Vägledande rättsfall från Migrationsöverdomstolen ges ut av Domstolsverket från 2006 (domstolens första verksamhetsår) och framåt. Rättsfallen publiceras som referat i fulltext på Rättsnätet.

Tre förvaltningsrätter (tidigare länsrätter) är migrationsdomstolar: Förvaltningsrätten i Stockholm, Malmö och Göteborg. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen i Kammarrätten i Stockholm

Källa: Domstolsverket