Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2017:1 - Ds 2017:68[Detaljerad lista]
 • Ds 2017:1
 • Ds 2017:2
 • Ds 2017:3
 • Ds 2017:4
 • Ds 2017:5
 • Ds 2017:6
 • Ds 2017:7
 • Ds 2017:8
 • Ds 2017:9
 • Ds 2017:10
 • Ds 2017:11
 • Ds 2017:12
 • Ds 2017:13
 • Ds 2017:14
 • Ds 2017:15
 • Ds 2017:16
 • Ds 2017:17
 • Ds 2017:18
 • Ds 2017:19
 • Ds 2017:20
 • Ds 2017:21
 • Ds 2017:22
 • Ds 2017:23
 • Ds 2017:24
 • Ds 2017:25
 • Ds 2017:26
 • Ds 2017:27
 • Ds 2017:28
 • Ds 2017:30
 • Ds 2017:31
 • Ds 2017:33
 • Ds 2017:34
 • Ds 2017:35
 • Ds 2017:36
 • Ds 2017:37
 • Ds 2017:38
 • Ds 2017:39
 • Ds 2017:40
 • Ds 2017:41
 • Ds 2017:42
 • Ds 2017:43
 • Ds 2017:44
 • Ds 2017:45
 • Ds 2017:46
 • Ds 2017:47
 • Ds 2017:48
 • Ds 2017:49
 • Ds 2017:52
 • Ds 2017:53
 • Ds 2017:54
 • Ds 2017:55
 • Ds 2017:56
 • Ds 2017:57
 • Ds 2017:58
 • Ds 2017:59
 • Ds 2017:60
 • Ds 2017:61
 • Ds 2017:62
 • Ds 2017:63
 • Ds 2017:64
 • Ds 2017:65
 • Ds 2017:66
 • Ds 2017:67
 • Ds 2017:68
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud  
  Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar  
   Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar, Ds 2017 2 (pdf 469 kB)
  Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet  
  Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut  
   Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017 4 (pdf 296 kB)
  Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.  
   Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (pdf 2 MB)
  Ds 2017:6 Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  
   Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Ds2017-6 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet  
  Ds 2017:8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen  
  Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete  
   Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (pdf 835 kB)
  Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete  
  Ds 2017:11 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd  
   Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd, Ds 2017 11 (pdf 404 kB)
  Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre  
   Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (pdf 765 kB)
  Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning  
  Ds 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen  
   Vissa ändringar i läkemedelslagen_Ds 2017-14 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:15 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar  
   Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, Ds 2017:15 (pdf 634 kB)
  Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift  
  Ds 2017:17 En ny lag om försäkringsdistribution  
   En ny lag om försäkringsdistribution, Ds 2017:17 (pdf 5 MB)
  Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk  
   Karensavdrag - en mer rättvis självrisk 2017:18 (pdf 504 kB)
  Ds 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen  
   Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen, Ds 2017:19 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län  
   Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, Ds 2017:20 (pdf 796 kB)
  Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument  
   Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (pdf 344 kB)
  Ds 2017:22 Utstationering och vägtransporter  
  Ds 2017:23 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten  
  Ds 2017:25 Nya ungdomspåföljder  
   Nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25 (pdf 821 kB)
  Ds 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar  
  Ds 2017:27 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet  
   Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27 (pdf 4 MB)
  Ds 2017:28 En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde  
   Ds 2017:28 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen  
  Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling  
   Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde  
   Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde Ds 2017:33 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget  
  Ds 2017:35 Körkortslån  
   Körkortslån Ds 2017:35 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:36 En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål  
   En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål, Ds 2017:36 (pdf 2 MB)
  Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling  
   Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling, Ds 2017:37 (pdf 873 kB)
  Ds 2017:38 Livstidsstraff för mord  
  Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39  
   Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017_39 (pdf 421 kB)
  Ds 2017:40 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform  
   Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform, Ds 2017:40 (pdf 751 kB)
  Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning  
  Ds 2017:42 Följdändringar till ny förvaltningslag  
  Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket  
   Konsultation i frågor som rör det samiska folket, Ds (pdf 528 kB)
  Ds 2017:44 Elmarknadslag  
  Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning  
  Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning  
   Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Ds 2017:46 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall  
   Utredningar avseende vissa skador och dödsfall, Ds 2017:47 (pdf 892 kB)
  Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet  
   Statistik på upphandlingsområdet, Ds 2017:48 (pdf 492 kB)
  Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer  
   Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer DS 2017:49 (pdf 579 kB)
  Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning  
  Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv  
   Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv, Ds 2017:53 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:54 En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde  
   En anpassning till dataskyddsförordningen Ds 2017-54 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:55 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare  
   Ds 2017-56 Bastjänstgöring för läkare (pdf 1 MB)
  Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar  
  Ds 2017:58 EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet  
   EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet, Ds 2017:58 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:59 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik  
   Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Ds 2017:59 (pdf 965 kB)
  Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet  
   Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, Ds 2017:60 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:61 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar  
   Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 (pdf 998 kB)
  Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation  
  Ds 2017:63 Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget  
  Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd  
   Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, Ds 2017:64 (pdf 3 MB)
  Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden  
  Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025  
   Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 (pdf 1 MB)
  Ds 2017:67 Lönegaranti och utbetalande myndighet  
   Lönegaranti och utbetalande myndighet, Ds 2017 67 (pdf 793 kB)
  Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre  
   Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre Ds_2017_68 (pdf 452 kB)