. 1980/81:203 Proposition 1980/81:203 om läroplan för den kommunala vuxenutbildningen  
  prop. 1980/81:204 Proposition 1980/81:204 om ATP-rätt för föräldrar som vårdar egna barn i hemmet  
  prop. 1980/81:205 Proposition 1980/81:205 om förenklade statliga regler inom barnomsorgen