Vägledande rättsfall från hovrätterna (HovR) publiceras som referat av Domstolsverket i pappersutgåvan "Rättsfall från Hovrätterna (RH)". Samtidigt publiceras referaten elektroniskt och läggs in i Rättsnätet.
Rättsfallsreferaten finns tillgängliga från 1993 och framåt. 
Källa: Domstolsverket