Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2008:6 - Ds 2008:86[Detaljerad lista]
  • Ds 2008:6
  • Ds 2008:38
  • Ds 2008:54
  • Ds 2008:70
  • Ds 2008:86
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet  
  Ds 2008:38 Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten - överväganden och förslag  
  Ds 2008:54 Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.  
  Ds 2008:70 Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen  
  Ds 2008:86 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner