Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2005:1 - SFS 2005:182
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2005:1   SFS 2002:297 2005-01-10 överg.best.  Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 2005:2   SFS 1999:178 2005-02-01  Riksåklagarens föreskrifter (2005:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2005:3   grundförfattning 2005-01-01  Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2005:4   SFS 1996:381 2005-02-01  Förordning (2005:4) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 
SFS 2005:5   SFS 1995:665 2005-02-01  Förordning (2005:5) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer 
SFS 2005:6   SFS 2003:789 2005-03-01  Förordning (2005:6) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
SFS 2005:7   SFS 1997:686 2005-03-01  Förordning (2005:7) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken 
SFS 2005:8   SFS 1979:1082 2005-02-03  Förordning (2005:8) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall 
SFS 2005:9   SFS 2001:911 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2005:10   SFS 2001:682 2005-03-01  Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården 
SFS 2005:11   SFS 1997:1275 2005-02-15  Förordning (2005:11) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2005:12   SFS 1988:764 2005-02-15  Förordning (2005:12) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet 
SFS 2005:13   SFS 2000:1133 2005-02-15  Förordning (2005:13) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier 
SFS 2005:14   SFS 2001:652 2005-03-01, överg.best.  Förordning (2005:14) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 
SFS 2005:15   SFS 1998:899 2005-02-15 överg.best.  Förordning (2005:15) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2005:16   SFS 1994:361 2005-02-05  Förordning (2005:16) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
SFS 2005:17  SFS 2002:1050 2005-02-15  Förordning (2005:17) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen 
SFS 2005:18   SFS 2004:865 2005-04-01  Förordning (2005:18) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
SFS 2005:19   SFS 1987:26 2005-07-01, överg.best.  Förordning (2005:19) om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner 
SFS 2005:20   SFS 1993:185 2005-04-01  Förordning (2005:20) om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 
SFS 2005:21   SFS 1985:1100 2005-04-01  Lag (2005:21) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2005:22   SFS 2001:161 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa 
SFS 2005:23   grundförfattning 2005-03-01, överg.best. 
Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:24   SFS 1996:93 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:24) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 2005:25   SFS 2000:577 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:25) om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2005:26   SFS 1999:58 2005-03-01  Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2005:27   SFS 1994:361 2005-03-01  Förordning (2005:27) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
SFS 2005:28   SFS 2004:526 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:28) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2005:29   grundförfattning 2005-03-01 överg.best.  Förordning (2005:29) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift 
SFS 2005:30   grundförfattning 2005-05-15 
Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:31   SFS 1998:942 2005-03-10 överg.best.  Förordning (2005:31) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 
SFS 2005:32   SFS 1995:868 2005-03-15  Förordning (2005:32) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket 
SFS 2005:33   SFS 1994:276   Förordning (2005:33) om upphävande av förordningen (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel 
SFS 2005:34   grundförfattning 2005-02-15 
Tillkännagivande (2005:34) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:35   grundförfattning 2005-02-15 
Tillkännagivande (2005:35) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:36   SFS 1996:570 2005-03-01  Förordning (2005:36) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2005:37   SFS 1980:100 2005-02-12  Lag (2005:37) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2005:38   SFS 1986:171   Luftfartsförordning (1986:171) (2005:38) 
SFS 2005:39   SFS 1991:115 2005-04-01  Lag (2005:39) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa 
SFS 2005:40   SFS 1995:831 2005-04-01  Lag (2005:40) om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m. 
SFS 2005:41   SFS 1998:531 2005-04-01  Lag (2005:41) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2005:42   SFS 1994:451 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 2005:43   SFS 1974:203 2005-04-01  Lag (2005:43) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2005:44   SFS 1930:173 2005-04-01  Lag (2005:44) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid 
SFS 2005:45  SFS 1962:700 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:45) om ändring i brottsbalken 
SFS 2005:46   SFS 1987:916 2005-03-15  Förordning (2005:46) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2005:47   SFS 1989:547 2005-03-08  Förordning (2005:47) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2005:48   SFS 1989:547 2005-04-01  Förordning (2005:48) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2005:49   SFS 1998:1191 2005-04-01  Förordning (2005:49) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
SFS 2005:50   SFS 1976:725 2005-04-01  Förordning (2005:50) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2005:51   SFS 1980:657 2005-04-01  Förordning (2005:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2005:52   SFS 1998:1558 2005-03-01  Förordning (2005:52) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2005:53   SFS 1995:336 2005-04-01  Förordning (2005:53) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 
SFS 2005:54   SFS 1992:118 2005-04-01  Förordning (2005:54) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118) 
SFS 2005:55   grundförfattning 2005-04-15  Förordning (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel 
SFS 2005:56   SFS 1994:1100 2005-04-15  Förordning (2005:56) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag 
SFS 2005:58   SFS 2000:1212 2005-04-01  Förordning (2005:58) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
SFS 2005:59   grundförfattning 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
SFS 2005:60   SFS 1927:77 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:60) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 
SFS 2005:61   SFS 1985:716 2005-04-01, överg.best.  Lag (2005:61) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716) 
SFS 2005:62   SFS 1990:932 2005-04-01, överg.best.  Lag (2005:62) om ändring i konsumentköplagen (1990:932) 
SFS 2005:63   SFS 1990:1183 2005-04-01  Lag (2005:63) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
SFS 2005:64   SFS 1991:351 2005-04-01  Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur 
SFS 2005:65   SFS 1982:996 2005-09-26 överg.best.  Förordning (2005:65) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2005:66   SFS 1982:996 2005-11-28  Förordning (2005:66) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2005:67   SFS 1982:996 2005-12-12  Förordning (2005:67) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2005:68   SFS 1993:1617 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617) 
SFS 2005:69   SFS 1992:986 2005-03-22 överg.best.  Förordning (2005:69) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention 
SFS 2005:70   SFS 1994:1495 2005-05-01  Förordning (2005:70) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2005:71   SFS 1998:1276 2005-04-01  Förordning (2005:71) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2005:72   SFS 1942:740 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:72) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2005:73   grundförfattning 2005-04-01, överg.best.  Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut 
SFS 2005:74   SFS 1980:100 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:74) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2005:75   SFS 1996:1619 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:75) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619) 
SFS 2005:76   SFS 1996:1620 2005-04-01, överg.best.  Lag (2005:76) om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde 
SFS 2005:77   grundförfattning 2005-04-01  Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m. 
SFS 2005:78   SFS 1975:1345 2005-04-01  Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern 
SFS 2005:79   SFS 1982:805 2005-04-01  Förordning (2005:79) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 2005:80   SFS 1997:404 2005-04-01  Förordning (2005:80) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404) 
SFS 2005:81   SFS 1997:405 2005-04-01  Förordning (2005:81) om ändring i förordningen (1997:405) om offentligt biträde 
SFS 2005:82   SFS 1997:406 2005-04-01  Förordning (2005:82) om ändring i förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. 
SFS 2005:83   SFS 1997:407 2005-04-01  Förordning (2005:83) om ändring i förordningen (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning 
SFS 2005:84   SFS 1997:408 2005-04-01  Förordning (2005:84) om ändring i förordningen (1997:408) om målsägandebiträde 
SFS 2005:85   SFS 1999:998 2005-04-01  Förordning (2005:85) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn 
SFS 2005:86   SFS 2000:306 2005-04-01  Förordning (2005:86) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer 
SFS 2005:87   SFS 1988:137 2005-05-01  Förordning (2005:87) om ändring i förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån 
SFS 2005:88   SFS 2001:100 2005-05-01  Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
SFS 2005:89   SFS 2004:368 2005-04-01  Förordning (2005:89) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket 
SFS 2005:90   SFS 1998:408 2005-04-01 överg.best.  Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken 
SFS 2005:91   SFS 1996:627 2005-04-01  Lag (2005:91) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
SFS 2005:92   SFS 1969:84 2005-04-01  Förordning (2005:92) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten 
SFS 2005:93   SFS 1999:1134 2005-04-01  Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2005:94   SFS 1986:171 2005-04-01  Förordning (2005:94) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171) 
SFS 2005:95   SFS 2001:650 2005-04-01  Förordning (2005:95) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2005:96   SFS 1982:996 2005-10-31  Förordning (2005:96) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2005:97  grundförfattning 2005-04-01  Förordning (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen 
SFS 2005:98   SFS 1998:1321 2005-04-01  Förordning (2005:98) om ändring i förordningen (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden 
SFS 2005:99   grundförfattning 2005-03-16  Förordning (2005:99) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490) 
SFS 2005:100   SFS 1998:940 2005-04-01 överg.best.  Förordning (2005:100) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2005:101   SFS 1988:539 2005-04-01 överg.best.  Förordning (2005:101) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 2005:102   SFS 1999:657 2005-04-01  Lag (2005:102) om ändring i epizootilagen (1999:657) 
SFS 2005:103   SFS 1993:1617 2005-04-01  Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617) 
SFS 2005:104   grundförfattning 2006-01-01 överg.best.  Försäkringsavtalslag (2005:104) 
SFS 2005:105   grundförfattning 2006-01-01, överg.best.  Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning 
SFS 2005:106   grundförfattning 2006-01-01, överg.best.  Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar 
SFS 2005:107   SFS 1987:230 2006-01-01  Lag (2005:107) om ändring i äktenskapsbalken 
SFS 2005:108   SFS 1981:774 2006-01-01  Lag (2005:108) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2005:109   SFS 1930:106 2006-01-01  Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda 
SFS 2005:110   SFS 1970:417 2005-08-01  Lag (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 
SFS 2005:111   SFS 1972:262 2006-01-01  Lag (2005:111) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 2005:112   SFS 1973:1199 2006-01-01  Lag (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 2005:113   SFS 1975:1410 2006-01-01  Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 2005:115   SFS 1987:672 2006-01-01  Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 2005:116   SFS 1989:508 2006-01-01, överg.best.  Lag (2005:116) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare 
SFS 2005:117  SFS 1993:931 2006-01-01  Lag (2005:117) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande 
SFS 2005:118   SFS 1996:799 2006-01-01  Lag (2005:118) om ändring i patientskadelagen (1996:799) 
SFS 2005:119   SFS 1998:674 2006-01-01  Lag (2005:119) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
SFS 2005:120   SFS 1999:890 2006-01-01  Lag (2005:120) om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 2005:121   SFS 1999:1229 2006-01-01 överg.best.  Lag (2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2005:122   grundförfattning 2005-03-22 
Tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt sambarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:123   grundförfattning 2005-03-22 
Tillkännagivande (2005:123) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 2005:124   SFS 1991:931 2005-05-01  Förordning (2005:124) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet 
SFS 2005:125   SFS 1993:387 2005-07-01 överg.best.  Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2005:126   SFS 2001:453 2005-07-01  Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2005:127   SFS 1980:100 2005-07-01  Lag (2005:127) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2005:128   SFS 1993:1090 2005-07-01  Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2005:129   SFS 2001:637 2005-07-01  Förordning (2005:129) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
SFS 2005:130   grundförfattning 2005-04-01, överg.best.  Lag (2005:130) om dödförklaring 
SFS 2005:131   SFS 1958:637 2005-04-01  Lag (2005:131) om ändring i ärvdabalken 
SFS 2005:132   SFS 1987:269 2005-04-01  Lag (2005:132) om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död 
SFS 2005:133   SFS 1924:475 2005-04-01 överg.best.  Förordning (2005:133) om upphävande av kungörelsen (1924:475) angående meddelande från domstol om dödförklaringar 
SFS 2005:134   SFS 1987:452 2005-04-01  Förordning (2005:134) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2005:135   SFS 2003:1106 2005-04-01  Förordning (2005:135) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket 
SFS 2005:136   SFS 2001:989 2005-05-01  Förordning (2005:136) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt 
SFS 2005:137   SFS 1975:518 2006-01-01  Förordning (2005:137) om ändring i förordningen (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m. 
SFS 2005:138   SFS 1974:248 2005-05-01  Förordning (2005:138) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2005:139   SFS 1994:1060 2005-05-01  Förordning (2005:139) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 2005:140   SFS 2000:275 2005-04-01  Förordning (2005:140) om ändring i hemförsäljningsförordningen (2000:275) 
SFS 2005:141   SFS 1999:903 2005-06-30  Förordning (2005:141) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan, dels ändring i samma förordning 
SFS 2005:142   grundförfattning 2005-04-01  Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg 
SFS 2005:143   grundförfattning 2005-04-01  Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg 
SFS 2005:144   SFS 1981:981 2005-04-01  Förordning (2005:144) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 2005:145   SFS 1986:172 2005-04-01  Förordning (2005:145) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. 
SFS 2005:146   SFS 1987:916 2005-04-01  Förordning (2005:146) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2005:147   SFS 1995:1301 2005-04-01  Förordning (2005:147) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 
SFS 2005:148   SFS 1994:634 2005-05-01  Förordning (2005:148) om ändring i förordningen (1994:634) med instuktion för Kammarkollegiet 
SFS 2005:149   SFS 1987:10 2005-05-01 överg.best.  Lag (2005:149) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 2005:150   SFS 1994:847 2005-05-01  Lag (2005:150) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2005:151   SFS 1987:383 2005-05-01  Förordning (2005:151) om ändring i plan- och byggförordningen (1987:383) 
SFS 2005:152   SFS 1994:1215 2005-05-01  Förordning (2005:152) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2005:153   SFS 1984:404 2005-05-01 överg.best.  Lag (2005:153) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2005:154  SFS 1955:227 2005-05-01 överg.best.  Lag (2005:154) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 
SFS 2005:155   SFS 1994:1009 2005-05-01 överg.best.  Lag (2005:155) om ändring i sjölagen (1994:1009) 
SFS 2005:156   SFS 2003:528 2005-05-01, överg.best.  Lag (2005:156) om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning 
SFS 2005:157   SFS 1941:417 2005-05-01  Lag (2005:157) om upphävande av förordningen (1941:417) angående införande av förordningen om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2005:158   SFS 1984:406 2005-05-01, överg.best.  Förordning (2005:158) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2005:159   SFS 1987:452 2005-05-01 överg.best.  Förordning (2005:159) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2005:160   SFS 1998:1647 2005-05-01  Förordning (2005:160) om ändring i förordningen (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och kompetensråd 
SFS 2005:161   SFS 1991:45 2005-05-01 överg.best.  Lag (2005:161) om ändring i minerallagen (1991:45) 
SFS 2005:162   SFS 1992:285 2005-05-01 överg.best.  Förordning (2005:162) om ändring i mineralförordningen (1992:285) 
SFS 2005:163   SFS 1988:368 2005-05-01  Förordning (2005:163) om ändring i förordningen (1988:368) med instruktion för Bergsstaten 
SFS 2005:164   SFS 1997:1294 2005-05-01  Förordning (2005:164) om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning 
SFS 2005:165   SFS 1982:673 2005-07-01, överg.best.  Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673) 
SFS 2005:166   SFS 1996:1515 2005-04-12  Förordning (2005:166) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2005:167   SFS 1991:1754 2005-06-01  Förordning (2005:167) om upphävande av utlandsreseförordningen (1991:1754) 
SFS 2005:168   SFS 1999:569 2005-06-01  Förordning (2005:168) om ändring i förordningen (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 
SFS 2005:169   SFS 2000:278 2005-05-16  Förordning (2005:169) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten 
SFS 2005:170   SFS 2003:56 2005-06-01 överg.best.  Förordning (2005:170) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning 
SFS 2005:171   SFS 1999:1155 2005-06-01  Förordning (2005:171) om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka 
SFS 2005:172   grundförfattning 2005-07-01  Förordning (2005:172) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06 
SFS 2005:173   SFS 2001:1300 2005-05-17  Förordning (2005:173) om ändring i förordningen (2001:1300) om friåret 
SFS 2005:174   grundförfattning 2005-05-26  Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor 
SFS 2005:175   SFS 1995:936 2005-06-01  Förordning (2005:175) om upphävande av förordningen (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdhetssyfte 
SFS 2005:176   SFS 1995:205 2006-01-01  Förordning (2005:176) om ändring i sameskolförordningen (1995:205) 
SFS 2005:177   SFS 1995:401 2006-01-01  Förordning (2005:177) om ändring i specialskoleförordningen (1995:401) 
SFS 2005:178   SFS 1995:206 2006-01-01  Förordning (2005:178) om ändring i särskoleförordningen (1995:206) 
SFS 2005:179   SFS 1994:1194 2006-01-01  Förordning (2005:179) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194) 
SFS 2005:180   SFS 1998:899 2005-05-03 överg.best.  Förordning (2005:180) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2005:181   grundförfattning 2005-05-15  Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ 
SFS 2005:182   SFS 1998:808 2005-05-15  Lag (2005:182) om ändring i miljöbalken