Propositioner, prop. 1976/77:1 - prop. 1976/77:157[Detaljerad lista]
 • prop. 1976/77:1
 • prop. 1976/77:2
 • prop. 1976/77:3
 • prop. 1976/77:4
 • prop. 1976/77:5
 • prop. 1976/77:6
 • prop. 1976/77:7
 • prop. 1976/77:8
 • prop. 1976/77:9
 • prop. 1976/77:10
 • prop. 1976/77:11
 • prop. 1976/77:12
 • prop. 1976/77:13
 • prop. 1976/77:14
 • prop. 1976/77:15
 • prop. 1976/77:16
 • prop. 1976/77:17
 • prop. 1976/77:18
 • prop. 1976/77:19
 • prop. 1976/77:20
 • prop. 1976/77:21
 • prop. 1976/77:22
 • prop. 1976/77:23
 • prop. 1976/77:24
 • prop. 1976/77:25
 • prop. 1976/77:26
 • prop. 1976/77:27
 • prop. 1976/77:28
 • prop. 1976/77:29
 • prop. 1976/77:30
 • prop. 1976/77:31
 • prop. 1976/77:32
 • prop. 1976/77:33
 • prop. 1976/77:34
 • prop. 1976/77:35
 • prop. 1976/77:36
 • prop. 1976/77:37
 • prop. 1976/77:38
 • prop. 1976/77:39
 • prop. 1976/77:40
 • prop. 1976/77:41
 • prop. 1976/77:42
 • prop. 1976/77:43
 • prop. 1976/77:44
 • prop. 1976/77:45
 • prop. 1976/77:46
 • prop. 1976/77:47
 • prop. 1976/77:48
 • prop. 1976/77:49
 • prop. 1976/77:50
 • prop. 1976/77:51
 • prop. 1976/77:52
 • prop. 1976/77:53
 • prop. 1976/77:54
 • prop. 1976/77:55
 • prop. 1976/77:56
 • prop. 1976/77:57
 • prop. 1976/77:58
 • prop. 1976/77:59
 • prop. 1976/77:60
 • prop. 1976/77:61
 • prop. 1976/77:62
 • prop. 1976/77:63
 • prop. 1976/77:64
 • prop. 1976/77:65
 • prop. 1976/77:66
 • prop. 1976/77:67
 • prop. 1976/77:68
 • prop. 1976/77:69
 • prop. 1976/77:70
 • prop. 1976/77:71
 • prop. 1976/77:72
 • prop. 1976/77:73
 • prop. 1976/77:74
 • prop. 1976/77:75
 • prop. 1976/77:76
 • prop. 1976/77:77
 • prop. 1976/77:79
 • prop. 1976/77:80
 • prop. 1976/77:81
 • prop. 1976/77:82
 • prop. 1976/77:83
 • prop. 1976/77:84
 • prop. 1976/77:85
 • prop. 1976/77:86
 • prop. 1976/77:87
 • prop. 1976/77:88
 • prop. 1976/77:89
 • prop. 1976/77:90
 • prop. 1976/77:91
 • prop. 1976/77:92
 • prop. 1976/77:93
 • prop. 1976/77:94
 • prop. 1976/77:95
 • prop. 1976/77:96
 • prop. 1976/77:97
 • prop. 1976/77:98
 • prop. 1976/77:99
 • prop. 1976/77:100
 • prop. 1976/77:101
 • prop. 1976/77:103
 • prop. 1976/77:104
 • prop. 1976/77:105
 • prop. 1976/77:106
 • prop. 1976/77:107
 • prop. 1976/77:108
 • prop. 1976/77:109
 • prop. 1976/77:110
 • prop. 1976/77:111
 • prop. 1976/77:112
 • prop. 1976/77:113
 • prop. 1976/77:114
 • prop. 1976/77:115
 • prop. 1976/77:116
 • prop. 1976/77:117
 • prop. 1976/77:118
 • prop. 1976/77:119
 • prop. 1976/77:120
 • prop. 1976/77:121
 • prop. 1976/77:122
 • prop. 1976/77:123
 • prop. 1976/77:124
 • prop. 1976/77:125
 • prop. 1976/77:126
 • prop. 1976/77:127
 • prop. 1976/77:128
 • prop. 1976/77:129
 • prop. 1976/77:130
 • prop. 1976/77:131
 • prop. 1976/77:132
 • prop. 1976/77:133
 • prop. 1976/77:134
 • prop. 1976/77:135
 • prop. 1976/77:136
 • prop. 1976/77:137
 • prop. 1976/77:138
 • prop. 1976/77:139
 • prop. 1976/77:140
 • prop. 1976/77:141
 • prop. 1976/77:142
 • prop. 1976/77:143
 • prop. 1976/77:144
 • prop. 1976/77:145
 • prop. 1976/77:146
 • prop. 1976/77:147
 • prop. 1976/77:148
 • prop. 1976/77:149
 • prop. 1976/77:150
 • prop. 1976/77:151
 • prop. 1976/77:152
 • prop. 1976/77:153
 • prop. 1976/77:154
 • prop. 1976/77:155
 • prop. 1976/77:156
 • prop. 1976/77:157
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1976/77:1 Proposition 1976/77:1 om minskad statlig detaljreglering av kommunerna m.m.  
  prop. 1976/77:2 Proposition 1976/77:2 med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter  
  prop. 1976/77:3 Proposition 1976/77:3 om åtgärder för att motverka negativa efekter av svavelutsläpp  
  prop. 1976/77:4 Proposition 1976/77:4 om höjning av visst avdrag vid arvs- och givobeskattning av förmånstagareförvärv  
  prop. 1976/77:5 Proposition 1976/77:5 med förslag till preskriptionslag, m.m.  
  prop. 1976/77:6 Proposition 1976/77:6 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1963:158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift  
  prop. 1976/77:7 Proposition 1976/77:7 om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m. m.  
  prop. 1976/77:8 Proposition 1976/77:8 med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning bekträffande skatter på inkomst och förmögenhet.  
  prop. 1976/77:9 Proposition 1976/77:9 med förslag till godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden  
  prop. 1976/77:10 Proposition 1976/77:10 om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.  
  prop. 1976/77:11 Proposition 1976/77:11 med förslag till lag om tilläggsavgift i kolektiv persontrafik  
  prop. 1976/77:12 Proposition 1976/77:12 om ändring i körkortskungörelsen (1972:592)  
  prop. 1976/77:13 Proposition 1976/77:13 om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, m.m.  
  prop. 1976/77:14 Proposition 1976/77:14 om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m.m.  
  prop. 1976/77:15 Proposition 1976/77:15 om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.  
  prop. 1976/77:16 Proposition 1976/77:16 om avtal avseende produktion av gummistövlar  
  prop. 1976/77:17 Proposition 1976/77:17 om uppskov med beredskapslagring av stadsgas  
  prop. 1976/77:18 Proposition 1976/77:18 om ändring i bokföringslagen (1976:125) och aktiebolagslagen (1975:1385), m.m.  
  prop. 1976/77:19 Proposition 1976/77:19 om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen  
  prop. 1976/77:20 Proposition 1976/77:20 om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)  
  prop. 1976/77:21 Proposition 1976/77:21 om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.  
  prop. 1976/77:22 Proposition 1976/77:22 om statsbidrag till hemspråksundervisning för invandrarbarn m.m.  
  prop. 1976/77:23 Proposition 1976/77:23 med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1976/77:24 Proposition 1976/77:24 om återkallelse av propositionen 1975/76:217  
  prop. 1976/77:25 Proposition 1976/77:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1976/77  
  prop. 1976/77:26 Proposition 1976/77:26 om ökning av garantin för exportkredit  
  prop. 1976/77:27 Proposition 1976/77:27 om åtgärder för att begränsa möjligheterna att föra omfattande personregister  
  prop. 1976/77:28 Proposition 1976/77:28 om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.  
  prop. 1976/77:29 Proposition 1976/77:29 förslag till godkännande av tilläggsavtal rörande ändring i avtalet den 27 juni 1973 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning  
  prop. 1976/77:30 Proposition 1976/77:30 om förlängd tillämpning av allmämla prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1976/77:31 Proposition 1976/77:31 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1976/77:32 Proposition 1976/77:32 om ändring i ärvdabalken, m.m.  
  prop. 1976/77:33 Proposition 1976/77:33 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1976/77:34 Proposition 1976/77:34 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1976/77:35 Proposition 1976/77:35 om fortsatt stöd till arbetsmiljöförbättringar  
  prop. 1976/77:36 Proposition 1976/77:36 om ändring i lagen (1958:428) om ympning mot smittkoppor  
  prop. 1976/77:37 Proposition 1976/77:37 om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd  
  prop. 1976/77:38 Proposition 1976/77:38 med förslag till lag om ändring i lagen (1963:114) om semester  
  prop. 1976/77:39 Proposition 1976/77:39 om följdlagstiftning med anledning av nya regler i regeringsformen om medborgerliga fri- och rättigheter  
  prop. 1976/77:40 Proposition 1976/77:40 om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift  
  prop. 1976/77:41 Proposition 1976/77:41 om ändrade beskattningsregler för egenföretagare, m.m.  
  prop. 1976/77:42 Proposition 1976/77:42 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m.  
  prop. 1976/77:43 Proposition 1976/77:43 om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar  
  prop. 1976/77:44 Proposition 1976/77:44 om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.  
  prop. 1976/77:45 Proposition 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m.  
  prop. 1976/77:46 Proposition 1976/77:46 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1976/77:47 Proposition 1976/77:47 om sparstimulerande åtgärder  
  prop. 1976/77:48 Proposition 1976/77:48 om ändrade avdragsregler för kostnader för tryggande av pensionsåtaganden, m.m.  
  prop. 1976/77:49 Proposition 1976/77:49 om nya förmåner åt frivilligpersonal m.fl.  
  prop. 1976/77:50 Proposition 1976/77:50 om ändrade beskattningsregler för vissa ersättningar vid personskada  
  prop. 1976/77:51 Proposition 1976/77:51 om inskränkt skattskyldighet för Sveriges turistråd  
  prop. 1976/77:52 Proposition 1976/77:52 om ändrade beskattningsregler för avgångsersättningar till vissa tjänstemän  
  prop. 1976/77:53 Proposition 1976/77:53 med förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m.  
  prop. 1976/77:54 Proposition 1976/77:54 om ändring i lagen (1964:731) om trafiknämnder  
  prop. 1976/77:55 Proposition 1976/77:55 om folkhögskolan.;beslutad den 10 februari 1977.  
  prop. 1976/77:56 Proposition 1976/77:56 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)  
  prop. 1976/77:57 Proposition 1976/77:57 om kapitaltillskott till Norrbottens Jämverk AB  
  prop. 1976/77:58 Proposition 1976/77:58 om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord AB och AB Eiser  
  prop. 1976/77:59 Proposition 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan m.m.;beslutad den 10 februari 1977  
  prop. 1976/77:60 Proposition 1976/77:60 med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1976 vid dess sextioförsta sammanträde fattade beslut, m.m.  
  prop. 1976/77:61 Proposition 1976/77:61 om åtgärder för den manuella glasindustrin.;beslutad den 13 januari 1977.  
  prop. 1976/77:62 Proposition 1976/77:62 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om fiske  
  prop. 1976/77:63 Proposition 1976/77:63 med förslag till lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.  
  prop. 1976/77:64 Proposition 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m.  
  prop. 1976/77:65 Proposition 1976/77:65 om tillfällig böjning av bidrag till företagsutbildning i vissa fall,m.m.  
  prop. 1976/77:66 Proposition 1976/77:66 om upprustning av Göta kanal, m.m.  
  prop. 1976/77:67 Proposition 1976/77:67 om ändrad organisation för jordbrukets högskolor, m.m.  
  prop. 1976/77:68 Proposition 1976/77:68 om ändringar i den indirekta beskattningen  
  prop. 1976/77:69 Proposition 1976/77:69 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  prop. 1976/77:70 Proposition 1976/77:70 om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.  
  prop. 1976/77:71 Proposition 1976/77:71 om viss ersättning till handikappad.  
  prop. 1976/77:72 Proposition 1976/77:72 om ändring i jordabalkens regler om inteckning, m.m.  
  prop. 1976/77:73 Proposition 1976/77:73 om förlängd tid för särskilt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag  
  prop. 1976/77:74 Proposition 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling.  
  prop. 1976/77:75 Proposition 1976/77:75 om ändring i vallagen (1972:620)  
  prop. 1976/77:76 Proposition 1976/77:76 om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m.  
  prop. 1976/77:77 Proposition 1976/77:77 om kontrollen av plantskoleväxter  
  prop. 1976/77:79 Proposition 1976/77:79 om anslag för budgetåret 1977/78 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.  
  prop. 1976/77:80 Proposition 1976/77:80 om insatser för samerna  
  prop. 1976/77:81 Proposition 1976/77:81 om bokhandelsstöd.  
  prop. 1976/77:82 Proposition 1976/77:82 om stöd till kulturtidskrifter  
  prop. 1976/77:83 Proposition 1976/77:83 om exportfrämjande åtgärder avseende u-länder  
  prop. 1976/77:84 Proposition 1976/77:84 om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.  
  prop. 1976/77:85 Proposition 1976/77:85 om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet  
  prop. 1976/77:86 Proposition 1976/77:86 om ändringar i Internationella valutafondens stadga, m.m.  
  prop. 1976/77:87 Proposition 1976/77:87 om insatser för handikappades kulturella verksamhet.  
  prop. 1976/77:88 Proposition 1976/77:88 ändring i brottsbalken  
  prop. 1976/77:89 Proposition 1976/77:89 om anslag till Sveriges Utbildningsradio aktiebolag  
  prop. 1976/77:90 Proposition 1976/77:90 om semesterlag, m.m.  
  prop. 1976/77:91 Proposition 1976/77:91 om stödåtgirder på fiskets område  
  prop. 1976/77:92 Proposition 1976/77:92 om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623), m.m.  
  prop. 1976/77:93 Proposition 1976/77:93 om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m.  
  prop. 1976/77:94 Proposition 1976/77:94 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1976/77:95 Proposition 1976/77:95 om vissa industri- och sysselsättningsstimulerande åtgärder.  
  prop. 1976/77:96 Proposition 1976/77:96 med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m.  
  prop. 1976/77:97 Proposition 1976/77:97 om statens maskinprovningars uppgifter och organisation m.m.  
  prop. 1976/77:98 Proposition 1976/77:98 om stöd till Åreprojektet  
  prop. 1976/77:99 Proposition 1976/77:99 om stöd till vissa tidningar och tidskrifter, m.m.  
  prop. 1976/77:100 Proposition 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78  
  prop. 1976/77:101 Proposition 1976/77:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret  
  prop. 1976/77:103 Proposition 1976/77:103 Med överlämnande av 1977 års kommittéberättelse.  
  prop. 1976/77:104 Proposition 1976/77:104 om avskaffande av förvandlingsstraffet för böter, m.m.  
  prop. 1976/77:105 Proposition 1976/77:105 om åtgärder för textil- och konfektionsindustrierna  
  prop. 1976/77:106 Proposition 1976/77:106 med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78  
  prop. 1976/77:107 Proposition 1976/77:107 om hushållning med energi i byggnader m.m.  
  prop. 1976/77:108 Proposition 1976/77:108 om alkoholpolitiken  
  prop. 1976/77:109 Proposition 1976/77:109 om aktiekapitalets storlek  
  prop. 1976/77:110 Proposition 1976/77:110 om ändring i lagen (1971:112) om förbud om oskäliga avtalsvillkor, m.m.  
  prop. 1976/77:111 Proposition 1976/77:111 om ändring i skogsvårdslagen (1948:237), m.m.  
  prop. 1976/77:112 Proposition 1976/77:112 om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse  
  prop. 1976/77:113 Proposition 1976/77:113 om körkortslag  
  prop. 1976/77:114 Proposition 1976/77:114 om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), m.m.  
  prop. 1976/77:115 Proposition 1976/77:115 om åtgärder för att underlätta företagens uppgiftslämnande m.m.  
  prop. 1976/77:116 Proposition 1976/77:116 om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m.  
  prop. 1976/77:117 Proposition 1976/77:117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m.  
  prop. 1976/77:118 Proposition 1976/77:118 om utvidgning av den svenska fiskezonen  
  prop. 1976/77:119 Proposition 1976/77:119 om veterinänutbildningen, m.m.  
  prop. 1976/77:120 Proposition 1976/77:120 om godkännande av ändring i EFTA-konventionen  
  prop. 1976/77:121 Proposition 1976/77:121 om ändring i 16 kap. brottsbalken, m.m.  
  prop. 1976/77:122 Proposition 1976/77:122 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.  
  prop. 1976/77:123 Proposition 1976/77:123 med förslag till konsumentkreditlag m.m.  
  prop. 1976/77:124 Proposition 1976/77:124 om godkännande av den europeiska konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism, m.m.  
  prop. 1976/77:125 Proposition 1976/77:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1976/77  
  prop. 1976/77:126 Proposition 1976/77:126 om ändring i kapitaltäckningsreglerna för bankinstituten  
  prop. 1976/77:127 Proposition 1976/77:127 om upphävande av statlig myndighets skyldighet att anlita Post- och Kreditbanken, PK-banken  
  prop. 1976/77:128 Proposition 1976/77:128 med förslag till lag om erkännanade och verkställighet av nordiska domar privaträttens område  
  prop. 1976/77:129 Proposition 1976/77:129 med förslag till lag om kommunal energiplanering, m.m.  
  prop. 1976/77:130 Proposition 1976/77:130 med förslag till riktlinjer för modernisering av det statiga budgetsystemet  
  prop. 1976/77:131 Proposition 1976/77:131 om fortsatt valutareglering m.m.  
  prop. 1976/77:132 Proposition 1976/77:132 om ändring i utlänningslagen (1954:193)  
  prop. 1976/77:133 Proposition 1976/77:133 om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.  
  prop. 1976/77:134 Proposition 1976/77:134 om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701)  
  prop. 1976/77:135 Proposition 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m.  
  prop. 1976/77:136 Proposition 1976/77:136 om 1978 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.  
  prop. 1976/77:137 Proposition 1976/77:137 om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  
  prop. 1976/77:138 Proposition 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m.  
  prop. 1976/77:139 Proposition 1976/77:139 om vissa varvsfrågor  
  prop. 1976/77:140 Proposition 1976/77:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1977/78  
  prop. 1976/77:141 Proposition 1976/77:141 om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, m.m.  
  prop. 1976/77:142 Proposition 1976/77:142 om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1978 m.m.  
  prop. 1976/77:143 Proposition 1976/77:143 om vissa pensionsfrågor  
  prop. 1976/77:144 Proposition 1976/77:144 om höjning av mervärdeskatten, m.m.  
  prop. 1976/77:145 Proposition 1976/77:145 om ändrade tider för allmän fastighetstaxering.  
  prop. 1976/77:146 Proposition 1976/77:146 om vissa sjöfartsfrågor  
  prop. 1976/77:147 Proposition 1976/77:147 om Sveriges bidrag till den femte påfyllnaden av Internationella utvecklingsfondens (IDA) resurser  
  prop. 1976/77:148 Proposition 1976/77:148 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1976/77:149 Proposition 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m.  
  prop. 1976/77:150 Proposition 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1976/77:151 Proposition 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m.m.  
  prop. 1976/77:152 Proposition 1976/77:152 med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB  
  prop. 1976/77:153 Proposition 1976/77:153 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske  
  prop. 1976/77:154 Proposition 1976/77:154 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien  
  prop. 1976/77:155 Proposition 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken  
  prop. 1976/77:156 Proposition 1976/77:156 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1976/77:157 Proposition 1976/77:157 om inriktning och organisation av försvarets hundskolas verksamhet