Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1994:1 - SFS 1994:179
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1994:1   grundförfattning 1994-01-04  Tillkännagivande (1994:1) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1994:2   grundförfattning 1994-02-01, överg.best.  Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland 
SFS 1994:3   SFS 1989:547 1994-02-01  Förordning (1994:3) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1994:4   SFS 1983:261 1994-03-01  Förordning (1994:4) om ändring i förordningen (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning 
SFS 1994:5   SFS 1992:1454 1994-02-01  Förordning (1994:5) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket 
SFS 1994:6   SFS 1992:1226 1994-02-01  Förordning (1994:6) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon 
SFS 1994:7   grundförfattning 1994-02-15, överg.best. 
Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:8   grundförfattning 1994-02-13  Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 
SFS 1994:9   SFS 1988:317 1994-02-01  Förordning (1994:9) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket 
SFS 1994:10   SFS 1980:620 1995-01-01  Lag (1994:10) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1994:11   SFS 1980:620 1995-01-01  Lag (1994:11) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1994:12   SFS 1991:1234 1994-03-01  Förordning (1994:12) om ändring i förordningen (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården 
SFS 1994:13   SFS 1989:67 1994-02-15, överg.best.  Förordning (1994:13) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar 
SFS 1994:14   grundförfattning 1994-03-01, överg.best. 
Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:15   SFS 1988:716 1994-03-01  Förordning (1994:15) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. 
SFS 1994:16   grundförfattning 1994-02-18 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:16) om gällande räntesats för allemanssparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:17   SFS 1991:133 1994-03-01  Förordning (1994:17) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område 
SFS 1994:18   SFS 1990:941 1994-03-01  Förordning (1994:18) om ändring i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. 
SFS 1994:19   SFS 1993:298 1994-03-01  Förordning (1994:19) om ändring i förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare 
SFS 1994:20   SFS 1969:235 1994-04-01  Förordning (1994:20) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235) 
SFS 1994:21   SFS 1992:1454 1994-03-01  Förordning (1994:21) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket 
SFS 1994:22   SFS 1981:4 1994-03-01, överg.best.  Förordning (1994:22) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret 
SFS 1994:23   SFS 1980:657 1994-03-01  Förordning (1994:23) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1994:24   SFS 1992:926 1994-03-01  Förordning (1994:24) om ändring i förordningen (1992:926) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland 
SFS 1994:25   SFS 1992:927 1994-03-01, överg.best.  Förordning (1994:25) om ändring i förordningen (1992:927) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland 
SFS 1994:26   SFS 1992:935 1994-03-01 överg.best.  Förordning (1994:26) om ändring i förordningen (1992:935) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Litauen 
SFS 1994:27   SFS 1986:1107 1994-04-01, överg.best.  Förordning (1994:27) om ändring i räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
SFS 1994:28   SFS 1988:1040 1994-07-01  Förordning (1994:28) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk 
SFS 1994:29   SFS 1988:1503 1994-03-01  Förordning (1994:29) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503) 
SFS 1994:30   SFS 1958:301 1994-07-01  Förordning (1994:30) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301) 
SFS 1994:31   SFS 1958:563 1994-07-01 överg.best.  Förordning (1994:31) om ändring i arvs- och gåvoskatteförordningen (1958:563) 
SFS 1994:32   SFS 1972:599 1994-03-08  Förordning (1994:32) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1994:33   SFS 1992:1094   Förordning (1994:33) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
SFS 1994:34   SFS 1988:1535   Förordning (1994:34) om upphävande av förordningen (1988:1535) med instruktion för Nämnden för lokalanställda 
SFS 1994:35   SFS 1992:394 1994-07-01 överg.best.  Förordning (1994:35) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 1994:36   SFS 1989:26 1994-03-01, överg.best.  Förordning (1994:36) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting 
SFS 1994:37   SFS 1993:100 1994-03-01  Förordning (1994:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1994:38   SFS 1993:886 1994-03-01  Förordning (1994:38) om ändring i förordningen (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet 
SFS 1994:39   SFS 1993:884 1994-03-01, överg.best.   
SFS 1994:40   grundförfattning 1994-02-21 
Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:41   SFS 1968:430 1994-03-01  Lag (1994:41) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1994:42   grundförfattning 1994-03-08 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:42) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:43   SFS 1975:1410   Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43) 
SFS 1994:44   SFS 1982:56 1994-03-02, överg.best.  Förordning (1994:44) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1994:45   SFS 1993:965 1994-03-15  Förordning (1994:45) om ändring i förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna 
SFS 1994:46   SFS 1962:381 1994-03-01 överg.best.  Lag (1994:46) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1994:47   SFS 1988:1465 1994-07-01  Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård 
SFS 1994:48   SFS 1982:842 1994-03-01, överg.best.  Förordning (1994:48) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän 
SFS 1994:49   SFS 1976:1008 1994-07-01  Förordning (1994:49) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1994:50   SFS 1976:1011 1994-07-01  Förordning (1994:50) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1994:51   SFS 1984:1052 1994-03-02 överg.best.  Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt 
SFS 1994:52   SFS 1981:1265 1994-04-01, överg.best.  Förordning (1994:52) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. 
SFS 1994:53   SFS 1992:1299 1994-04-01, överg.best.  Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. 
SFS 1994:54   grundförfattning 1994-04-01 
Förordning (1994:54) om fri rörlighet för tjänster på sjötransportområdet
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:55   SFS 1992:403 1994-07-01 överg.best.  Förordning (1994:55) om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 1994:56   SFS 1971:807 1994-07-01, överg.best.  Förordning (1994:56) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1994:57   SFS 1972:429 1994-04-01  Lag (1994:57) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 
SFS 1994:58   SFS 1973:137 1994-04-01  Lag (1994:58) om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 
SFS 1994:59   SFS 1988:609 1994-04-01  Lag (1994:59) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde 
SFS 1994:60   SFS 1979:938 1994-04-01  Förordning (1994:60) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1994:61   SFS 1982:805 1994-04-01  Förordning (1994:61) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 1994:62   SFS 1992:396 1994-04-01, överg.best.  Förordning (1994:62) om ändring i förordningen (1992:396) med vissa bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan 
SFS 1994:63   SFS 1989:704   Förordning (1994:63) om upphävande av förordningen (1989:704) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990 
SFS 1994:64   SFS 1986:584   Förordning (1994:64) om upphävande av förordningen (1986:584) med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986 
SFS 1994:65   SFS 1992:330 1994-03-10, överg.best.  Förordning (1994:65) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter 
SFS 1994:66   SFS 1988:1503 1994-03-15  Förordning (1994:66) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503) 
SFS 1994:67   SFS 1991:960 1994-04-01  Förordning (1994:67) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket 
SFS 1994:68   grundförfattning 1994-02-23  Förordning (1994:68) om upphävande av vissa förordningar avseende Libyen 
SFS 1994:68   grundförfattning   Förordning (1994:68) om upphävande av vissa förordningar avseende Libyen 
SFS 1994:69   grundförfattning 1994-03-05  Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen 
SFS 1994:70   SFS 1992:186 1994-03-05  Förordning (1994:70) om ändring i förordningen (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner 
SFS 1994:71   SFS 1992:187 1994-03-05  Förordning (1994:71) om ändring i förordningen (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen 
SFS 1994:72   SFS 1984:730 1994-04-01  Förordning (1994:72) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1994:73   SFS 1993:967 1994-04-01  Förordning (1994:73) om ändring i förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län 
SFS 1994:74   SFS 1975:1387 1994-04-01  Förordning (1994:74) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387) 
SFS 1994:75   SFS 1976:725 1994-04-01  Förordning (1994:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1994:76   grundförfattning  
Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:77   grundförfattning 1994-07-01, överg.best.  Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag 
SFS 1994:78   SFS 1992:1610 1994-07-01, överg.best.  Lag (1994:78) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag 
SFS 1994:79   SFS 1991:827 1994-04-01  Förordning (1994:79) om ändring i förordningen (1991:827) med instruktion för Fiskeriverket 
SFS 1994:80   SFS 1992:1454 1994-04-01  Förordning (1994:80) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket 
SFS 1994:81   SFS 1987:1285 1994-04-01  Förordning (1994:81) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1994:82   SFS 1969:54 1994-06-01  Förordning (1994:82) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg 
SFS 1994:83   SFS 1992:859 1994-04-01  Lag (1994:83) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 1994:84   SFS 1989:532 1994-04-01  Förordning (1994:84) om ikraftträdande av lagen (1992:1724) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg 
SFS 1994:85   SFS 1991:1933 1994-05-01  Förordning (1994:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder 
SFS 1994:86   SFS 1980:100 1994-04-01  Lag (1994:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1994:87   SFS 1993:335 1994-04-01  Lag (1994:87) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman 
SFS 1994:88   SFS 1980:620 1994-04-01  Lag (1994:88) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1994:89   SFS 1990:1404 1994-07-01  Lag (1994:89) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
SFS 1994:90   grundförfattning 1994-04-01 
Förordning (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:91   grundförfattning  
Tillkännagivande (1994:91) av staters tillträde till Luganokonventionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:92   SFS 1992:102 1994-04-01  Förordning (1994:92) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 1994:93   SFS 1979:426 1995-07-01  Förordning (1994:93) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1994:94   grundförfattning 1994-04-01 
Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:95   grundförfattning 1994-04-01 
Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:96   SFS 1988:870 1994-07-01 överg.best.  Lag (1994:96) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
SFS 1994:97   SFS 1962:700 1994-07-01 överg.best.  Lag (1994:97) om ändring i brottsbalken 
SFS 1994:98   SFS 1993:581 1994-07-01  Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581) 
SFS 1994:99   grundförfattning 1994-07-01, överg.best.  Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare 
SFS 1994:100   SFS 1993:1066 1994-07-01  Förordning (1994:100) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon 
SFS 1994:101   SFS 1988:372 1994-04-01 överg.best.  Förordning (1994:101) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem 
SFS 1994:102   SFS 1993:166 1994-04-15  Förordning (1994:102) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder 
SFS 1994:103   grundförfattning   Lag (1994:103) om upphävande av ett antal föråldrade lagar och andra författningar 
SFS 1994:104   SFS 1992:330 1994-04-15  Förordning (1994:104) om ändring i förordningen (1992:330) om ungdomspraktikanter 
SFS 1994:105   SFS 1967:837   Förordning (1994:105) om ikraftträdande av lagen (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 1994:106   SFS 1971:392 1994-04-01  Lag (1994:106) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) 
SFS 1994:107   SFS 1973:1199 1994-04-10  Lag (1994:107) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1994:108   SFS 1987:905 1994-07-01 överg.best.  Förordning (1994:108) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1994:109   SFS 1969:446 1994-04-15  Förordning (1994:109) om ändring i personalkontrollkungörelsen (1969:446) 
SFS 1994:110   SFS 1981:421 1994-04-15  Förordning (1994:110) om ändring i förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter 
SFS 1994:111   SFS 1972:595 1994-04-15  Förordning (1994:111) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1994:112   SFS 1972:599 1994-04-15  Förordning (1994:112) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1994:113   SFS 1975:885 1994-04-15  Förordning (1994:113) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik 
SFS 1994:114   SFS 1982:1069 1994-05-01  Förordning (1994:114) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet 
SFS 1994:115   grundförfattning 1994-07-01  Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95 
SFS 1994:116   SFS 1984:1050 1994-05-01  Förordning (1994:116) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol 
SFS 1994:117   SFS 1985:636 1994-05-01  Förordning (1994:117) om ändring i förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet 
SFS 1994:118   grundförfattning 1997-04-29  Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen 
SFS 1994:119   SFS 1962:700 1997-04-29  Lag (1994:119) om ändring i brottsbalken 
SFS 1994:120   SFS 1976:661 1997-04-29  Lag (1994:120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1994:121   SFS 1991:341 1994-07-01, överg.best.  Lag (1994:121) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. 
SFS 1994:122   SFS 1992:1300 1996-02-01  Lag (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel 
SFS 1994:123   SFS 1992:926 1994-04-15, överg.best.  Förordning (1994:123) om ändring i förordningen (1992:926) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland 
SFS 1994:124   SFS 1992:927 1994-04-15, överg.best.  Förordning (1994:124) om ändring i förordningen (1992:927) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland 
SFS 1994:125   SFS 1992:935 1994-04-15 överg.best.  Förordning (1994:125) om ändring i förordningen (1992:935) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Litauen 
SFS 1994:126   SFS 1972:603 1994-05-01  Förordning (1994:126) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1994:127   SFS 1976:1128 1994-05-01  Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift 
SFS 1994:128   SFS 1982:892 1994-06-01  Förordning (1994:128) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal 
SFS 1994:129   SFS 1988:594 1994-06-01  Förordning (1994:129) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) 
SFS 1994:130   SFS 1993:1710 1994-06-01  Förordning (1994:130) om ändring i förordningen (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
SFS 1994:131   grundförfattning 1994-05-01, överg.best. 
Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:132   SFS 1991:1559 1994-07-01 överg.best.  Lag (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 1994:133   SFS 1976:359 1994-05-01  Förordning (1994:133) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 1994:134   grundförfattning 1994-07-01 
Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:135   SFS 1974:371 1994-07-01  Lag (1994:135) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 1994:136   SFS 1980:100 1994-07-01 överg.best.  Lag (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1994:137   grundförfattning 1994-07-01 överg.best.  Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
SFS 1994:138   SFS 1989:529 1994-07-01, överg.best.  Lag (1994:138) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 1994:139   SFS 1947:529 1994-07-01  Lag (1994:139) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 1994:140   SFS 1986:378 1994-07-01  Lag (1994:140) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag 
SFS 1994:141   SFS 1972:429 1994-07-01  Lag (1994:141) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 
SFS 1994:142   SFS 1980:620 1994-07-01  Lag (1994:142) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1994:143   SFS 1950:382 1994-05-01  Lag (1994:143) om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 
SFS 1994:144   SFS 1992:1068 1994-07-01  Lag (1994:144) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
SFS 1994:145   SFS 1989:547 1994-06-01  Förordning (1994:145) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1994:146   SFS 1988:895 1994-07-01  Förordning (1994:146) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
SFS 1994:147   SFS 1986:447 1994-07-01  Förordning (1994:147) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering 
SFS 1994:148   SFS 1986:856 1994-07-01  Förordning (1994:148) om ändring i förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för invandrare m.fl. 
SFS 1994:149   SFS 1994:7 1994-05-01, överg.best.  Förordning (1994:149) om ändring i förordningen (1994:7) om respenning och medflyttandebidrag 
SFS 1994:150   SFS 1980:759 1994-07-01, överg.best.  Förordning (1994:150) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. 
SFS 1994:151   SFS 1988:247 1994-05-01, överg.best.  Förordning (1994:151) om ändring i förordningen (19 88:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
SFS 1994:152   SFS 1985:1100 1994-07-01  Lag (1994:152) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 1994:153   SFS 1993:884 1994-05-01  Förordning (1994:153) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor 
SFS 1994:154   SFS 1993:1665 1994-06-01  Förordning (1994:154) om ändring i förordningen (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare 
SFS 1994:155   SFS 1962:381 1994-07-01  Lag (1994:155) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1994:156   SFS 1992:1454 1994-05-01  Förordning (1994:156) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket 
SFS 1994:157   grundförfattning 1994-05-01 
Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:158   grundförfattning 1994-05-01 
Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart
Denna lag är upphävd.
SFS 1994:159   SFS 1991:736 1994-05-01  Förordning (1994:159) om ändring i jordförvärvsförordningen (1991:736) 
SFS 1994:160   SFS 1993:1097 1994-05-01  Förordning (1994:160) om ändring i fiskeförordningen (1993:1097) 
SFS 1994:161   SFS 1993:1096 1994-06-01  Förordning (1994:161) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096) 
SFS 1994:162   SFS 1958:272 1994-07-01  Förordning (1994:162) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort 
SFS 1994:163   SFS 1969:38 1994-07-01  Förordning (1994:163) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1994:164   SFS 1920:80   Förordning (1994:164) om upphävande av cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld 
SFS 1994:165   SFS 1942:684   Förordning (1994:165) om upphävande av kungörelsen (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet 
SFS 1994:166   SFS 1964:722 1994-07-01  Förordning (1994:166) om ändring i kommunala beredskapskungörelsen (1964:722) 
SFS 1994:167   SFS 1988:852 1994-07-01  Förordning (1994:167) om ändring i förordningen (1988:852) med instruktion för Försvarets personalnämnd 
SFS 1994:168   SFS 1988:1122 1994-07-01  Förordning (1994:168) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap 
SFS 1994:169   SFS 1991:1256 1994-07-01  Förordning (1994:169) om ändring i förordningen (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m. 
SFS 1994:170   SFS 1992:98 1994-07-01  Förordning (1994:170) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten 
SFS 1994:171   SFS 1992:390 1994-07-01  Förordning (1994:171) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster 
SFS 1994:172   SFS 1992:514 1994-07-01  Förordning (1994:172) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer 
SFS 1994:173   SFS 1966:121 1994-07-01  Förordning (1993:173) om ändring i isbrytarkungörelsen (1966:121) 
SFS 1994:174   SFS 1988:14 1994-07-01  Förordning (1994:174) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket 
SFS 1994:175   SFS 1988:626 1994-07-01  Förordning (1994:175) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar 
SFS 1994:176   SFS 1988:707 1994-07-01  Förordning (1994:176) om ändring i förordningen (1988:707) med instruktion för Banverket 
SFS 1994:177   SFS 1988:1113 1994-07-01  Förordning (1994:177) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologíska och hydrologiska institut 
SFS 1994:178   SFS 1988:1379 1994-07-01  Förordning (1994:178) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar 
SFS 1994:179   SFS 1989:67 1994-07-01  Förordning (1994:179) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar