Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2007:1 - Ds 2007:53[Detaljerad lista]
 • Ds 2007:1
 • Ds 2007:2
 • Ds 2007:3
 • Ds 2007:4
 • Ds 2007:5
 • Ds 2007:6
 • Ds 2007:7
 • Ds 2007:8
 • Ds 2007:9
 • Ds 2007:10
 • Ds 2007:11
 • Ds 2007:12
 • Ds 2007:13
 • Ds 2007:14
 • Ds 2007:15
 • Ds 2007:16
 • Ds 2007:17
 • Ds 2007:18
 • Ds 2007:19
 • Ds 2007:20
 • Ds 2007:21
 • Ds 2007:22
 • Ds 2007:23
 • Ds 2007:24
 • Ds 2007:25
 • Ds 2007:26
 • Ds 2007:27
 • Ds 2007:28
 • Ds 2007:29
 • Ds 2007:30
 • Ds 2007:31
 • Ds 2007:32
 • Ds 2007:33
 • Ds 2007:34
 • Ds 2007:35
 • Ds 2007:36
 • Ds 2007:37
 • Ds 2007:38
 • Ds 2007:39
 • Ds 2007:40
 • Ds 2007:41
 • Ds 2007:42
 • Ds 2007:43
 • Ds 2007:44
 • Ds 2007:45
 • Ds 2007:46
 • Ds 2007:47
 • Ds 2007:48
 • Ds 2007:49
 • Ds 2007:50
 • Ds 2007:51
 • Ds 2007:52
 • Ds 2007:53
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2007:1 Preskription vid allvarliga brott  
  Ds 2007:2 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning  
  Ds 2007:3 Annonstid i radio och TV  
  Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund  
  Ds 2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare  
  Ds 2007:6 Internationell insolvens  
  Ds 2007:7 Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.  
  Ds 2007:8 Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet  
  Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken  
  Ds 2007:10 Skadeståndsfrågor vid kränkning  
  Ds 2007:11 En mer öppen domarutbildning  
  Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter  
  Ds 2007:13 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften  
  Ds 2007:14 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning  
  Ds 2007:15 En lag om ekodesign  
  Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion  
  Ds 2007:17 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen  
  Ds 2007:18 Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande  
  Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG  
  Ds 2007:20 Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev  
  Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning  
  Ds 2007:22 Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare  
  Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.  
  Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården  
  Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser  
  Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden  
  Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring  
  Ds 2007:28 Koncentration av länsstyrelseverksamhet  
  Ds 2007:29 Musik och film på Internet - hot eller möjlighet?  
  Ds 2007:30 Sweden's fourth national report under the Convention on Nuclear Safety  
  Ds 2007:31 Skärpt straff för vållande till annans död  
  Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden  
  Ds 2007:33 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi  
  Ds 2007:34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till en ny rektorsutbildning  
  Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler  
  Ds 2007:36 Ny luftfartslag - supplement  
  Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft - Internationell benchmarking  
  Ds 2007:38 Kunskapsdriven tillväxt - en första rapport från Globaliseringsrådet  
  Ds 2007:39 Handlingsplan för en ny institutssektor  
  Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet  
  Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning  
  Ds 2007:42 Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting  
  Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet  
  Ds 2007:44 Genomförande av det nya maskindirektivet  
  Ds 2007:45 Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land  
  Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan  
  Ds 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring  
  Ds 2007:48 Lissabonfördraget  
  Ds 2007:49 Avveckling av Stängselnämnden  
  Ds 2007:50 Jämställdhetsbonus. Familjepolitisk reform  
  Ds 2007:51 Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer, m.m.  
  Ds 2007:52 Vårdnadsbidrag. Familjepolitisk reform  
  Ds 2007:53 Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.