Propositioner, prop. 1978/79:1 - prop. 1978/79:222[Detaljerad lista]
 • prop. 1978/79:1
 • prop. 1978/79:2
 • prop. 1978/79:3
 • prop. 1978/79:4
 • prop. 1978/79:5
 • prop. 1978/79:8
 • prop. 1978/79:9
 • prop. 1978/79:10
 • prop. 1978/79:11
 • prop. 1978/79:12
 • prop. 1978/79:13
 • prop. 1978/79:14
 • prop. 1978/79:15
 • prop. 1978/79:16
 • prop. 1978/79:18
 • prop. 1978/79:19
 • prop. 1978/79:20
 • prop. 1978/79:21
 • prop. 1978/79:22
 • prop. 1978/79:23
 • prop. 1978/79:24
 • prop. 1978/79:25
 • prop. 1978/79:26
 • prop. 1978/79:27
 • prop. 1978/79:28
 • prop. 1978/79:29
 • prop. 1978/79:30
 • prop. 1978/79:32
 • prop. 1978/79:33
 • prop. 1978/79:34
 • prop. 1978/79:35
 • prop. 1978/79:36
 • prop. 1978/79:37
 • prop. 1978/79:38
 • prop. 1978/79:39
 • prop. 1978/79:40
 • prop. 1978/79:41
 • prop. 1978/79:42
 • prop. 1978/79:43
 • prop. 1978/79:44
 • prop. 1978/79:45
 • prop. 1978/79:46
 • prop. 1978/79:47
 • prop. 1978/79:48
 • prop. 1978/79:49
 • prop. 1978/79:50
 • prop. 1978/79:51
 • prop. 1978/79:52
 • prop. 1978/79:53
 • prop. 1978/79:54
 • prop. 1978/79:55
 • prop. 1978/79:56
 • prop. 1978/79:57
 • prop. 1978/79:58
 • prop. 1978/79:59
 • prop. 1978/79:60
 • prop. 1978/79:61
 • prop. 1978/79:62
 • prop. 1978/79:63
 • prop. 1978/79:64
 • prop. 1978/79:65
 • prop. 1978/79:66
 • prop. 1978/79:67
 • prop. 1978/79:68
 • prop. 1978/79:69
 • prop. 1978/79:70
 • prop. 1978/79:71
 • prop. 1978/79:72
 • prop. 1978/79:73
 • prop. 1978/79:74
 • prop. 1978/79:75
 • prop. 1978/79:76
 • prop. 1978/79:77
 • prop. 1978/79:78
 • prop. 1978/79:79
 • prop. 1978/79:80
 • prop. 1978/79:81
 • prop. 1978/79:82
 • prop. 1978/79:83
 • prop. 1978/79:84
 • prop. 1978/79:85
 • prop. 1978/79:86
 • prop. 1978/79:87
 • prop. 1978/79:88
 • prop. 1978/79:89
 • prop. 1978/79:90
 • prop. 1978/79:91
 • prop. 1978/79:92
 • prop. 1978/79:93
 • prop. 1978/79:94
 • prop. 1978/79:95
 • prop. 1978/79:96
 • prop. 1978/79:97
 • prop. 1978/79:98
 • prop. 1978/79:99
 • prop. 1978/79:100
 • prop. 1978/79:101
 • prop. 1978/79:104
 • prop. 1978/79:105
 • prop. 1978/79:106
 • prop. 1978/79:107
 • prop. 1978/79:108
 • prop. 1978/79:109
 • prop. 1978/79:110
 • prop. 1978/79:112
 • prop. 1978/79:113
 • prop. 1978/79:114
 • prop. 1978/79:115
 • prop. 1978/79:116
 • prop. 1978/79:117
 • prop. 1978/79:118
 • prop. 1978/79:119
 • prop. 1978/79:120
 • prop. 1978/79:121
 • prop. 1978/79:122
 • prop. 1978/79:123
 • prop. 1978/79:124
 • prop. 1978/79:125
 • prop. 1978/79:126
 • prop. 1978/79:127
 • prop. 1978/79:128
 • prop. 1978/79:129
 • prop. 1978/79:130
 • prop. 1978/79:131
 • prop. 1978/79:132
 • prop. 1978/79:133
 • prop. 1978/79:134
 • prop. 1978/79:135
 • prop. 1978/79:136
 • prop. 1978/79:137
 • prop. 1978/79:138
 • prop. 1978/79:139
 • prop. 1978/79:140
 • prop. 1978/79:141
 • prop. 1978/79:142
 • prop. 1978/79:143
 • prop. 1978/79:144
 • prop. 1978/79:145
 • prop. 1978/79:146
 • prop. 1978/79:147
 • prop. 1978/79:148
 • prop. 1978/79:149
 • prop. 1978/79:150
 • prop. 1978/79:151
 • prop. 1978/79:152
 • prop. 1978/79:153
 • prop. 1978/79:154
 • prop. 1978/79:155
 • prop. 1978/79:156
 • prop. 1978/79:157
 • prop. 1978/79:158
 • prop. 1978/79:159
 • prop. 1978/79:160
 • prop. 1978/79:161
 • prop. 1978/79:162
 • prop. 1978/79:163
 • prop. 1978/79:164
 • prop. 1978/79:165
 • prop. 1978/79:166
 • prop. 1978/79:167
 • prop. 1978/79:168
 • prop. 1978/79:169
 • prop. 1978/79:170
 • prop. 1978/79:171
 • prop. 1978/79:172
 • prop. 1978/79:173
 • prop. 1978/79:174
 • prop. 1978/79:175
 • prop. 1978/79:176
 • prop. 1978/79:177
 • prop. 1978/79:178
 • prop. 1978/79:179
 • prop. 1978/79:180
 • prop. 1978/79:181
 • prop. 1978/79:182
 • prop. 1978/79:183
 • prop. 1978/79:184
 • prop. 1978/79:185
 • prop. 1978/79:186
 • prop. 1978/79:187
 • prop. 1978/79:188
 • prop. 1978/79:189
 • prop. 1978/79:190
 • prop. 1978/79:191
 • prop. 1978/79:192
 • prop. 1978/79:193
 • prop. 1978/79:194
 • prop. 1978/79:195
 • prop. 1978/79:196
 • prop. 1978/79:197
 • prop. 1978/79:198
 • prop. 1978/79:199
 • prop. 1978/79:200
 • prop. 1978/79:201
 • prop. 1978/79:202
 • prop. 1978/79:203
 • prop. 1978/79:204
 • prop. 1978/79:205
 • prop. 1978/79:206
 • prop. 1978/79:207
 • prop. 1978/79:208
 • prop. 1978/79:209
 • prop. 1978/79:210
 • prop. 1978/79:211
 • prop. 1978/79:212
 • prop. 1978/79:213
 • prop. 1978/79:214
 • prop. 1978/79:215
 • prop. 1978/79:216
 • prop. 1978/79:217
 • prop. 1978/79:218
 • prop. 1978/79:219
 • prop. 1978/79:220
 • prop. 1978/79:221
 • prop. 1978/79:222
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1978/79:1 Proposition 1978/79:1 om ersättning för anordnade av skyddsrum m.m.  
  prop. 1978/79:2 Proposition 1978/79:2 med förslag till lag om namn och bild i reklam  
  prop. 1978/79:3 Proposition 1978/79:3 om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet  
  prop. 1978/79:4 Proposition 1978/79:4 om landstingskommunal musiklärarutbildning i Arvika  
  prop. 1978/79:5 Proposition 1978/79:5 om vissa markförvärv för armén, m.m.;beslutad den 15 juni 1978.  
  prop. 1978/79:8 Proposition 1978/79:8 om kapitaltillskott till Sveriges Investeringsbank AB  
  prop. 1978/79:9 Proposition 1978/79:9 med förslag till fondkommissionslag, m.m.  
  prop. 1978/79:10 Proposition 1978/79:10 om statligt stöd till åtgärder mot översvämningar i Emån1978.  
  prop. 1978/79:11 Proposition 1978/79:11 med förslag till ändring i delgivningslagen (1970:428), m.m.  
  prop. 1978/79:12 Proposition 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m.  
  prop. 1978/79:13 Proposition 1978/79:13 om ändringar i Iagen (1944:219) om djurskydd, m.m.  
  prop. 1978/79:14 Proposition 1978/79:14 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln m.m.  
  prop. 1978/79:15 Proposition 1978/79:15 om statsbidrag till HandelshögskoIan i Stockholm.  
  prop. 1978/79:16 Proposition 1978/79:16 om vissa anstäIlningsfrågor beträffande vårdlärare i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbiIdning m.m.  
  prop. 1978/79:18 Proposition 1978/79:18 om stöd till studiecirklar i energifrågor  
  prop. 1978/79:19 Proposition 1978/79:19 om hälsoundersökning av sjöfolk  
  prop. 1978/79:20 Proposition 1978/79:20 om förbud mot automatspel,m.m.  
  prop. 1978/79:21 Proposition 1978/79:21 om överlåtelse av rätt till ersättning för upphovsriitt till bibelkommissionens översiättningar av bibeln  
  prop. 1978/79:22 Proposition 1978/79:22 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål m.m.  
  prop. 1978/79:23 Proposition 1978/79:23 om övertagande av aktierna i Nora Bergslags Järnvägs AB  
  prop. 1978/79:24 Proposition 1978/79:24 om slopande av särskilda passageavgifter för Väner- och Mälartrafiken  
  prop. 1978/79:25 Proposition 1978/79:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978/79  
  prop. 1978/79:26 Proposition 1978/79:26 om ett särskilt statsbidrag till kommuner ech landstingskommuner under år 1979  
  prop. 1978/79:27 Proposition 1978/79:27 om utvidgning av Sveriges sjöterritorium  
  prop. 1978/79:28 Proposition 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m.  
  prop. 1978/79:29 Proposition 1978/79:29 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgäder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1978/79:30 Proposition 1978/79:30 om inskränkt skattskyldighet för Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg m.m.  
  prop. 1978/79:32 Proposition 1978/79:32 om åtgärder inom bryggeribranschen  
  prop. 1978/79:33 Proposition 1978/79:33 om ändring i lagen (1698:430) om merväerdeskatt, m.m.  
  prop. 1978/79:34 Proposition 1978/79:34 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1978/79:35 Proposition 1978/79:35 om ekonomiskt stöd till vissa rederiföretag  
  prop. 1978/79:36 Proposition 1978/79:36 om allmän differentierad hastighetsbegränsning m.m.  
  prop. 1978/79:37 Proposition 1978/79:37 om godkännande av IMCO-konvention om skeppsmätning amed därtill hörande internationella skeppsmätningsregler  
  prop. 1978/79:38 Proposition 1978/79:38 om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen  
  prop. 1978/79:39 Proposition 1978/79:39 om avdrag för framtida utgifter för hantering av kärnbränsle  
  prop. 1978/79:40 Proposition 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m.  
  prop. 1978/79:41 Proposition 1978/79:41 om tandläkarnas utbildning m.m.  
  prop. 1978/79:42 Proposition 1978/79:42 om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder i inkomstslaget annan fastighet, m.m.  
  prop. 1978/79:43 Proposition 1978/79:43 om medelsanvisning m.m. på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 inom industridepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1978/79:44 Proposition 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m.  
  prop. 1978/79:45 Proposition 1978/79:45 om villkoren för Iönsparande på vinstsparkonto  
  prop. 1978/79:46 Proposition 1978/79:46 om stöd till vissa energibesparande åtgärder inom näringslivet  
  prop. 1978/79:47 Proposition 1978/79:47 om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel  
  prop. 1978/79:48 Proposition 1978/79:48 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.  
  prop. 1978/79:49 Proposition 1978/79:49 om vissa varvsfrågor  
  prop. 1978/79:50 Proposition 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m.  
  prop. 1978/79:51 Proposition 1978/79:51 om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar  
  prop. 1978/79:52 Proposition 1978/79:52 om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.  
  prop. 1978/79:53 Proposition 1978/79:53 om minskad statskontroll över kommunerna och landstingskommunerna  
  prop. 1978/79:54 Proposition 1978/79:54 om ändrade regler för uppskov med beskattnhlg av realisationsvinst, m.m.  
  prop. 1978/79:55 Proposition 1978/79:55 om forlängd köpeskillingskontroll m.m. vid överlåtelse av vissa statligt belånade småhus  
  prop. 1978/79:56 Proposition 1978/79:56 om ändring i sjömansbeskattningen, m.m.;beslutad den 2 november 1978.  
  prop. 1978/79:57 Proposition 1978/79:57 om inriktning av den regionala konsumentpolitiska verksamheten.  
  prop. 1978/79:58 Proposition 1978/79:58 om ändring av reglerna om folkbokföring och beskattning av personer anställda utomlands i svenska statens tjänst, m.m.  
  prop. 1978/79:59 Proposition 1978/79:59 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m.  
  prop. 1978/79:60 Proposition 1978/79:60 om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet  
  prop. 1978/79:61 Proposition 1978/79:61 om utvärdering av kommunindelningsreformen  
  prop. 1978/79:62 Proposition 1978/79:62 om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m.m.  
  prop. 1978/79:63 Proposition 1978/79:63 med förslag till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)  
  prop. 1978/79:64 Proposition 1978/79:64 om ändrad tidpunkt för ikraftträdande av konsunlentkreditlagen (1977:981) m.m.författningar  
  prop. 1978/79:65 Proposition 1978/79:65 om ändring i lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift m.m.  
  prop. 1978/79:66 Proposition 1978/79:66 om lån för underhåll av hyreshus  
  prop. 1978/79:67 Proposition 1978/79:67 om förbud mot aga  
  prop. 1978/79:68 Proposition 1978/79:68 om överenskommelse mellan Sverge och Frankrike omviss skattebefrieIse för svenska och franska kulturinstitutioner  
  prop. 1978/79:69 Proposition 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m.m.;beslutad den 16 november 1978.  
  prop. 1978/79:70 Proposition 1978/79:70 om markförvärv för ett nytt övnings- och skjutfält för Hallands regemente  
  prop. 1978/79:71 Proposition 1978/79:71 om utbildning av sjöbefäl samt drift- och underhållsteknisk personal i högskolan  
  prop. 1978/79:72 Proposition 1978/79:72 om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap  
  prop. 1978/79:73 Proposition 1978/79:73 om åtgärder för arbetshandikappade  
  prop. 1978/79:74 Proposition 1978/79:74 om ändring i lagen (1973:329) om häso- och miljöfarliga varor  
  prop. 1978/79:75 Proposition 1978/79:75 om vissa pensionsfrågor  
  prop. 1978/79:76 Proposition 1978/79:76 om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål  
  prop. 1978/79:77 Proposition 1978/79:77 om godkännande av tilläggsprotokoll till Genévekonventionerna 1949 angående skydd för krigets offer  
  prop. 1978/79:78 Proposition 1978/79:78 om protokoll om ändring i dubbelskattningsaval mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland  
  prop. 1978/79:79 Proposition 1978/79:79 om ändring i lagen (1976:296) om kriskoppling m.m.  
  prop. 1978/79:80 Proposition 1978/79:80 om godkännande av tilläggsprotokoll till den europeiska utlämningskonventionen och den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, m.m.  
  prop. 1978/79:81 Proposition 1978/79:81 om ändrade beskattningsregler vid skogsuttag med anledning av skador på skog  
  prop. 1978/79:82 Proposition 1978/79:82 om anslag för budgetåret 1979/80 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartemenetets verksamhetsområde.  
  prop. 1978/79:83 Proposition 1978/79:83 om sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet  
  prop. 1978/79:84 Proposition 1978/79:84 om myndigheternas skadestånsansvar i vissa personalärenden, m.m.  
  prop. 1978/79:85 Proposition 1978/79:85 med förslag till jordförvärvslag, m.m.  
  prop. 1978/79:86 Proposition 1978/79:86 om ändring i lagen (1971:380) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.  
  prop. 1978/79:87 Proposition 1978/79:87 om finnansiellt stöd till Luossavaara-Kiirunavaara AB  
  prop. 1978/79:88 Proposition 1978/79:88 om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  prop. 1978/79:89 Proposition 1978/79:89 om lokalhyra  
  prop. 1978/79:90 Proposition 1978/79:90 med förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.  
  prop. 1978/79:91 Proposition 1978/79:91 om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, m.m.  
  prop. 1978/79:92 Proposition 1978/79:92 om lokal- och utrustningsplaneringen vid statliga högskoleenheter  
  prop. 1978/79:93 Proposition 1978/79:93 om genomförande av totaldimensionerad högskola  
  prop. 1978/79:94 Proposition 1978/79:94 om ändring i vägtrankskattelagen (1973:601), m.m.  
  prop. 1978/79:95 Proposition 1978/79:95 om den kommunala ekonomin  
  prop. 1978/79:96 Proposition 1978/79:96 om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret  
  prop. 1978/79:97 Proposition 1978/79:97 om ändring i civiIförsvarslagen (1960:74)  
  prop. 1978/79:98 Proposition 1978/79:98 med förslag till ny lag om registrering av båtar för yrkesmassig sjöfart, m.m.  
  prop. 1978/79:99 Proposition 1978/79:99 om en ny trafikpolitik  
  prop. 1978/79:100 Proposition 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80.  
  prop. 1978/79:101 Proposition 1978/79:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1978/79  
  prop. 1978/79:104 Proposition 1978/79:104 om finansiellt stöd till Uddcomb Sweden AB.  
  prop. 1978/79:105 Proposition 1978/79:105 med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225), m.m.  
  prop. 1978/79:106 Proposition 1978/79:106 om anslag till exportkreditbidrag.  
  prop. 1978/79:107 Proposition 1978/79:107 om avtal om läkarutbild ning vid kommunala undervisningssjukhus, m.m.  
  prop. 1978/79:108 Proposition 1978/79:108 om organisationen av verksanlheten med internationella adoptioner m.m.  
  prop. 1978/79:109 Proposition 1978/79:109 om ändring i datalagen (1973:289)  
  prop. 1978/79:110 Proposition 1978/79:110 om riktlinjer för skogspolitiken, m.m.  
  prop. 1978/79:112 Proposition 1978/79:112 om regionallpolitik  
  prop. 1978/79:113 Proposition 1978/79:113 om riktlinjer för u-landsinfonnation och biståndets organisation m.m.  
  prop. 1978/79:114 Proposition 1978/79:114 med försIag till anslag till centralnämnden för fastighets budgetåret 1979/80  
  prop. 1978/79:115 Proposition 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken  
  prop. 1978/79:116 Proposition 1978/79:116 om vissa sjöfartsfrågor  
  prop. 1978/79:117 Proposition 1978/79:117 om bemanning av fartyg, m.m.  
  prop. 1978/79:118 Proposition 1978/79:118 om ändring i läkemedelsförordningen m.m.  
  prop. 1978/79:119 Proposition 1978/79:119 om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning  
  prop. 1978/79:120 Proposition 1978/79:120 med förslag om inträffande av statens miljonmedicinska laboratorium  
  prop. 1978/79:121 Proposition 1978/79:121 om användningen av automatisk databehandling (ADB) i statsförvaltningen  
  prop. 1978/79:122 Proposition 1978/79:122 om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet  
  prop. 1978/79:123 Proposition 1978/79:123 om riktlinjer för industripolitiken, m.m.  
  prop. 1978/79:124 Proposition 1978/79:124 om statens förvärv av Kockums varvsrörelse, m.m.  
  prop. 1978/79:125 Proposition 1978/79:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79  
  prop. 1978/79:126 Proposition 1978/79:126 om medel för tidigareläggningar av vissa investeringar inom SSAB Svenskt Stål AB, m. m.  
  prop. 1978/79:127 Proposition 1978/79:127 om åtgärder för att främja sysselsätlningen i Norrbotten  
  prop. 1978/79:128 Proposition 1978/79:128 om en allmän folk- och bostadsräkning år 1980, m.m.  
  prop. 1978/79:129 Proposition 1978/79:129 med överlämnande av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning  
  prop. 1978/79:130 Proposition 1978/79:130 om vissa åtgärder på växtförädlingsområdet m.m.  
  prop. 1978/79:131 Proposition 1978/79:131 om ADB i arbetsförmedlingen m.m.  
  prop. 1978/79:132 Proposition 1978/79:132 om tolktaxa  
  prop. 1978/79:133 Proposition 1978/79:133 om organisation för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård samt personalutbildning och personaladministrativ konsultation m. m. inom statsförvaltningen  
  prop. 1978/79:134 Proposition 1978/79:134 om behandlingen av gällande särställningar för vissa företag och myndigheter vid leveranser till staten, m.m.  
  prop. 1978/79:135 Proposition 1978/79:135 om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.  
  prop. 1978/79:136 Proposition 1978/79:136 om trädgårdsnäringen  
  prop. 1978/79:137 Proposition 1978/79:137 om ändrade processuella regler för skattetillägg, m. m.  
  prop. 1978/79:138 Proposition 1978/79:138 om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret  
  prop. 1978/79:139 Proposition 1978/79:139 om bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag m. m.  
  prop. 1978/79:140 Proposition 1978/79:140 ARBETSMARKNADSSTYRELSEN Förslag till investeringsreserv budgetåret 1979/80  
  prop. 1978/79:141 Proposition 1978/79:141 om redovisning av mervärdeskatt, m. m.  
  prop. 1978/79:142 Proposition 1978/79:142 om svensk rymdverksamhet  
  prop. 1978/79:143 Proposition 1978/79:143 om barn och kultur  
  prop. 1978/79:144 Proposition 1978/79:144 om bidrag till en svensk vetenskaplig expedition till Arktis  
  prop. 1978/79:145 Proposition 1978/79:145 om åtgärder för tekoindustrin  
  prop. 1978/79:146 Proposition 1978/79:146 om prisregleringen på fisk, m.m  
  prop. 1978/79:147 Proposition 1978/79:147 om informations- och kulturutbytet med utlandet  
  prop. 1978/79:148 Proposition 1978/79:148 med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1978 vid dess sextiofjärde sammanträde  
  prop. 1978/79:149 Proposition 1978/79:149 om flygtrafik på Nordkalotten  
  prop. 1978/79:150 Proposition 1978/79:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1979/80, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1978/79:151 Proposition 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.  
  prop. 1978/79:152 Proposition 1978/79:152 om transportstöd  
  prop. 1978/79:153 Proposition 1978/79:153 om förbättrat studiestöd till 18-19-åringar i gymnasieutbildning  
  prop. 1978/79:154 Proposition 1978/79:154 om omfördelning av den årliga fordonsskatten, m.m.  
  prop. 1978/79:155 Proposition 1978/79:155 om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom  
  prop. 1978/79:156 Proposition 1978/79:156 om vissa pensionsfrågor, m.m.  
  prop. 1978/79:157 Proposition 1978/79:157 med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommunder och församlingar, m. m.  
  prop. 1978/79:158 Proposition 1978/79:158 om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden  
  prop. 1978/79:159 Proposition 1978/79:159 med förslag till lag om rätt till Iedighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m. m.  
  prop. 1978/79:160 Proposition 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.  
  prop. 1978/79:161 Proposition 1978/79:161 om ändring i uppbördsförfarandet enligt uppbördslagen (1953:272), m.m.  
  prop. 1978/79:162 Proposition 1978/79:162 om sjukförsäkringsförmåner vid arbetsmarknadsutbildning och vissa vuxenstudier m.m.  
  prop. 1978/79:163 Proposition 1978/79:163 med förslag till Iag om skötsel av jordbruksmark  
  prop. 1978/79:164 Proposition 1978/79:164 om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.  
  prop. 1978/79:165 Proposition 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden  
  prop. 1978/79:166 Proposition 1978/79:166 om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill  
  prop. 1978/79:167 Proposition 1978/79:167 om Iån till Åreprojektet  
  prop. 1978/79:168 Proposition 1978/79:168 om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m. m.  
  prop. 1978/79:169 Proposition 1978/79:169 med förslag till Iag om yrkesmässig försäjning av dyrkverktyg  
  prop. 1978/79:170 Proposition 1978/79:170 med förslag till lag om finansbolag, m. m.  
  prop. 1978/79:171 Proposition 1978/79:171 om ändring i vallagen (1972:620) m. m.  
  prop. 1978/79:172 Proposition 1978/79:172 om ändring i Iagen (1955:416) om sparbanker  
  prop. 1978/79:173 Proposition 1978/79:173 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1978/79:174 Proposition 1978/79:174 om avveckling av nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader (NSB)  
  prop. 1978/79:175 Proposition 1978/79:175 med förslag till Iag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m. m.  
  prop. 1978/79:176 Proposition 1978/79:176 om rapportering av oljeföroreningar m. m.  
  prop. 1978/79:177 Proposition 1978/79:177 om ändrade erättningsregler inom sjukförsäkringen, m. m.  
  prop. 1978/79:178 Proposition 1978/79:178 om husläkarsystem inom hälso- och sjukvården m.m.  
  prop. 1978/79:179 Proposition 1978/79:179 om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m.  
  prop. 1978/79:180 Proposition 1978/79:180 om Iäroplan för grundskolan m. m.  
  prop. 1978/79:181 Proposition 1978/79:181 om Iokala organ i kommunerna  
  prop. 1978/79:182 Proposition 1978/79:182 om försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott  
  prop. 1978/79:183 Proposition 1978/79:183 om ändring i arrendelagstiftningen  
  prop. 1978/79:184 Proposition 1978/79:184 om Iag om ändring i Iagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser  
  prop. 1978/79:185 Proposition 1978/79:185 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz  
  prop. 1978/79:186 Proposition 1978/79:186 om ändring i Iagen (I886:84 s.14) angående skyldighet för utländsk man att i rättegång vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen  
  prop. 1978/79:187 Proposition 1978/79:187 om huvudmannaskapet för fjällsäkerheten m. m.  
  prop. 1978/79:188 Proposition 1978/79:188 om fördjupad företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner  
  prop. 1978/79:189 Proposition 1978/79:189 om medelstillskott till Datasaab AB  
  prop. 1978/79:190 Proposition 1978/79:190 med förslag till ändrade kapitaltäckningsregler för bankinstituten  
  prop. 1978/79:191 Proposition 1978/79:191 om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering  
  prop. 1978/79:192 Proposition 1978/79:192 om finansiellt stöd till Luxor Industri AB  
  prop. 1978/79:193 Proposition 1978/79:193 om ersättning för utbetalda underhållsbidrag  
  prop. 1978/79:194 Proposition 1978/79:194 om ändring av Iån till Uddeholms AB  
  prop. 1978/79:195 Proposition 1978/79:195 om förslärkt skydd för fri- och rättigheter m. m.  
  prop. 1978/79:196 Proposition 1978/79:196 med förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia  
  prop. 1978/79:197 Proposition 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan  
  prop. 1978/79:198 Proposition 1978/79:198 om utvidgad försöksverksamhet med ny planeringsordning för sjuksköterskeutbildning m. m.  
  prop. 1978/79:199 Proposition 1978/79:199 om tillfällig stimulans av skogsavverkningarna, m. m.  
  prop. 1978/79:200 Proposition 1978/79:200 med förslag till riktlinjer för införande av sommartid  
  prop. 1978/79:201 Proposition 1978/79:201 om ändrade regler för exportkreditgaranti m.m.  
  prop. 1978/79:202 Proposition 1978/79:202 om avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen under åren 1980-1984, m.m.  
  prop. 1978/79:203 Proposition 1978/79:203 om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1980.  
  prop. 1978/79:204 Proposition 1978/79:204 om omläggning av skogsbeskattningen  
  prop. 1978/79:205 Proposition 1978/79:205 med förslag till renhållningslag, m.m.  
  prop. 1978/79:206 Proposition 1978/79:206 om nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1980 m.m.  
  prop. 1978/79:207 Proposition 1978/79:207 om förvärv av aktier i Södra Skogsägarna AB och Norrlands Skogsägares Cellulosa AB  
  prop. 1978/79:208 Proposition 1978/79:208 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1978/79:209 Proposition 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m.m.  
  prop. 1978/79:210 Proposition 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning  
  prop. 1978/79:211 Proposition 1978/79:211 om stöd till beställare av fartyg, m.m.  
  prop. 1978/79:212 Proposition 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m.  
  prop. 1978/79:213 Proposition 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen.  
  prop. 1978/79:214 Proposition 1978/79:214 om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m.  
  prop. 1978/79:215 Proposition 1978/79:215 med förslag till lagstiftning om gränsövervakning  
  prop. 1978/79:216 Proposition 1978/79:216 Om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen  
  prop. 1978/79:217 Proposition 1978/79:217 om bildande av nationalparker i Skuleskogen och Tiveden  
  prop. 1978/79:218 Proposition 1978/79:218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m.m.  
  prop. 1978/79:219 Proposition 1978/79:219 om ett ökat anslag till internationellt utvecklingsarbete budgetåret 1979/80  
  prop. 1978/79:220 Proposition 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.  
  prop. 1978/79:221 Proposition 1978/79:221 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1978/79:222 Proposition 1978/79:222 om bidrag till allmänna studiecirklar