Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1995:1 - SFS 1995:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1995:1   SFS 1990:642 1995-02-01, överg.best.  Förordning (1995:1) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd 
SFS 1995:2   SFS 1994:771   Förordning (1995:2) om ikraftträdande av förordningen (1994:1265) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. 
SFS 1995:3   SFS 1990:481 1995-02-01, överg.best.  Förordning (1995:3) om ändring i förordningen (1990:481) med instruktion för Statens trygghetsnämnd 
SFS 1995:4   SFS 1970:68 1995-02-01  Förordning (1995:4) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten 
SFS 1995:5   grundförfattning 1995-01-25 
Förordning (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare
Denna lag är upphävd.
SFS 1995:6   SFS 1929:116 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:6) om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser 
SFS 1995:7   SFS 1933:269 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:7) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred 
SFS 1995:8   SFS 1942:335 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:8) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. 
SFS 1995:9   SFS 1944:133 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:9) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering 
SFS 1995:10   SFS 1950:272 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:10) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige 
SFS 1995:11   SFS 1950:382 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:11) om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 
SFS 1995:12   SFS 1951:680 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:12) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680) 
SFS 1995:13   SFS 1952:166 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:13) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar 
SFS 1995:14   SFS 1952:167 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:14) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 
SFS 1995:15   SFS 1957:297 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:15) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1995:16   SFS 1960:409 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:16) om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 1995:17   SFS 1962:381 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:17) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1995:18   SFS 1966:314 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
SFS 1995:19   SFS 1970:244 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:19) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
SFS 1995:20   SFS 1970:428 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:20) om ändring i delgivningslagen (1970:428) 
SFS 1995:21   SFS 1971:289 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1995:22   SFS 1971:291 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1995:23   SFS 1972:119 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
SFS 1995:24   SFS 1972:207 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:24) om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
SFS 1995:25   SFS 1972:262 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:25) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 1995:26   SFS 1972:318 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318) 
SFS 1995:27   SFS 1972:429 1995-07-01  Lag (1995:27) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 
SFS 1995:28   SFS 1972:435 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 
SFS 1995:29   SFS 1973:137 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:29) om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 
SFS 1995:30   SFS 1973:370 1995-07-01  Lag (1995:30) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 1995:31   SFS 1973:371 1995-07-01  Lag (1995:31) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1995:32   SFS 1973:1150 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:32) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 
SFS 1995:33   SFS 1974:157 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157) 
SFS 1995:34   SFS 1974:191 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
SFS 1995:35   SFS 1974:211 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:35) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211) 
SFS 1995:36   SFS 1975:190 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:36) om ändring i transplantationslagen (1975:190) 
SFS 1995:37   SFS 1975:417 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:37) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar 
SFS 1995:38   SFS 1975:1385 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:38) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1995:39   SFS 1976:997 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:39) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund 
SFS 1995:40   SFS 1977:439 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 
SFS 1995:41   SFS 1977:477 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:41) om ändring i körkortslagen (1977:477) 
SFS 1995:42   SFS 1977:654 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:42) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. 
SFS 1995:43   SFS 1978:234 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
SFS 1995:44   SFS 1978:268 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:44) om ändring i ransoneringslagen (1978:268) 
SFS 1995:45   SFS 1979:230 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:45) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) 
SFS 1995:46   SFS 1979:411 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:46) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 
SFS 1995:47   SFS 1979:412 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:47) om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade 
SFS 1995:48   SFS 1979:425 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:48) om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1995:49   SFS 1979:429 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:49) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) 
SFS 1995:50   SFS 1979:560 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:50) om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling 
SFS 1995:51   SFS 1979:561 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:51) om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning 
SFS 1995:52   SFS 1980:424 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg 
SFS 1995:53   SFS 1980:620 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:53) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1995:54   SFS 1982:713 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:54) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 1995:55   SFS 1983:291 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:55) om ändring i vattenlagen (1983:291) 
SFS 1995:56   SFS 1983:738 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:56) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur 
SFS 1995:57   SFS 1984:409 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:57) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel 
SFS 1995:58   SFS 1984:542 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:58) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 1995:59   SFS 1985:295 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:59) om ändring i lagen (1985:295) om foder 
SFS 1995:60   SFS 1985:449 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:60) om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik 
SFS 1995:61   SFS 1985:562 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:61) om ändring i patientjournallagen (1985:562) 
SFS 1995:62   SFS 1985:894 1995-04-01, överg.bst.  Lag (1995:62) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894) 
SFS 1995:63   SFS 1985:1100 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:63) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 1995:64   SFS 1986:1386 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:64) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386) 
SFS 1995:65   SFS 1987:259 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259) 
SFS 1995:66   SFS 1987:617 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:66) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 1995:67   SFS 1987:667 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:67) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 1995:68   SFS 1988:49 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:68) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) 
SFS 1995:69   SFS 1988:220 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:69) om ändring i strålskyddslagen (1988:220) 
SFS 1995:70   SFS 1988:263 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:70) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263) 
SFS 1995:71   SFS 1988:328 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:71) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon 
SFS 1995:72   SFS 1988:950 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
SFS 1995:73   SFS 1989:508 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:73) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare 
SFS 1995:74   SFS 1989:529 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:74) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 1995:75   SFS 1989:827 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:75) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) 
SFS 1995:76   SFS 1990:484 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:76) om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. 
SFS 1995:77   SFS 1990:712 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:77) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor 
SFS 1995:78   SFS 1990:1114 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:78) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder 
SFS 1995:79   SFS 1990:1157 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:79) om ändring i järnvägsäkerhetslagen (1990:1157) 
SFS 1995:80   SFS 1990:1342 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:80) om ändring i insiderlagen (1990:1342) 
SFS 1995:81   SFS 1991:114 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:81) om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar 
SFS 1995:82   SFS 1991:115 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:82) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa 
SFS 1995:83   SFS 1991:614 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 1995:84   SFS 1991:900 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:84) om ändring i kommmunallagen (1991:900) 
SFS 1995:85   SFS 1991:980 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
SFS 1995:86   SFS 1991:981 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:86) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 1995:87   SFS 1991:1137 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:87) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
SFS 1995:88   SFS 1992:160 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 1995:89   SFS 1992:543 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:89) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 1995:90   SFS 1992:859 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:90) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 1995:91   SFS 1992:860 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:91) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika 
SFS 1995:92   SFS 1992:1068 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:92) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
SFS 1995:93   SFS 1992:1119 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:93) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll 
SFS 1995:94   SFS 1992:1140 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:94) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
SFS 1995:95   SFS 1992:1368 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:95) om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom 
SFS 1995:96   SFS 1992:1434 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 1995:97   SFS 1992:1574 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:97) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
SFS 1995:98   SFS 1992:1610 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:98) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag 
SFS 1995:99   SFS 1992:1672 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor 
SFS 1995:100   SFS 1993:387 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 1995:101   SFS 1993:787 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787) 
SFS 1995:102   SFS 1993:1302 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:102) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige 
SFS 1995:103   SFS 1994:137 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
SFS 1995:104   SFS 1994:844 1995-04-01, överg.best.  Lag (1995:104) om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket 
SFS 1995:105   grundförfattning 1995-02-15  Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 
SFS 1995:106   SFS 1991:45 1995-04-01 överg.best.  Lag (1995:106) om ändring i minerallagen (1991:45) 
SFS 1995:107   grundförfattning  
Tillkännagivande (1995:107) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 1995:108   SFS 1973:766 1995-02-01  Förordning (1995:108) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon 
SFS 1995:109   SFS 1934:515 1995-02-01  Förordning (1995:109) om ändring i förordningen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa 
SFS 1995:110   grundförfattning 1995-02-01 
Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel
Denna lag är upphävd.
SFS 1995:111   SFS 1982:548 1995-02-01  Förordning (1995:111) om ändring i elförordningen (1982:548) 
SFS 1995:112   SFS 1975:1387 1995-02-15  Förordning (1995:112) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387) 
SFS 1995:113   SFS 1985:838 1995-03-01  Förordning (1995:113) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin 
SFS 1995:114   SFS 1982:1177 1995-02-01  Förordning (1995:114) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1995:115   SFS 1976:725 1995-02-15  Förordning (1995:115) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1995:116   SFS 1994:648 1995-03-01  Förordning (1995:116) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för värnpliktiga 
SFS 1995:117   SFS 1994:131   Förordning (1995:117) om upphävande av förordningen (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar 
SFS 1995:118   SFS 1994:741 1995-03-01  Förordning (1995:118) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan 
SFS 1995:119   SFS 1994:1714 1995-02-08  Förordning (1995:119) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. 
SFS 1995:120   SFS 1994:1451 1995-03-01  Förordning (1995:120) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) 
SFS 1995:121   SFS 1984:730 1995-03-01  Förordning (1995:121) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1995:122   SFS 1989:773 1995-03-01  Förordning (1995:122) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 1995:123   SFS 1985:751 1995-03-01  Förordning (1995:123) om ändring i förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom polisväsendet 
SFS 1995:124   SFS 1978:677 1995-03-01  Förordning (1995:124) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium 
SFS 1995:125   SFS 1993:967 1995-03-01  Förordning (1995:125) om ändring i förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län 
SFS 1995:126   SFS 1977:937 1995-04-01 överg.best.  Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m. 
SFS 1995:127   SFS 1994:1693   Förordning (1995:127) om ikraftträdande av lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen 
SFS 1995:128   grundförfattning 1995-07-01, överg.best. 
Förordning (1995:128) om civilt försvar
Denna lag är upphävd.
SFS 1995:129   SFS 1978:558 1995-07-01  Förordning (1995:129) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558) 
SFS 1995:130   SFS 1988:1040 1995-07-01  Förordning (1995:130) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk 
SFS 1995:131   SFS 1988:1121 1995-07-01  Förordning (1995:131) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna 
SFS 1995:132   SFS 1988:1122 1995-07-01  Förordning (1995:132) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap 
SFS 1995:133   SFS 1958:272 1995-07-01  Förordning (1995:133) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort 
SFS 1995:134   SFS 1958:262 1995-07-01  Förordning (1995:134) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig 
SFS 1995:135   SFS 1961:567 1995-07-01  Förordning (1995:135) om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg 
SFS 1995:136   SFS 1988:1236 1995-07-01  Förordning (1995:136) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 1995:137   grundförfattning 1995-07-01, överg.best.  Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap 
SFS 1995:138   SFS 1977:722 1995-07-01  Förordning (1995:138) om ändring i körkortsförordningen (1977:722) 
SFS 1995:139   SFS 1986:171 1995-07-01  Förordning (1995:139) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171) 
SFS 1995:140   SFS 1986:305 1995-07-01  Förordning (1995:140) om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305) 
SFS 1995:141   SFS 1972:594 1995-07-01  Förordning (1995:141) om ändring i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) 
SFS 1995:142   SFS 1972:603 1995-07-01  Förordning (1995:142) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1995:143   SFS 1972:599 1995-07-01  Förordning (1995:143) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1995:144   SFS 1972:595 1995-07-01  Förordning (1995:144) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1995:145   SFS 1993:185 1995-07-01  Förordning (1995:145) om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 
SFS 1995:146   SFS 1977:1166 1995-07-01  Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 1995:147   SFS 1978:594 1995-07-01  Förordning (1995:147) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594) 
SFS 1995:148   SFS 1981:981 1995-03-01  Förordning (1995:148) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 1995:149   SFS 1993:890 1995-03-01, överg.best.  Förordning (1995:149) om ändring i förordningen (1993:890) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut 
SFS 1995:150   SFS 1990:941 1995-03-01, överg.best.  Förordning (1995:150) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. 
SFS 1995:151   SFS 1991:1512   Förordning (1995:151) om upphävande av förordningen (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten under budgetåret 1991/92 
SFS 1995:152   SFS 1994:936 1995-03-01 överg.best.  Förordning (1995:152) om ändring i förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter 
SFS 1995:153   SFS 1984:14 1995-03-01  Förordning (1995:153) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1995:154   SFS 1991:900   Kommunallag (1991:900) (1995:154) 
SFS 1995:155   grundförfattning  
Tillkännagivande (1995:155) av staters tillträde till Luganokonventionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1995:156   grundförfattning   Tillkännagivande (1995:156) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet 
SFS 1995:157   grundförfattning 1995-07-01  Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa 
SFS 1995:158   SFS 1955:690   Förordning (1995:158) om upphävande av kungörelsen (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket 
SFS 1995:159   SFS 1982:923 1995-03-01  Förordning (1995:159) om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods 
SFS 1995:160   SFS 1993:1710 1995-03-01  Förordning (1995:160) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
SFS 1995:161   SFS 1980:754 1995-03-01  Förordning (1995:161) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m. 
SFS 1995:162   SFS 1982:481 1995-04-01  Förordning (1995:162) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet 
SFS 1995:163   SFS 1982:56 1995-03-01  Förordning (1995:163) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1995:164   SFS 1987:916 1995-03-01  Förordning (1995:164) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 1995:165   SFS 1987:452 1995-03-01  Förordning (1995:165) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 1995:166   SFS 1979:593 1995-03-01  Förordning (1995:166) om ändring i förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret 
SFS 1995:167   SFS 1979:938 1995-03-01  Förordning (1995:167) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1995:168   SFS 1985:68 1995-03-01  Förordning (1995:168) om ändring i förordningen (1985:68) om begränsningsfond 
SFS 1995:169   SFS 1984:985 1995-03-01  Förordning (1995:169) om ändring i förordningen (1984:985) om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd 
SFS 1995:170   SFS 1975:932 1995-03-01  Förordning (1995:170) om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion 
SFS 1995:171   SFS 1975:928 1995-03-01  Förordning (1995:171) om ändring i förordningen (1975:928) om handläggning av partrederiärenden 
SFS 1995:172   SFS 1967:294 1995-03-01  Förordning (1995:172) om ändring i sjöförklaringskungörelsen (1967:294) 
SFS 1995:173   SFS 1991:1379 1995-03-01  Förordning (1995:173) om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna 
SFS 1995:174   SFS 1982:569 1995-03-01  Förordning (1995:174) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m. 
SFS 1995:175   SFS 1983:744 1995-03-01  Förordning (1995:175) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal 
SFS 1995:176   SFS 1986:305 1995-03-01  Förordning (1995:176) om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305) 
SFS 1995:177   SFS 1990:717 1995-03-01  Förordning (1995:177) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor 
SFS 1995:178   SFS 1981:981 1995-03-01  Förordning (1995:178) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 1995:179   SFS 1991:7 1995-03-01  Förordning (1995:179) om ändring i förordningen (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver 
SFS 1995:180   SFS 1975:931 1995-03-01  Förordning (1995:180) om ändring i förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar