Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2000:1 - Ds 2000:73[Detaljerad lista]
 • Ds 2000:1
 • Ds 2000:4
 • Ds 2000:5
 • Ds 2000:6
 • Ds 2000:7
 • Ds 2000:8
 • Ds 2000:9
 • Ds 2000:10
 • Ds 2000:11
 • Ds 2000:13
 • Ds 2000:14
 • Ds 2000:15
 • Ds 2000:17
 • Ds 2000:18
 • Ds 2000:19
 • Ds 2000:20
 • Ds 2000:21
 • Ds 2000:22
 • Ds 2000:23
 • Ds 2000:24
 • Ds 2000:25
 • Ds 2000:26
 • Ds 2000:28
 • Ds 2000:32
 • Ds 2000:33
 • Ds 2000:34
 • Ds 2000:35
 • Ds 2000:37
 • Ds 2000:38
 • Ds 2000:39
 • Ds 2000:40
 • Ds 2000:41
 • Ds 2000:42
 • Ds 2000:43
 • Ds 2000:44
 • Ds 2000:45
 • Ds 2000:46
 • Ds 2000:47
 • Ds 2000:48
 • Ds 2000:49
 • Ds 2000:50
 • Ds 2000:51
 • Ds 2000:52
 • Ds 2000:53
 • Ds 2000:54
 • Ds 2000:56
 • Ds 2000:58
 • Ds 2000:60
 • Ds 2000:62
 • Ds 2000:63
 • Ds 2000:64
 • Ds 2000:65
 • Ds 2000:67
 • Ds 2000:68
 • Ds 2000:69
 • Ds 2000:70
 • Ds 2000:71
 • Ds 2000:72
 • Ds 2000:73
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2000:1 Kommittéhandboken  
  Ds 2000:4 Ny insiderlagstiftning, m.m.  
  Ds 2000:5 Omskärelse av pojkar  
  Ds 2000:6 Undantag från turordningen  
  Ds 2000:7 Rapport om tillväxtavtalen - Tillväxt i hela Sverige  
  Ds 2000:8 Remissammanställning av betänkandet "En översyn av jämställdhetslagen" SOU 1999:91  
  Ds 2000:9 Förtidspensionssystemet - Skattereglernas effekt på kompensationsnivåerna  
  Ds 2000:10 Överföring av fastighetstillbehör  
  Ds 2000:11 Enklare kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd  
  Ds 2000:13 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar  
  Ds 2000:14 Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program  
  Ds 2000:15 Redovisning i utländsk valuta  
  Ds 2000:17 En ny FoB-lag  
  Ds 2000:18 Väneruppdraget - förslag för utvecklingen av Vänersjöfarten  
  Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet  
  Ds 2000:20 Elproduktion från förnybara energikällor - ekonomiska förutsättningar och marknadsmekanismer  
  Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen? - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna  
  Ds 2000:22 Kortare arbetstid - för och emot  
  Ds 2000:23 Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige  
  Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen till högskolan  
  Ds 2000:25 Kvalitetssäkring och examenstillstånd i högskolan  
  Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn  
  Ds 2000:28 Anpasssningar på företagsskatteområdet till Eg-rätten  
  Ds 2000:32 Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten - genomförande av förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG  
  Ds 2000:33 Eftergymnasial yrkesutbildning  
  Ds 2000:34 Samhällets grundläggande information Inventering, Analys, Förslag  
  Ds 2000:35 Skatteregler mot handel med skalbolag  
  Ds 2000:37 Från anstalt till frihet  
  Ds 2000:38 En effektivare arbetsmarknadsutbildning  
  Ds 2000:39 Sjukersättning i stället för förtidpension - Ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad n  
  Ds 2000:40 Aktivitetsersättning - Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan  
  Ds 2000:41 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg  
  Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring  
  Ds 2000:43 Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet  
  Ds 2000:44 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen  
  Ds 2000:45 En specialdomstol för utlänningsärenden  
  Ds 2000:46 Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall  
  Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete  
  Ds 2000:48 Snabbt och riktigt, utvalt och viktigt - förslag till kommunal databas  
  Ds 2000:49 Kompetensparadox? Rapport om hinder och möjligheter att tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden  
  Ds 2000:50 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården  
  Ds 2000:51 Behandling av ofrivillig barnlöshet  
  Ds 2000:52 Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan  
  Ds 2000:53 Kommunalt domstolstrots  
  Ds 2000:54 Ett föränderligt arbetsliv på gott och ont - Utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan  
  Ds 2000:56 Effektivare tvistlösning på teleområdet  
  Ds 2000:58 Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning  
  Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik  
  Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv. Om möjligheterna med lärande i arbete.  
  Ds 2000:63 Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens  
  Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m.  
  Ds 2000:65 Alternativ finansiering genom partnerskap - Ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar  
  Ds 2000:67 Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen  
  Ds 2000:68 IT som tillväxtmotor  
  Ds 2000:69 Alla är lika olika - mångfald i arbetslivet  
  Ds 2000:70 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter  
  Ds 2000:71 Åtgärder mot diskriminering i högskolan  
  Ds 2000:72 Local Government Act  
  Ds 2000:73 Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell