Vägledande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och Regeringsrätten (RegR) publiceras som referat av Domstolsverket i pappersutgåvan "Regeringsrättens årsbok (RÅ) / Högsta Förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)".  Samtidigt publiceras referaten elektroniskt och läggs in i Rättsnätet.

Rättsfallsreferaten finns tillgängliga från 1993 och framåt.

Regeringsrätten bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen 2011-01-01.

Källa: Domstolsverket