Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2016:1 - Ds 2016:47[Detaljerad lista]
 • Ds 2016:1
 • Ds 2016:2
 • Ds 2016:3
 • Ds 2016:4
 • Ds 2016:5
 • Ds 2016:6
 • Ds 2016:9
 • Ds 2016:10
 • Ds 2016:11
 • Ds 2016:12
 • Ds 2016:13
 • Ds 2016:14
 • Ds 2016:15
 • Ds 2016:16
 • Ds 2016:17
 • Ds 2016:20
 • Ds 2016:21
 • Ds 2016:22
 • Ds 2016:24
 • Ds 2016:25
 • Ds 2016:28
 • Ds 2016:29
 • Ds 2016:31
 • Ds 2016:32
 • Ds 2016:34
 • Ds 2016:35
 • Ds 2016:36
 • Ds 2016:37
 • Ds 2016:39
 • Ds 2016:40
 • Ds 2016:41
 • Ds 2016:42
 • Ds 2016:45
 • Ds 2016:46
 • Ds 2016:47
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2016:1 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  
  Ds 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess  
  Ds 2016:3 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning  
   Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, Ds 2016:3 (pdf 2 MB)
  Ds 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder  
  Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen  
   Ds 2016_5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (pdf 373 kB)
  Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering  
   Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6 (pdf 3 MB)
  Ds 2016:9 Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik  
   Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik (pdf 329 kB)
  Ds 2016:10 Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU  
  Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar  
   Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Ds2016_11 (pdf 3 MB)
  Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning  
   Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, Ds 2016:12 (pdf 2 MB)
  Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater  
   Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater, Ds 2016:13 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
  Ds 2016:15 Normgivningen inom åklagarväsendet m.m.  
  Ds 2016:16 Ersättning vid expropriation av bostäder  
  Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar  
   Otillåtna bosättningar, Ds 2016:17 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:20 Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas  
   Strada Transportstyrelsens olycksdatabas Ds 2016:20 (pdf 918 kB)
  Ds 2016:21 Ds 2016:21  
  Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter  
  Ds 2016:24 Validering med mervärde  
   Validering med mervärde, Ds 2016:24 (pdf 975 kB)
  Ds 2016:25 Miljöbedömningar  
  Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus  
   Driftsformer för universitetssjukhus Ds2016_28 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård  
   Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård remiss Ds2016_29 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning  
   Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning, Ds 2016:31 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser  
  Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen  
   Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen, Ds 2016:34 (pdf 2 MB)
  Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet  
  Ds 2016:36 Bokföringsbrott i filialer  
  Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen  
  Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater  
   En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater, Ds 2016:39 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:40 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1  
   Anpassningar till EUs nya förordningar om medicinteknik – del 1_ Ds 2016_40 (pdf 1 MB)
  Ds 2016:41 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna  
   Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, Ds 2016 41 (pdf 647 kB)
  Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar  
  Ds 2016:45 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd  
  Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning  
   En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46 (pdf 769 kB)
  Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension