Propositioner, prop. 1979/80:2 - prop. 1979/80:182[Detaljerad lista]
 • prop. 1979/80:2
 • prop. 1979/80:3
 • prop. 1979/80:4
 • prop. 1979/80:5
 • prop. 1979/80:6
 • prop. 1979/80:7
 • prop. 1979/80:9
 • prop. 1979/80:10
 • prop. 1979/80:12
 • prop. 1979/80:13
 • prop. 1979/80:14
 • prop. 1979/80:15
 • prop. 1979/80:16
 • prop. 1979/80:17
 • prop. 1979/80:18
 • prop. 1979/80:19
 • prop. 1979/80:20
 • prop. 1979/80:22
 • prop. 1979/80:24
 • prop. 1979/80:25
 • prop. 1979/80:26
 • prop. 1979/80:27
 • prop. 1979/80:28
 • prop. 1979/80:29
 • prop. 1979/80:30
 • prop. 1979/80:31
 • prop. 1979/80:32
 • prop. 1979/80:33
 • prop. 1979/80:34
 • prop. 1979/80:35
 • prop. 1979/80:36
 • prop. 1979/80:37
 • prop. 1979/80:38
 • prop. 1979/80:39
 • prop. 1979/80:40
 • prop. 1979/80:41
 • prop. 1979/80:42
 • prop. 1979/80:43
 • prop. 1979/80:44
 • prop. 1979/80:45
 • prop. 1979/80:46
 • prop. 1979/80:47
 • prop. 1979/80:48
 • prop. 1979/80:49
 • prop. 1979/80:50
 • prop. 1979/80:51
 • prop. 1979/80:52
 • prop. 1979/80:53
 • prop. 1979/80:54
 • prop. 1979/80:55
 • prop. 1979/80:56
 • prop. 1979/80:57
 • prop. 1979/80:58
 • prop. 1979/80:59
 • prop. 1979/80:60
 • prop. 1979/80:61
 • prop. 1979/80:62
 • prop. 1979/80:63
 • prop. 1979/80:64
 • prop. 1979/80:65
 • prop. 1979/80:66
 • prop. 1979/80:67
 • prop. 1979/80:68
 • prop. 1979/80:69
 • prop. 1979/80:70
 • prop. 1979/80:71
 • prop. 1979/80:72
 • prop. 1979/80:73
 • prop. 1979/80:74
 • prop. 1979/80:75
 • prop. 1979/80:76
 • prop. 1979/80:77
 • prop. 1979/80:78
 • prop. 1979/80:79
 • prop. 1979/80:80
 • prop. 1979/80:81
 • prop. 1979/80:82
 • prop. 1979/80:83
 • prop. 1979/80:84
 • prop. 1979/80:85
 • prop. 1979/80:86
 • prop. 1979/80:88
 • prop. 1979/80:89
 • prop. 1979/80:90
 • prop. 1979/80:91
 • prop. 1979/80:92
 • prop. 1979/80:93
 • prop. 1979/80:94
 • prop. 1979/80:96
 • prop. 1979/80:97
 • prop. 1979/80:98
 • prop. 1979/80:99
 • prop. 1979/80:100
 • prop. 1979/80:101
 • prop. 1979/80:104
 • prop. 1979/80:105
 • prop. 1979/80:106
 • prop. 1979/80:107
 • prop. 1979/80:108
 • prop. 1979/80:109
 • prop. 1979/80:110
 • prop. 1979/80:111
 • prop. 1979/80:112
 • prop. 1979/80:113
 • prop. 1979/80:114
 • prop. 1979/80:115
 • prop. 1979/80:116
 • prop. 1979/80:117
 • prop. 1979/80:118
 • prop. 1979/80:119
 • prop. 1979/80:120
 • prop. 1979/80:121
 • prop. 1979/80:122
 • prop. 1979/80:123
 • prop. 1979/80:124
 • prop. 1979/80:125
 • prop. 1979/80:126
 • prop. 1979/80:127
 • prop. 1979/80:128
 • prop. 1979/80:129
 • prop. 1979/80:130
 • prop. 1979/80:131
 • prop. 1979/80:132
 • prop. 1979/80:133
 • prop. 1979/80:134
 • prop. 1979/80:135
 • prop. 1979/80:136
 • prop. 1979/80:137
 • prop. 1979/80:138
 • prop. 1979/80:139
 • prop. 1979/80:140
 • prop. 1979/80:141
 • prop. 1979/80:142
 • prop. 1979/80:143
 • prop. 1979/80:144
 • prop. 1979/80:145
 • prop. 1979/80:146
 • prop. 1979/80:147
 • prop. 1979/80:148
 • prop. 1979/80:149
 • prop. 1979/80:150
 • prop. 1979/80:151
 • prop. 1979/80:152
 • prop. 1979/80:153
 • prop. 1979/80:154
 • prop. 1979/80:155
 • prop. 1979/80:156
 • prop. 1979/80:157
 • prop. 1979/80:158
 • prop. 1979/80:159
 • prop. 1979/80:160
 • prop. 1979/80:162
 • prop. 1979/80:163
 • prop. 1979/80:164
 • prop. 1979/80:165
 • prop. 1979/80:166
 • prop. 1979/80:167
 • prop. 1979/80:169
 • prop. 1979/80:170
 • prop. 1979/80:171
 • prop. 1979/80:172
 • prop. 1979/80:173
 • prop. 1979/80:174
 • prop. 1979/80:175
 • prop. 1979/80:176
 • prop. 1979/80:177
 • prop. 1979/80:178
 • prop. 1979/80:179
 • prop. 1979/80:180
 • prop. 1979/80:181
 • prop. 1979/80:182
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1979/80:2 Proposition 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m.  
  prop. 1979/80:3 Proposition 1979/80:3 om lån till ett av AB Bofors helägt smidesbolag  
  prop. 1979/80:4 Proposition 1979/80:4 om ändring i lagen (1974:12) om anställningsskydd m.m.  
  prop. 1979/80:5 Proposition 1979/80:5 om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden  
  prop. 1979/80:6 Proposition 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation m.m.;beslutad den 23 augusti 1979.  
  prop. 1979/80:7 Proposition 1979/80:7 om gymnasial utbildning för försvaret:;beslutad den 20 september 1979.  
  prop. 1979/80:9 Proposition 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m.m.  
  prop. 1979/80:10 Proposition 1979/80:10 om kontroll av hybrid-DNA-teknikens användning  
  prop. 1979/80:12 Proposition 1979/80:12 om ändring i lagen (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förriiltningar  
  prop. 1979/80:13 Proposition 1979/80:13 om lån till Volvo Flygmotor AB  
  prop. 1979/80:14 Proposition 1979/80:14 om AB Asea-Atoms verksamhet.;beslutad den 13 september 1979.  
  prop. 1979/80:15 Proposition 1979/80:15 om alternativa timplaner på vissa linjer i gymnasieskolan m.m.  
  prop. 1979/80:16 Proposition 1979/80:16 om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen  
  prop. 1979/80:17 Proposition 1979/80:17 om ordningshållning vid offentliga tillställningar m.m.  
  prop. 1979/80:18 Proposition 1979/80:18 om medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB, m.m.  
  prop. 1979/80:19 Proposition 1979/80:19 om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)  
  prop. 1979/80:20 Proposition 1979/80:20 med förslag till lag om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan, m.m.  
  prop. 1979/80:22 Proposition 1979/80:22 om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)  
  prop. 1979/80:24 Proposition 1979/80:24 om de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), m.m.  
  prop. 1979/80:25 Proposition 1979/80:25 med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1979/80  
  prop. 1979/80:26 Proposition 1979/80:26 om avtal rörande handeln mellan EFTA-Iänderna och Spanien, m.m.  
  prop. 1979/80:27 Proposition 1979/80:27 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1979/80:28 Proposition 1979/80:28 om höjning av skatterna på drycker och tobak  
  prop. 1979/80:29 Proposition 1979/80:29 om åtgärder för att trygga folktandvårdens utbyggnad, m.m.  
  prop. 1979/80:30 Proposition 1979/80:30 om höjning av skatten på energi, m.m.  
  prop. 1979/80:31 Proposition 1979/80:31 om skattefrihet för vissa ersättnngar som bekostas av ministerrådet i samband med tjänstemannautbytet mellan de nordiska länderna.  
  prop. 1979/80:32 Proposition 1979/80:32 om inskränkt skattskyldighet för Fonden för industriellt utvecklingsarbete m.fl.  
  prop. 1979/80:33 Proposition 1979/80:33 om vissa frågor inom industridepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1979/80:34 Proposition 1979/80:34 om försök med boendeparkering på gatumark m.m.  
  prop. 1979/80:35 Proposition 1979/80:35 om ändring av anståndsförfarandet enligt uppbördslagen (1953:272), m.m.  
  prop. 1979/80:36 Proposition 1979/80:36 om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar  
  prop. 1979/80:37 Proposition 1979/80:37 om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus, m.m.  
  prop. 1979/80:38 Proposition 1979/80:38 om ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar m. fl.  
  prop. 1979/80:39 Proposition 1979/80:39 om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.  
  prop. 1979/80:40 Proposition 1979/80:40 om fastighetstaxering, m.m.  
  prop. 1979/80:41 Proposition 1979/80:41 om godkännande av en statskredit till Turkiet  
  prop. 1979/80:42 Proposition 1979/80:42 om höjning av det allmänna barnbidraget. m.m.  
  prop. 1979/80:43 Proposition 1979/80:43 om ändring av Sveriges sjöterritorium  
  prop. 1979/80:44 Proposition 1979/80:44 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar  
  prop. 1979/80:45 Proposition 1979/80:45 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv  
  prop. 1979/80:46 Proposition 1979/80:46 om internationella transporter av lik  
  prop. 1979/80:47 Proposition 1979/80:47 om lån till vissa trädgårdsföretag  
  prop. 1979/80:48 Proposition 1979/80:48 om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskiIda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen  
  prop. 1979/80:49 Proposition 1979/80:49 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särkilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.  
  prop. 1979/80:50 Proposition 1979/80:50 om tilläggsanslag till bidrag till förbättring av boendemiljön  
  prop. 1979/80:51 Proposition 1979/80:51 med förslag till ändrade blancokreditregler för bankinstituten  
  prop. 1979/80:52 Proposition 1979/80:52 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1979/80:53 Proposition 1979/80:53 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1979/80:54 Proposition 1979/80:54 om försöksverksamhet med Iokala organ för specialreglerad förvaltning i kommunerna  
  prop. 1979/80:55 Proposition 1979/80:55 om ändring i kommunallagen (1977:179), m.m.  
  prop. 1979/80:56 Proposition 1979/80:56 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m.m.  
  prop. 1979/80:57 Proposition 1979/80:57 om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.  
  prop. 1979/80:58 Proposition 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m.  
  prop. 1979/80:59 Proposition 1979/80:59 om ändring i vallagen (1972:620)  
  prop. 1979/80:60 Proposition 1979/80:60 om ändrade regler för redovisning av kupongskatt  
  prop. 1979/80:61 Proposition 1979/80:61 med förslag till epizootilag m.m.  
  prop. 1979/80:62 Proposition 1979/80:62 om förlängning av nuvarande ordning för finansiering av energisparIån till utgången av juni 1980  
  prop. 1979/80:63 Proposition 1979/80:63 om ändring i föräldrabalken  
  prop. 1979/80:64 Proposition 1979/80:64 om ändring i brottsskadelagen (1978:413)  
  prop. 1979/80:65 Proposition 1979/80:65 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och TjeckosIovakien  
  prop. 1979/80:66 Proposition 1979/80:66 med förslag till lag om ändring i brottsbalken (häleri m.m.)  
  prop. 1979/80:67 Proposition 1979/80:67 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland  
  prop. 1979/80:68 Proposition 1979/80:68 om vissa ändringar i beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar  
  prop. 1979/80:69 Proposition 1979/80:69 om ändringar i utbildningen av skådespelare och musikdramatiska artister  
  prop. 1979/80:70 Proposition 1979/80:70 om ändring i dnbbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Finland  
  prop. 1979/80:71 Proposition 1979/80:71 om godkännande av IMCO-konventionen om säkra containrar  
  prop. 1979/80:72 Proposition 1979/80:72 om bostadsanvisningslag, m.m.;beslutad den 6 december 1979.  
  prop. 1979/80:73 Proposition 1979/80:73 om garanti för lån till StifteIsen Samhällsföretag  
  prop. 1979/80:74 Proposition 1979/80:74 om upplåtelsevillkor m.m. för kronotorp  
  prop. 1979/80:75 Proposition 1979/80:75 om folkomröstning i kärnkraftsfrågan  
  prop. 1979/80:76 Proposition 1979/80:76 om utbyggnad av föräldraförsäkringen  
  prop. 1979/80:77 Proposition 1979/80:77 om vissa ändringar i arvs- och gåvobeskattningen av livförsäkringar. m.m.  
  prop. 1979/80:78 Proposition 1979/80:78 med förslag till lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. m.m.  
  prop. 1979/80:79 Proposition 1979/80:79 om kapitaltillskott till Statsföretagsgruppen, m.m.  
  prop. 1979/80:80 Proposition 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen  
  prop. 1979/80:81 Proposition 1979/80:81 om ändring i utlänningslagen (1954:193)  
  prop. 1979/80:82 Proposition 1979/80:82 om Iedning och administration av sameskolorna m.m.  
  prop. 1979/80:83 Proposition 1979/80:83 om ändring i konkurslagen (1921:225)  
  prop. 1979/80:84 Proposition 1979/80:84 om sjömanspensioneringen  
  prop. 1979/80:85 Proposition 1979/80:85 om skattejättnader vid lönsparande i aktier  
  prop. 1979/80:86 Proposition 1979/80:86 om taxering av industribyggnader  
  prop. 1979/80:88 Proposition 1979/80:88 om ny organisationsform m.m. för statens industriverks enhet för företagsutveckling  
  prop. 1979/80:89 Proposition 1979/80:89 om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom  
  prop. 1979/80:90 Proposition 1979/80:90 om kommunalekonomiska frågor inför år 1981  
  prop. 1979/80:91 Proposition 1979/80:91 om statligt stöd till åtgärder för en ändrad vattenhushållning i Hjälmaren  
  prop. 1979/80:92 Proposition 1979/80:92 om bestridande av kostnader för jämställdhetsombudsmannens och jämställdhetsnämndens verksamhet under budgetåret 1980/81  
  prop. 1979/80:93 Proposition 1979/80:93 om vissa kompletterande åtgärder ifråga om anställning med lönebidrag, yrkesinriktad rehabiIitering, m.m.  
  prop. 1979/80:94 Proposition 1979/80:94 om statsbidrag till stiftelsen invandrartidningen för budgetåret 1980/81  
  prop. 1979/80:96 Proposition 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m. m.  
  prop. 1979/80:97 Proposition 1979/80:97 om åtgärder mot strålrisker i byggnader  
  prop. 1979/80:98 Proposition 1979/80:98 om lån till Norrbottens läns landstingskommun för utbyggnad av offentlig verksamhet i Norrbotten  
  prop. 1979/80:99 Proposition 1979/80:99 om borttagande av prövningen mot makes ekonomi i fråga om viss studiehjälp  
  prop. 1979/80:100 Proposition 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81  
  prop. 1979/80:101 Proposition 1979/80:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1979/80  
  prop. 1979/80:104 Proposition 1979/80:104 om vissa högskoleadministrativa frågor  
  prop. 1979/80:105 Proposition 1979/80:105 om ny instansordning i kommunalbesvärsmål  
  prop. 1979/80:106 Proposition 1979/80:106 om Stockholms internationella fredsforskningsinstituts (SIPRI) organisation och verksamhetsformer, m.m.  
  prop. 1979/80:107 Proposition 1979/80:107 om godkännande av 1979 års internatiolella naturgummiavtal  
  prop. 1979/80:108 Proposition 1979/80:108 om ändring i tullagen ( 1973:670)  
  prop. 1979/80:109 Proposition 1979/80:109 om stöd till glesbygden för vissa energikostnader  
  prop. 1979/80:110 Proposition 1979/80:110 om en träteknisk utvecklingsenhet i Skellefteå  
  prop. 1979/80:111 Proposition 1979/80:111 om ersättning vid viltskador m.m.  
  prop. 1979/80:112 Proposition 1979/80:112 om fortsatt giltighet av lagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag och stiftelser  
  prop. 1979/80:113 Proposition 1979/80:113 om fortsatt garanti till Aktiebolaget Aerotransport  
  prop. 1979/80:114 Proposition 1979/80:114 om verksamheten vid allmänna reklamationsnämnden  
  prop. 1979/80:115 Proposition 1979/80:115 om lån till Saab-Scania AB och Volvo Flygmotor AB, m.m.  
  prop. 1979/80:116 Proposition 1979/80:116 om åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården m.m.  
  prop. 1979/80:117 Proposition 1979/80:117 om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret  
  prop. 1979/80:118 Proposition 1979/80:118 om anställningsfrågor för vårdlärare i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning  
  prop. 1979/80:119 Proposition 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m.  
  prop. 1979/80:120 Proposition 1979/80:120 om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar  
  prop. 1979/80:121 Proposition 1979/80:121 om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning  
  prop. 1979/80:122 Proposition 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag  
  prop. 1979/80:123 Proposition 1979/80:123 om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse  
  prop. 1979/80:124 Proposition 1979/80:124 om den centrala organisationen för rationalisering och ADB i statsförvaltningen  
  prop. 1979/80:125 Proposition 1979/80:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1979/80  
  prop. 1979/80:126 Proposition 1979/80:126 om arbetsmiljön på örlogsfartyg, m.m.  
  prop. 1979/80:127 Proposition 1979/80:127 om vissa pensionsfrågor, m.m.  
  prop. 1979/80:128 Proposition 1979/80:128 om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter samt avveckling av den frivilliga pensionsförsäkringen, m. m.  
  prop. 1979/80:129 Proposition 1979/80:129 om ändring i lagen ( 1979:118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m.m.  
  prop. 1979/80:130 Proposition 1979/80:130 om svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken m.m.  
  prop. 1979/80:131 Proposition 1979/80:131 om godkännande av stadga för FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) i samband med dess omvandling till fackorgan  
  prop. 1979/80:132 Proposition 1979/80:132 om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m.  
  prop. 1979/80:133 Proposition 1979/80:133 med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1979 vid dess sextiofemte möte  
  prop. 1979/80:134 Proposition 1979/80:134 med förslag till organisation av verksamheten vid Musikaliska akademiens bibliotek, Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv  
  prop. 1979/80:135 Proposition 1979/80:135 om organisation av försvarsmaktens högre regionala Iedning m.m.  
  prop. 1979/80:136 Proposition 1979/80:136 om vissa professurer vid Karolinska institutet  
  prop. 1979/80:137 Proposition 1979/80:137 om beskattning vid uthyrning av fritidshus samt om vissa ändringar i taxeringslagen (1956:623)  
  prop. 1979/80:138 Proposition 1979/80:138 om åtgärder för försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena  
  prop. 1979/80:139 Proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken (IBRD)  
  prop. 1979/80:140 Proposition 1979/80:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1980/81  
  prop. 1979/80:141 Proposition 1979/80:141 om ändring i stämpelskattelagen (1964:308)  
  prop. 1979/80:142 Proposition 1979/80:142 om vissa taxifrågor  
  prop. 1979/80:143 Proposition 1979/80:143 med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m.  
  prop. 1979/80:144 Proposition 1979/80:144 med förslag till nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar m.m.  
  prop. 1979/80:145 Proposition 1979/80:145 om åtgårder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m.m.  
  prop. 1979/80:146 Proposition 1979/80:146 med förslag till skatteregisterlag  
  prop. 1979/80:147 Proposition 1979/80:147 om godkännande av Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  
  prop. 1979/80:148 Proposition 1979/80:148 om behov och utbildning av tandvårdspersonal, m.m.  
  prop. 1979/80:149 Proposition 1979/80:149 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1979/80:150 Proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1979/80:151 Proposition 1979/80:151 om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt för hundar  
  prop. 1979/80:152 Proposition 1979/80:152 om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.  
  prop. 1979/80:153 Proposition 1979/80:153 om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar  
  prop. 1979/80:154 Proposition 1979/80:154 om överenskommelser om bidrag till verksamheten vid Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala, m.m.  
  prop. 1979/80:155 Proposition 1979/80:155 om Iag om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.;beslutad den 20 mars 1980.  
  prop. 1979/80:156 Proposition 1979/80:156 om medelstillskott till Datasaab AB  
  prop. 1979/80:157 Proposition 1979/80:157 om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1981  
  prop. 1979/80:158 Proposition 1979/80:158 om ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning  
  prop. 1979/80:159 Proposition 1979/80:159 med förslag till lag om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel, m. m.  
  prop. 1979/80:160 Proposition 1979/80:160 om fortsatt valutareglering. m.m.  
  prop. 1979/80:162 Proposition 1979/80:162 om reglering av priserna på. jordbruksprodukter. m.m.  
  prop. 1979/80:163 Proposition 1979/80:163 med förslag om upphävande av lagen (1975:171) om förbud mot nedsmältning av mynt  
  prop. 1979/80:164 Proposition 1979/80:164 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland  
  prop. 1979/80:165 Proposition 1979/80:165 om vissa varvsfrågor, m.m.  
  prop. 1979/80:166 Proposition 1979/80:166 om sjöfartspolitiken m.m.  
  prop. 1979/80:167 Proposition 1979/80:167 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg  
  prop. 1979/80:169 Proposition 1979/80:169 om reglering av priserna på fisk m. m.  
  prop. 1979/80:170 Proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor  
  prop. 1979/80:171 Proposition 1979/80:171 om nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1981 m. m.  
  prop. 1979/80:172 Proposition 1979/80:172 om ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterheisvårdsanstalter m. m.  
  prop. 1979/80:173 Proposition 1979/80:173 om tillfälliga regler för insättning på skogskonto  
  prop. 1979/80:174 Proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m.m.  
  prop. 1979/80:175 Proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m.m.  
  prop. 1979/80:176 Proposition 1979/80:176 om ändring i brottsbalken (spioneri m.m.)  
  prop. 1979/80:177 Proposition 1979/80:177 med återkallande av propostion 1978/79:115 i vissa delar  
  prop. 1979/80:178 Proposition 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform  
  prop. 1979/80:179 Proposition 1979/80:179 med förslag till lag om ändring i brottsbalken och jordabalken m.m.  
  prop. 1979/80:180 Proposition 1979/80:180 med förslag till lag om jaktvårdsområden, m.m.  
  prop. 1979/80:181 Proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal  
  prop. 1979/80:182 Proposition 1979/80:182 om elevers och föräldrars medinflytande i skolan