Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2003:1 - Ds 2003:66[Detaljerad lista]
 • Ds 2003:1
 • Ds 2003:2
 • Ds 2003:3
 • Ds 2003:4
 • Ds 2003:5
 • Ds 2003:6
 • Ds 2003:7
 • Ds 2003:8
 • Ds 2003:9
 • Ds 2003:10
 • Ds 2003:11
 • Ds 2003:12
 • Ds 2003:13
 • Ds 2003:14
 • Ds 2003:15
 • Ds 2003:17
 • Ds 2003:18
 • Ds 2003:19
 • Ds 2003:20
 • Ds 2003:21
 • Ds 2003:22
 • Ds 2003:23
 • Ds 2003:24
 • Ds 2003:25
 • Ds 2003:26
 • Ds 2003:27
 • Ds 2003:28
 • Ds 2003:29
 • Ds 2003:30
 • Ds 2003:31
 • Ds 2003:32
 • Ds 2003:33
 • Ds 2003:34
 • Ds 2003:35
 • Ds 2003:36
 • Ds 2003:37
 • Ds 2003:38
 • Ds 2003:39
 • Ds 2003:40
 • Ds 2003:41
 • Ds 2003:42
 • Ds 2003:43
 • Ds 2003:45
 • Ds 2003:46
 • Ds 2003:47
 • Ds 2003:48
 • Ds 2003:49
 • Ds 2003:50
 • Ds 2003:51
 • Ds 2003:52
 • Ds 2003:53
 • Ds 2003:54
 • Ds 2003:55
 • Ds 2003:56
 • Ds 2003:57
 • Ds 2003:58
 • Ds 2003:59
 • Ds 2003:61
 • Ds 2003:62
 • Ds 2003:63
 • Ds 2003:64
 • Ds 2003:65
 • Ds 2003:66
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2003:1 Axel Oxenstierna - Furstespegel för 2000-talet  
  Ds 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet  
  Ds 2003:3 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg  
  Ds 2003:4 Magisterexamen i internationell belysning  
  Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall  
  Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana - en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001  
  Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer  
  Ds 2003:8 Säkrare grannskap - osäker värld  
  Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor  
  Ds 2003:10 Ett sammanhållet bidragssystem för etniska organisationer  
  Ds 2003:11 Historiska arrenden  
  Ds 2003:12 Efter skatt - om sanningen ska fram. Sociala utgifter i Sverige 1991-2000  
  Ds 2003:13 Överskottsinformation  
  Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.  
  Ds 2003:15 Europabolag  
  Ds 2003:17 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion  
  Ds 2003:18 Testverksamhet m.m. i övre Norrlands inland - en ny basindustri  
  Ds 2003:19 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter  
  Ds 2003:20 Sweden's first national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioa  
  Ds 2003:21 Översyn av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) roll och finansiering  
  Ds 2003:22 Icke koncessionspliktiga elnät  
  Ds 2003:23 Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande  
  Ds 2003:24 Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten  
  Ds 2003:25 Självsanering av Internet  
  Ds 2003:26 Mellanstatligt enhetstillstånd tillstånd till förenklat tullförfarande baserat på en internationell överenskommelse  
  Ds 2003:27 Företags- och anställningsformer i förändring  
  Ds 2003:28 Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen  
  Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation  
  Ds 2003:30 Läkare i allmän tjänst  
  Ds 2003:31 Politik på prov - en ESO-rapport om experimentell ekonomi  
  Ds 2003:32 Uppdelning av Luftfartsverket  
  Ds 2003:33 Skolmisslyckande - hur gick det sen?  
  Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval  
  Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.  
  Ds 2003:36 Inför europeiska konventet om EU:s framtid  
  Ds 2003:37 Avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd  
  Ds 2003:38 Finansiella säkerheter  
  Ds 2003:39 Avgifter till Alfakassan  
  Ds 2003:40 Sjöfartsskydd  
  Ds 2003:41 Nya farledsavgifter  
  Ds 2003:42 Elektroniskt kungörande  
  Ds 2003:43 Rapport om tillväxtavtalen, Tredje året - från tillväxtavtal till tillväxtprogram  
  Ds 2003:45 Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m.  
  Ds 2003:46 Var - dags - inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning  
  Ds 2003:47 På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga  
  Ds 2003:48 Open Trade Gate Sweden  
  Ds 2003:49 Nya principer för utformning av statsbudgeten konsekvenser för budgetlagen  
  Ds 2003:50 Ordningsvakter och väktare  
  Ds 2003:51 Förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag  
  Ds 2003:52 Skärpta regler mot penningtvätt  
  Ds 2003:53 Rättshjälp i gränsöverskridande tvister genomförande av EG:s rättshjälpsdirektiv  
  Ds 2003:54 Vem röstar och varför?  
  Ds 2003:55 Rättshjälp och ersättning till rättsliga biträden  
  Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård - Kartläggning och förslag  
  Ds 2003:57 Transplantationer räddar liv  
  Ds 2003:58 Europeiska konventet om EU:s framtid  
  Ds 2003:59 Ny distansavtalslag  
  Ds 2003:61 Genus på museer  
  Ds 2003:62 Benchmarking av näringspolitiken 2003 - Sverige i ett internationellt perspektiv  
  Ds 2003:63 Den svenska sjukan II - regelverk och försäkringsmedicinska bedömningar i åtta länder  
  Ds 2003:64 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader  
  Ds 2003:65 Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten  
  Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna