Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 1996:51 - Ds 1996:74[Detaljerad lista]
  • Ds 1996:51
  • Ds 1996:59
  • Ds 1996:74
Detaljerad information om författningarna
  Ds 1996:51 Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik  
  Ds 1996:59 Allas vårt ansvar - ett nationellt brottsförebyggande program  
  Ds 1996:74 Kunskap som kraft