Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 1999:1 - Ds 1999:78[Detaljerad lista]
 • Ds 1999:1
 • Ds 1999:2
 • Ds 1999:5
 • Ds 1999:6
 • Ds 1999:7
 • Ds 1999:8
 • Ds 1999:9
 • Ds 1999:13
 • Ds 1999:16
 • Ds 1999:18
 • Ds 1999:19
 • Ds 1999:20
 • Ds 1999:24
 • Ds 1999:25
 • Ds 1999:26
 • Ds 1999:27
 • Ds 1999:28
 • Ds 1999:29
 • Ds 1999:30
 • Ds 1999:32
 • Ds 1999:33
 • Ds 1999:35
 • Ds 1999:36
 • Ds 1999:37
 • Ds 1999:38
 • Ds 1999:39
 • Ds 1999:40
 • Ds 1999:41
 • Ds 1999:43
 • Ds 1999:44
 • Ds 1999:45
 • Ds 1999:46
 • Ds 1999:47
 • Ds 1999:48
 • Ds 1999:49
 • Ds 1999:50
 • Ds 1999:51
 • Ds 1999:52
 • Ds 1999:53
 • Ds 1999:54
 • Ds 1999:55
 • Ds 1999:57
 • Ds 1999:58
 • Ds 1999:59
 • Ds 1999:60
 • Ds 1999:61
 • Ds 1999:62
 • Ds 1999:64
 • Ds 1999:65
 • Ds 1999:66
 • Ds 1999:67
 • Ds 1999:68
 • Ds 1999:69
 • Ds 1999:70
 • Ds 1999:72
 • Ds 1999:73
 • Ds 1999:74
 • Ds 1999:75
 • Ds 1999:77
 • Ds 1999:78
Detaljerad information om författningarna
  Ds 1999:1 Utan timplan - med oförändrat uppdrag  
  Ds 1999:2 Förändrad omvärld - omdanat försvar  
  Ds 1999:5 Sämre för mig Bättre för oss - En analys av pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet  
  Ds 1999:6 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna  
  Ds 1999:7 Några frågor om förhållandet mellan upphovsrättten och offentlighetsprincipen  
  Ds 1999:8 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m.  
  Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess  
  Ds 1999:13 Sveriges förmåga till skydd mot massförstörelsevapen  
  Ds 1999:16 Förslag till förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting enligt regeringens proposition 1998/99:89 - preliminära utfallsberäkningar  
  Ds 1999:18 Vilande förtidspension - Stimulands till återgång i arbetslivet  
  Ds 1999:19 Beräkningsunderlag för dagersättning - sjukpenning, föräldrapenning m.m.  
  Ds 1999:20 Kulturnät Sverige - för ökad tillgänglighet till kulturen på Internet  
  Ds 1999:24 Preventing Violent Conflict - A Swedish action plan  
  Ds 1999:25 Beskattning av utländska nyckelpersoner  
  Ds 1999:26 Medborgarkontor i utveckling  
  Ds 1999:27 Med backspegeln som kompass - rapport från ett ESO-seminarium  
  Ds 1999:28 Att ta sig ton - om svensk musikexport 1974 - 1999  
  Ds 1999:29 Utökat skydd för kodade tjänster  
  Ds 1999:30 Underhållsstöd vid växelvis boende - Underhållsstöd - till barn med särlevande föräldrar  
  Ds 1999:32 Utveckling och delaktighet - agenda för Näringsdepartementets tillväxtpolitik  
  Ds 1999:33 Utan spaning ingen aning  
  Ds 1999:35 Ändringar i marknadsföringslagen (1995:450)  
  Ds 1999:36 The Swedish Penal Code  
  Ds 1999:37 Hur gör man?  
  Ds 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet  
  Ds 1999:39 Höjd ålder för avgångsskyldighet till 67 år  
  Ds 1999:40 Ändringar i prisinformationslagen (1991:601)  
  Ds 1999:41 Utvidgning av lagen om Europeiska företagsråd till att avse Storbritannien  
  Ds 1999:43 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet - regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördeln  
  Ds 1999:44 Den ljusnande framtid är vård, Om vård och omsorg - en arbetsmarknad i utveckling  
  Ds 1999:45 Förslag till lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal  
  Ds 1999:46 Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet  
  Ds 1999:47 Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner  
  Ds 1999:48 Begreppet invandrare användningen i lagar och förordningar  
  Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling  
  Ds 1999:50 Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande  
  Ds 1999:51 Förstärkt strålskydd  
  Ds 1999:52 Effektiv kontroll av kärnämnen  
  Ds 1999:53 Maxtaxa och allmän förskola  
  Ds 1999:54 Samverkan för färre bidrag och fler i jobb  
  Ds 1999:55 Europas säkerhet - Sveriges försvar  
  Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar  
  Ds 1999:58 Kontrakt för arbete - rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 1999:59 Marktjänster på flygplatser  
  Ds 1999:60 Kopiering av porträttfotografier för enskilt bruk  
  Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster  
  Ds 1999:62 Hederlighetens pris - ESO-rapport om korruption  
  Ds 1999:64 Från sidovagn till huvudfåra  
  Ds 1999:65 En akademisk fråga - en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser  
  Ds 1999:66 Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor  
  Ds 1999:67 Dagis och drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster  
  Ds 1999:68 Att finansiera forskning och utveckling  
  Ds 1999:69 Köavgifter vid bostadsförmedling  
  Ds 1999:70 Ålderssammansättningen i centrala myndigheters styrelser och i det statliga kommittéväsendet 1996/97 - 1997/98 - 1998/99  
  Ds 1999:72 Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet  
  Ds 1999:73 Elektroniska signaturer  
  Ds 1999:74 Förslag till lag om märkning och registrering av hundar  
  Ds 1999:75 Statistikens regler  
  Ds 1999:77 Swedish Blood Plasma Self-Sufficiency in a European Context  
  Ds 1999:78 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer