Propositioner, prop. 1977/78:1 - prop. 1977/78:188[Detaljerad lista]
 • prop. 1977/78:1
 • prop. 1977/78:2
 • prop. 1977/78:3
 • prop. 1977/78:4
 • prop. 1977/78:5
 • prop. 1977/78:7
 • prop. 1977/78:8
 • prop. 1977/78:9
 • prop. 1977/78:10
 • prop. 1977/78:11
 • prop. 1977/78:12
 • prop. 1977/78:13
 • prop. 1977/78:14
 • prop. 1977/78:15
 • prop. 1977/78:16
 • prop. 1977/78:17
 • prop. 1977/78:18
 • prop. 1977/78:19
 • prop. 1977/78:20
 • prop. 1977/78:21
 • prop. 1977/78:22
 • prop. 1977/78:23
 • prop. 1977/78:24
 • prop. 1977/78:25
 • prop. 1977/78:26
 • prop. 1977/78:27
 • prop. 1977/78:28
 • prop. 1977/78:29
 • prop. 1977/78:30
 • prop. 1977/78:31
 • prop. 1977/78:32
 • prop. 1977/78:33
 • prop. 1977/78:34
 • prop. 1977/78:35
 • prop. 1977/78:36
 • prop. 1977/78:37
 • prop. 1977/78:38
 • prop. 1977/78:39
 • prop. 1977/78:40
 • prop. 1977/78:41
 • prop. 1977/78:42
 • prop. 1977/78:43
 • prop. 1977/78:44
 • prop. 1977/78:45
 • prop. 1977/78:46
 • prop. 1977/78:47
 • prop. 1977/78:48
 • prop. 1977/78:49
 • prop. 1977/78:50
 • prop. 1977/78:51
 • prop. 1977/78:52
 • prop. 1977/78:53
 • prop. 1977/78:54
 • prop. 1977/78:55
 • prop. 1977/78:56
 • prop. 1977/78:57
 • prop. 1977/78:58
 • prop. 1977/78:59
 • prop. 1977/78:60
 • prop. 1977/78:61
 • prop. 1977/78:62
 • prop. 1977/78:63
 • prop. 1977/78:64
 • prop. 1977/78:65
 • prop. 1977/78:66
 • prop. 1977/78:67
 • prop. 1977/78:68
 • prop. 1977/78:69
 • prop. 1977/78:70
 • prop. 1977/78:71
 • prop. 1977/78:72
 • prop. 1977/78:73
 • prop. 1977/78:74
 • prop. 1977/78:75
 • prop. 1977/78:76
 • prop. 1977/78:77
 • prop. 1977/78:78
 • prop. 1977/78:79
 • prop. 1977/78:80
 • prop. 1977/78:81
 • prop. 1977/78:82
 • prop. 1977/78:83
 • prop. 1977/78:84
 • prop. 1977/78:85
 • prop. 1977/78:86
 • prop. 1977/78:87
 • prop. 1977/78:88
 • prop. 1977/78:89
 • prop. 1977/78:90
 • prop. 1977/78:91
 • prop. 1977/78:92
 • prop. 1977/78:93
 • prop. 1977/78:94
 • prop. 1977/78:95
 • prop. 1977/78:96
 • prop. 1977/78:97
 • prop. 1977/78:98
 • prop. 1977/78:99
 • prop. 1977/78:100
 • prop. 1977/78:101
 • prop. 1977/78:102
 • prop. 1977/78:103
 • prop. 1977/78:104
 • prop. 1977/78:105
 • prop. 1977/78:106
 • prop. 1977/78:107
 • prop. 1977/78:108
 • prop. 1977/78:109
 • prop. 1977/78:110
 • prop. 1977/78:111
 • prop. 1977/78:112
 • prop. 1977/78:113
 • prop. 1977/78:114
 • prop. 1977/78:115
 • prop. 1977/78:116
 • prop. 1977/78:117
 • prop. 1977/78:118
 • prop. 1977/78:119
 • prop. 1977/78:120
 • prop. 1977/78:121
 • prop. 1977/78:122
 • prop. 1977/78:123
 • prop. 1977/78:124
 • prop. 1977/78:125
 • prop. 1977/78:126
 • prop. 1977/78:127
 • prop. 1977/78:128
 • prop. 1977/78:129
 • prop. 1977/78:130
 • prop. 1977/78:131
 • prop. 1977/78:132
 • prop. 1977/78:133
 • prop. 1977/78:134
 • prop. 1977/78:135
 • prop. 1977/78:136
 • prop. 1977/78:137
 • prop. 1977/78:138
 • prop. 1977/78:139
 • prop. 1977/78:140
 • prop. 1977/78:141
 • prop. 1977/78:142
 • prop. 1977/78:143
 • prop. 1977/78:144
 • prop. 1977/78:145
 • prop. 1977/78:146
 • prop. 1977/78:147
 • prop. 1977/78:148
 • prop. 1977/78:149
 • prop. 1977/78:150
 • prop. 1977/78:151
 • prop. 1977/78:152
 • prop. 1977/78:153
 • prop. 1977/78:154
 • prop. 1977/78:155
 • prop. 1977/78:156
 • prop. 1977/78:157
 • prop. 1977/78:158
 • prop. 1977/78:159
 • prop. 1977/78:160
 • prop. 1977/78:161
 • prop. 1977/78:162
 • prop. 1977/78:163
 • prop. 1977/78:164
 • prop. 1977/78:165
 • prop. 1977/78:166
 • prop. 1977/78:167
 • prop. 1977/78:168
 • prop. 1977/78:169
 • prop. 1977/78:170
 • prop. 1977/78:171
 • prop. 1977/78:172
 • prop. 1977/78:173
 • prop. 1977/78:174
 • prop. 1977/78:175
 • prop. 1977/78:176
 • prop. 1977/78:177
 • prop. 1977/78:178
 • prop. 1977/78:179
 • prop. 1977/78:180
 • prop. 1977/78:181
 • prop. 1977/78:182
 • prop. 1977/78:183
 • prop. 1977/78:184
 • prop. 1977/78:185
 • prop. 1977/78:186
 • prop. 1977/78:187
 • prop. 1977/78:188
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1977/78:1 Proposition 1977/78:1 om ändring i patentlagen (1967:837), m.m.  
  prop. 1977/78:2 Proposition 1977/78:2 om ändring i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1977/78:3 Proposition 1977/78:3 om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus m.m.  
  prop. 1977/78:4 Proposition 1977/78:4 om godkännande av avtal mellan televerket och Telefonaktiebolaget L M Ericsson  
  prop. 1977/78:5 Proposition 1977/78:5 om flygvädertjänstens system och organisation m.m.  
  prop. 1977/78:7 Proposition 1977/78:7 om program för övervakning av miljökvalitet  
  prop. 1977/78:8 Proposition 1977/78:8 om åtgärder på distributionsområdet  
  prop. 1977/78:9 Proposition 1977/78:9 om spel på s.k. enarmade banditer  
  prop. 1977/78:10 Proposition 1977/78:10 om ändring av statens vägverks organisation och om vissa vägplaneringsfrågor  
  prop. 1977/78:11 Proposition 1977/78:11 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.  
  prop. 1977/78:12 Proposition 1977/78:12 om ändrade bestämmelser om barns tillträde till biografföreställningar  
  prop. 1977/78:13 Proposition 1977/78:13 om nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna, m.m.  
  prop. 1977/78:14 Proposition 1977/78:14 om utbildning på musikområdet  
  prop. 1977/78:15 Proposition 1977/78:15 med förslag till ändrade riktlinjer för fastighetsdataverksamheten  
  prop. 1977/78:16 Proposition 1977/78:16 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410). m.m.  
  prop. 1977/78:17 Proposition 1977/78:17 om samarbete mellan staten och Saab-Scania AB på dataområdet m.m.  
  prop. 1977/78:18 Proposition 1977/78:18 om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall.;beslutad den 17 november 1977.  
  prop. 1977/78:19 Proposition 1977/78:19 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, m.m.  
  prop. 1977/78:20 Proposition 1977/78:20 med förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen m.m.  
  prop. 1977/78:21 Proposition 1977/78:21 med förslag till tulltaxa, m.m.  
  prop. 1977/78:22 Proposition 1977/78:22 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1977/78:23 Proposition 1977/78:23 om vissa sjukförsäkrings- och avgiftsfrågor  
  prop. 1977/78:24 Proposition 1977/78:24 om ny befälsordning för det militära försvaret  
  prop. 1977/78:25 Proposition 1977/78:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1977/78  
  prop. 1977/78:26 Proposition 1977/78:26 om inskränkt skattskyIdighet för Stiftelsen IndustrieIlt Utvecklingscenrum i övre Norrland, m.m.  
  prop. 1977/78:27 Proposition 1977/78:27 om ändring i barnavårdslagen (1960:97), m.m.  
  prop. 1977/78:28 Proposition 1977/78:28 om särkilda bestämmelser om insättning på skogskonto  
  prop. 1977/78:29 Proposition 1977/78:29 om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen, m. m.  
  prop. 1977/78:30 Proposition 1977/78:30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m.  
  prop. 1977/78:31 Proposition 1977/78:31 om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vissa s. k. obrutna fjällområden  
  prop. 1977/78:32 Proposition 1977/78:32 om särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen under vinterhalvåret 1977/78  
  prop. 1977/78:33 Proposition 1977/78:33 om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel  
  prop. 1977/78:34 Proposition 1977/78:34 om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning, m.m.  
  prop. 1977/78:35 Proposition 1977/78:35 om godkännande av en statskredit till Portugal  
  prop. 1977/78:36 Proposition 1977/78:36 om kommunal vuxenutbildning  
  prop. 1977/78:37 Proposition 1977/78:37 om vårjakt efter sjöfågel  
  prop. 1977/78:38 Proposition 1977/78:38 om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, m.m.  
  prop. 1977/78:39 Proposition 1977/78:39 om ett generellt statligt bidrag till kommuner och Iandstingskommuner under år 1978, m.m.  
  prop. 1977/78:40 Proposition 1977/78:40 om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling  
  prop. 1977/78:41 Proposition 1977/78:41 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.  
  prop. 1977/78:42 Proposition 1977/78:42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet  
  prop. 1977/78:43 Proposition 1977/78:43 om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m.m.  
  prop. 1977/78:44 Proposition 1977/78:44 om godkännande av överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om kommunalt samarbete över nordiska riksgränser  
  prop. 1977/78:45 Proposition 1977/78:45 om inriktningen av den ekonomiska politiken  
  prop. 1977/78:46 Proposition 1977/78:46 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1977/78:47 Proposition 1977/78:47 om åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin och ståIgjuteriindustrin  
  prop. 1977/78:48 Proposition 1977/78:48 om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun  
  prop. 1977/78:49 Proposition 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m.  
  prop. 1977/78:50 Proposition 1977/78:50 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m.m.  
  prop. 1977/78:51 Proposition 1977/78:51 med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1976 vid dess sextioandra sammanträde (ILO:s nionde sjöfartskonferens) fattade beslut  
  prop. 1977/78:52 Proposition 1977/78:52 om förlängning av tiden för utnyttjande av särskilt investeringsavdrag, m.m.  
  prop. 1977/78:53 Proposition 1977/78:53 om upphävande av lagen (1931:110) om upplagshus och upplagsbevis, m.m.  
  prop. 1977/78:54 Proposition 1977/78:54 om nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften  
  prop. 1977/78:55 Proposition 1977/78:55 om bättre fartygsmiljö  
  prop. 1977/78:56 Proposition 1977/78:56 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1977/78:57 Proposition 1977/78:57 Regeringens proposition om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland  
  prop. 1977/78:58 Proposition 1977/78:58 om ökat stöd till dagspressen, m.m.  
  prop. 1977/78:59 Proposition 1977/78:59 om särkilt arbetsmarknadspolitiskt stöd inom stålindustrin m.m.  
  prop. 1977/78:60 Proposition 1977/78:60 om ändrade skatteregler för aktiefonder, m.m.  
  prop. 1977/78:61 Proposition 1977/78:61 om ökat stöd till barnfamiljerna m.m.  
  prop. 1977/78:62 Proposition 1977/78:62 om följdlagstiftning till 1976 års reform beträffande tryckfriheten  
  prop. 1977/78:63 Proposition 1977/78:63 om försvarsmaktens centrala ledning m. m.  
  prop. 1977/78:64 Proposition 1977/78:64 om ändrade regler för beräkning av avdrag för pensionförsäkringspremier, m.m.  
  prop. 1977/78:65 Proposition 1977/78:65 om vissaa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret  
  prop. 1977/78:66 Proposition 1977/78:66 om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.  
  prop. 1977/78:67 Proposition 1977/78:67 om förslag om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, m.m.  
  prop. 1977/78:68 Proposition 1977/78:68 om ändrade regler för beskattning av en- och tvåfamiljsfastgheter  
  prop. 1977/78:69 Proposition 1977/78:69 om ändring i 6 kap. brottsbalken  
  prop. 1977/78:70 Proposition 1977/78:70 om värdet av vissa beräkningsenheter i guld  
  prop. 1977/78:71 Proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd  
  prop. 1977/78:72 Proposition 1977/78:72 om förfogandelag m.m.  
  prop. 1977/78:73 Proposition 1977/78:73 om statliga textil- och konfektionsföretag m.m.  
  prop. 1977/78:74 Proposition 1977/78:74 med förslag till riktlinjer för ett informationssystem om arbetsskador, m.m.  
  prop. 1977/78:75 Proposition 1977/78:75 med förslag till ransoneringslag m.m.  
  prop. 1977/78:76 Proposition 1977/78:76 med energisparplan för befintlig bebyggelse  
  prop. 1977/78:77 Proposition 1977/78:77 om vissa frågor rörande trafik med motorredskap och traktorer  
  prop. 1977/78:78 Proposition 1977/78:78 om försäljningsskatt på motorfordon, m.m.  
  prop. 1977/78:79 Proposition 1977/78:79 om ändrade beskattningsregler för koncernbidrag m.m.  
  prop. 1977/78:80 Proposition 1977/78:80 om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden.  
  prop. 1977/78:81 Proposition 1977/78:81 om vissa kommunala trafik- och trafiksäkerhetsfrågor m.m.  
  prop. 1977/78:82 Proposition 1977/78:82 om stöd tiil de fria samfundens teologiska seminarier  
  prop. 1977/78:83 Proposition 1977/78:83 om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 1977/78:84 Proposition 1977/78:84 om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster.  
  prop. 1977/78:85 Proposition 1977/78:85 om nytt statsbidrag till grundskolan m.m.  
  prop. 1977/78:86 Proposition 1977/78:86 med förslag till lag om vissa rörledningar, m. m.  
  prop. 1977/78:87 Proposition 1977/78:87 om statligt engagemang inom handeIsståsindustrin, m.m.  
  prop. 1977/78:88 Proposition 1977/78:88 om inrättande av en central myndighet för utredning av allvarligare civila och militära Iuftfartsolyckor, m.m.  
  prop. 1977/78:89 Proposition 1977/78:89 om särskild ersättning till Luleå kommun  
  prop. 1977/78:90 Proposition 1977/78:90 om ändring i utlänningslagen (1954:193), m.m.  
  prop. 1977/78:91 Proposition 1977/78:91 om radions och televisionens fortsatta verksamhet m.m.  
  prop. 1977/78:92 Proposition 1977/78:92 om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik  
  prop. 1977/78:93 Proposition 1977/78:93 om riktIinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m.  
  prop. 1977/78:94 Proposition 1977/78:94 om höjning av bensinskatten, m.m.  
  prop. 1977/78:95 Proposition 1977/78:95 om anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling  
  prop. 1977/78:96 Proposition 1977/78:96 om medelstillskott till Luossavaara-Kiirunavaara AB för att upprätthålla viss sysselsättning  
  prop. 1977/78:97 Proposition 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar  
  prop. 1977/78:98 Proposition 1977/78:98 med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m.  
  prop. 1977/78:99 Proposition 1977/78:99 om statligt litteraturstöd m.m.  
  prop. 1977/78:100 Proposition 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79  
  prop. 1977/78:101 Proposition 1977/78:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1977/78  
  prop. 1977/78:102 Proposition 1977/78:102 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1977/78:103 Proposition 1977/78:103 med överlämnande av 1978 års kommittéberättelse  
  prop. 1977/78:104 Proposition 1977/78:104 med förslag om utvidgad rätt till ledighet för vård av barn, m.m.  
  prop. 1977/78:105 Proposition 1977/78:105 om åtgärder mot narkotikamissbruk  
  prop. 1977/78:106 Proposition 1977/78:106 om ansIag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1977/78:107 Proposition 1977/78:107 om godkännande av överenskommelser mellan Sverige och Finland om fiske och om vissa gränsfrågor  
  prop. 1977/78:108 Proposition 1977/78:108 om godkännande av 1977 års internationella sockeravtaI  
  prop. 1977/78:109 Proposition 1977/78:109 om förskott på studiemedel m.m.  
  prop. 1977/78:110 Proposition 1977/78:110 om energiforskning m.m.  
  prop. 1977/78:111 Proposition 1977/78:111 om statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m.m.  
  prop. 1977/78:112 Proposition 1977/78:112 om riktIinjer för fiskeripoIitiken, m.m.  
  prop. 1977/78:113 Proposition 1977/78:113 om särskilt stöd till lantbruksföretag m.m. i vissa glesbygder.  
  prop. 1977/78:114 Proposition 1977/78:114 om ett centralt organ för informationsförsörjning, m.m.  
  prop. 1977/78:115 Proposition 1977/78:115 om slopande av den s. k. radavgiften på tips  
  prop. 1977/78:116 Proposition 1977/78:116 med förslag till anslag till statens vattenfallsverk för budgetåret 1978/ 79, m.m.  
  prop. 1977/78:117 Proposition 1977/78:117 med överlämnande av alImänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning  
  prop. 1977/78:118 Proposition 1977/78:118 om avtal om lokaler i Linköping för statens rättskemiska laboratorium, m.m.  
  prop. 1977/78:119 Proposition 1977/78:119 om statligt övertagande av Göta kanalbolag, m.m.  
  prop. 1977/78:120 Proposition 1977/78:120 om vissa anslag ur kyrkofonden  
  prop. 1977/78:121 Proposition 1977/78:121 om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete  
  prop. 1977/78:122 Proposition 1977/78:122 med försIag om anslag till lån till experimentbyggande m.m.  
  prop. 1977/78:123 Proposition 1977/78:123 om statIiga garantier för lån till skogsindustrin  
  prop. 1977/78:124 Proposition 1977/78:124 om Iån för forskningsverksamhet i Ranstad  
  prop. 1977/78:125 Proposition 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78  
  prop. 1977/78:126 Proposition 1977/78:126 om ersättning för brottsskador  
  prop. 1977/78:127 Proposition 1977/78:127 om familjebidragslag m.m.  
  prop. 1977/78:128 Proposition 1977/78:128 om stöd till prospektering efter olja och naturgas  
  prop. 1977/78:129 Proposition 1977/78:129 om distriktsindelning, arbets- och personalorganisation m.m. inom exekutionsväsendet.  
  prop. 1977/78:130 Proposition 1977/78:130 om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.  
  prop. 1977/78:131 Proposition 1977/78:131 om stöd till små vattenkraftverk, m.m.  
  prop. 1977/78:132 Proposition 1977/78:132 om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt, m.m.  
  prop. 1977/78:133 Proposition 1977/78:133 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.  
  prop. 1977/78:134 Proposition 1977/78:134 med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1977 vid dess sextiotredje sammanträde  
  prop. 1977/78:135 Proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m.  
  prop. 1977/78:136 Proposition 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m.  
  prop. 1977/78:137 Proposition 1977/78:137 om vissa yrkestrafikfrågor m.m.  
  prop. 1977/78:138 Proposition 1977/78:138 med försIag till lag om ändring i atomenergilagen (1956:306), m.m.  
  prop. 1977/78:139 Proposition 1977/78:139 om försvarsmaktens hälso- och sjukvård i fred  
  prop. 1977/78:140 Proposition 1977/78:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79  
  prop. 1977/78:141 Proposition 1977/78:141 om kompetensprov för jägare  
  prop. 1977/78:142 Proposition 1977/78:142 om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.  
  prop. 1977/78:143 Proposition 1977/78:143 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om ömsesidiga relationer på fiskets område och protokoll om vissa gränsfrågor  
  prop. 1977/78:144 Proposition 1977/78:144 med förslag till lag om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio, m.m.  
  prop. 1977/78:145 Proposition 1977/78:145 om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning  
  prop. 1977/78:146 Proposition 1977/78:146 om olympiska vinterspel i Sverige år 1984  
  prop. 1977/78:147 Proposition 1977/78:147 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken om fiske  
  prop. 1977/78:148 Proposition 1977/78:148 om upplösning av regionkontoren vid televerket  
  prop. 1977/78:149 Proposition 1977/78:149 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske  
  prop. 1977/78:150 Proposition 1977/78:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1978/79, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1977/78:151 Proposition 1977/78:151 om höjning av premier vid utbildning till reservofficer  
  prop. 1977/78:152 Proposition 1977/78:152 med anledning av ILO-konvention om miniminormer i handelsfartyg, m. m.  
  prop. 1977/78:153 Proposition 1977/78:153 om vissa pensionsfrågor, m. m.  
  prop. 1977/78:154 Proposition 1977/78:154 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1977/78:155 Proposition 1977/78:155 om exportkreditfinansiering, m. m.  
  prop. 1977/78:156 Proposition 1977/78:156 med förslag till passlag  
  prop. 1977/78:157 Proposition 1977/78:157 om organisation av statsförvaltningens centrala arbetsgivarfunktion  
  prop. 1977/78:158 Proposition 1977/78:158 om ändring i vapenlagen (1973:1176)  
  prop. 1977/78:159 Proposition 1977/78:159 om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m. m.  
  prop. 1977/78:160 Proposition 1977/78:160 med förslag om ändringar i reglerna om rätten för resande m. fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt, m. m.  
  prop. 1977/78:161 Proposition 1977/78:161 om finansiering av handelssekreterarkontor i Paris  
  prop. 1977/78:162 Proposition 1977/78:162 om godkännande av Europarådets konvention om migrerande arbetstagares rättsställning  
  prop. 1977/78:163 Proposition 1977/78:163 om ändring i uppbördslagen (1953:272)  
  prop. 1977/78:164 Proposition 1977/78:164 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet  
  prop. 1977/78:165 Proposition 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande  
  prop. 1977/78:166 Proposition 1977/78:166 om vissa sjöfartsfrågor  
  prop. 1977/78:167 Proposition 1977/78:167 om inrättande av en delegation för samordning av havsresursverksamheten  
  prop. 1977/78:168 Proposition 1977/78:168 om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.  
  prop. 1977/78:169 Proposition 1977/78:169 om fortsatt valutareglering m.m.  
  prop. 1977/78:170 Proposition 1977/78:170 om fristående länsdomstolar  
  prop. 1977/78:171 Proposition 1977/78:171 om 1979 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, m.m.  
  prop. 1977/78:172 Proposition 1977/78:172 om regionalpolitiskt stöd till företag inom gruvindustrin m.m.  
  prop. 1977/78:173 Proposition 1977/78:173 om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1979 m.m.  
  prop. 1977/78:174 Proposition 1977/78:174 om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, m.m.  
  prop. 1977/78:175 Proposition 1977/78:175 med förslag till hyresförhandIingslag m.m.  
  prop. 1977/78:176 Proposition 1977/78:176 om redovisning av verksamheten inom den nämnd som avses i särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn  
  prop. 1977/78:177 Proposition 1977/78:177 om viss ändring i sjukvårdslagen (1962:242) och överenskommelser om Karolinska sjukhuset, m.m.  
  prop. 1977/78:178 Proposition 1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsfiringen av alkoholdrycker och tobaksvaror  
  prop. 1977/78:179 Proposition 1977/78:179 om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.;beslutad den 6 april 1978.  
  prop. 1977/78:180 Proposition 1977/78:180 om lån till Norrlands Skogsägares Celiulosa AB  
  prop. 1977/78:181 Proposition 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m.  
  prop. 1977/78:182 Proposition 1977/78:182 angående viss aikoholiorskning, m.m.  
  prop. 1977/78:183 Proposition 1977/78:183 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1977/78:184 Proposition 1977/78:184 om utredning i utländskt skatteärende, m.m.  
  prop. 1977/78:185 Proposition 1977/78:185 om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret m.m.  
  prop. 1977/78:186 Proposition 1977/78:186 med förslag till lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel  
  prop. 1977/78:187 Proposition 1977/78:187 om avskaffande av den allmänna arbetsgivaravgiften  
  prop. 1977/78:188 Proposition 1977/78:188 om ändrade beskattningsregler vid avyttring av skog i samband med fastighetsreglering