Vägledande rättsfall från Marknadsdomstolen (MD) publiceras i bokform med Marknadsdomstolen själva som utgivare. Domarna publiceras också elektroniskt i PDF-format (2000-2004).

Från år 2005 och framåt publiceras referaten i fulltext på Rättsnätet.

Källa: Domstolsverket