Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2006:1 - Ds 2006:24[Detaljerad lista]
 • Ds 2006:1
 • Ds 2006:2
 • Ds 2006:3
 • Ds 2006:4
 • Ds 2006:5
 • Ds 2006:6
 • Ds 2006:7
 • Ds 2006:8
 • Ds 2006:9
 • Ds 2006:11
 • Ds 2006:12
 • Ds 2006:13
 • Ds 2006:14
 • Ds 2006:15
 • Ds 2006:16
 • Ds 2006:17
 • Ds 2006:18
 • Ds 2006:19
 • Ds 2006:20
 • Ds 2006:21
 • Ds 2006:22
 • Ds 2006:23
 • Ds 2006:24
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet  
  Ds 2006:2 Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget - vissa administrativa förutsättningar för utvecklingen  
  Ds 2006:3 Skydd mot internationella hot mot folkhälsan  
  Ds 2006:4 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn  
  Ds 2006:5 Ändringar i luftfartslagen - kompletterande bestämmelser till två EG-förordningar på lufträttens område  
  Ds 2006:6 Informationskrav i noterade företag, m.m.  
  Ds 2006:7 Vållandebrotten i trafiken  
  Ds 2006:8 Paketresor  
  Ds 2006:9 Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden  
  Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser  
  Ds 2006:12 Trafikförsäkringsfrågor m.m.  
  Ds 2006:13 Var det bättre förr? Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet  
  Ds 2006:14 Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika?  
  Ds 2006:15 Intern styrning och kontroll i staten  
  Ds 2006:16 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG  
  Ds 2006:17 Utvidgat förverkande m.m.  
  Ds 2006:18 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.  
  Ds 2006:19 Personalföreträdare och personalansvarsnämnder i statliga myndigheter  
  Ds 2006:20 Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m.  
  Ds 2006:21 Danmarksavtalen  
  Ds 2006:22 Gränsöverskridande fusioner  
  Ds 2006:23 Slopad avskattning för personaloptioner  
  Ds 2006:24 Förbättrad tolkservice - Språktest, nationellt register, statistik