Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1945:72 - SFS 1948:765
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1945:72   SFS 1932:130    
SFS 1945:73   SFS 1932:131    
SFS 1945:105   grundförfattning  
Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1945:119   grundförfattning   Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 
SFS 1945:166   SFS 1939:350    
SFS 1945:174   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;
Denna lag är upphävd.
SFS 1945:201   SFS 1941:251    
SFS 1945:215   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1945:239   grundförfattning 1945-07-01 
Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;
Denna lag är upphävd.
SFS 1945:273   SFS 1920:405    
SFS 1945:285   SFS 1921:225    
SFS 1945:407   SFS 1928:376    
SFS 1945:408   SFS 1928:370    
SFS 1945:468   SFS 1920:405    
SFS 1945:494   grundförfattning  
Kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden
Denna lag är upphävd.
SFS 1945:625   grundförfattning  
Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret
Denna lag är upphävd.
SFS 1945:778   SFS 1928:370    
SFS 1945:804   SFS 1923:116    
SFS 1945:882   SFS 1936:45    
SFS 1945:897   SFS 1928:370    
SFS 1945:902   SFS 1923:116    
SFS 1946:45   SFS 1940:961    
SFS 1946:52   SFS 1928:370    
SFS 1946:54   SFS 1928:370    
SFS 1946:75   SFS 1928:376    
SFS 1946:78   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:105   SFS 1927:85    
SFS 1946:108   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:109   SFS 1928:370    
SFS 1946:134   SFS 1942:926    
SFS 1946:135   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1946:136   SFS 1917:281    
SFS 1946:144   SFS 1941:251    
SFS 1946:167   grundförfattning  
/r1/ Förordning (1946:167) av gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper;
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:178   SFS 1933:668    
SFS 1946:208   SFS 1939:350    
SFS 1946:219   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1946:260   SFS 1928:370    
SFS 1946:324   grundförfattning  
Lag (1946:324) om skogsvårdsavgift
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:327   SFS 1942:87    
SFS 1946:412   grundförfattning  
Instruktion (1946:412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer;
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:432   SFS 1945:239    
SFS 1946:475   SFS 1928:370    
SFS 1946:481   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1946:500   SFS 1921:225    
SFS 1946:554   SFS 1936:45    
SFS 1946:571   SFS 1937:810    
SFS 1946:679   grundförfattning  
Kungörelse (1946:679) angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:703   SFS 1928:370    
SFS 1946:705   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv;
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:706   SFS 1946:412    
SFS 1946:727   grundförfattning   Lag (1946:727) om kommunal fondbildning 
SFS 1946:741   grundförfattning   Lag (1946:741) om förlängning av tiden för vissa servitut 
SFS 1946:777   SFS 1736:123 2    
SFS 1946:778   SFS 1686:903    
SFS 1946:804   grundförfattning   Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken 
SFS 1946:805   grundförfattning   Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar 
SFS 1946:807   grundförfattning  
Lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:808   grundförfattning  
Lag (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag)
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:809   SFS 1921:225    
SFS 1946:810   SFS 1921:226    
SFS 1946:816   grundförfattning   Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol 
SFS 1946:817   grundförfattning   Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol 
SFS 1946:818   grundförfattning   Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ 
SFS 1946:819   grundförfattning   Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet 
SFS 1946:820   SFS 1929:145    
SFS 1946:821   SFS 1929:147    
SFS 1946:822   SFS 1920:405    
SFS 1946:823   SFS 1898:64 s.10    
SFS 1946:826   SFS 1941:416    
SFS 1946:837   SFS 1933:269    
SFS 1946:840   SFS 1845:50 s.1    
SFS 1946:845   SFS 1932:130    
SFS 1946:846   SFS 1932:131    
SFS 1946:847   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1946:851   SFS 1911:55 1948-01-01 överg.best.  Lag (1946:851) om ändring i lagen (1911:55) om ekonomiska föreningar 
SFS 1946:855   SFS 1919:426    
SFS 1946:864   grundförfattning  
Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 1946:865   SFS 1944:219    
SFS 1946:878   SFS 1927:85    
SFS 1946:887   SFS 1936:45    
SFS 1947:32   grundförfattning   Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län 
SFS 1947:54   SFS 1944:219    
SFS 1947:158   SFS 1939:350    
SFS 1947:164   grundförfattning  
Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:174   grundförfattning  
Förordning (1947:174) om investeringsfonder
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:175   grundförfattning  
Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:183   SFS 1939:608    
SFS 1947:187   SFS 1920:405    
SFS 1947:188   SFS 1904:26 s.1    
SFS 1947:190   SFS 1931:429    
SFS 1947:252   SFS 1921:475    
SFS 1947:258   SFS 1945:494    
SFS 1947:275   grundförfattning  
Lag (1947:275) om kyrkomusiker
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:276   grundförfattning  
Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:323   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:339   grundförfattning   Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m. 
SFS 1947:349   SFS 1936:45    
SFS 1947:367   SFS 1935:113    
SFS 1947:385   grundförfattning  
Byggnadslag (1947:385)
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:387   SFS 1939:608    
SFS 1947:400   SFS 1936:45    
SFS 1947:402   SFS 1938:279    
SFS 1947:444   SFS 1904:26 s.1    
SFS 1947:455   SFS 1942:684    
SFS 1947:467   SFS 1927:77    
SFS 1947:468   SFS 1928:370    
SFS 1947:470   SFS 1845:50 s.1    
SFS 1947:521   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1947:523   grundförfattning  
Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:529   grundförfattning  
Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:575   SFS 1928:370    
SFS 1947:576   grundförfattning  
Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:577   grundförfattning  
Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:582   SFS 1941:416    
SFS 1947:586   SFS 1928:370    
SFS 1947:590   SFS 1928:370    
SFS 1947:616   SFS 1942:740    
SFS 1947:617   SFS 1946:804    
SFS 1947:643   grundförfattning   Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram 
SFS 1947:644   grundförfattning 1948-01-01 
Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:649   SFS 1911:53 s.1    
SFS 1947:668   SFS 1866:37 s.1    
SFS 1947:732   SFS 1938:279    
SFS 1947:742   SFS 1939:783    
SFS 1947:836   SFS 1938:279    
SFS 1947:847   grundförfattning   Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol 
SFS 1947:848   grundförfattning   Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater 
SFS 1947:854   SFS 1933:518    
SFS 1947:857   SFS 1917:281    
SFS 1947:874   SFS 1909:24 s.1    
SFS 1947:921   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:948   grundförfattning   Förundersökningskungörelse (1947:948) 
SFS 1947:950   grundförfattning  
Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:970   grundförfattning  
Kungörelse (1947:970) om överflyttande å Arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma Statens arbetsmarknadskommission
Denna lag är upphävd.
SFS 1947:1004   grundförfattning  
Kungörelse (1947:1004) angående Riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på Justitiekanslersämbetet
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:46   SFS 1928:370    
SFS 1948:47   SFS 1947:576    
SFS 1948:66   SFS 1941:251    
SFS 1948:71   SFS 1942:740    
SFS 1948:95   SFS 1686:903    
SFS 1948:120   SFS 1928:370    
SFS 1948:195   grundförfattning  
Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:196   grundförfattning  
Kungörelse (1948:196) med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:204   SFS 1928:370    
SFS 1948:206   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1948:207   SFS 1917:281    
SFS 1948:223   SFS 1928:370    
SFS 1948:238   SFS 1938:274    
SFS 1948:240   grundförfattning  
Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:247   SFS 1939:350    
SFS 1948:272   SFS 1920:405    
SFS 1948:308   SFS 1928:370    
SFS 1948:347   grundförfattning  
Kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:383   SFS 1947:385    
SFS 1948:385   grundförfattning  
Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:386   grundförfattning  
Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:396   SFS 1938:279    
SFS 1948:401   SFS 1942:740    
SFS 1948:442   SFS 1928:328    
SFS 1948:453   SFS 1942:740    
SFS 1948:461   SFS 1938:274    
SFS 1948:463   SFS 1933:269    
SFS 1948:469   SFS 1943:881    
SFS 1948:471   SFS 1942:723    
SFS 1948:472   grundförfattning  
Militär rättegångslag (1948:472)
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:473   grundförfattning  
Lag (1948:473) om införande av militära rättegångslagen
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:476   SFS 1947:950    
SFS 1948:489   SFS 1686:903    
SFS 1948:490   SFS 1936:567    
SFS 1948:497   grundförfattning   Förordning (1948:497) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m. 
SFS 1948:525   SFS 1928:328    
SFS 1948:664   SFS 1946:412    
SFS 1948:669   SFS 1917:281    
SFS 1948:691   grundförfattning  
Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:694   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål
Denna lag är upphävd.
SFS 1948:701   SFS 1947:948    
SFS 1948:715   SFS 1938:279    
SFS 1948:722   SFS 1935:113    
SFS 1948:765   SFS 1947:577