Propositioner, prop. 1975/76:1 - prop. 1975/76:217[Detaljerad lista]
 • prop. 1975/76:1
 • prop. 1975/76:2
 • prop. 1975/76:3
 • prop. 1975/76:4
 • prop. 1975/76:5
 • prop. 1975/76:6
 • prop. 1975/76:7
 • prop. 1975/76:9
 • prop. 1975/76:10
 • prop. 1975/76:11
 • prop. 1975/76:12
 • prop. 1975/76:13
 • prop. 1975/76:14
 • prop. 1975/76:15
 • prop. 1975/76:16
 • prop. 1975/76:17
 • prop. 1975/76:18
 • prop. 1975/76:19
 • prop. 1975/76:20
 • prop. 1975/76:21
 • prop. 1975/76:22
 • prop. 1975/76:23
 • prop. 1975/76:24
 • prop. 1975/76:25
 • prop. 1975/76:26
 • prop. 1975/76:27
 • prop. 1975/76:28
 • prop. 1975/76:29
 • prop. 1975/76:30
 • prop. 1975/76:31
 • prop. 1975/76:32
 • prop. 1975/76:33
 • prop. 1975/76:34
 • prop. 1975/76:35
 • prop. 1975/76:36
 • prop. 1975/76:37
 • prop. 1975/76:38
 • prop. 1975/76:39
 • prop. 1975/76:40
 • prop. 1975/76:41
 • prop. 1975/76:42
 • prop. 1975/76:43
 • prop. 1975/76:44
 • prop. 1975/76:45
 • prop. 1975/76:46
 • prop. 1975/76:47
 • prop. 1975/76:48
 • prop. 1975/76:49
 • prop. 1975/76:50
 • prop. 1975/76:51
 • prop. 1975/76:52
 • prop. 1975/76:53
 • prop. 1975/76:54
 • prop. 1975/76:55
 • prop. 1975/76:56
 • prop. 1975/76:57
 • prop. 1975/76:58
 • prop. 1975/76:59
 • prop. 1975/76:60
 • prop. 1975/76:61
 • prop. 1975/76:62
 • prop. 1975/76:63
 • prop. 1975/76:64
 • prop. 1975/76:65
 • prop. 1975/76:66
 • prop. 1975/76:67
 • prop. 1975/76:68
 • prop. 1975/76:69
 • prop. 1975/76:70
 • prop. 1975/76:71
 • prop. 1975/76:72
 • prop. 1975/76:73
 • prop. 1975/76:74
 • prop. 1975/76:75
 • prop. 1975/76:76
 • prop. 1975/76:77
 • prop. 1975/76:78
 • prop. 1975/76:79
 • prop. 1975/76:80
 • prop. 1975/76:81
 • prop. 1975/76:82
 • prop. 1975/76:83
 • prop. 1975/76:84
 • prop. 1975/76:85
 • prop. 1975/76:86
 • prop. 1975/76:87
 • prop. 1975/76:88
 • prop. 1975/76:89
 • prop. 1975/76:90
 • prop. 1975/76:91
 • prop. 1975/76:92
 • prop. 1975/76:93
 • prop. 1975/76:94
 • prop. 1975/76:95
 • prop. 1975/76:96
 • prop. 1975/76:97
 • prop. 1975/76:98
 • prop. 1975/76:99
 • prop. 1975/76:100
 • prop. 1975/76:101
 • prop. 1975/76:103
 • prop. 1975/76:104
 • prop. 1975/76:105
 • prop. 1975/76:106
 • prop. 1975/76:107
 • prop. 1975/76:108
 • prop. 1975/76:109
 • prop. 1975/76:110
 • prop. 1975/76:111
 • prop. 1975/76:112
 • prop. 1975/76:113
 • prop. 1975/76:114
 • prop. 1975/76:115
 • prop. 1975/76:116
 • prop. 1975/76:117
 • prop. 1975/76:118
 • prop. 1975/76:119
 • prop. 1975/76:120
 • prop. 1975/76:121
 • prop. 1975/76:122
 • prop. 1975/76:123
 • prop. 1975/76:124
 • prop. 1975/76:125
 • prop. 1975/76:126
 • prop. 1975/76:127
 • prop. 1975/76:128
 • prop. 1975/76:129
 • prop. 1975/76:130
 • prop. 1975/76:131
 • prop. 1975/76:132
 • prop. 1975/76:133
 • prop. 1975/76:134
 • prop. 1975/76:135
 • prop. 1975/76:136
 • prop. 1975/76:137
 • prop. 1975/76:138
 • prop. 1975/76:139
 • prop. 1975/76:140
 • prop. 1975/76:142
 • prop. 1975/76:143
 • prop. 1975/76:144
 • prop. 1975/76:145
 • prop. 1975/76:146
 • prop. 1975/76:147
 • prop. 1975/76:148
 • prop. 1975/76:149
 • prop. 1975/76:150
 • prop. 1975/76:151
 • prop. 1975/76:152
 • prop. 1975/76:153
 • prop. 1975/76:154
 • prop. 1975/76:155
 • prop. 1975/76:156
 • prop. 1975/76:157
 • prop. 1975/76:158
 • prop. 1975/76:159
 • prop. 1975/76:160
 • prop. 1975/76:161
 • prop. 1975/76:162
 • prop. 1975/76:163
 • prop. 1975/76:164
 • prop. 1975/76:165
 • prop. 1975/76:166
 • prop. 1975/76:167
 • prop. 1975/76:168
 • prop. 1975/76:169
 • prop. 1975/76:170
 • prop. 1975/76:171
 • prop. 1975/76:172
 • prop. 1975/76:173
 • prop. 1975/76:174
 • prop. 1975/76:175
 • prop. 1975/76:176
 • prop. 1975/76:177
 • prop. 1975/76:178
 • prop. 1975/76:179
 • prop. 1975/76:180
 • prop. 1975/76:181
 • prop. 1975/76:182
 • prop. 1975/76:183
 • prop. 1975/76:184
 • prop. 1975/76:185
 • prop. 1975/76:186
 • prop. 1975/76:187
 • prop. 1975/76:188
 • prop. 1975/76:189
 • prop. 1975/76:190
 • prop. 1975/76:191
 • prop. 1975/76:192
 • prop. 1975/76:193
 • prop. 1975/76:194
 • prop. 1975/76:195
 • prop. 1975/76:196
 • prop. 1975/76:197
 • prop. 1975/76:198
 • prop. 1975/76:199
 • prop. 1975/76:200
 • prop. 1975/76:201
 • prop. 1975/76:202
 • prop. 1975/76:203
 • prop. 1975/76:204
 • prop. 1975/76:205
 • prop. 1975/76:206
 • prop. 1975/76:207
 • prop. 1975/76:208
 • prop. 1975/76:209
 • prop. 1975/76:210
 • prop. 1975/76:211
 • prop. 1975/76:212
 • prop. 1975/76:213
 • prop. 1975/76:214
 • prop. 1975/76:215
 • prop. 1975/76:216
 • prop. 1975/76:217
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1975/76:1 Proposition 1975:1 Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76Proposition 1975:1 Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76Proposition 1975/76:1 Regeringens proposition med redovisning av programskedet i det fysiska riksplaneringenProposition 1975/76:1 Regeringens proposition med redovisning av programskedet i det fysiska riksplaneringen  
  prop. 1975/76:2 Proposition 1975:2 Regeringens proposition med förslag om tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1974/75Proposition 1975:2 Regeringens proposition med förslag om tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1974/75Proposition 1975/76:2 Regeringens proposition om försäljning av viss allmänna arvsfonden tillfallen fast egendomProposition 1975/76:2 Regeringens proposition om försäljning av viss allmänna arvsfonden tillfallen fast egendom  
  prop. 1975/76:3 Proposition 1975:3 Regeringens skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelserProposition 1975:3 Regeringens skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelserProposition 1975/76:3 Regeringens proposition med förslag till lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott m.m.Proposition 1975/76:3 Regeringens proposition med förslag till lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott m.m.  
  prop. 1975/76:4 Proposition 1975:4 Regeringens skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975Proposition 1975:4 Regeringens skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975Proposition 1975/76:4 Regeringens proposition om behörigheten att föra motorcykelProposition 1975/76:4 Regeringens proposition om behörigheten att föra motorcykel  
  prop. 1975/76:5 Proposition 1975:5 Regeringens proposition om allmän folk- och bostadsräkning år 1975, m.m.Proposition 1975:5 Regeringens proposition om allmän folk- och bostadsräkning år 1975, m.m.Proposition 1975/76:5 Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östesjöområdets marina miljö, m.m.Proposition 1975/76:5 Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östesjöområdets marina miljö, m.m.  
  prop. 1975/76:6 Proposition 1975:6 Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.Proposition 1975:6 Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.Proposition 1975/76:6 Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjörådets marina miljöProposition 1975/76:6 Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjörådets marina miljö  
  prop. 1975/76:7 Proposition 1975:7 Regeringens proposition om förvärv av aktier i AB Pripps BryggerierProposition 1975:7 Regeringens proposition om förvärv av aktier i AB Pripps BryggerierProposition 1975/76:7 Regeringens proposition med förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m. m.Proposition 1975/76:7 Regeringens proposition med förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m. m.  
  prop. 1975/76:9 Proposition 1975:9 Regeringens proposition om reformering av högskoleutbildningen m.m.Proposition 1975:9 Regeringens proposition om reformering av högskoleutbildningen m.m.Proposition 1975/76:9 Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m. m.Proposition 1975/76:9 Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m. m.  
  prop. 1975/76:10 Proposition 1975:10 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalkenProposition 1975:10 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalkenProposition 1975/76:10 Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.mProposition 1975/76:10 Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m  
  prop. 1975/76:11 Proposition 1975:11 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafikProposition 1975:11 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafikProposition 1975/76:11 Regeringens proposition med förslag till befissäkringslag för skatte- och avgiftprocessen, m.m.Proposition 1975/76:11 Regeringens proposition med förslag till befissäkringslag för skatte- och avgiftprocessen, m.m.  
  prop. 1975/76:12 Proposition 1975:12 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), m.m.Proposition 1975:12 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), m.m.Proposition 1975/76:12 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m.Proposition 1975/76:12 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m.  
  prop. 1975/76:13 Proposition 1975:13 Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra rundradiofrågorProposition 1975:13 Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra rundradiofrågorProposition 1975/76:13 Regeringens proposition med förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282)Proposition 1975/76:13 Regeringens proposition med förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282)  
  prop. 1975/76:14 Proposition 1975:14 Regeringens proposition om statligt stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, m.m.Proposition 1975:14 Regeringens proposition om statligt stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, m.m.Proposition 1975/76:14 Regeringens proposition om överlåtelse av viss statens tillhörig fast egendom m.m.Proposition 1975/76:14 Regeringens proposition om överlåtelse av viss statens tillhörig fast egendom m.m.  
  prop. 1975/76:15 Proposition 1975:15 Regeringens proposition med förslag till ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjandeProposition 1975:15 Regeringens proposition med förslag till ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjandeProposition 1975/76:15 Regeringens proposition med förslag till terafikskadelag m.m.Proposition 1975/76:15 Regeringens proposition med förslag till terafikskadelag m.m.  
  prop. 1975/76:16 Proposition 1975:16 Regeringens proposition om ändrade regler för inbetalning av medel till arbetsmiljökonto och särskilt investeringskontoProposition 1975:16 Regeringens proposition om ändrade regler för inbetalning av medel till arbetsmiljökonto och särskilt investeringskontoProposition 1975/76:16 Regeringens proposition om tillfällig nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdetProposition 1975/76:16 Regeringens proposition om tillfällig nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet  
  prop. 1975/76:17 Proposition 1975:17 Regeringens proposition angående meddelande av lokala sjötrafikföreskrifterProposition 1975:17 Regeringens proposition angående meddelande av lokala sjötrafikföreskrifterProposition 1975/76:17 Regeringens proposition om godkännande av vissa avtal med landstingskommunerna m.fl. om bidreag till psykiatrisk sjukvårdProposition 1975/76:17 Regeringens proposition om godkännande av vissa avtal med landstingskommunerna m.fl. om bidreag till psykiatrisk sjukvård  
  prop. 1975/76:18 Proposition 1975:18 Regeringens proposition med förslag till steriliseringslag, m.m.Proposition 1975:18 Regeringens proposition med förslag till steriliseringslag, m.m.Proposition 1975/76:18 Regeringens proposition om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m.Proposition 1975/76:18 Regeringens proposition om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m.  
  prop. 1975/76:19 Proposition 1975:19 Regeringens proposition om lagstiftning om skydd mot avlyssningProposition 1975:19 Regeringens proposition om lagstiftning om skydd mot avlyssningProposition 1975/76:19 Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs m.m.Proposition 1975/76:19 Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs m.m.  
  prop. 1975/76:20 Proposition 1975:20 Regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken 2Proposition 1975:20 Regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken 2Proposition 1975/76:20 Regeringens proposition om svenskt medlemslap i en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomisk smaarbete och utveckling (OECD) m.m.Proposition 1975/76:20 Regeringens proposition om svenskt medlemslap i en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomisk smaarbete och utveckling (OECD) m.m.  
  prop. 1975/76:21 Proposition 1975:21 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), m.m.Proposition 1975:21 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), m.m.Proposition 1975/76:21 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i jordabalkenProposition 1975/76:21 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i jordabalken  
  prop. 1975/76:22 Proposition 1975:22 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.Proposition 1975:22 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.Proposition 1975/76:22 om ändrade regler för studiesocialt stödProposition 1975/76:22 om ändrade regler för studiesocialt stöd  
  prop. 1975/76:23 Proposition 1975:23 Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.Proposition 1975:23 Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.Proposition 1975/76:23 om kommunal rösträtt för invandrareProposition 1975/76:23 om kommunal rösträtt för invandrare  
  prop. 1975/76:24 Proposition 1975:24 Regeringens proposition om viss försöksverksamhet inom lärarutbildningen m.m.Proposition 1975:24 Regeringens proposition om viss försöksverksamhet inom lärarutbildningen m.m.Proposition 1975/76:24 Regeringens proposition om godkännande av en överenskommelse om grundande av Organisationen för järnmalmsexporterande länderProposition 1975/76:24 Regeringens proposition om godkännande av en överenskommelse om grundande av Organisationen för järnmalmsexporterande länder  
  prop. 1975/76:25 Proposition 1975:25 Regeringens proposition angående riktlinjer för älgvårdenProposition 1975:25 Regeringens proposition angående riktlinjer för älgvårdenProposition 1975/76:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76Proposition 1975/76:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76  
  prop. 1975/76:26 Proposition 1975:26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.Proposition 1975:26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.Proposition 1975/76:26 Regeringens proposition om teckning av ytterligare aktier i Post- och kreditbanken, PK-bankenProposition 1975/76:26 Regeringens proposition om teckning av ytterligare aktier i Post- och kreditbanken, PK-banken  
  prop. 1975/76:27 Proposition 1975:27 Regeringens proposition om ändring i vallagen (1972:620), m.m.Proposition 1975:27 Regeringens proposition om ändring i vallagen (1972:620), m.m.Proposition 1975/76:27 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i införsellagen (1968:621)Proposition 1975/76:27 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i införsellagen (1968:621)  
  prop. 1975/76:28 Proposition 1975:28 Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt, m.m.Proposition 1975:28 Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt, m.m.Proposition 1975/76:28 Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av oljaProposition 1975/76:28 Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja  
  prop. 1975/76:29 Proposition 1975:29 Regeringens proposition med förslag till ändringar i lagen (1938:274) om rätt till jakt och lagen (1950:596) om rätt till fiskeProposition 1975:29 Regeringens proposition med förslag till ändringar i lagen (1938:274) om rätt till jakt och lagen (1950:596) om rätt till fiskeProposition 1975/76:29 Regeringens proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 § regeringsformen, m.m.Proposition 1975/76:29 Regeringens proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 § regeringsformen, m.m.  
  prop. 1975/76:30 Proposition 1975:30 Regeringens proposition om enerighushållningen m.m.Proposition 1975:30 Regeringens proposition om enerighushållningen m.m.Proposition 1975/76:30 om ändring av reglerna för beräkning av låneunderlag i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhusProposition 1975/76:30 om ändring av reglerna för beräkning av låneunderlag i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus  
  prop. 1975/76:31 Proposition 1975:31 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1972:820) om skatt på spelProposition 1975:31 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1972:820) om skatt på spelProposition 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m.Proposition 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m.  
  prop. 1975/76:32 Proposition 1975:32 Regeringens proposition om återvinning och omhändertagande av avfallProposition 1975:32 Regeringens proposition om återvinning och omhändertagande av avfallProposition 1975/76:32 om ändringar i fiskelagstiftningenProposition 1975/76:32 om ändringar i fiskelagstiftningen  
  prop. 1975/76:33 Proposition 1975:33 Regeringens proposition om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområdeProposition 1975:33 Regeringens proposition om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområdeProposition 1975/76:33 Regeringens proposition med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m.Proposition 1975/76:33 Regeringens proposition med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m.  
  prop. 1975/76:34 Proposition 1975:34 Regeringens proposition om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdenProposition 1975:34 Regeringens proposition om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdenProposition 1975/76:34 Regeringens proposition med förslag till marknadsföringslag, m.m.Proposition 1975/76:34 Regeringens proposition med förslag till marknadsföringslag, m.m.  
  prop. 1975/76:35 Proposition 1975:35 Regeringens proposition om ändringar i Iagstiftningen om utlämning för brott m.m.Proposition 1975:35 Regeringens proposition om ändringar i Iagstiftningen om utlämning för brott m.m.Proposition 1975/76:35 om ändring i lagen (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningarProposition 1975/76:35 om ändring i lagen (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar  
  prop. 1975/76:36 Proposition 1975:36 Regeringens proposition om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m.Proposition 1975:36 Regeringens proposition om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m.Proposition 1975/76:36 med förslag till lag om andra allmänna gudstjänster än högmässa, m.m.Proposition 1975/76:36 med förslag till lag om andra allmänna gudstjänster än högmässa, m.m.  
  prop. 1975/76:37 Proposition 1975:37 Regeringens proposition med förslag om nytt förmånssystem för värnpliktiga m.fl. och ändringar i familjebidragsförordningen (1946:99) m.m.Proposition 1975:37 Regeringens proposition med förslag om nytt förmånssystem för värnpliktiga m.fl. och ändringar i familjebidragsförordningen (1946:99) m.m.Proposition 1975/76:37 om ändring i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord, m.m.Proposition 1975/76:37 om ändring i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord, m.m.  
  prop. 1975/76:38 Proposition 1975:38 Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktundersökning och brunnsborrningProposition 1975:38 Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktundersökning och brunnsborrningProposition 1975/76:38 om ändring i kyrkolagenProposition 1975/76:38 om ändring i kyrkolagen  
  prop. 1975/76:39 Proposition 1975:39 förslag till lag om rätt för sammanslutningar av studerande eller anställda att utse ledamöter i styrelse eller annat organ vid läroanstaltProposition 1975:39 förslag till lag om rätt för sammanslutningar av studerande eller anställda att utse ledamöter i styrelse eller annat organ vid läroanstaltProposition 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m.Proposition 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m.  
  prop. 1975/76:40 Proposition 1975:40 Regeringens proposition om kommunal konsumentpolitisk verksamhet m.m.Proposition 1975:40 Regeringens proposition om kommunal konsumentpolitisk verksamhet m.m.Proposition 1975/76:40 med förslag om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.Proposition 1975/76:40 med förslag om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.  
  prop. 1975/76:41 Proposition 1975:41 Regeringens proposition om inrättande av handelsprocedurrådet m.m.Proposition 1975:41 Regeringens proposition om inrättande av handelsprocedurrådet m.m.Proposition 1975/76:41 Regeringens proposition angående förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)Proposition 1975/76:41 Regeringens proposition angående förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1975/76:42 Proposition 1975:42 Regeringens proposition om Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, m.m.Proposition 1975:42 Regeringens proposition om Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, m.m.Proposition 1975/76:42 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m.Proposition 1975/76:42 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m.  
  prop. 1975/76:43 Proposition 1975:43 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskattProposition 1975:43 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskattProposition 1975/76:43 om godkännande av konventionen den 10 april 1972 om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapenProposition 1975/76:43 om godkännande av konventionen den 10 april 1972 om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen  
  prop. 1975/76:44 Proposition 1975:44 Regeringens proposition om stödåtgärder på fiskets område, m.m.Proposition 1975:44 Regeringens proposition om stödåtgärder på fiskets område, m.m.Proposition 1975/76:44 med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringenProposition 1975/76:44 med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen  
  prop. 1975/76:45 Proposition 1975:45 Regeringens proposition om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningenProposition 1975:45 Regeringens proposition om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningenProposition 1975/76:45 om viss ändring i bestämmelserna om kostnadsfria och pris läkemedelProposition 1975/76:45 om viss ändring i bestämmelserna om kostnadsfria och pris läkemedel  
  prop. 1975/76:46 Proposition 1975:46 Regeringens proposition om planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turismProposition 1975:46 Regeringens proposition om planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turismProposition 1975/76:46 om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkornster m.m.Proposition 1975/76:46 om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkornster m.m.  
  prop. 1975/76:47 Proposition 1975:47 Regeringens proposition om inrättande och finansiering av Sveriges turistråd, m.m.Proposition 1975:47 Regeringens proposition om inrättande och finansiering av Sveriges turistråd, m.m.Proposition 1975/76:47 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.Proposition 1975/76:47 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.  
  prop. 1975/76:48 Proposition 1975:48 Regeringens proposition med förslag till ändrade regler för beskattning av samfälligheter, m.m.Proposition 1975:48 Regeringens proposition med förslag till ändrade regler för beskattning av samfälligheter, m.m.Proposition 1975/76:48 med förslag till ändring i lagen (1929:145) om skiljemjän, m.m.Proposition 1975/76:48 med förslag till ändring i lagen (1929:145) om skiljemjän, m.m.  
  prop. 1975/76:49 Proposition 1975:49 om godkännande av konsortialavtal mellan staten samt Ångpanneföreningen och Tekniska Röntgencentralen AB om samarbeteProposition 1975:49 om godkännande av konsortialavtal mellan staten samt Ångpanneföreningen och Tekniska Röntgencentralen AB om samarbeteProposition 1975/76:49 med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvarorProposition 1975/76:49 med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror  
  prop. 1975/76:50 Proposition 1975:50 Regeringens proposition med förslag till transplantationslag, m.m.Proposition 1975:50 Regeringens proposition med förslag till transplantationslag, m.m.Proposition 1975/76:50 om ändring i ärvdabalken, m.m.Proposition 1975/76:50 om ändring i ärvdabalken, m.m.  
  prop. 1975/76:51 Proposition 1975:51 Regeringens proposition om extra bidrag till kommuner och landstingskommunerProposition 1975:51 Regeringens proposition om extra bidrag till kommuner och landstingskommunerProposition 1975/76:51 om godkännande av en konvention mellan Sverige och Österike rörande social trygghet, m.m.Proposition 1975/76:51 om godkännande av en konvention mellan Sverige och Österike rörande social trygghet, m.m.  
  prop. 1975/76:52 Proposition 1975:52 Regeringens propositon med förslag till lag om tillfällig handelProposition 1975:52 Regeringens propositon med förslag till lag om tillfällig handelProposition 1975/76:52 med förslag till lag om justitiekanslerns tillsyn m.m.Proposition 1975/76:52 med förslag till lag om justitiekanslerns tillsyn m.m.  
  prop. 1975/76:53 Proposition 1975:53 Regeringens proposition om produktionen av jästProposition 1975:53 Regeringens proposition om produktionen av jästProposition 1975/76:53 om ändring i lagen (I955:183) om bankrörelseProposition 1975/76:53 om ändring i lagen (I955:183) om bankrörelse  
  prop. 1975/76:54 Proposition 1975:54 Regeringens proposition om prisutjämning på vissa varor som innehåller socker, m.m.Proposition 1975:54 Regeringens proposition om prisutjämning på vissa varor som innehåller socker, m.m.Proposition 1975/76:54 med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)Proposition 1975/76:54 med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)  
  prop. 1975/76:55 Proposition 1975:55 Regeringens proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.Proposition 1975:55 Regeringens proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.Proposition 1975/76:55 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.Proposition 1975/76:55 om ändring i vallagen (1972:620), m.m.  
  prop. 1975/76:56 Proposition 1975:56 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1946:324) om skogsvårdsavgiftProposition 1975:56 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1946:324) om skogsvårdsavgiftProposition 1975/76:56 om ändring i byggnadslagen (1947:385)Proposition 1975/76:56 om ändring i byggnadslagen (1947:385)  
  prop. 1975/76:57 Proposition 1975:57 Regeringens proposition om ett nytt system för automatisk databehandling inom folkbokförings- och beskattningsområdetProposition 1975:57 Regeringens proposition om ett nytt system för automatisk databehandling inom folkbokförings- och beskattningsområdetProposition 1975/76:57 Regeringens proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m.Proposition 1975/76:57 Regeringens proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m.  
  prop. 1975/76:58 Proposition 1975:58 Regeringens proposition om ändring i fråga om den skattemässiga behandlingen av vissa gruppsjukförsäkringarProposition 1975:58 Regeringens proposition om ändring i fråga om den skattemässiga behandlingen av vissa gruppsjukförsäkringarProposition 1975/76:58 om Sveriges anslntning till konvention angående uppättande av ett europeiskt rymdorgan, m.m.Proposition 1975/76:58 om Sveriges anslntning till konvention angående uppättande av ett europeiskt rymdorgan, m.m.  
  prop. 1975/76:59 Proposition 1975:59 Regeringens proposition om 1976 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.Proposition 1975:59 Regeringens proposition om 1976 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.Proposition 1975/76:59 om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstödProposition 1975/76:59 om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd  
  prop. 1975/76:60 Proposition 1975:60 Regeringens proposition om fortsatt garanti till Aktiebolaget AerotransportProposition 1975:60 Regeringens proposition om fortsatt garanti till Aktiebolaget AerotransportProposition 1975/76:60 om ändring i lagen (1975:171) om förbud mot nedsmältning av myntProposition 1975/76:60 om ändring i lagen (1975:171) om förbud mot nedsmältning av mynt  
  prop. 1975/76:61 Proposition 1975:61 Regeringens proposition om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.Proposition 1975:61 Regeringens proposition om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.Proposition 1975/76:61 om särskillt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag för inventarieanskafningProposition 1975/76:61 om särskillt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag för inventarieanskafning  
  prop. 1975/76:62 Proposition 1975:62 Regeringens proposition om kilometerskatt för vissa släpvagnar, m.m.Proposition 1975:62 Regeringens proposition om kilometerskatt för vissa släpvagnar, m.m.Proposition 1975/76:62 om Norrlandsfondens fortsatta verksamhetProposition 1975/76:62 om Norrlandsfondens fortsatta verksamhet  
  prop. 1975/76:63 Proposition 1975:63 Regeringens proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslutProposition 1975:63 Regeringens proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslutProposition 1975/76:63 om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningarProposition 1975/76:63 om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar  
  prop. 1975/76:64 Proposition 1975:64 Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition nr 2 i viss delProposition 1975:64 Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition nr 2 i viss delProposition 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.Proposition 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1975/76:65 Proposition 1975:65 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.Proposition 1975:65 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.Proposition 1975/76:65 om inriktningen av den ekonomiska politikenProposition 1975/76:65 om inriktningen av den ekonomiska politiken  
  prop. 1975/76:66 Proposition 1975:66 Regeringens proposition om vissa stimulansåtgärder för arbetsmiljöförbättringarProposition 1975:66 Regeringens proposition om vissa stimulansåtgärder för arbetsmiljöförbättringarProposition 1975/76:66 om medelstillskott till Svenska UtvecklingsaktiebolagetProposition 1975/76:66 om medelstillskott till Svenska Utvecklingsaktiebolaget  
  prop. 1975/76:67 Proposition 1975:67 Regeringens proposition om lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.Proposition 1975:67 Regeringens proposition om lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.Proposition 1975/76:67 med förslag till terrängkörningslagProposition 1975/76:67 med förslag till terrängkörningslag  
  prop. 1975/76:68 Proposition 1975:68 Regeringens proposition om ändringar i sjölagen (1891:35 s.1), m.m.Proposition 1975:68 Regeringens proposition om ändringar i sjölagen (1891:35 s.1), m.m.Proposition 1975/76:68 om ökning av garantin för exportkreditProposition 1975/76:68 om ökning av garantin för exportkredit  
  prop. 1975/76:69 Proposition 1975:69 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott m.m.Proposition 1975:69 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott m.m.Proposition 1975/76:69 med förslag till lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97)Proposition 1975/76:69 med förslag till lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97)  
  prop. 1975/76:70 Proposition 1975:70 Regeringens proposition med förslag till lag om sambruksföreningar, m.m.Proposition 1975:70 Regeringens proposition med förslag till lag om sambruksföreningar, m.m.Proposition 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m.Proposition 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m.  
  prop. 1975/76:71 Proposition 1975:71 med förslag till godkännande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personerProposition 1975:71 med förslag till godkännande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personerProposition 1975/76:71 om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkringProposition 1975/76:71 om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring  
  prop. 1975/76:72 Proposition 1975:72 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrundProposition 1975:72 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrundProposition 1975/76:72 om ändringar i exportkreditstödetProposition 1975/76:72 om ändringar i exportkreditstödet  
  prop. 1975/76:73 Proposition 1975:73 Regeringens proposition om vissa ändringar i banklagstiftningen m.m.Proposition 1975:73 Regeringens proposition om vissa ändringar i banklagstiftningen m.m.Proposition 1975/76:73 om kultur- och fritidsverksamhet inom handelsflottanProposition 1975/76:73 om kultur- och fritidsverksamhet inom handelsflottan  
  prop. 1975/76:74 Proposition 1975:74 Regeringens proposition med förslag om grundutbildning av värnpliktig medicinalpersonalProposition 1975:74 Regeringens proposition med förslag om grundutbildning av värnpliktig medicinalpersonalProposition 1975/76:74 om godkännande av avtal rörande ändring i avtalet den 18 december 1972 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigtProposition 1975/76:74 om godkännande av avtal rörande ändring i avtalet den 18 december 1972 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt  
  prop. 1975/76:75 Proposition 1975:75 Regeringens proposition om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaretProposition 1975:75 Regeringens proposition om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaretProposition 1975/76:75 om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partierProposition 1975/76:75 om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier  
  prop. 1975/76:76 Proposition 1975:76 Regeringens proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelserProposition 1975:76 Regeringens proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelserProposition 1975/76:76 om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m.m.Proposition 1975/76:76 om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m.m.  
  prop. 1975/76:77 Proposition 1975:77 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (1971:920)Proposition 1975:77 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (1971:920)Proposition 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattningProposition 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning  
  prop. 1975/76:78 Proposition 1975:78 Regeringens proposition om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m.Proposition 1975:78 Regeringens proposition om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m.Proposition 1975/76:78 om inskränkt skattskyldighet för företagareförening som erhåller statsbidragProposition 1975/76:78 om inskränkt skattskyldighet för företagareförening som erhåller statsbidrag  
  prop. 1975/76:79 Proposition 1975:79 Regeringens proposition om överenskommelse angående akademiska sjukhuset i Uppsala, m.m.Proposition 1975:79 Regeringens proposition om överenskommelse angående akademiska sjukhuset i Uppsala, m.m.Proposition 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m.Proposition 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m.  
  prop. 1975/76:80 Proposition 1975:80 Regeringens proposition med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1975/76Proposition 1975:80 Regeringens proposition med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1975/76Proposition 1975/76:80 om vissa anslag ur kyrkofondenProposition 1975/76:80 om vissa anslag ur kyrkofonden  
  prop. 1975/76:81 Proposition 1975:81 Regeringens proposition om ny organisation för luftfartsverket, m.m.Proposition 1975:81 Regeringens proposition om ny organisation för luftfartsverket, m.m.Proposition 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.Proposition 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.  
  prop. 1975/76:82 Proposition 1975:82 Regeringens proposition om ändringar i valutalagstiftningen, m.m.Proposition 1975:82 Regeringens proposition om ändringar i valutalagstiftningen, m.m.Proposition 1975/76:82 om ändring i brottsbalkenProposition 1975/76:82 om ändring i brottsbalken  
  prop. 1975/76:83 Proposition 1975:83 Regeringens proposition med förslag till ändring i byggnadsstadgan (1959:612)Proposition 1975:83 Regeringens proposition med förslag till ändring i byggnadsstadgan (1959:612)Proposition 1975/76:83 om ändring i taxeringslagen (1956:623)Proposition 1975/76:83 om ändring i taxeringslagen (1956:623)  
  prop. 1975/76:84 Proposition 1975:84 Regeringens proposition om kommunal biståndsverksamhetProposition 1975:84 Regeringens proposition om kommunal biståndsverksamhetProposition 1975/76:84 med förslag till lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen, m.m.Proposition 1975/76:84 med förslag till lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen, m.m.  
  prop. 1975/76:85 Proposition 1975:85 Regeringens proposition med försIag om tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1974/75Proposition 1975:85 Regeringens proposition med försIag om tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1974/75Proposition 1975/76:85 om godkännande av konvention om förhindrande av havsförorening från landbaserade källorProposition 1975/76:85 om godkännande av konvention om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor  
  prop. 1975/76:86 Proposition 1975:86 Regeringens proposition om viss avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för kostnader för arbetskläderProposition 1975:86 Regeringens proposition om viss avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för kostnader för arbetskläderProposition 1975/76:86 om godkännande av avtal om samarbete mellan Sverige och den europeiska atomenergigemenskapen inom området för styrd termonukleärProposition 1975/76:86 om godkännande av avtal om samarbete mellan Sverige och den europeiska atomenergigemenskapen inom området för styrd termonukleär  
  prop. 1975/76:87 Proposition 1975:87 Regeringens proposition om riktlinjer för ändrad skatteadministration och taxering i första instans, m.m.Proposition 1975:87 Regeringens proposition om riktlinjer för ändrad skatteadministration och taxering i första instans, m.m.Proposition 1975/76:87 om utbyggnad av Stiftelsen Industricentras anläggningar i Strömsund och LyckseleProposition 1975/76:87 om utbyggnad av Stiftelsen Industricentras anläggningar i Strömsund och Lycksele  
  prop. 1975/76:88 Proposition 1975:88 Regeringens skrivelse med överlämnande av årsredovisning för statsföretag ABProposition 1975:88 Regeringens skrivelse med överlämnande av årsredovisning för statsföretag ABProposition 1975/76:88 om åtgärder inom skärgårdsområdenaProposition 1975/76:88 om åtgärder inom skärgårdsområdena  
  prop. 1975/76:89 Proposition 1975:89 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsenProposition 1975:89 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsenProposition 1975/76:89 om lirarutbildningens dimensionering och lokalisering m.m.Proposition 1975/76:89 om lirarutbildningens dimensionering och lokalisering m.m.  
  prop. 1975/76:90 Proposition 1975:90 Regeringens proposition om ökning av den statliga garantin för Sveriges investeringsbank AB:s förpliktelserProposition 1975:90 Regeringens proposition om ökning av den statliga garantin för Sveriges investeringsbank AB:s förpliktelserProposition 1975/76:90 med förslag till ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. m.m.Proposition 1975/76:90 med förslag till ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. m.m.  
  prop. 1975/76:91 Proposition 1975:91 Regeringens proposition med förslag till lagar om förbud mot spridning och utförsel av kart- och bildmaterialProposition 1975:91 Regeringens proposition med förslag till lagar om förbud mot spridning och utförsel av kart- och bildmaterialProposition 1975/76:91 om ändrade regler för beräkning av existensminimumProposition 1975/76:91 om ändrade regler för beräkning av existensminimum  
  prop. 1975/76:92 Proposition 1975:92 Regeringens proposition om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m.Proposition 1975:92 Regeringens proposition om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m.Proposition 1975/76:92 om utbyggnad av barnomsorgenProposition 1975/76:92 om utbyggnad av barnomsorgen  
  prop. 1975/76:93 Proposition 1975:93 Regeringens proposition om medel för det nordiska ministerrådssekretariatet i OsloProposition 1975:93 Regeringens proposition om medel för det nordiska ministerrådssekretariatet i OsloProposition 1975/76:93 med förslag till lag om utjämning av taxorna för fjärrtransporter av gods med lastbil till och från GotlandProposition 1975/76:93 med förslag till lag om utjämning av taxorna för fjärrtransporter av gods med lastbil till och från Gotland  
  prop. 1975/76:94 Proposition 1975:94 Ej avlämnad till riksdagenProposition 1975:94 Ej avlämnad till riksdagenProposition 1975/76:94 om medgivande att i visst fall avstå fast egendom som har tillfallit allmänna arvsfonden som arvProposition 1975/76:94 om medgivande att i visst fall avstå fast egendom som har tillfallit allmänna arvsfonden som arv  
  prop. 1975/76:95 Proposition 1975:95 Regeringens proposition om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingarProposition 1975:95 Regeringens proposition om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingarProposition 1975/76:95 med försiag till godkännande av konvention om utomäktenskapliga barns rättsliga ställningProposition 1975/76:95 med försiag till godkännande av konvention om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning  
  prop. 1975/76:96 Proposition 1975:96 Regeringens proposition om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregisterProposition 1975:96 Regeringens proposition om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregisterProposition 1975/76:96 om viss ändrad organisation för utrikesdepartementet m.m.Proposition 1975/76:96 om viss ändrad organisation för utrikesdepartementet m.m.  
  prop. 1975/76:97 Proposition 1975:97 Regeringens proposition angående rörlig pensionsålder m.m.;beslutad den 13 mars 1975Proposition 1975:97 Regeringens proposition angående rörlig pensionsålder m.m.;beslutad den 13 mars 1975Proposition 1975/76:97 med förslag till lag om gemensamt nattvardsfirande mellan kyrkan och andra kristna samfund i landetProposition 1975/76:97 med förslag till lag om gemensamt nattvardsfirande mellan kyrkan och andra kristna samfund i landet  
  prop. 1975/76:98 Proposition 1975:98 Regeringens proposition om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m.Proposition 1975:98 Regeringens proposition om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m.Proposition 1975/76:98 med förslag till lag om erkännande och verkställighet av utändskt avgörande angående underhållsskyldighetProposition 1975/76:98 med förslag till lag om erkännande och verkställighet av utändskt avgörande angående underhållsskyldighet  
  prop. 1975/76:99 Proposition 1975:99 Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen (1972:123) om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftenProposition 1975:99 Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen (1972:123) om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftenProposition 1975/76:99 om teckning av aktier i Statsföretag ABProposition 1975/76:99 om teckning av aktier i Statsföretag AB  
  prop. 1975/76:100 Proposition 1975:100 Regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1975/76, m.m.(kompletteringsproposition)Proposition 1975:100 Regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1975/76, m.m.(kompletteringsproposition)Proposition 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77Proposition 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77  
  prop. 1975/76:101 Proposition 1975:101 Regeringens proposition om nytt valsystem vid landstingsval, m.m.Proposition 1975:101 Regeringens proposition om nytt valsystem vid landstingsval, m.m.Proposition 1975/76:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1975/76Proposition 1975/76:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1975/76  
  prop. 1975/76:103 Proposition 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.Proposition 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.Proposition 1975/76:103 med överlämnande av 1976 års kommittéberättelseProposition 1975/76:103 med överlämnande av 1976 års kommittéberättelse  
  prop. 1975/76:104 Proposition 1975:104 Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m.Proposition 1975:104 Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m.Proposition 1975/76:104 om godkännande av konventionerna den 29 mars 1972 om internationellt ansvar för skada som orsakas av rymdföremålProposition 1975/76:104 om godkännande av konventionerna den 29 mars 1972 om internationellt ansvar för skada som orsakas av rymdföremål  
  prop. 1975/76:105 Proposition 1975:105 Regeringens proposition om godkännande av avtal om verksamheten vid Hermods stiftelseProposition 1975:105 Regeringens proposition om godkännande av avtal om verksamheten vid Hermods stiftelseProposition 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m.Proposition 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m.  
  prop. 1975/76:106 Proposition 1975:106 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalkenProposition 1975:106 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalkenProposition 1975/76:106 med förslag till lag om felparkeringsavgift, m.m.Proposition 1975/76:106 med förslag till lag om felparkeringsavgift, m.m.  
  prop. 1975/76:107 Proposition 1975:107 Regeringens proposition angående föreskrifter om avgifter hos byggnadsnämndProposition 1975:107 Regeringens proposition angående föreskrifter om avgifter hos byggnadsnämndProposition 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m.Proposition 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m.  
  prop. 1975/76:108 Proposition 1975:108 Regeringens proposition om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954:521)Proposition 1975:108 Regeringens proposition om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954:521)Proposition 1975/76:108 om godkännande av överenskommelse om upprättande av Nordiska investeringsbanken, m.m.Proposition 1975/76:108 om godkännande av överenskommelse om upprättande av Nordiska investeringsbanken, m.m.  
  prop. 1975/76:109 Proposition 1975:109 Regeringens proposition med förslag om rätt till tilläggspension och sjömanspension för entreprenöranställda på svenska handelsfartyg, m. mProposition 1975:109 Regeringens proposition med förslag om rätt till tilläggspension och sjömanspension för entreprenöranställda på svenska handelsfartyg, m. mProposition 1975/76:109 om anslag till Aktiebolaget Atomenergi för budgetåret 1976/77, m.m.Proposition 1975/76:109 om anslag till Aktiebolaget Atomenergi för budgetåret 1976/77, m.m.  
  prop. 1975/76:110 Proposition 1975:110 Regeringens proposition om verksamheten vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads ABProposition 1975:110 Regeringens proposition om verksamheten vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads ABProposition 1975/76:110 om radio och television i utbildningsväsendetProposition 1975/76:110 om radio och television i utbildningsväsendet  
  prop. 1975/76:111 Proposition 1975/76:111 om ändring i vallagen (1972:620)  
  prop. 1975/76:112 Proposition 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar  
  prop. 1975/76:113 Proposition 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m.  
  prop. 1975/76:114 Proposition 1975/76:114 om nya regler för barntillägg till folkpension, m. m.  
  prop. 1975/76:115 Proposition 1975/76:115 om godkännande av ändring i EFTA-konventionen  
  prop. 1975/76:116 Proposition 1975/76:116 med förslag om ändrad administration av bidragsförskott, m. m.  
  prop. 1975/76:117 Proposition 1975/76:117 om anslag för budgetåret 1976/77 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1975/76:118 Proposition 1975/76:118 om hemspråksndervisning för invnndrarbarn  
  prop. 1975/76:119 Proposition 1975/76:119 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Canada om utlämning  
  prop. 1975/76:120 Proposition 1975/76:120 om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna  
  prop. 1975/76:121 Proposition 1975/76:121 om vissa varvsfrågor  
  prop. 1975/76:122 Proposition 1975/76:122 om omorganisation av förenade fabriksverken, m.m.  
  prop. 1975/76:123 Proposition 1975/76:123 om statens strålskyddsinstituts uppgifter och organisation, m.m.  
  prop. 1975/76:124 Proposition 1975/76:124 om den statliga verksamheten på oljeområdet, m.m.  
  prop. 1975/76:125 Proposition 1975/76:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1975/76  
  prop. 1975/76:126 Proposition 1975/76:126 med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut  
  prop. 1975/76:127 Proposition 1975/76:127 om avgifterna i postverkets tidningsrörelse m.m.  
  prop. 1975/76:128 Proposition 1975/76:128 om utbildningsbidrag för doktorander m.m.  
  prop. 1975/76:129 Proposition 1975/76:129 om forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  
  prop. 1975/76:130 Proposition 1975/76:130 om stödåtgärder på fiskets område, m.m.  
  prop. 1975/76:131 Proposition 1975/76:131 om statligt stöd till dagspressen  
  prop. 1975/76:132 Proposition 1975/76:132 om skogstyrelsens organisation, m.m.  
  prop. 1975/76:133 Proposition 1975/76:133 om utbyggnad av föräldrarförsäkringen m.m.  
  prop. 1975/76:134 Proposition 1975/76:134 med förslag om förmåner föer värnpliktiga m.fl. samt ändringar i värnpliktsllagen, civilförsvarslagen och familjebidragslagen  
  prop. 1975/76:135 Proposition 1975/76:135 om den statliga kulturpolitiken 3  
  prop. 1975/76:136 Proposition 1975/76:136 om ändringar i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap  
  prop. 1975/76:137 Proposition 1975/76:137 om omdisponering av allmänna barnhusets tillgångar  
  prop. 1975/76:138 Proposition 1975/76:138 om ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar  
  prop. 1975/76:139 Proposition 1975/76:139 om särskild ersättning till skadade värnpliktiga m.fl.  
  prop. 1975/76:140 Proposition 1975/76:140 med förslag om allmänna beredskapsbudgeten för bugetåret 1976/77  
  prop. 1975/76:142 Proposition 1975/76:142 om upplysning i alkohol- och tobaksfrågor och om anslag till hälsåvårdsupplysning  
  prop. 1975/76:143 Proposition 1975/76:143 om vissa anslag- och organisationsfrågor rörande försvaret  
  prop. 1975/76:144 Proposition 1975/76:144 med förslag om beaktande av det s.k. ingångsvärdet i samband med statlig bostadslån för ombyggnad av flerfamiljshus  
  prop. 1975/76:145 Proposition 1975/76:145 om ändrade regler för bostadstillägg  
  prop. 1975/76:146 Proposition 1975/76:146 om 1977 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.  
  prop. 1975/76:147 Proposition 1975/76:147 om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annnan menighets utdebitering av skatt, m.m.  
  prop. 1975/76:148 Proposition 1975/76:148 med förslag till enklare former för beivrande av mindre lagöverträdelser  
  prop. 1975/76:149 Proposition 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m.  
  prop. 1975/76:150 Proposition 1975/76:150 Med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1975/76:151 Proposition 1975/76:151 Om överlåtelse av aktier i Svenska Utvecklingsaktiebolaget, m.m.  
  prop. 1975/76:152 Proposition 1975/76:152 med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen  
  prop. 1975/76:153 Proposition 1975/76:153 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.  
  prop. 1975/76:154 Proposition 1975/76:154 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1975/76:155 Proposition 1975/76:155 om vissa körkortsfrågor  
  prop. 1975/76:156 Proposition 1975/76:156 om höjning av visst avdrag vid arvs- och gåvobeskattning av förmånstagarförvärv, m.m.  
  prop. 1975/76:157 Proposition 1975/76:157 om berberislag, m. m.  
  prop. 1975/76:158 Proposition 1975/76:158 om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m.m.  
  prop. 1975/76:159 Proposition 1975/76:159 med förslag till organisation av och anslag för det nya konsumentverket  
  prop. 1975/76:160 Proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet  
  prop. 1975/76:161 Proposition 1975/76:161 om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.  
  prop. 1975/76:162 Proposition 1975/76:162 med förslag till lag om alkoholutandningsprov  
  prop. 1975/76:163 Proposition 1975/76:163 om en förbaättrad utrikeshandelsstatistik, m.m.  
  prop. 1975/76:164 Proposition 1975/76:164 med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.  
  prop. 1975/76:165 Proposition 1975/76:165 om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt  
  prop. 1975/76:166 Proposition 1975/76:166 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m.m.  
  prop. 1975/76:167 Proposition 1975/76:167 om ny organsation för postverket  
  prop. 1975/76:168 Proposition 1975/76:168 om vissa frågor rörande den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation  
  prop. 1975/76:169 Proposition 1975/76:169 med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i bankinstittut och försäkringsbolag  
  prop. 1975/76:170 Proposition 1975/76:170 om ändring i föräldrarbalken, m.m.  
  prop. 1975/76:171 Proposition 1975/76:171 om statlig kursgaranti vid export  
  prop. 1975/76:172 Proposition 1975/76:172 om vissa pensionfrågor  
  prop. 1975/76:173 Proposition 1975/76:173 om kvinnor i statlig tjänst  
  prop. 1975/76:174 Proposition 1975/76:174 om ändring i brottsbalken  
  prop. 1975/76:175 Proposition 1975/76:175 om ändring i lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet  
  prop. 1975/76:176 Proposition 1975/76:176 om ändring i brottsbalken m.m.  
  prop. 1975/76:177 Proposition 1975/76:177 om ändring i lagen (1972:650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskunsdervisning för invandrare  
  prop. 1975/76:178 Proposition 1975/76:178 om ändrande avdragsregler för egenavgifter, m.m.  
  prop. 1975/76:179 Proposition 1975/76:179 om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103)  
  prop. 1975/76:180 Proposition 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m.  
  prop. 1975/76:181 Proposition 1975/76:181 om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m.  
  prop. 1975/76:182 Proposition 1975/76:182 om information, utbildning och forskning rörande medbestämmande i arbetslivet m.m.  
  prop. 1975/76:183 Proposition 1975/76:183 om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse  
  prop. 1975/76:184 Proposition 1975/76:184 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1975/76:185 Proposition 1975/76:185 om ytterligare indstricenteranläggningar samt vissa andra reginalpolitiska frågor  
  prop. 1975/76:186 Proposition 1975/76:186 om godkännande av 1976 års internationella kaffeavtal  
  prop. 1975/76:187 Proposition 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m.  
  prop. 1975/76:188 Proposition 1975/76:188 om ändrade regler för sjömänspesion  
  prop. 1975/76:189 Proposition 1975/76:189 med förslag om insyn i och kontroll av den militära underrättelsetjänsten, m.m.  
  prop. 1975/76:190 Proposition 1975/76:190 om inrättande av ett flygvapenmuseum och vissa skolor för frösvarsmakten  
  prop. 1975/76:191 Proposition 1975/76:191 om avfattande av dom och slutgligt beslut i tvistemål enligt formulär  
  prop. 1975/76:192 Proposition 1975/76:192 om teckning av aktier i AB Industrikredit och AB Företagskredit, m.m.  
  prop. 1975/76:193 Proposition 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander. m.m.  
  prop. 1975/76:194 Proposition 1975/76:194 om TV-övervakning  
  prop. 1975/76:195 Proposition 1975/76:195 om ändring i lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor, m.m.  
  prop. 1975/76:196 Proposition 1975/76:196 med förslag till lag om motortävlingsförsäkring, m.m.  
  prop. 1975/76:197 Proposition 1975/76:197 med förslag till lag arbetsskadeförsäkring  
  prop. 1975/76:198 Proposition 1975/76:198 om ändring i byggnadasstadgan (1959:612)  
  prop. 1975/76:199 Proposition 1975/76:199 om ändring av värnpliktslagen (1941:967), m.m.  
  prop. 1975/76:200 Proposition 1975/76:200 om Norrlandsfondens forsatta verksamhet  
  prop. 1975/76:201 Proposition 1975/76:201 om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom, m.m.  
  prop. 1975/76:202 Proposition 1975/76:202 med förslag till nya regler om telefonavlysning vid förundersökning m.m.  
  prop. 1975/76:203 Proposition 1975/76:203 om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1977 m.m.  
  prop. 1975/76:204 Proposition 1975/76:204 om ändringar i grundlagsregleringen av tryckfriheten  
  prop. 1975/76:205 Proposition 1975/76:205 med förslag till lag om immunitet och privilegier i vaissa fall, m.m.  
  prop. 1975/76:206 Proposition 1975/76:206 om åtgärder för beklädnadsindustrin  
  prop. 1975/76:207 Proposition 1975/76:207 om finansiering av stålverk i Luleå  
  prop. 1975/76:208 Proposition 1975/76:208 om ändrade beskattningsregler för vissa äldre tjänstepensionförsäkring m.m.  
  prop. 1975/76:209 Proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen  
  prop. 1975/76:210 Proposition 1975/76:210 Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.  
  prop. 1975/76:211 Proposition 1975/76:211 om samordnad sysselsättnings- och reginalpolitik  
  prop. 1975/76:212 Proposition 1975/76:212 med förslag till godkännande av avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering  
  prop. 1975/76:213 Proposition 1975/76:213 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1975/76:214 Proposition 1975/76:214 med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB,;beslutad den 13 maj 1976.  
  prop. 1975/76:215 Proposition 1975/76:215 med förslag till lag om vattenförbund, m.m.  
  prop. 1975/76:216 Proposition 1975/76:216 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1975/76:217 Proposition 1975/76:217 om säkning av den statliga inkomstskatten, m.m.