Vägledande rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ges ut av av Domstolsverket. Samtidigt publiceras referaten i fulltext på Rättsnätet.

Rättsfallsreferaten finns tillgängliga från 1999 och framåt.

De regionala mark- och miljödomstolarna är en del av tingsrätten i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Mark- och miljödomstolarnas avgöranden kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som finns vid Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen är i vissa fall slutinstans. Högsta domstolen är slutinstans för mål som i första instans prövats i regional mark- och miljödomstol.

Miljööverdomstolen bytte namn till Mark- och miljööverdomstolen och miljödomstolarna till mark- och miljödomstolarna 2011-05-02.

Källa: Domstolsverket