Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2008:1 - SFS 2008:181
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2008:1  grundförfattning 2008-01-15  Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2008:2  SFS 1967:531 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:2) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
SFS 2008:3  SFS 1987:667 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:3) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2008:4  SFS 1991:614 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2008:5  SFS 2002:93 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2008:6  SFS 2004:46 2008-02-15  Lag (2008:6) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder 
SFS 2008:7  SFS 2004:297 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:7) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2008:8  SFS 2004:575 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:8) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag 
SFS 2008:9  grundförfattning 2008-02-15  Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 
SFS 2008:10  SFS 2006:595 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:10) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ 
SFS 2008:11  SFS 2007:528 2008-02-15  Lag (2008:11) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
SFS 2008:12  SFS 2005:551 2008-02-15 överg.best.  Lag (2008:12) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2008:13  SFS 1987:1245 2008-02-15  Lag (2008:13) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 
SFS 2008:14  SFS 2005:551 2008-02-15  Lag (2008:14) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2008:15  SFS 1987:667 2008-02-15  Lag (2008:15) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2008:16   SFS 2004:559 2008-02-15  Lag (2008:16) om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande 
SFS 2008:17  SFS 2006:477 2008-02-15  Lag (2008:17) om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ 
SFS 2008:18  SFS 2003:436   Lag (2008:18) om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv 
SFS 2008:19   SFS 2007:1164 2008-02-01  Förordning (2008:19) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan 
SFS 2008:20  grundförfattning 2008-03-01 
Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:21   SFS 2007:624 2008-03-01  Förordning (2008:21) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder 
SFS 2008:22  SFS 1987:978 2008-02-15 överg.best.  Förordning (2008:22) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2008:23  SFS 2004:329 2008-02-15 överg.best.  Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2008:24  SFS 2005:559 2008-02-15 överg.best.  Förordning (2008:24) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2008:25   SFS 2006:922 2008-02-15  Förordning (2008:25) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ 
SFS 2008:26   SFS 2005:220 2008-03-01  Förordning (2008:26) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 
SFS 2008:27  SFS 1987:1179 2008-02-01 överg.best.  Förordning (2008:27) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 2008:28  SFS 2004:760 2008-02-01 överg.best.  Förordning (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. 
SFS 2008:29  SFS 1996:93 2008-02-01 överg.best.  Förordning (2008:29) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 2008:30  grundförfattning 2008-03-01 
Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:31  grundförfattning 2008-04-01 
Förordning (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:32  grundförfattning 2008-02-05 
Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:34  SFS 1962:700 2008-04-01  Lag (2008:34) om ändring i brottsbalken 
SFS 2008:35  SFS 1974:203 2008-04-01  Lag (2008:35) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2008:36  SFS 1976:371 2008-04-01  Lag (2008:36) om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2008:37   SFS 1994:451 2008-04-01  Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 2008:38  SFS 1996:810 2008-03-01 överg.best.  Lag (2008:38) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen 
SFS 2008:39  grundförfattning 2008-02-12 
Tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:40   SFS 1997:836 2008-03-15  Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor 
SFS 2008:41   SFS 1999:974 2008-03-15  Förordning (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund 
SFS 2008:42   SFS 2007:1235 2008-03-01  Förordning (2008:42) om ändring i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan 
SFS 2008:43   SFS 2000:283 2008-02-25  Förordning (2007:43) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling 
SFS 2008:44   SFS 1980:657 2008-03-01  Förordning (2008:44) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2008:45  SFS 2007:90 2008-11-01  Förordning (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) 
SFS 2008:46  SFS 1998:1276 2008-05-02 överg.best.  Förordning (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2008:47  SFS 1998:620 2008-04-01 överg.best.  Lag (2008:47) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 
SFS 2008:48  grundförfattning 2008-04-01, överg.best. 
Förordning (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:49   SFS 2000:655 2008-04-01  Förordning (2008:49) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2008:50   SFS 2001:1085 2008-04-01  Förordning (2008:50) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 
SFS 2008:51   SFS 1994:1215 2008-04-01 överg.best.  Förordning (2008:51) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2008:52   SFS 2000:271 2008-04-01  Förordning (2008:52) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer 
SFS 2008:53  SFS 2000:873 2008-04-01, överg.best.  Lag (2008:53) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 
SFS 2008:54   SFS 1998:1636 2008-04-01  Förordning (2008:54) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten 
SFS 2008:55   SFS 2004:865 2004-01-01  Förordning (2008:55) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
SFS 2008:56  SFS 1994:1451 2008-04-01  Förordning (2008:56) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) 
SFS 2008:57  grundförfattning 2008-04-01 överg.best. 
Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:58  SFS 1997:835 2008-04-07 överg.best.  Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2008:59  SFS 1997:836 2008-04-07 överg.best.  Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor 
SFS 2008:60   SFS 2007:414 2008-04-07  Förordning (2008:60) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2008:61   SFS 1996:1100 2008-04-07  Förordning (2008:61) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2008:62  grundförfattning 2008-04-01, överg.  Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans 
SFS 2008:63  grundförfattning 2008-07-01 överg.best.  Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
SFS 2008:64  SFS 2006:813 2008-04-01 överg.best.  Förordning (2008:64) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 
SFS 2008:65   SFS 2007:481 2008-03-01 överg.best.  Förordning (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2008:66  SFS 1996:1515 2008-03-31  Förordning (2008:66) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2008:67  SFS 1942:740 2008-04-01  Lag (2008:67) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2008:68  SFS 1963:193 2008-04-01  Lag (2008:68) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 
SFS 2008:69  SFS 1972:260 2008-04-01  Lag (2008:69) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2008:70   SFS 1984:387 2008-04-01  Lag (2008:70) om ändring i polislagen (1984:387) 
SFS 2008:71   SFS 1947:948 2008-04-01  Förordning (2008:71) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 
SFS 2008:72  SFS 1976:376 2008-04-01  Förordning (2008:72) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2008:73   SFS 1990:893 2008-04-01  Förordning (2008:73) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 
SFS 2008:74   SFS 1982:996 2008-04-01  Förordning (2008:74) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2008:75  SFS 1977:178 2008-04-01  Förordning (2008:75) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2008:76   SFS 2007:761 2008-04-01 överg.best.  Förordning (2008:76) om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 
SFS 2008:77  SFS 1993:387 2008-07-01 överg.best.  Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2008:78   SFS 1991:900 2008-07-01  Lag (2008:78) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 2008:79  SFS 2001:453 2008-07-01  Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2008:80  grundförfattning 2008-04-01 överg.best.  Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet 
SFS 2008:81  grundförfattning 2008-04-01 överg.best.  Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation 
SFS 2008:82  SFS 1977:1166 2008-04-08  Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 2008:83  SFS 1987:667 2008-04-01  Lag (2008:83) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2008:84  SFS 1991:614 2008-04-01  Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2008:85  SFS 2002:93 2008-04-01  Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2008:86  SFS 1994:1220 2008-04-01  Lag (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220) 
SFS 2008:87   SFS 1967:531 2008-04-01  Lag (2008:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
SFS 2008:88   SFS 2005:551 2008-04-01  Lag (2008:88) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2008:89  SFS 1995:1554 2008-04-01  Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2008:90   SFS 1999:1078 2008-04-01  Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078) 
SFS 2008:91   SFS 1999:1079 2008-04-01  Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079) 
SFS 2008:92  SFS 1974:157 2008-04-01  Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157) 
SFS 2008:93  SFS 1975:417 2008-04-01  Lag (2008:93) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar 
SFS 2008:94   SFS 1995:1559 2008-04-01  Lag (2008:94) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2008:95   SFS 1995:1560 2008-04-01  Lag (2008:95) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 2008:96  SFS 1992:160 2008-04-01  Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 2008:97   SFS 1994:1194 2008-07-01  Förordning (2008:97) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194) 
SFS 2008:98   SFS 1992:394 2008-07-01  Förordning (2008:98) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2008:99  grundförfattning 2008-04-01 
Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:100   SFS 1996:1006 2008-04-01  Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 
SFS 2008:101  SFS 1998:293 2008-04-01 överg.best.  Lag (2008:101) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
SFS 2008:102  SFS 1982:713 2008-04-01 överg.best.  Lag (2008:102) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2008:103  SFS 1982:790 2008-04-01  Förordning (2008:103) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790) 
SFS 2008:104  SFS 1987:978 2008-04-01  Förordning (2008:104) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2008:105  SFS 1991:630 2008-04-01  Förordning (2008:105) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630) 
SFS 2008:106  SFS 1995:1280 2008-04-01  Förordning (2008:106) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) 
SFS 2008:107  SFS 2002:106 2008-04-01  Förordning (2008:107) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2008:108  SFS 1974:188 2008-04-01  Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 
SFS 2008:109  SFS 1992:308 2008-04-01  Förordning (2008:109) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 
SFS 2008:110   SFS 1999:731 2008-04-01  Förordning (2008:110) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund 
SFS 2008:111  SFS 1974:248 2008-04-01  Förordning (2008:111) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2008:112  grundförfattning 2008-05-01  Lag (2008:112) om ekodesign 
SFS 2008:113   SFS 1997:867   Lag (2008:113) om upphävande av lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar 
SFS 2008:114   SFS 2001:1253   Lag (2008:114) om upphävande av lagen (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör 
SFS 2008:115   SFS 1988:244 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:115) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2008:116  SFS 1977:284 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 
SFS 2008:117   SFS 1997:1275 2008-05-01  Förordning (2008:117) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2008:118  SFS 1996:1100 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:118) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2008:119   SFS 2007:972 2008-05-01, överg.best.  Förordning (2008:119) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 
SFS 2008:120   SFS 2002:1012 2008-05-01  Förordning (2008:120) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 2008:121   SFS 1992:736 2008-05-01  Förordning (2008:121) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
SFS 2008:122   SFS 1994:895 2008-05-01  Förordning (2008:122) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare 
SFS 2008:123   SFS 2007:1155 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:123) om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling 
SFS 2008:124  SFS 1996:1357 2008-04-01  Förordning (2008:124) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 
SFS 2008:125   SFS 1925:465   Förordning (2008:125) om upphävande av kungörelsen (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin 
SFS 2008:126  SFS 1964:724 2008-06-01  Förordning (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål 
SFS 2008:127   SFS 1992:260   Förordning (2008:127) om upphävande av förordningen (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker 
SFS 2008:128  SFS 1994:1716 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2008:129  grundförfattning 2008-04-15 
Tillkännagivande (2008:129) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:130  SFS 1967:838 2008-05-01 överg.best.  Förordning (2008:130) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2008:131   SFS 1967:837   Förordning (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2008:132   SFS 1993:100 2008-05-15  Förordning (2008:132) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2008:133  grundförfattning 2008-07-01  Förordning (2008:133) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09 
SFS 2008:134  SFS 1999:1229 2008-05-01 överg.best.  Lag (2008:134) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2008:135   SFS 1990:324 2008-05-01  Lag (2008:135) om ändring i taxeringslagen (1990:324) 
SFS 2008:136  SFS 1990:661 2008-05-01 överg.best.  Lag (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel 
SFS 2008:137  SFS 1991:586 2008-05-01 överg.best.  Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
SFS 2008:138   SFS 1997:483 2008-05-01 överg.best.  Lag (2008:138) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2008:139   SFS 2001:1227 2008-05-01 överg.best.  Lag (2008:139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2008:140   SFS 2007:346 2008-05-01  Lag (2008:140) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållssarbete 
SFS 2008:141  grundförfattning 2008-05-01 
Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:142  grundförfattning 2008-05-01 
Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
Denna lag är upphävd.
SFS 2008:143   SFS 2003:438 2008-05-12  Förordning (2008:143) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 
SFS 2008:144   SFS 1997:1275 2008-06-01 överg.best.  Förordning (2008:144) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2008:145  grundförfattning 2008-07-01 överg.best.  Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 
SFS 2008:146  SFS 1962:381 2008-07-01  Lag (2008:146) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 2008:147  SFS 1976:380 2008-07-01  Lag (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 2008:148   SFS 1980:100 2008-07-01  Lag (2008:148) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2008:149   SFS 1985:125 2008-07-01  Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125) 
SFS 2008:150   SFS 1991:419 2008-07-01  Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor 
SFS 2008:151   SFS 1993:332 2008-07-01  Lag (2008:151) om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade 
SFS 2008:152   SFS 1999:799 2008-07-01  Lag (2008:152) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) 
SFS 2008:153  SFS 1970:994 2008-06-01 överg.best.  Lag (2008:153) om ändring i jordabalken 
SFS 2008:154   SFS 1970:994   Lag (2008:154) om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken 
SFS 2008:155  SFS 1970:995 2008-06-01  Lag (2008:155) om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken 
SFS 2008:156  SFS 1942:740 2008-06-01  Lag (2008:156) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2008:157  SFS 1927:85 2008-06-01  Lag (2008:157) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling 
SFS 2008:158  SFS 1967:868 2008-06-01  Lag (2008:158) om ändring i förköpslagen (1967:868) 
SFS 2008:159  SFS 1970:988 2008-06-01  Lag (2008:159) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
SFS 2008:160  SFS 1984:404 2008-06-01 överg.best.  Lag (2008:160) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2008:161   SFS 1985:277 2008-06-01  Lag (2008:161) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden 
SFS 2008:162   SFS 1989:31 2008-06-01  Lag (2008:162) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
SFS 2008:163   SFS 1994:448 2008-06-01  Lag (2008:163) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister 
SFS 2008:164  SFS 1967:873 2008-06-01  Förordning (2008:164) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873) 
SFS 2008:165   SFS 1971:712   Förordning (2008:165) om upphävande av kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar 
SFS 2008:166  SFS 1971:762 2008-06-01  Förordning (2008:166) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) 
SFS 2008:167   SFS 1971:933 2008-06-01  Förordning (2008:167) om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken 
SFS 2008:168   SFS 1973:1148 2008-06-01  Förordning (2008:168) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148) 
SFS 2008:169   SFS 1973:1165 2008-06-01  Förordning (2008:169) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165) 
SFS 2008:170  SFS 1974:1063 2008-06-01  Förordning (2008:170) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. 
SFS 2008:171   SFS 1982:805 2008-06-01  Förordning (2008:171) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 2008:172   SFS 1984:406 2008-06-01  Förordning (2008:172) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2008:173  SFS 1987:452 2008-06-01 överg.best.  Förordning (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2008:174   SFS 1987:916 2008-06-01  Förordning (2008:174) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2008:175   SFS 1992:191 2008-06-01  Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191) 
SFS 2008:176  SFS 1994:598 2008-06-01  Förordning (2008:176) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister 
SFS 2008:177  SFS 1996:271 2008-06-01  Förordning (2008:177) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol 
SFS 2008:178  SFS 1996:381 2008-06-01  Förordning (2008:178) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 
SFS 2008:179   SFS 1999:1385   Förordning (2008:179) om upphävande av förordningen (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde 
SFS 2008:180  SFS 2000:308 2008-06-01  Förordning (2008:180) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
SFS 2008:181  SFS 2000:309 2008-06-01 överg.best.  Förordning (2008:181) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)