Rättsfallsreferat från Högsta Domstolen (HD) publiceras av Domstolsverket i den periodiska skriften Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA). Referaten läggs in i Rättsnätet när de publiceras av Domstolsverket. De senaste protokollen återfinns under Notiser och publiceras där innan de har givits ut som referat i NJA.

Rättsfallsreferat från Högsta Domstolen finns i Rättsnätet från 1981 och framåt.

Källa: Domstolsverket (referat) samt Högsta Domstolen (domar i fulltext)