Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1975:1 - SFS 1975:325
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1975:1   grundförfattning  
Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:2   SFS 1973:687    
SFS 1975:3   grundförfattning  
Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:4   SFS 1970:68    
SFS 1975:6   grundförfattning  
Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:8   SFS 1970:517    
SFS 1975:13   SFS 1963:197    
SFS 1975:14   SFS 1973:58    
SFS 1975:18   SFS 1970:495    
SFS 1975:23   SFS 1974:325    
SFS 1975:24   SFS 1974:988    
SFS 1975:29   SFS 1959:286    
SFS 1975:30   SFS 1959:287    
SFS 1975:31   SFS 1959:420    
SFS 1975:34   grundförfattning  
Förordning (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:35   SFS 1974:123    
SFS 1975:36   SFS 1964:618    
SFS 1975:37   SFS 1964:619    
SFS 1975:43   SFS 1972:603    
SFS 1975:44   SFS 1974:97    
SFS 1975:45   SFS 1974:98    
SFS 1975:46   SFS 1973:261    
SFS 1975:47   grundförfattning   Statistiska centralbyråns kungörelse (1975:47) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag; 
SFS 1975:48   SFS 1940:440    
SFS 1975:49   grundförfattning   Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina 
SFS 1975:53   SFS 1971:784    
SFS 1975:55   grundförfattning   Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975 
SFS 1975:59   SFS 1972:596    
SFS 1975:60   SFS 1973:883    
SFS 1975:63   grundförfattning  
Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:66   SFS 1969:38    
SFS 1975:68   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1975:69   grundförfattning  
Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:70   SFS 1949:341    
SFS 1975:71   SFS 1961:568    
SFS 1975:72   SFS 1957:601    
SFS 1975:73   SFS 1965:61    
SFS 1975:74   grundförfattning   Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen 
SFS 1975:76   SFS 1971:810    
SFS 1975:79   SFS 1967:134    
SFS 1975:83   SFS 1965:719    
SFS 1975:85   grundförfattning   Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 
SFS 1975:86   grundförfattning  
Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:87   grundförfattning   Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen 
SFS 1975:88   grundförfattning   Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 
SFS 1975:91   SFS 1967:448    
SFS 1975:94   SFS 1973:979    
SFS 1975:95   SFS 1973:979    
SFS 1975:98   SFS 1949:661    
SFS 1975:99   SFS 1952:87    
SFS 1975:101   SFS 1968:231    
SFS 1975:105   SFS 1963:341    
SFS 1975:106   SFS 1963:666    
SFS 1975:107   SFS 1957:656    
SFS 1975:109   SFS 1955:592    
SFS 1975:114   SFS 1938:279    
SFS 1975:117   SFS 1972:266    
SFS 1975:118   SFS 1962:111    
SFS 1975:119   SFS 1962:112    
SFS 1975:124   SFS 1966:368    
SFS 1975:127   grundförfattning  
Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:128   SFS 1966:755    
SFS 1975:130   SFS 1965:669    
SFS 1975:131   SFS 1947:523    
SFS 1975:132   SFS 1967:552    
SFS 1975:133   SFS 1941:416    
SFS 1975:138   SFS 1971:438    
SFS 1975:141   SFS 1961:394    
SFS 1975:145   SFS 1972:820    
SFS 1975:147   SFS 1973:1198    
SFS 1975:148   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1975:150   grundförfattning  
Förordning (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:152   SFS 1964:143    
SFS 1975:153   SFS 1947:529    
SFS 1975:154   SFS 1972:601    
SFS 1975:155   SFS 1964:39    
SFS 1975:161   SFS 1971:235    
SFS 1975:162   SFS 1965:478    
SFS 1975:163   SFS 1967:216    
SFS 1975:164   SFS 1967:270    
SFS 1975:166   SFS 1973:349    
SFS 1975:167   SFS 1973:418    
SFS 1975:169   SFS 1974:262    
SFS 1975:170   SFS 1970:1028    
SFS 1975:173   SFS 1928:370    
SFS 1975:174   SFS 1964:618    
SFS 1975:175   SFS 1938:274    
SFS 1975:176   SFS 1950:596    
SFS 1975:177   SFS 1938:279    
SFS 1975:179   SFS 1933:282    
SFS 1975:180   SFS 1949:97    
SFS 1975:184   grundförfattning  
Kräftpestförordning (1975:184)
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:185   SFS 1946:324    
SFS 1975:187   grundförfattning  
Lag (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål;
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:190   grundförfattning  
Transplantationslag (1975:190)
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:191   grundförfattning  
Obduktionslag (1975:191)
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:195   SFS 1970:340    
SFS 1975:196   SFS 1964:822    
SFS 1975:197   grundförfattning   Oljekrislag (1975:197) 
SFS 1975:198   grundförfattning   Oljekrisförordning (1975:198) 
SFS 1975:203   SFS 1969:54    
SFS 1975:204   SFS 1939:350    
SFS 1975:206   SFS 1959:264   Förordning (1975:206) om ändring i valutaförordningen (1959:264 
SFS 1975:207   SFS 1959:264   Förordning (1975:207) om fortsatt giltighet av valutförordningen (1959:264) 
SFS 1975:208   SFS 1973:221    
SFS 1975:209   SFS 1965:738    
SFS 1975:210   SFS 1965:748    
SFS 1975:212   SFS 1974:451    
SFS 1975:214   SFS 1966:115    
SFS 1975:217   SFS 1970:272    
SFS 1975:218   SFS 1966:755    
SFS 1975:223   SFS 1962:381    
SFS 1975:226   SFS 1974:525    
SFS 1975:227   SFS 1955:183    
SFS 1975:228   SFS 1955:416    
SFS 1975:229   SFS 1956:216    
SFS 1975:230   SFS 1970:65    
SFS 1975:232   SFS 1962:698    
SFS 1975:233   SFS 1963:243    
SFS 1975:234   SFS 1965:459    
SFS 1975:239   SFS 1962:700    
SFS 1975:240   SFS 1942:740    
SFS 1975:241   SFS 1972:207    
SFS 1975:242   SFS 1966:755    
SFS 1975:243   SFS 1967:446    
SFS 1975:244   SFS 1921:225    
SFS 1975:245   SFS 1958:637    
SFS 1975:246   SFS 1915:218    
SFS 1975:247   SFS 1914:45    
SFS 1975:248   SFS 1927:77    
SFS 1975:249   SFS 1936:81    
SFS 1975:252   SFS 1955:183    
SFS 1975:253   SFS 1970:596    
SFS 1975:254   SFS 1970:847    
SFS 1975:255   SFS 1974:931    
SFS 1975:257   SFS 1952:303    
SFS 1975:259   SFS 1928:370    
SFS 1975:260   SFS 1928:370    
SFS 1975:261   SFS 1947:576    
SFS 1975:262   SFS 1947:577    
SFS 1975:263   SFS 1954:142    
SFS 1975:264   SFS 1956:623    
SFS 1975:267   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1975:268   SFS 1917:281    
SFS 1975:269   SFS 1971:235    
SFS 1975:272   SFS 1957:262    
SFS 1975:273   SFS 1974:992    
SFS 1975:274   SFS 1961:372    
SFS 1975:275   SFS 1973:1216    
SFS 1975:276   SFS 1973:601    
SFS 1975:278   grundförfattning  
Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:280   SFS 1973:776    
SFS 1975:281   SFS 1973:777    
SFS 1975:285   SFS 1967:425    
SFS 1975:288   SFS 1970:60    
SFS 1975:290   SFS 1970:517    
SFS 1975:291   SFS 1970:60    
SFS 1975:292   SFS 1957:668    
SFS 1975:293   SFS 1962:700    
SFS 1975:294   SFS 1959:254    
SFS 1975:295   grundförfattning  
Lag (1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:296   SFS 1963:197    
SFS 1975:297   SFS 1974:752    
SFS 1975:300   SFS 1973:261    
SFS 1975:301   grundförfattning  
Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:302   SFS 1909:24 s.1    
SFS 1975:303   SFS 1969:495    
SFS 1975:304   SFS 1968:32    
SFS 1975:305   grundförfattning  
Cirkulär (1975:305) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Denna lag är upphävd.
SFS 1975:306   SFS 1947:847    
SFS 1975:307   SFS 1947:848    
SFS 1975:309   grundförfattning   Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg 
SFS 1975:310   SFS 1972:620    
SFS 1975:311   SFS 1972:704    
SFS 1975:312   SFS 1928:370    
SFS 1975:313   SFS 1947:576    
SFS 1975:314   SFS 1958:295    
SFS 1975:316   SFS 1962:381    
SFS 1975:324   SFS 1962:392    
SFS 1975:325   SFS 1962:382