Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2015:1 - Ds 2015:60[Detaljerad lista]
 • Ds 2015:1
 • Ds 2015:2
 • Ds 2015:3
 • Ds 2015:4
 • Ds 2015:5
 • Ds 2015:6
 • Ds 2015:7
 • Ds 2015:8
 • Ds 2015:9
 • Ds 2015:10
 • Ds 2015:11
 • Ds 2015:12
 • Ds 2015:13
 • Ds 2015:15
 • Ds 2015:16
 • Ds 2015:17
 • Ds 2015:18
 • Ds 2015:19
 • Ds 2015:20
 • Ds 2015:21
 • Ds 2015:22
 • Ds 2015:23
 • Ds 2015:24
 • Ds 2015:25
 • Ds 2015:26
 • Ds 2015:27
 • Ds 2015:28
 • Ds 2015:29
 • Ds 2015:30
 • Ds 2015:31
 • Ds 2015:32
 • Ds 2015:34
 • Ds 2015:35
 • Ds 2015:36
 • Ds 2015:37
 • Ds 2015:38
 • Ds 2015:39
 • Ds 2015:40
 • Ds 2015:41
 • Ds 2015:42
 • Ds 2015:43
 • Ds 2015:44
 • Ds 2015:45
 • Ds 2015:46
 • Ds 2015:47
 • Ds 2015:48
 • Ds 2015:49
 • Ds 2015:50
 • Ds 2015:53
 • Ds 2015:55
 • Ds 2015:56
 • Ds 2015:57
 • Ds 2015:58
 • Ds 2015:59
 • Ds 2015:60
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut  
  Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument  
  Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser - En preliminär undersökning  
  Ds 2015:4 Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys  
  Ds 2015:5 Uppbörd av böter  
  Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna  
  Ds 2015:7 Rätten till försvarare, m.m.  
  Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern  
  Ds 2015:9 Ett reformerat bilstöd  
  Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål  
  Ds 2015:11 Res lätt med biljett  
  Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag  
  Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel  
  Ds 2015:15 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare  
  Ds 2015:16 Avlägsnande av vrak  
  Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen  
  Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag  
  Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas  
  Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel  
  Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer  
  Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet  
  Ds 2015:23 Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §  
  Ds 2015:24 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning  
  Ds 2015:25 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd  
  Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar  
  Ds 2015:27 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av det nya CBE-direktivet  
  Ds 2015:28 Bidrag för glasögon till barn och unga  
  Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar  
  Ds 2015:30 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning  
   Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning , Ds 2015:30 (pdf 950 kB)
  Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik  
   Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 (pdf 2 MB)
  Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen  
   Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (pdf 234 kB)
  Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna  
   Nya regler för AP-fonderna, Ds 201534 (pdf 1 MB)
 Remisslista (pdf 111 kB)
  Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande  
   Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (pdf 594 kB)
  Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare  
  Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet  
   Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet, Ds 2015:37 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:38 Statligt stöd till civila samhället  
   Statligt stöd till civila samhället, Ds 2015:38 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:39 Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd  
   Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, Ds 2015:39 (pdf 3 MB)
  Ds 2015:40 Falska polisbilar  
  Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap  
   En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, Ds 2015:41 (pdf 835 kB)
  Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott?  
   Ds 2015:42 Ett särskilt tortyrbrott? (pdf 2 MB)
  Ds 2015:43 Sveriges företagande och konkurrenskraft - internationell jämförelse  
   Sveriges företagande och konkurrenskraft – internationell jämförelse, Ds 2015:43 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:44 Passdatalag  
   Passdatalag, Ds 2015:44 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen  
  Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen  
  Ds 2015:47 Europeiska politiska partier  
   Europeiska politiska partier, Ds 2015:47 (pdf 2 MB)
  Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk  
   Förebyggande och behandling av spelmissbruk (pdf 851 kB)
  Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte  
   Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte, Ds 2015:49 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:50 Konkurrensskadelag  
  Ds 2015:53 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län  
  Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus  
   Slopad jämställdhetsbonus Ds 2015 55 (pdf 260 kB)
  Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige  
   Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015_56 (pdf 359 kB)
  Ds 2015:57 En europeisk utredningsorder  
  Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning  
   Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Ds 2015 58 (pdf 1 MB)
  Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa  
   Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds2015_59 (pdf 2 MB)
  Ds 2015:60 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux  
   Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, Ds 2015:60 (pdf 384 kB)