Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2010:1 - SFS 2010:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2010:1  grundförfattning 2010-01-26  Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2010:2  SFS 2001:650 2010-02-01  Förordning (2010:2) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2010:3  SFS 1998:942 2010-03-01 överg.best.  Förordning (2010:3) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2010:4  SFS 1998:944 2010-03-01  Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
SFS 2010:5  SFS 2000:338 2010-03-01  Förordning (2010:5) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter 
SFS 2010:6   SFS 2006:1010 2010-03-01  Förordning (2010:6) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel 
SFS 2010:7   SFS 2008:245 2010-03-01  Förordning (2010:7) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
SFS 2010:8  SFS 1987:230 2010-02-15  Lag (2010:8) om ändring i äktenskapsbalken 
SFS 2010:9  SFS 1982:188 2010-02-15  Lag (2010:9) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. 
SFS 2010:10  SFS 1982:670 2010-02-15  Lag (2010:10) om ändring i namnlagen (1982:670) 
SFS 2010:11   SFS 1985:206 2010-02-15  Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten 
SFS 2010:12  SFS 1991:481 2010-02-15  Lag (2010:12) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 
SFS 2010:13   SFS 1994:200 2010-02-15  Lag (2010:13) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2010:14   SFS 1996:844 2010-02-15  Lag (2010:14) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) 
SFS 2010:15   SFS 1999:988 2010-02-15  Lag (2010:15) om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet 
SFS 2010:16   SFS 2000:1175 2010-02-15  Lag (2010:16) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer 
SFS 2010:17  SFS 2001:558 2010-02-15  Lag (2010:17) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2010:18  SFS 2009:641 2010-02-15  Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2010:19   SFS 2002:780 2010-03-01  Förordning (2010:19) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal 
SFS 2010:20  SFS 2009:46 2010-02-18  Förordning (2010:20) om ändring i förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. 
SFS 2010:21  grundförfattning 2010-03-01  Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken 
SFS 2010:22  SFS 1981:981 2010-03-01 överg.best.  Förordning (2010:22) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 2010:23  SFS 2008:452 2010-02-15  Förordning (2010:23) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 
SFS 2010:24  SFS 1975:1132   Lag (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 
SFS 2010:25  SFS 1977:792 2010-03-01, överg.best.  Lag (2010:25) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792) 
SFS 2010:26  SFS 1904:48 s.1 2010-03-01  Lag (2010:26) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt 
SFS 2010:27  SFS 1973:188 2010-03-01 överg.best.  Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 2010:28   SFS 1985:277 2010-03-01  Lag (2010:28) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden 
SFS 2010:29   SFS 1994:831 2010-03-01, överg.best.  Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 
SFS 2010:30  SFS 2009:400 2010-03-01 överg.best.  Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2010:31  SFS 1975:1139   Förordning (2010:31) om upphävande av förordningen (1975:1139) om tillämpning av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.; 
SFS 2010:32  SFS 1999:1134 2010-03-01  Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2010:33   SFS 1999:1135 2010-03-01  Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2010:34  SFS 2000:308 2010-03-01  Förordning (2010:34) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
SFS 2010:35  SFS 1967:868 2010-03-01  Lag (2010:35) om ändring i förköpslagen (1967:868) 
SFS 2010:36  SFS 1967:873 2010-03-01  Förordning (2010:36) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873) 
SFS 2010:37  SFS 1981:981 2010-03-01  Förordning (2010:37) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 2010:38   SFS 2007:1041 2010-03-15  Förordning (2009:38) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 
SFS 2010:39  SFS 2002:574 2010-07-01 överg.best.  Lag (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574) 
SFS 2010:40  SFS 2001:558 2010-07-01  Lag (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2010:41   SFS 2007:623 2010-03-01  Förordning (2010:41) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier 
SFS 2010:42  SFS 2001:637 2010-03-01  Förordning (2010:42) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
SFS 2010:43   SFS 2007:414 2010-03-08  Förordning (2010:43) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2010:44   SFS 2007:1030 2010-03-08  Förordning (2010:44) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
SFS 2010:45   SFS 2000:634 2010-03-08  Förordning (2010:45) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2010:46   SFS 1996:1515 2010-02-23  Förordning (2010:46) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2010:47   SFS 1996:1206 2010-02-10 överg.best.  Förordning (2010:47) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet 
SFS 2010:48   SFS 2004:1205 2010-03-15  Förordning (2010:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 
SFS 2010:49  SFS 2007:186 2010-04-01 överg.best.  Förordning (2010:49) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186) 
SFS 2010:50   SFS 2007:19 2010-04-01 överg.best.  Förordning (2010:50) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m. 
SFS 2010:51   SFS 1991:900 2011-01-01 överg.best.  Lag (2010:51) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 2010:52   SFS 2001:453 2010-03-01  Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2010:53  grundförfattning 2010-02-16 
Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 2010:54   SFS 2007:108 2010-04-01  Förordning (2010:54) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister 
SFS 2010:55  grundförfattning 2010-03-01  Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn 
SFS 2010:56  SFS 1994:1933 2010-04-01  Förordning (2010:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
SFS 2010:57  SFS 2000:309 2010-10-01  Förordning (2010:57) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309) 
SFS 2010:58   SFS 1998:1518 2010-04-01  Förordning (2010:58) om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 2010:59   SFS 1998:779 2010-04-01  Förordning (2010:59) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2010:60  SFS 1962:700 2010-07-01 överg.best.  Lag (2010:60) om ändring i brottsbalken 
SFS 2010:61   SFS 1998:622 2010-07-01  Lag (2010:61) om ändring i polisdatalagen (1998:622) 
SFS 2010:62   SFS 2000:634 2010-03-01  Förordning (2010:62) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2010:63  SFS 2007:414 2010-03-01  Förordning (2010:63) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2010:64  SFS 2007:813 2010-03-01  Förordning (2010:64) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2010:65   SFS 1999:1421 2010-03-23  Förordning (2010:65) om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning 
SFS 2010:66   SFS 2007:81 2010-03-23  Förordning (2010:66) om ändring i förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige 
SFS 2010:67   SFS 1995:938 2010-03-23  Förordning (2010:67) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2010:68  SFS 2000:655 2010-03-23  Förordning (2010:68) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2010:69   SFS 2007:949 2010-03-23  Förordning (2010:69) om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet 
SFS 2010:70   SFS 2007:1293 2010-03-23  Förordning (2010:70) om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket 
SFS 2010:71   SFS 1994:1763 2010-04-01  Förordning (2010:71) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2010:72  SFS 2004:1265 2010-05-01  Förordning (2010:72) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265) 
SFS 2010:73   SFS 2007:971 2010-05-01  Förordning (2010:73) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten 
SFS 2010:74  grundförfattning 2010-03-02  Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen 
SFS 2010:75  SFS 2009:211 2010-07-01 överg.best.  Förordning (2010:75) om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 
SFS 2010:76   SFS 2001:650 2010-07-01  Förordning (2010:76) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2010:77   SFS 1999:1134 2010-07-01  Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2010:78   SFS 2005:209 2010-03-31  Förordning (2010:78) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 
SFS 2010:79   SFS 2008:834 2010-03-31 överg.best.  Förordning (2010:79) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 
SFS 2010:80  SFS 2000:634 2010-03-09  Förordning (2010:80) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2010:81   SFS 2007:414 2010-03-09  Förordning (2010:81) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2010:82  SFS 2007:813 2010-03-09  Förordning (2010:82) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2010:83   SFS 2007:1364 2010-03-09  Förordning (2010:83) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2010:84  grundförfattning 2010-04-01 
Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
Denna lag är upphävd.
SFS 2010:85  SFS 2009:400 2010-04-01 överg.best.  Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2010:86   SFS 2007:481 2010-03-15 överg.best.  Förordning (2010:86) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2010:87  SFS 2009:99 2010-03-01  Lag (2010:87) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall 
SFS 2010:88  SFS 2009:400 2010-04-01  Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2010:89  SFS 2005:551 2010-04-01 överg.best.  Lag (2010:89) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2010:90  grundförfattning 2010-04-01  Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor 
SFS 2010:91  SFS 1945:119 2010-04-01  Lag (2010:91) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 
SFS 2010:92  SFS 1971:948 2010-04-01  Lag (2010:92) om ändring i väglagen (1971:948) 
SFS 2010:93  SFS 1995:1649 2010-04-01  Lag (2010:93) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg 
SFS 2010:94   SFS 1998:490 2010-04-01  Lag (2010:94) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) 
SFS 2010:95   SFS 2001:558 2010-04-01  Lag (2010:95) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2010:96   SFS 2002:574 2010-04-01  Lag (2010:96) om ändring i fordonslagen (2002:574) 
SFS 2010:97  SFS 1979:1152 2010-04-01 överg.best.  Lag (2010:97) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2010:98   SFS 1998:150 2010-04-01  Lag (2010:98) om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 
SFS 2010:99   SFS 2004:1100 2010-04-29  Lag (2010:99) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd 
SFS 2010:100  SFS 2009:211   Förordning (2010:100) om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 
SFS 2010:101   SFS 2001:650   Förordning (2010:101) om ändring i förordningen (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2010:102  SFS 2000:1281 2010-04-01  Lag (2010:102) om ändring i tullagen (2000:1281) 
SFS 2010:103  SFS 2001:185 2010-04-01  Lag (2010:103) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 
SFS 2010:104   SFS 1994:200 2010-04-01  Lag (2010:104) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2010:105   SFS 1994:1563 2010-04-01  Lag (2010:105) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt 
SFS 2010:106   SFS 1994:1564 2010-04-01  Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt 
SFS 2010:107   SFS 1994:1776 2010-04-01  Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
SFS 2010:108   SFS 1972:266 2010-04-01  Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam 
SFS 2010:109   SFS 2000:1225 2010-04-01  Lag (2010:109) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
SFS 2010:110  grundförfattning 2011-01-01  Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
SFS 2010:111  grundförfattning 2011-01-01  Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken 
SFS 2010:112  SFS 2000:1306 2010-04-01  Förordning (2010:112) om ändring i tullförordningen (2000:1306) 
SFS 2010:113   SFS 1999:1135 2010-04-01  Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2010:114   SFS 1999:178 2010-03-31  Riksåklagarens föreskrifter (2010:114) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2010:115   SFS 1996:506 2010-04-01  Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. 
SFS 2010:116  SFS 1958:558 2010-04-01  Förordning (2010:116) om ändring i kungörelsen (1958:558) om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning 
SFS 2010:117  SFS 1959:467 2010-04-01  Förordning (2010:117) om ändring i kungörelsen (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling 
SFS 2010:118   SFS 1965:561 2010-04-01  Förordning (2010:118) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor 
SFS 2010:119  SFS 1971:954 2010-04-01  Förordning (2010:119) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 2010:120  SFS 1971:954   Förordning (2010:120) om ändring i förordningen (2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 2010:121  SFS 1972:463 2010-04-01  Förordning (2010:121) om ändring i kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar 
SFS 2010:122   SFS 1973:1165 2010-04-01  Förordning (2010:122) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165) 
SFS 2010:123  SFS 1974:339 2010-04-01  Förordning (2010:123) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339) 
SFS 2010:124   SFS 1975:927 2010-04-01  Förordning (2010:124) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927) 
SFS 2010:125  SFS 1978:558 2010-04-01  Förordning (2010:125) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558) 
SFS 2010:126   SFS 1980:398 2010-04-01  Förordning (2010:126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik 
SFS 2010:127  SFS 1982:1005 2010-04-01  Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen 
SFS 2010:128   SFS 1984:831 2010-04-01  Förordning (2010:128) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831) 
SFS 2010:129   SFS 1989:891 2010-04-01  Förordning (2010:129) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 
SFS 2010:130   SFS 1991:1224   Förordning (2010:130) om upphävande av förordningen (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik 
SFS 2010:131   SFS 1992:391 2010-04-01  Förordning (2010:131) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov 
SFS 2010:132   SFS 1994:1215 2010-04-01  Förordning (2010:132) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2010:133   SFS 1995:238 2010-04-01  Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 
SFS 2010:134  SFS 1995:1652 2010-04-01  Förordning (2010:134) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg 
SFS 2010:135   SFS 1996:633 2010-04-01  Förordning (2010:135) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 2010:136  SFS 1996:1190 2010-04-01  Förordning (2010:136) om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. 
SFS 2010:137  SFS 1997:263 2010-04-01  Förordning (2010:137) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
SFS 2010:138   SFS 1997:686 2010-04-01  Förordning (2010:138) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken 
SFS 2010:139   SFS 1998:779 2010-04-01, överg.best.  Förordning (2010:139) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2010:140   SFS 1998:896 2010-04-01  Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
SFS 2010:141   SFS 1998:962 2010-04-01  Förordning (2010:141) om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän 
SFS 2010:142  SFS 1998:980 2010-04-01  Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 
SFS 2010:143   SFS 1998:1229 2010-04-01  Förordning (2010:143) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga 
SFS 2010:144  SFS 1998:1276 2010-04-01  Förordning (2010:144) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2010:145   SFS 2001:100 2010-04-01  Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
SFS 2010:146  SFS 2001:650 2010-04-01  Förordning (2010:146) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2010:147   SFS 2001:652 2010-04-01  Förordning (2010:147) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 
SFS 2010:148   SFS 2002:713 2010-04-01  Förordning (2010:148) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet 
SFS 2010:149  SFS 2004:526 2010-04-01  Förordning (2010:149) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2010:150   SFS 2004:675 2010-04-01  Förordning (2010:150) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 
SFS 2010:151   SFS 2005:626 2010-04-01  Förordning (2010:151) om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering 
SFS 2010:152   SFS 2006:260 2010-04-01  Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt 
SFS 2010:153  SFS 2006:421 2010-04-01  Förordning (2010:153) om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar 
SFS 2010:154   SFS 2006:942 2010-04-01  Förordning (2010:154) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 
SFS 2010:155  SFS 2006:1577 2010-04-01  Förordning (2010:155) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser 
SFS 2010:156  SFS 2007:90 2010-04-01  Förordning (2010:156) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) 
SFS 2010:157   SFS 2007:762 2010-04-01  Förordning (2010:157) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån 
SFS 2010:158  SFS 2007:825 2010-04-01  Förordning (2010:158) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2010:159   SFS 2007:1470 2010-04-01  Förordning (2010:159) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 
SFS 2010:160   SFS 2009:236 2010-04-01  Förordning (2010:160) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 
SFS 2010:161   SFS 2009:237 2010-04-01  Förordning (2010:161) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 
SFS 2010:162   SFS 2009:907 2010-04-01  Förordning (2010:162) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2010:163   SFS 2009:945 2010-04-01  Förordning (2010:163) om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut 
SFS 2010:164  SFS 1997:857 2010-04-01  Lag (2010:164) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2010:165  SFS 2009:641 2010-04-01 överg.best.  Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2010:166  SFS 2007:913 2010-04-01  Förordning (2010:166) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 
SFS 2010:167   SFS 1974:339   Förordning (2010:167) om upphävande av mätningskungörelsen (1974:339) 
SFS 2010:168   SFS 1987:383 2010-07-01  Förordning (2010:168) om ändring i plan- och byggförordningen (1987:383) 
SFS 2010:169  SFS 1992:285 2010-07-01  Förordning (2010:169) om ändring i mineralförordningen (1992:285) 
SFS 2010:170   SFS 1995:1652 2010-07-01  Förordning (2010:170) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg 
SFS 2010:171  SFS 1998:1252 2010-07-01  Förordning (2010:171) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
SFS 2010:172   SFS 1976:725 2010-04-01  Förordning (2010:172) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2010:173  grundförfattning 2010-04-01  Förordning (2010:173) om alkoholskatt 
SFS 2010:174   SFS 2001:588 2010-04-01  Förordning (2010:174) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2010:175  SFS 2005:716 2010-04-15 överg.best.  Lag (2010:175) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2010:176   SFS 2006:97 2010-04-15  Förordning (2010:176) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2010:177  grundförfattning 2010-04-01  Förordning (2010:177) om tobaksskatt 
SFS 2010:178  grundförfattning 2010-04-01  Förordning (2010:178) om skatt på energi 
SFS 2010:179   SFS 1994:1563 2010-04-01  Lag (2010:179) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt 
SFS 2010:180   SFS 1994:1564 2010-04-01  Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt