Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2007:361 - SFS 2007:542
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2007:361  SFS 1999:657 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:361) om ändring i epizootilagen (1999:657) 
SFS 2007:362  SFS 1988:534 2007-07-01  Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 2007:363   SFS 2000:537 2007-07-01  Lag (2007:363) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar 
SFS 2007:364  SFS 1982:713 2007-07-01  Lag (2007:364) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2007:365  SFS 1991:980 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
SFS 2007:366   SFS 1992:543 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:366) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 2007:367  SFS 1995:1554 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2007:368  SFS 1995:1559 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:368) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2007:369  SFS 1995:1560 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:369) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 2007:370   SFS 1998:710 2007-07-01  Lag (2007:370) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten 
SFS 2007:371   SFS 2000:1087 2007-07-01  Lag (2007:371) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
SFS 2007:372   SFS 2005:377 2007-07-01  Lag (2007:372) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 
SFS 2007:373  SFS 2005:551 2007-07-01  Lag (2007:373) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2007:374   SFS 2006:451 2007-07-01  Lag (2007:374) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
SFS 2007:375  grundförfattning 2007-07-01  Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument 
SFS 2007:376   SFS 1992:561 2007-07-01  Förordning (2007:376) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 2007:377  SFS 2005:411 2007-07-01  Förordning (2007:377) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling 
SFS 2007:378   SFS 1985:1100 2007-08-01  Lag (2007:378) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2007:379   SFS 1994:1535 2007-07-01  Förordning (2007:379) om ändring i förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank 
SFS 2007:380  grundförfattning 2007-08-01 
Förordning (2007:380) om miljöbilspremie
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:381   SFS 2001:1063 2007-07-12  Förordning (2007:381) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) 
SFS 2007:382  SFS 1998:940 2007-07-12  Förordning (2007:382) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2007:383  grundförfattning 2007-07-12 
Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:384   SFS 2005:559 2007-07-01  Förordning (2007:384) om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2007:385   SFS 1990:469 2007-07-01  Förordning (2007:385) om ändring i notarieförordningen (1990:469) 
SFS 2007:386  grundförfattning 2007-07-01  Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m. 
SFS 2007:387   SFS 2004:1265 2007-07-01  Förordning (2007:387) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265) 
SFS 2007:388   SFS 2006:883 2007-07-01  Förordning (2007:388) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten 
SFS 2007:389  SFS 1982:80 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
SFS 2007:390  SFS 1982:80   Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
SFS 2007:391  SFS 1982:80 2008-01-01 överg.best.  Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
SFS 2007:392   SFS 1977:480 2007-07-01  Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480) 
SFS 2007:394  SFS 1999:1229 2007-07-02 överg.best.  Lag (2007:394) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2007:395   SFS 2000:625 2007-07-02 överg.best.  Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2007:396   SFS 1976:157   Lag (2007:396) om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen 
SFS 2007:397  SFS 1944:475 2008-01-01  Lag (2007:397) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 
SFS 2007:398  SFS 1962:381 2008-01-01  Lag (2007:398) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 2007:399  SFS 1970:663 2008-01-01  Lag (2007:399) om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade 
SFS 2007:400  SFS 1971:1204 2008-01-01  Lag (2007:400) om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. 
SFS 2007:401  SFS 1974:13 2008-01-01  Lag (2007:401) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
SFS 2007:402  SFS 1976:580 2008-01-01  Lag (2007:402) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
SFS 2007:403   SFS 1982:763 2008-01-01  Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2007:404   SFS 1985:1100 2008-01-01  Lag (2007:404) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2007:405   SFS 1989:532 2008-01-01  Lag (2007:405) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg 
SFS 2007:406   SFS 1994:1809 2008-01-01  Lag (2007:406) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
SFS 2007:407   SFS 1997:1144 2008-01-01  Lag (2007:407) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län 
SFS 2007:408   SFS 1999:568 2008-01-01  Lag (2007:408) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 
SFS 2007:409  SFS 2001:453 2008-01-01  Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2007:410  SFS 2002:546 2008-01-01  Lag (2007:410) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2007:411  SFS 2003:1210 2008-01-01  Lag (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
SFS 2007:412  SFS 2006:469 2008-01-01  Lag (2007:412) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
SFS 2007:414  grundförfattning 2007-07-02 överg.best.  Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2007:415  SFS 2000:634 2007-07-02 överg.best.  Förordning (2007:415) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2007:416  SFS 1996:1100 2007-07-02 överg.best.  Förordning (2007:416) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2007:417   SFS 1997:835 2007-07-02  Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2007:418   SFS 2000:628 2007-07-02  Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2007:419   SFS 2000:630 2007-07-02  Förordning (2007:419) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 
SFS 2007:420   SFS 1997:1275 2007-07-02 överg.best.  Förordning (2007:420) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2007:421   SFS 2006:1481 2007-07-02  Förordning (2007:421) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb 
SFS 2007:422   SFS 2001:623 2007-07-02  Förordning (2007:422) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket 
SFS 2007:423   SFS 1976:267   Förordning (2007:423) om upphävande av förordningen (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen 
SFS 2007:424   SFS 2002:760 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 
SFS 2007:425  SFS 1983:18 2007-07-01  Förordning (2007:425) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor 
SFS 2007:426   SFS 1995:1079 2007-07-01  Förordning (2007:426) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning 
SFS 2007:427   SFS 2000:1473 2007-07-01  Förordning (2007:427) om ändring i förordningen (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus 
SFS 2007:428   SFS 2000:1199 2007-07-01  Förordning (2007:428) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet 
SFS 2007:429   SFS 2000:1472 2007-07-01  Förordning (2007:429) om ändring i förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd 
SFS 2007:430   SFS 1995:938 2007-07-01  Förordning (2007:430) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2007:431   SFS 2003:7 2007-07-01  Förordning (2007:431) om ändring i förordningen (2003:7) med instruktion för Högskoleverket 
SFS 2007:432  grundförfattning 2007-07-01  Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor 
SFS 2007:433   SFS 1998:1513 2007-07-01  Förordning (2007:433) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2007:434   SFS 1998:1519 2007-07-01  Förordning (2007:434) om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m. 
SFS 2007:435  SFS 1994:1120 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:435) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik 
SFS 2007:436   SFS 2002:763 2007-07-01, överg.best.  Förordning (2007:436) om ändring i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning 
SFS 2007:437   SFS 2003:144 2007-07-01  Förordning (2007:437) om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi 
SFS 2007:438   SFS 1996:645 2007-01-01  Förordning (2007:438) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik 
SFS 2007:439   SFS 2003:477 2007-07-01  Förordning (2007:439) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor 
SFS 2007:440   SFS 1994:882 2007-07-01  Förordning (2007:440) om ändring i officersförordningen (1994:882) 
SFS 2007:441   SFS 1973:282 2007-07-01  Lag (2007:441) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 2007:442   SFS 2005:253 2007-07-01  Lag (2007:442) i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna 
SFS 2007:443   SFS 1994:1009 2007-07-01  Lag (2007:443) om ändring i sjölagen (1994:1009) 
SFS 2007:444   SFS 2005:712 2007-07-01  Förordning (2007:444) om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 
SFS 2007:445  grundförfattning 2007-07-01 
Förordning (2007:445) om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:446   SFS 2006:74 2007-07-01  Lag (2007:446) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 
SFS 2007:447  SFS 1998:1276 2007-07-01  Förordning (2007:447) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2007:448  SFS 2007:90 2007-07-01  Förordning (2007:448) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) 
SFS 2007:449  SFS 2003:396 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:449) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2007:450   SFS 1990:1157 2007-07-01  Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 
SFS 2007:451   SFS 1990:1157 2007-07-01  Lag (2007:451) om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) 
SFS 2007:452  SFS 2004:519 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:452) om ändring i järnvägslagen (2004:519) 
SFS 2007:453  SFS 2004:526 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:453) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2007:454   SFS 2004:527 2007-07-01  Förordning (2007:454) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen 
SFS 2007:455   SFS 2000:628 2007-07-01  Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2007:456   SFS 1998:900 2007-07-12  Förordning (2007:456) om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2007:457  SFS 1994:847 2007-07-01  Lag (2007:457) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2007:458   SFS 1985:1040   Lag (2007:458) om upphävande av lagen (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador 
SFS 2007:459  grundförfattning 2007-07-01  Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap 
SFS 2007:460  grundförfattning 2007-07-01, överg.best.  Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. 
SFS 2007:461   SFS 1975:1410 2007-07-01  Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 2007:462   SFS 1997:483 2007-07-01  Lag (2007:462) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2007:463   SFS 1994:200 2007-07-01  Lag (2007:463) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2007:464   SFS 1998:189 2007-07-01  Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor 
SFS 2007:465   SFS 2000:1225 2007-07-01  Lag (2007:465) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
SFS 2007:466   SFS 2001:181 2007-07-01  Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2007:467  SFS 2001:185 2007-07-01  Lag (2007:467) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 
SFS 2007:468  SFS 2001:181   Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2007:469   SFS 1985:146 2007-07-01  Lag (2007:469) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter 
SFS 2007:470   SFS 1978:880 2007-07-01  Lag (2007:470) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 
SFS 2007:471  SFS 1999:1229 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:471) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2007:472  SFS 1976:359 2007-07-01  Förordning (2007:472) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 2007:473   SFS 2005:1235 2007-07-01, överg.best.  Förordning (2007:473) om ändring i förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker 
SFS 2007:474  SFS 1980:100 2007-07-01  Lag (2007:474) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2007:475  SFS 1992:1434 2007-07-01  Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2007:476   SFS 2002:42 2007-07-01  Förordning (2007:476) om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå 
SFS 2007:477   SFS 1991:1559 2007-07-01  Lag (2007:477) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 2007:478   SFS 1976:725 2007-08-01  Förordning (2007:478) om ändring i författningssamlingförordningen (1976:725) 
SFS 2007:479   SFS 1993:406 2007-07-01  Lag (2007:479) om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet 
SFS 2007:480   SFS 2002:102 2007-07-01  Lag (2007:480) om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 
SFS 2007:481  grundförfattning 2007-07-01 överg.best. 
Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:482  grundförfattning 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter 
SFS 2007:483   SFS 1999:659 2007-07-01  Förordning (2007:483) om ändring i epizootiförordningen (1999:659) 
SFS 2007:484  SFS 1988:539 2007-07-01  Förordning (2007:484) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 2007:485   SFS 2002:7 2007-07-01  Förordning (2007:485) om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar 
SFS 2007:486   SFS 1987:905 2007-07-01  Förordning (2007:486) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2007:487   SFS 1993:1486 2007-07-01  Förordning (2007:487) om ändring i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare 
SFS 2007:488   SFS 2003:1125 2007-07-01  Förordning (2007:488) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk 
SFS 2007:489   SFS 2001:1259 2007-07-01  Förordning (2007:489) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket 
SFS 2007:490  SFS 2006:813 2007-07-01  Förordning (2007:490) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 
SFS 2007:491  SFS 1990:717 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:491) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor 
SFS 2007:492   SFS 1986:171 2007-07-01  Förordning (2007:492) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171) 
SFS 2007:493   SFS 1990:712 2007-07-01, överg.best.  Lag (2007:493) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor 
SFS 2007:494  SFS 1980:100 2007-07-01  Lag (2007:494) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2007:495  SFS 1957:297 2007-07-01  Lag (2007:495) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 2007:496  SFS 1980:657 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:496) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2007:497   SFS 1986:856 2007-07-01  Förordning (2007:497) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken 
SFS 2007:498   SFS 1990:893 2007-07-01  Förordning (2007:498) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 
SFS 2007:499   SFS 1990:1361 2007-07-01  Förordning (2007:499) om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
SFS 2007:500   SFS 1991:749 2007-07-01  Förordning (2007:500) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 
SFS 2007:501   SFS 1991:1437 2007-07-01  Förordning (2007:501) om ändring i förordningen (1991:1437) 
SFS 2007:502   SFS 1994:1389 2007-07-01  Förordning (2007:502) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen 
SFS 2007:503   SFS 1998:201   Förordning (2007:503) om upphävande av förordningen (1998:201) med instruktion för Integrationsverket 
SFS 2007:504   SFS 1999:171 2007-07-01  Förordning (2007:504) om ändring i förordningen (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering 
SFS 2007:505   SFS 2000:216 2007-07-01  Förordning (2007:505) om ändring i förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration 
SFS 2007:506   SFS 2001:720 2007-07-01  Förordning (2007:506) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen 
SFS 2007:507   SFS 2002:864 2007-07-01  Förordning (2007:507) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2007:508   SFS 2002:989 2007-07-01  Förordning (2007:508) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 
SFS 2007:509   SFS 2002:1058 2007-07-01  Förordning (2007:509) om ändring i förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar 
SFS 2007:510   SFS 2005:203 2007-07-01  Förordning (2007:510) om ändring i förordningen (2005:203) om den Europeiska flyktingfonen för perioden 2005-2010 
SFS 2007:511   SFS 1992:1434 2008-01-01  Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2007:512   SFS 1992:1434   Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2007:513   SFS 2005:568 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:513) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning 
SFS 2007:514   SFS 2007:224   Förordning (2007:514) om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 
SFS 2007:515  grundförfattning 2008-01-01  Myndighetsförordning (2007:515) 
SFS 2007:516  SFS 1967:837 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2007:517   SFS 1967:837   Lag (2007:517) om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2007:518  SFS 1967:837   Lag (2007:518) om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2007:519  SFS 1967:838 2007-07-01 överg. best.  Förordning (2007:519) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2007:520   SFS 1994:193 2007-07-01  Förordning (2007:520) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) 
SFS 2007:521  SFS 1960:729 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:521) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 2007:522  SFS 1931:429 2008-12-01 överg.best.  Lag (2007:522) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap 
SFS 2007:523  SFS 1935:44 2008-12-01 överg.best.  Lag (2007:523) om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. 
SFS 2007:524   SFS 1993:1229 2007-08-01  Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229) 
SFS 2007:525   SFS 1989:46 2007-08-01  Förordning (2007:525) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift 
SFS 2007:526   SFS 2004:294 2007-07-01  Förordning (2007:526) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2007:527   SFS 2000:209 2007-07-16  Förordning (2007:527) om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna 
SFS 2007:528  grundförfattning 2007-11-01 överg.best.  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
SFS 2007:529   SFS 1949:381 2007-11-01  Lag (2007:529) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2007:530   SFS 1973:1173 2007-11-01  Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 
SFS 2007:531  SFS 1980:100 2007-11-01 överg.best.  Lag (2007:531) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2007:532  SFS 1982:713 2007-11-01  Lag (2007:532) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2007:533   SFS 1987:672 2007-11-01  Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 2007:534  SFS 1990:661 2007-11-01 överg.best.  Lag (2007:534) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel 
SFS 2007:535  SFS 1991:980 2007-11-01  Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
SFS 2007:536   SFS 1992:160 2007-11-01  Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 2007:537   SFS 1993:20 2007-11-01 överg.best.  Lag (2007:537) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) 
SFS 2007:538   SFS 1993:768 2007-11-01  Lag (2007:538) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
SFS 2007:539  SFS 1993:931 2007-11-01  Lag (2007:539) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande 
SFS 2007:540  SFS 1995:1000 2007-11-01  Lag (2007:540) om ändring i pantbankslagen (1995:1000) 
SFS 2007:541  SFS 1995:1554 2007-11-01  Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2007:542  SFS 1995:1559 2007-11-01  Lag (2007:542) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag