Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 1998:2 - Ds 1998:71[Detaljerad lista]
 • Ds 1998:2
 • Ds 1998:3
 • Ds 1998:5
 • Ds 1998:7
 • Ds 1998:8
 • Ds 1998:9
 • Ds 1998:10
 • Ds 1998:14
 • Ds 1998:15
 • Ds 1998:16
 • Ds 1998:17
 • Ds 1998:20
 • Ds 1998:21
 • Ds 1998:27
 • Ds 1998:28
 • Ds 1998:30
 • Ds 1998:32
 • Ds 1998:33
 • Ds 1998:34
 • Ds 1998:43
 • Ds 1998:46
 • Ds 1998:48
 • Ds 1998:49
 • Ds 1998:50
 • Ds 1998:51
 • Ds 1998:56
 • Ds 1998:57
 • Ds 1998:58
 • Ds 1998:59
 • Ds 1998:61
 • Ds 1998:62
 • Ds 1998:64
 • Ds 1998:65
 • Ds 1998:66
 • Ds 1998:67
 • Ds 1998:69
 • Ds 1998:70
 • Ds 1998:71
Detaljerad information om författningarna
  Ds 1998:2 Ändringar i fiskelagen m.m.  
  Ds 1998:3 Fastighetsskatt alternativa underlag m.m.  
  Ds 1998:5 Digital marksänd TV - lagändringar  
  Ds 1998:7 AP-fonden och det reformerade ålderspensionssystemet  
  Ds 1998:8 Vad kostar en ren? - en ekonomisk och politisk analys  
  Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning  
  Ds 1998:10 Ett offentligt rättsinformationssystem  
  Ds 1998:14 Digitala signaturer - en teknisk och juridisk översikt  
  Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! - om kommunal välfärd i framtiden  
  Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter  
  Ds 1998:17 Företagshälsovård - En resurs i samhället  
  Ds 1998:20 Skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning - Problem och förslag till åtgärder  
  Ds 1998:21 Genomförande av EG:s TV-direktiv  
  Ds 1998:27 PRIV - en ny väg till ett nationellt program  
  Ds 1998:28 Utredning om upprättande av ett svenskt institut i Alexandria, Egypten  
  Ds 1998:30 Utvärderingsrapporten "Att söka säkerhet i samarbete"  
  Ds 1998:32 Skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred  
  Ds 1998:33 Sverige i Asien delstudier för en svensk Asienstrategi  
  Ds 1998:34 Asiatiska vägval delstudier för en svensk Asienstrategi  
  Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter  
  Ds 1998:46 Mänskliga rättigheter - mångas skyldigheter  
  Ds 1998:48 Social ekonomi i EU-landet Sverige - tradition och förnyelse i samma begrepp  
  Ds 1998:49 Jämställdhetsmärkning - Konsumentmakt för ett jämställt samhälle  
  Ds 1998:50 Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet  
  Ds 1998:51 Studentinflytande inom högskolan  
  Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium  
  Ds 1998:57 Kommittéerna och bofinken - kan en kommitté se ut hur som helst?  
  Ds 1998:58 En strategi för kultur i skolan  
  Ds 1998:59 Remissammanställning  
  Ds 1998:61 Framtid med Asien Förslag till en svensk Asienstrategi  
  Ds 1998:62 SLU:s sektorsansvar - Kartläggning och konkretisering  
  Ds 1998:64 Staten och bolagskapitalet - om aktiv styrning av statliga bolag  
  Ds 1998:65 The Swedish Code of Judicial Procedure  
  Ds 1998:66 Gröna boken  
  Ds 1998:67 Konst utan gränser  
  Ds 1998:69 Agenda 2000 - några konsekvenser för svenskt jordbruk  
  Ds 1998:70 Agenda 2000 - with Reference to Swedish Agriculture  
  Ds 1998:71 Bättre förutsättningar för värdepapperisering