Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2002:5 - Ds 2002:54[Detaljerad lista]
  • Ds 2002:5
  • Ds 2002:21
  • Ds 2002:54
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2002:5 Promemoria om reformerade bank- och finansieringsrörelseregler  
  Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar  
  Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap