Vägledande rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) publiceras som referat av Domstolsverket i pappersutgåvan "Rättsfall från Arbetsdomstolen (AD)". Samtidigt publiceras referaten elektroniskt och läggs in i Rättsnätet.

Rättsfallsreferaten finns tillgängliga från 1993 och framåt.

Källa: Domstolsverket