Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2017:1 - SFS 2017:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2017:1  grundförfattning   Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2017:2  SFS 2010:1745 2017-02-13 överg.best.  Förordning (2017:2) om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder 
SFS 2017:3  SFS 1994:224 2017-03-01  Förordning (2017:3) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. 
SFS 2017:4  SFS 1997:835 2017-05-15 överg.best.  Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2017:5  SFS 2007:414 2017-05-15  Förordning (2017:5) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2017:6  SFS 2010:1122 2017-03-01 överg.best.  Förordning (2017:6) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
SFS 2017:7  SFS 2006:323 2017-03-01  Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler 
SFS 2017:8  SFS 1977:178 2017-03-02  Förordning (2017:8) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2017:9   SFS 2015:579 2017-02-28  Förordning (2017:9) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 
SFS 2017:10   SFS 2010:1491 2017-03-01  Förordning (2017:10) om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter 
SFS 2017:11  SFS 1996:93 2017-03-01  Förordning (2017:11) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 2017:12  SFS 1993:1617 2017-03-01  Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617) 
SFS 2017:13  grundförfattning 2017-01-26  Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan 
SFS 2017:14  SFS 2009:131 2017-03-07  Förordning (2017:14) om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning 
SFS 2017:15  SFS 2009:130 2017-03-07 överg.best.  Förordning (2017:15) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 
SFS 2017:16  grundförfattning 2017-02-04 överg.best.  Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 
SFS 2017:17  SFS 1996:1515 2017-02-27  Förordning (2017:17) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2017:18  SFS 1997:857 2017-04-01 överg.best.  Lag (2017:18) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2017:19  SFS 1997:857   Lag (2017:19) om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2017:20  SFS 2014:425 2017-03-14  Förordning (2017:20) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
SFS 2017:21  SFS 2006:97 2017-02-21  Förordning (2017:21) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2017:22  SFS 2005:716 2017-03-01  Lag (2017:22) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2017:23  SFS 2016:881 2017-04-01  Förordning (2017:23) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 
SFS 2017:24   SFS 2008:748 2017-03-01  Förordning (2017:24) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier 
SFS 2017:25  SFS 2000:605 2017-03-01 överg.best.  Förordning (2017:25) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
SFS 2017:26  SFS 2016:39 2017-03-09  Förordning (2017:26) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
SFS 2017:27  SFS 2016:40 2017-03-09 överg.best.  Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
SFS 2017:28  SFS 2002:687 2017-04-01  Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 
SFS 2017:29   SFS 2007:1206 2017-04-01  Förordning (2017:29) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
SFS 2017:30  grundförfattning 2017-04-01 överg.best.  Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
SFS 2017:31  SFS 1982:764   Lag (2017:31) om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m. 
SFS 2017:32  SFS 1949:381 2017-04-01  Lag (2017:32) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2017:33  SFS 2010:110 2017-04-01  Lag (2017:33) om ändring i socialförsäkringsbalken 
SFS 2017:34  SFS 1985:125 2017-04-01  Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125) 
SFS 2017:35   SFS 1990:1404 2017-04-01  Lag (2017:35) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
SFS 2017:36   SFS 1991:419 2017-04-01  Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor 
SFS 2017:37  SFS 1991:1128 2017-04-01  Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
SFS 2017:38  SFS 1991:1129 2017-04-01  Lag (2017:38) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
SFS 2017:39  SFS 1993:387 2017-04-01  Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2017:40   SFS 1993:1651 2017-04-01  Lag (2017:40) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning 
SFS 2017:41   SFS 1993:1652 2017-04-01  Lag (2017:41) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi 
SFS 2017:42   SFS 1995:831 2017-04-01  Lag (2017:42) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m. 
SFS 2017:43  SFS 1996:799 2017-04-01  Lag (2017:43) om ändring i patientskadelagen (1996:799) 
SFS 2017:44  SFS 1996:1156   Lag (2017:44) om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister 
SFS 2017:45  SFS 1998:1656 2017-04-01  Lag (2017:45) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 
SFS 2017:46   SFS 1999:332 2017-04-01  Lag (2017:46) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall 
SFS 2017:47  SFS 2001:453 2017-04-01  Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2017:48   SFS 2001:499 2017-04-01  Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar 
SFS 2017:49  SFS 2002:160 2017-04-01  Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
SFS 2017:50  SFS 2002:297 2017-04-01  Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 2017:51   SFS 2002:546 2017-04-01  Lag (2017:51) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2017:52  SFS 2003:192 2017-04-01  Lag (2017:52) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet 
SFS 2017:53  SFS 2003:778 2017-04-01  Lag (2017:53) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
SFS 2017:54  SFS 2004:168 2017-04-01  Lag (2017:54) om ändring i smittskyddslagen (2004:168) 
SFS 2017:55   SFS 2005:466 2017-04-01  Lag (2017:55) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade 
SFS 2017:56  SFS 2006:351 2017-04-01  Lag (2017:56) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 
SFS 2017:57  SFS 2006:544 2017-04-01  Lag (2017:57) om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
SFS 2017:58   SFS 2006:546 2017-04-01  Lag (2017:58) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
SFS 2017:59  SFS 2008:344 2017-04-01  Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
SFS 2017:60  SFS 2008:355 2017-04-01  Lag (2017:60) om ändring i patientdatalagen (2008:355) 
SFS 2017:61   SFS 2008:552 2017-04-01  Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands 
SFS 2017:62  SFS 2010:659 2017-04-01  Lag (2017:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SFS 2017:63   SFS 2012:663 2017-04-01  Lag (2017:63) om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall 
SFS 2017:64   SFS 2013:407 2017-04-01  Lag (2017:64) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
SFS 2017:65   SFS 2013:513 2017-04-01  Lag (2017:65) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
SFS 2017:66  SFS 2014:821 2017-04-01  Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821) 
SFS 2017:67   SFS 2016:35 2017-04-01  Lag (2017:67) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 
SFS 2017:68   SFS 2016:659 2017-04-01  Lag (2017:68) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 
SFS 2017:69  SFS 2001:707 2017-03-15  Förordning (2017:69) om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen 
SFS 2017:70  SFS 2009:1165   Förordning (2017:70) om ikraftträdande av barlastvattenlagen (2009:1165) 
SFS 2017:71   SFS 2003:364   Förordning (2017:71) om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2017:72   SFS 1992:1140   Förordning (2017:72) om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
SFS 2017:73   SFS 1998:808   Förordning (2017:73) om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken 
SFS 2017:74  grundförfattning 2017-09-08  Barlastvattenförordning (2017:74) 
SFS 2017:75  SFS 1980:789 2017-09-08  Förordning (2017:75) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 
SFS 2017:76   SFS 2010:1923 2017-03-01  Förordning (2017:76) om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd 
SFS 2017:77   SFS 2010:1925 2017-03-01  Förordning (2017:77) om ändring i förordningen (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt 
SFS 2017:78   SFS 2010:1882 2017-03-01  Lag (2017:78) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt 
SFS 2017:79  SFS 2009:47 2017-04-01  Lag (2017:79) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
SFS 2017:80  grundförfattning 2017-04-01 överg.best.  Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
SFS 2017:81  SFS 1975:1157 2017-04-01  Förordning (2017:81) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. 
SFS 2017:82   SFS 1984:908 2017-04-01  Förordning (2017:82) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. 
SFS 2017:83   SFS 1985:796 2017-04-01  Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 
SFS 2017:84  SFS 1986:300 2017-04-01  Förordning (2017:84) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300) 
SFS 2017:85  SFS 1997:1158 2017-04-01  Förordning (2017:85) om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar 
SFS 2017:86  SFS 1998:1276 2017-04-01  Förordning (2017:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2017:87   SFS 1998:1338 2017-04-01  Förordning (2017:87) om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338) 
SFS 2017:88   SFS 2000:630 2017-04-01  Förordning (2017:88) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 
SFS 2017:89  SFS 2001:650 2017-04-01  Förordning (2017:89) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2017:90  SFS 2002:687 2017-04-01  Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 
SFS 2017:91  SFS 2003:396 2017-04-01  Förordning (2017:91) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2017:92   SFS 2005:376 2017-04-01  Förordning (2017:92) om ändring i förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling 
SFS 2017:93  SFS 2006:94 2017-04-01  Förordning (2017:93) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 
SFS 2017:94  SFS 2010:1369 2017-04-01  Förordning (2017:94) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
SFS 2017:95   SFS 2015:155 2017-04-01  Förordning (2017:95) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst 
SFS 2017:96  SFS 2015:284 2017-04-01  Förordning (2017:96) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2017:97  SFS 2015:503 2017-04-01  Förordning (2017:97) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd 
SFS 2017:98  SFS 2001:650 2017-04-01 överg.best.  Förordning (2017:98) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2017:99  SFS 2006:242 2017-04-01  Förordning (2017:99) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242) 
SFS 2017:100  SFS 2001:650   Förordning (2017:100) om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2017:101  SFS 2009:641 2017-04-01 överg.best.  Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2017:102  SFS 2011:338 2017-07-01 överg.best.  Förordning (2017:102) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2017:103  SFS 1999:974 2017-07-01  Förordning (2017:103) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund 
SFS 2017:104  grundförfattning 2017-07-01  Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund 
SFS 2017:105  SFS 2015:502 2017-04-01  Förordning (2017:105) om ändring i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 
SFS 2017:106  SFS 2000:634 2017-04-01  Förordning (2017:106) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2017:107  SFS 2007:414 2017-04-01  Förordning (2017:107) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2017:108  SFS 2007:813 2017-04-01  Förordning (2017:108) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2017:109   SFS 2000:655 2017-04-01  Förordning (2017:109) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2017:110  SFS 2016:82 2017-04-01  Förordning (2017:110) om ändring i förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar 
SFS 2017:111  SFS 1989:41 2017-01-01  Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 
SFS 2017:112  SFS 2007:1266 2017-04-01  Förordning (2017:112) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
SFS 2017:113  grundförfattning 2017-04-01  Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter 
SFS 2017:114   SFS 2016:409   Förordning (2017:114) om ikraftträdande av lagen (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2017:115   SFS 2015:927   Förordning (2017:115) om ikraftträdande av lagen (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2017:116   SFS 2000:866 2017-04-01  Förordning (2017:116) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2017:117  grundförfattning 2017-04-03 överg.best.  Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service 
SFS 2017:118   SFS 2009:641 2017-04-03  Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2017:119  SFS 2014:67 2017-04-03  Förordning (2017:119) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete 
SFS 2017:120  grundförfattning 2017-07-01 överg.best.  Förordning (2017:120) om personnamn 
SFS 2017:121   SFS 1987:452 2017-07-01  Förordning (2017:121) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2017:122  SFS 1994:1933 2017-07-01  Förordning (2017:122) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
SFS 2017:123  SFS 2005:716 2017-04-01  Lag (2017:123) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2017:124  SFS 2010:610 2017-04-01  Lag (2017:124) om ändring i fängelselagen (2010:610) 
SFS 2017:125   SFS 2010:611 2017-04-01  Lag (2017:125) om ändring i häkteslagen (2010:611) 
SFS 2017:126  SFS 1998:603 2017-04-01  Lag (2017:126) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
SFS 2017:127   SFS 2015:96 2017-04-01  Lag (2017:127) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 
SFS 2017:128   SFS 2011:1165 2017-04-01  Lag (2017:128) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 
SFS 2017:129   SFS 2003:1156 2017-04-01  Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2017:130   SFS 2002:329 2017-04-01  Lag (2017:130) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen 
SFS 2017:131  SFS 2000:562 2017-04-01  Lag (2017:131) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2017:132   SFS 1994:569 2017-04-01  Lag (2017:132) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt 
SFS 2017:133  SFS 1991:1129 2017-04-01  Lag (2017:133) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
SFS 2017:134  SFS 1991:1128 2017-04-01  Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
SFS 2017:135  SFS 1990:52 2017-04-01  Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 2017:136  SFS 1988:870 2017-04-01  Lag (2017:136) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
SFS 2017:137  SFS 1984:387 2017-04-01  Lag (2017:137) om ändring i polislagen (1984:387) 
SFS 2017:138  SFS 1972:260 2017-04-01  Lag (2017:138) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2017:139  SFS 1970:375 2017-04-01  Lag (2017:139) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling 
SFS 2017:140  SFS 1963:193 2017-04-01  Lag (2017:140) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 
SFS 2017:141  SFS 1957:668 2017-04-01  Lag (2017:141) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott 
SFS 2017:142   SFS 2007:1172 2017-04-01  Förordning (2017:142) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården 
SFS 2017:143   SFS 2010:2010 2017-04-01  Förordning (2017:143) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 
SFS 2017:144   SFS 2010:2011 2017-04-01  Förordning (2017:144) om ändring i häktesförordningen (2010:2011) 
SFS 2017:145   SFS 2003:1178 2017-04-01  Förordning (2017:145) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2017:146   SFS 2012:566 2017-04-01  Förordning (2017:146) om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 
SFS 2017:147  SFS 1991:1472 2017-04-01  Förordning (2017:147) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
SFS 2017:148  SFS 1982:306 2017-04-01  Förordning (2017:148) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige 
SFS 2017:149  SFS 1977:178 2017-04-01  Förordning (2017:149) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2017:150  SFS 1970:710 2017-04-01  Förordning (2017:150) om ändring i kungörelsen (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling 
SFS 2017:151  grundförfattning 2017-07-01  Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 
SFS 2017:152  SFS 2007:824 2017-04-01  Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 
SFS 2017:153  grundförfattning 2017-04-01  Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden 
SFS 2017:154  grundförfattning 2017-04-01 överg.best.  Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket 
SFS 2017:155   SFS 2007:785 2017-04-01  Förordning (2017:155) om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden 
SFS 2017:156   SFS 2007:786 2017-04-01  Förordning (2017:156) om ändring i förordningen (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden 
SFS 2017:157   SFS 1998:1234 2017-04-01  Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret 
SFS 2017:158   SFS 2010:1497 2017-04-01  Förordning (2017:158) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden 
SFS 2017:159  SFS 1967:838 2017-04-03  Förordning (2017:159) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2017:160   SFS 1994:1808 2017-04-01  Förordning (2017:160) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 
SFS 2017:161   SFS 2004:501   Förordning (2017:161) om upphävande av förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser 
SFS 2017:162  SFS 2014:47 2017-08-01 överg.best.  Förordning (2017:162) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov 
SFS 2017:163   SFS 2014:144 2017-04-04  Förordning (2017:163) om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 
SFS 2017:164  SFS 2013:208 2017-07-01  Förordning (2017:164) om ändring i elförordningen (2013:208) 
SFS 2017:165   SFS 2009:974 2017-04-01  Förordning (2017:165) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
SFS 2017:166  SFS 2009:1474 2017-04-01  Förordning (2017:166) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer 
SFS 2017:167   SFS 2014:1073 2017-03-31  Förordning (2017:167) om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar 
SFS 2017:168   SFS 2014:1074 2017-03-31  Förordning (2017:168) om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper 
SFS 2017:169  SFS 2011:927 2017-03-31  Förordning (2017:169) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2017:170  grundförfattning 2017-03-31  Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning 
SFS 2017:171   SFS 2007:1447 2017-03-31  Förordning (2017:171) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret 
SFS 2017:172   SFS 2007:1227 2017-03-31  Förordning (2017:172) om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden 
SFS 2017:173  SFS 2016:253 2017-04-01  Lag (2017:173) om ändring i tullagen (2016:253) 
SFS 2017:174  SFS 2010:800 2017-04-01  Lag (2017:174) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2017:175  grundförfattning 2017-04-01 överg.best.  Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan 
SFS 2017:176  SFS 1942:740 2017-04-01  Lag (2017:176) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2017:177  SFS 1964:167 2017-04-01  Lag (2017:177) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2017:178  SFS 2009:400 2017-04-01  Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2017:179  SFS 2009:946 2017-04-11  Förordning (2017:179) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet 
SFS 2017:180  SFS 2009:47 2017-04-01  Lag (2017:180) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter