Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2004:1 - Ds 2004:57[Detaljerad lista]
 • Ds 2004:1
 • Ds 2004:2
 • Ds 2004:3
 • Ds 2004:4
 • Ds 2004:5
 • Ds 2004:6
 • Ds 2004:7
 • Ds 2004:8
 • Ds 2004:9
 • Ds 2004:10
 • Ds 2004:11
 • Ds 2004:12
 • Ds 2004:13
 • Ds 2004:14
 • Ds 2004:15
 • Ds 2004:16
 • Ds 2004:17
 • Ds 2004:18
 • Ds 2004:19
 • Ds 2004:20
 • Ds 2004:21
 • Ds 2004:23
 • Ds 2004:24
 • Ds 2004:25
 • Ds 2004:26
 • Ds 2004:27
 • Ds 2004:28
 • Ds 2004:30
 • Ds 2004:31
 • Ds 2004:32
 • Ds 2004:33
 • Ds 2004:34
 • Ds 2004:35
 • Ds 2004:36
 • Ds 2004:37
 • Ds 2004:38
 • Ds 2004:39
 • Ds 2004:40
 • Ds 2004:41
 • Ds 2004:42
 • Ds 2004:43
 • Ds 2004:44
 • Ds 2004:45
 • Ds 2004:46
 • Ds 2004:47
 • Ds 2004:48
 • Ds 2004:49
 • Ds 2004:50
 • Ds 2004:51
 • Ds 2004:52
 • Ds 2004:53
 • Ds 2004:54
 • Ds 2004:55
 • Ds 2004:56
 • Ds 2004:57
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2004:1 Mer trä i byggandet - underlag för en nationell strategi för att främja trä i byggandet  
  Ds 2004:2 Högre utbildning i utveckling - Bolognaprocessen i svensk belysning  
  Ds 2004:3 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning  
  Ds 2004:4 Samråd efter folkinitiativ  
  Ds 2004:5 Rätt nivå på socialbidraget. Är det lönsamt att inte arbeta?  
  Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare  
  Ds 2004:7 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll  
  Ds 2004:8 Ökad säkerhet i pass m.m.  
  Ds 2004:9 Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige  
  Ds 2004:10 Försäkringsförmedling  
  Ds 2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn  
  Ds 2004:12 Några frågor om säkerhetsskyddslagen  
  Ds 2004:13 Formerna för den framtida läkemedelsreklamen  
  Ds 2004:14 Lag om ändring i epizootilagen  
  Ds 2004:15 Tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd  
  Ds 2004:16 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro  
  Ds 2004:17 Svensk OECD-strategi - övergripande prioriteringar och organisation  
  Ds 2004:18 Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter  
  Ds 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella  
  Ds 2004:20 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning  
  Ds 2004:21 Finansiering av starka forskningsmiljöer - en internationell utblick  
  Ds 2004:23 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss  
  Ds 2004:24 Effektivare regler om förverkande av fordon vid trafikbrottslighet  
  Ds 2004:25 Sjätte AP-fonden i det reformerade pensionssystemet  
  Ds 2004:26 Utfallet i bidrags- och utjämningssystemet för kommuner och landsting till följd av regeringens förslag  
  Ds 2004:27 Ersättningar och förmåner till statsråd m.m  
  Ds 2004:28 Legitimation och skyddad yrkestitel  
  Ds 2004:30 Försvar för en ny tid  
  Ds 2004:31 Kommunallagen, på engelska  
  Ds 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen m.m.  
  Ds 2004:33 Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion  
  Ds 2004:34 Strukturella brister inom polisen  
  Ds 2004:35 Genetiska fingeravtryck  
  Ds 2004:36 Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse  
  Ds 2004:37 Samordnad upphandling  
  Ds 2004:38 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling  
  Ds 2004:39 Det går långsamt fram... - jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn  
  Ds 2004:40 Lag om tillträdesförbud  
  Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn  
  Ds 2004:42 Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg  
  Ds 2004:43 Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms)  
  Ds 2004:44 Sweden's third national report under the Convention on Nuclear Safety  
  Ds 2004:45 Myndigheternas skrivregler (sjätte utökade upplagan)  
  Ds 2004:46 Tänka om världen - Rapport från Omvärldsanalysutredningen  
  Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer  
  Ds 2004:48 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.  
  Ds 2004:49 Föreningsliv, makt och integration  
  Ds 2004:50 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europ  
  Ds 2004:51 Den framtida konsumentpolitiken (lättläst version)  
  Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa  
  Ds 2004:53 Ett barntillägg till studerande  
  Ds 2004:54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn)  
  Ds 2004:55 Upplyst franchising  
  Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga  
  Ds 2004:57 Bistånd vid transitering i samband med återvändande med flyg